A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z _

A

abs(BigDecimal) - Static method in class palio.modules.Mth
Zwraca wartość bezwzględną podanej liczby.
abs(Number) - Static method in class palio.modules.Mth
Zwraca wartość bezwzględną podanej liczby.
acos(BigDecimal) - Method in class palio.modules.Mth
Zwraca wartość arcus cosisusa od danej liczby.
activateAd(Long) - Method in class palio.modules.Ads
Aktywuje zablokowaną reklamę przez ustawienie statusu [A]ctive.
activateClient(Long) - Method in class palio.modules.Ads
Aktywuje zablokowanego klienta przez ustawienie statusu [A]ctive.
activateGroup(Long) - Method in class palio.modules.Newsletter
Ustawia grupie subskrybentów status [A]ctive.
activateRotator(Long) - Method in class palio.modules.Ads
Aktywuje zablokowany rotator przez ustawienie statusu [A]ctive.
activateSubscriber(Long) - Method in class palio.modules.Newsletter
Ustawia subskrybentowi status [A]ctive.
activateSubscriber(Long, String) - Method in class palio.modules.Newsletter
Ustawia subskrybentowi status [A]ctive.
add(Long, Long) - Static method in class palio.modules.Mth
Zwraca sumę dwóch liczb: l1 i l2 (l1 + l2).
add(BigDecimal, BigDecimal) - Static method in class palio.modules.Mth
Zwraca sumę dwóch liczb: l1 i l2 (l1 + l2).
add(BigDecimal, Long) - Static method in class palio.modules.Mth
Zwraca sumę dwóch liczb: l1 i l2 (l1 + l2).
add(Long, BigDecimal) - Static method in class palio.modules.Mth
Zwraca sumę dwóch liczb: l1 i l2 (l1 + l2).
add(Date, Long) - Static method in class palio.modules.Mth
Zwraca datę date zwiększoną o seconds sekund.
add(Long, Date) - Static method in class palio.modules.Mth
Zwraca datę date zwiększoną o seconds sekund.
add(Object[]) - Static method in class palio.modules.Text
Zwraca tekst utworzony z reprezentacji tekstowych kolejnych elementów tablicy objects.
add(String, String) - Static method in class palio.modules.Text
Zwraca sklejony tekst string1 z tekstem string2.
add(Object, Object) - Static method in class palio.modules.Text
Zwraca reprezentację tekstową obiektu object1 sklejoną z treprezentacją tekstową obiektu object2.
add(Collection, Collection) - Static method in class palio.modules.Util
Do zawartoœci pierwszej kolekcji będzie dodana zawartoœć drugiej kolekcji.
add(Collection, Object) - Static method in class palio.modules.Util
Dodaje dany obiekt to kolekcji
add(Map, Map) - Static method in class palio.modules.Util
 
add(Map, Object, Object) - Static method in class palio.modules.Util
 
addAttachment(Long, Long, String, String, String, byte[]) - Method in class palio.modules.Forum
Dodaje załącznik do wiadomości
addAttachment(String, Long, Long, String, String, String, byte[]) - Method in class palio.modules.Forum
Dodaje załącznik do wiadomości
addAttachment(byte[], String, String) - Static method in class palio.modules.Mail
Deprecated.  
addBBTag(String, Boolean, String, String) - Method in class palio.modules.Forum
 
addBug(String, Long, String, String, String, String, Boolean, Long, Long) - Method in class palio.modules.BugBase
Dodaje błąd do bazy
addBug(String, Long, String, String, String, String, Boolean, Long, Long, String) - Method in class palio.modules.BugBase
Dodaje błąd do bazy
addBugComment(Long, String, String) - Method in class palio.modules.BugBase
Dodaje komentarz do błędu
addBugComment(Long, String, String, String) - Method in class palio.modules.BugBase
Dodaje komentarz do błędu
addBugModule(String, String) - Method in class palio.modules.BugBase
Deprecated. Użyj addModule()
addBugModule(String, String, String) - Method in class palio.modules.BugBase
Deprecated. Użyj addModule()
addBugPageCurrentParams(Long) - Method in class palio.modules.BugBase
Dodaje do bledu parametry zawierajace aktualne wartosci wszystkich zmiennych globalnych z chwili wywolania tej funkcji.
addBugPageStartParams(Long) - Method in class palio.modules.BugBase
Dodaje do bledu parametry pobrane z request'a strony.
addBugParam(Long, String, Object) - Method in class palio.modules.BugBase
Dodaje parametr do błędu Commituje od razu do bazy.
addCategory(String, String, String) - Method in class palio.modules.BugBase
Dodaje nowa kategorie.
addCategory(String, String) - Method in class palio.modules.Report
Tworzy nową kategorię raportów o podanym id i nazwie.
addCategory(String) - Method in class palio.modules.Report
Tworzy nową kategorię raportów o podanym id i nazwie takiej samej jak id.
addConnector(String, String, Map, Boolean) - Method in class palio.modules.Admin
Add connector to instance
addConnector(String, String, String, Map, Boolean) - Method in class palio.modules.Admin
Add connector to instance
addConnector(String, String, String, Properties, Boolean) - Method in class palio.modules.Admin
Add connector to instance
addContext(Long, String, String, String, String, String, String, String) - Method in class palio.modules.XBRL
 
addCookie(String, String) - Method in class palio.modules.Page
Ustawia ciasteczko.
addCookie(String, String, Long) - Method in class palio.modules.Page
Ustawia ciasteczko.
addDateHeader(String, Date) - Static method in class palio.modules.Page
Dodaje wartość nagłówka protokołu HTTP.
addDay(Date) - Static method in class palio.modules.Time
Dodaje jeden dzień do podanej daty.
addDay(Date) - Static method in class palio.modules.Util
Deprecated. Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.addDay(java.util.Date)
addDays(Date, Long) - Static method in class palio.modules.Time
Dodaje określoną ilość dni do podanej daty.
addDays(Date, Long) - Static method in class palio.modules.Util
Deprecated. Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.addDays(java.util.Date, Long)
addDescToItems(String, Object[], String) - Method in class palio.modules.Allegro
"This method allows to add some additional description to list of items.
addDocument(byte[]) - Method in class palio.modules.IText
Wczytuje istniejący dokumant PDF.
addDocument(byte[], String, PalioCode) - Method in class palio.modules.IText
Wczytuje istniejący dokumant PDF.
addDocument(String) - Method in class palio.modules.IText
Wczytuje istniejący dokumant PDF.
addDocument(String, String, PalioCode) - Method in class palio.modules.IText
Wczytuje istniejący dokumant PDF.
addElement(Long, Long, String, String, String, Long, String, String) - Method in class palio.modules.XBRL
 
addElement(String) - Method in class palio.modules.Xml
Dodaje do dokumentu element o nazwie name (qName).
addElement(String, PalioCode) - Method in class palio.modules.Xml
Dodaje do dokumentu element o nazwie name (qName).
addElement(String, String) - Method in class palio.modules.Xml
Dodaje do dokumentu element o nazwie name (qName) wraz z wewnętrznym tekstem (pomiędzy tagiem rozpoczynającym a kończącym).
addElement(String, Map) - Method in class palio.modules.Xml
Dodaje do dokumentu element o nazwie name (qName) i podanych atrybutach.
addElement(String, Object[]) - Method in class palio.modules.Xml
d * Dodaje do dokumentu element o nazwie name (qName) i podanych atrybutach.
addElement(String, Map, PalioCode) - Method in class palio.modules.Xml
Dodaje do dokumentu element o nazwie name (qName) i podanych atrybutach.
addElement(String, Map, String) - Method in class palio.modules.Xml
Dodaje do dokumentu element o nazwie name (qName) wraz z wewnętrznym tekstem (pomiędzy tagiem rozpoczynającym a kończącym).
addElement(String, Object[], String) - Method in class palio.modules.Xml
Dodaje do dokumentu element o nazwie name (qName) wraz z wewnętrznym tekstem (pomiędzy tagiem rozpoczynającym a kończącym).
addElement(String, Object[], PalioCode) - Method in class palio.modules.Xml
Dodaje do dokumentu element o nazwie name (qName) i podanych atrybutach.
addHeader(String, String) - Static method in class palio.modules.Page
Dodaje wartość nagłówka protokołu HTTP.
addImage(String, Object[]) - Method in class palio.modules.IText
Dodaje obrazek do dokumentu.
addImage(byte[], Object[]) - Method in class palio.modules.IText
Dodaje obrazek do dokumentu.
addInfoType(String, String, String) - Method in class palio.modules.BugBase
Dodaje nowy Typ Wiadomosci.
addInstanceError(String) - Method in class palio.modules.Admin
 
addInstanceError(String, Throwable) - Method in class palio.modules.Admin
 
addInstanceInfo(String) - Method in class palio.modules.Admin
 
addInstanceWarning(String) - Method in class palio.modules.Admin
 
addLanguage(String) - Method in class palio.modules.Lang
Deprecated.  
addLanguage(String) - Method in class palio.modules.Language
Deprecated. dodaje jezyk do listy dostepnych jezykow
addLanguageIfNotExists(String) - Method in class palio.modules.Lang
Add language if it not exists
addList(String, Long, Object[], Object[]) - Method in class palio.modules.IText
Tworzy listę.
addList(String, Long, Object[], LinkedList) - Method in class palio.modules.IText
Tworzy listę.
addList(String, Long, Object[], PalioCode) - Method in class palio.modules.IText
Tworzy listę.
addList(String, Long, Object[], LinkedList, Long) - Method in class palio.modules.IText
Tworzy listę.
addListItem(Long, Object[], String) - Method in class palio.modules.IText
Dodaje element do aktualnie tworzonej listy.
addListItem(Long, Object[], PalioCode) - Method in class palio.modules.IText
Dodaje element do aktualnie tworzonej listy.
addListItem(Long, String) - Method in class palio.modules.IText
Dodaje element do aktualnie tworzonej listy.
addListItem(Long, PalioCode) - Method in class palio.modules.IText
Dodaje element do aktualnie tworzonej listy.
addLongHeader(String, Long) - Static method in class palio.modules.Page
Dodaje wartość nagłówka protokołu HTTP.
addMenuBarItem(String, String, Long, Boolean, PalioCode) - Static method in class palio.modules.HTML
Dodaje nowy element do menuBar.
addMenuBarItem(String, String, Long, Boolean, Long, PalioCode) - Static method in class palio.modules.HTML
Dodaje nowy element do menuBar.
addMenuItem(String, String, Boolean) - Static method in class palio.modules.HTML
Dodaje nowy element do menu.
addMenuSeparator() - Static method in class palio.modules.HTML
Dodaje separator pomiędzy elementami tworzonego menu.
addMibFile(String, String, String) - Method in class palio.modules.SNMP
Adds mib file to selected context.
addModerator(Long, Long) - Method in class palio.modules.Forum
Dodaje moderatora do forum
addModerator(String, Long, Long) - Method in class palio.modules.Forum
Dodaje moderatora do forum
addModule(String, String, String) - Method in class palio.modules.BugBase
Dodaje nowy moduł.
addNamespace(Long, String, String) - Method in class palio.modules.XBRL
 
addObject(Long, Long, String, String, String, String) - Method in class palio.modules.Designer
Dodaje nowy obiekt.
addObject(Long, Long, Long, String, String, String, String) - Method in class palio.modules.Designer
Dodaje nowy obiekt (wersja z podaniem ID obiektu).
addObject(String) - Method in class palio.modules.Proc
Tworzy obiekt procesu nadając mu podaną nazwę.
addObject() - Method in class palio.modules.Proc
Tworzy obiekt procesu z domyślną nazwą "new_object".
addObjectsAssociation(Long, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Dodaje nowe skojarzenie obiektu procesu z obiektem palio.
addPage(Long, String, String, Long, Long, Boolean, Boolean, Boolean, Boolean, String, Boolean) - Method in class palio.modules.Designer
Dodaje nową stronę.
addPage(Long, String, String, Long, Long, Boolean, Boolean, Boolean, Boolean, String) - Method in class palio.modules.Designer
Dodaje nową stronę.
addParagraph(PalioCode) - Method in class palio.modules.IText
Tworzy nowy paragraf używając podanego kodu palio.
addParagraph(String) - Method in class palio.modules.IText
Tworzy nowy paragraf używając podanego tekstu.
addParagraph(Long, PalioCode) - Method in class palio.modules.IText
Tworzy nowy paragraf używając podanego kodu palio.
addParagraph(Long, String) - Method in class palio.modules.IText
Tworzy nowy paragraf używając podanego tekstu.
addParagraph(Long, Long, String) - Method in class palio.modules.IText
Tworzy nowy paragraf używając podanego tekstu.
addParagraph(Long, Object[], PalioCode) - Method in class palio.modules.IText
Tworzy nowy paragraf używając kodu innerCode.
addParagraph(Long, Object[], String) - Method in class palio.modules.IText
Tworzy nowy paragraf używając podanego tekstu.
addParam(String, String, String, String) - Method in class palio.modules.Global
Dodaje parametr o podanej nazwie, wartości, wartości domyślnej i opisie.
addParam(String, String, String) - Method in class palio.modules.Global
Dodaje parametr o podanej nazwie, wartości, wartości domyślnej i pustym opisie.
addParam(String, String) - Method in class palio.modules.Global
Dodaje parametr o podanej nazwie, wartości, wartości domyślnej=wartości i pustym opisie.
addParam(String) - Method in class palio.modules.Global
Dodaje parametr o podanej nazwie, pustym opisie i wartości.
addParam(String, Object) - Static method in class palio.modules.Palio
Deprecated.  
addPrintDialog() - Method in class palio.modules.IText
Dodaje kawałek kodu otwierający okienko drukowania po otwarciu dokumentu.
addPriority(String, String, String) - Method in class palio.modules.BugBase
Dodaje nowy priorytet.
addPrivToPage(Long, Long) - Method in class palio.modules.Admin
Dodaje przywilej do strony.
addPrivToRole(Long, Long) - Method in class palio.modules.User
Dodaje przywilej do roli.
addProcess(String, String) - Method in class palio.modules.Proc
Dodaje proces o podanej nazwie i identyfikatorze tekstowym.
addProcess(String) - Method in class palio.modules.Proc
Dodaje proces o podanej nazwie i identyfikatorze tekstowym takim jak nazwa.
addProcess() - Method in class palio.modules.Proc
Dodaje proces o domyślnej nazwie i identyfikatorze tekstowym ("new_process").
addRecipient(String, String) - Static method in class palio.modules.Mail
Deprecated.  
addRegion(String, String, String, String, String, String) - Method in class palio.modules.Mapper
Dodaje region do mapy.
addRegion(String, String, List<Object[]>, String, String, String) - Method in class palio.modules.Mapper
Dodaje region do mapy.
addReport(Long, Object[], String, Long, String, Boolean, String, String, Boolean) - Method in class palio.modules.Report
Dodaje zlecenie na raport z określonymi parametrami raportu, opisem, priorytetem generacji oraz nazwą i mime type pliku wynikowego.
addReport(Long, Object[], String, Long, String) - Method in class palio.modules.Report
Dodaje zlecenie na raport z określonymi parametrami raportu, opisem, priorytetem generacji oraz nazwą pliku wynikowego.
addReport(Long, Object[], String) - Method in class palio.modules.Report
Dodaje zlecenie na raport z określonymi parametrami raportu oraz opisem.
addResource(String, String, String, String) - Method in class palio.modules.BugBase.BugResources
 
addRole(Long, Long) - Method in class palio.modules.Session
Nadaje rolę zalogowanemu użytkownikowi na czas trwania aktualnej sesji.
addRole(String, Long) - Method in class palio.modules.Session
Nadaje rolę zalogowanemu użytkownikowi na czas trwania aktualnej sesji.
addRole(Long, Long, Long, Date) - Method in class palio.modules.User
Nadaje rolę danemu użytkownikowi w danym regionie.
addRole(String, Long, Long, Long, Date) - Method in class palio.modules.User
Nadaje rolę danemu użytkownikowi w danym regionie.
addRole(Long, String, Long, Date) - Method in class palio.modules.User
Nadaje rolę danemu użytkownikowi w danym regionie.
addRole(String, Long, String, Long, Date) - Method in class palio.modules.User
Nadaje rolę danemu użytkownikowi w danym regionie.
addRole(Long, Long, Long) - Method in class palio.modules.User
Nadaje rolę danemu użytkownikowi w danym regionie.
addRole(String, Long, Long, Long) - Method in class palio.modules.User
Nadaje rolę danemu użytkownikowi w danym regionie.
addRole(Long, String, Long) - Method in class palio.modules.User
Nadaje rolę danemu użytkownikowi w danym regionie.
addRole(String, Long, String, Long) - Method in class palio.modules.User
Nadaje rolę danemu użytkownikowi w danym regionie.
addRole(Long, Long, Date) - Method in class palio.modules.User
Nadaje rolę dla aktualnie zalogowanego użytkownika.
addRole(String, Long, Date) - Method in class palio.modules.User
Nadaje rolę dla aktualnie zalogowanego użytkownika.
addRole(Long, Long) - Method in class palio.modules.User
Nadaje rolę dla aktualnie zalogowanego użytkownika.
addRole(String, Long) - Static method in class palio.modules.User
Nadaje rolę dla aktualnie zalogowanego użytkownika.
addSelf(String, Long) - Static method in class palio.modules.Mth
Do wartości parametru paramName dodaje wartość number.
addSelf(String, BigDecimal) - Static method in class palio.modules.Mth
Do wartości parametru paramName dodaje wartość number.
addSelf(String, Object) - Static method in class palio.modules.Text
Do Stringu w parametrze paramName dodaje reprezentację tekstową (object.toString()) zmiennej object
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $+=(paramName, object) Jeżeli parametr paramName jest null, zostanie przypisana mu wartość object.toString()
addSelf(String, Object[]) - Static method in class palio.modules.Text
Do Stringu w parametrze paramName dodaje reprezentację tekstową (object[i].toString()) zmiennych w tablicy objects
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $+=(paramName, [object1, object2, object3]) Jeżeli parametr paramName jest null, zostanie na początku przypisana wartość objects[0].toString()
addServerError(String) - Method in class palio.modules.Admin
 
addServerError(String, Throwable) - Method in class palio.modules.Admin
 
addServerInfo(String) - Method in class palio.modules.Admin
 
addServerWarning(String) - Method in class palio.modules.Admin
 
addState(String, String, String) - Method in class palio.modules.BugBase
Dodaje nowy stan.
addState(Long, String, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Dodaje nowy stan dla podanego procesu.
addState(Long, String) - Method in class palio.modules.Proc
Dodaje nowy stan dla podanego procesu o podanej nazwie i następnym wolnym numerze.
addState(Long, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Dodaje nowy stan dla podanego procesu o podanym numerze i domyślnej nazwie "new state".
addState(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Dodaje nowy stan dla podanego procesu o domyślnej nazwie "new state" i mający następny wolny numer.
addStream(String, String, String) - Method in class palio.modules.Wowza
 
addSubMenu(String, String, Long, Boolean, PalioCode) - Static method in class palio.modules.HTML
Dodaje menu podrzędne do tworzonego menu.
addTab(String, String, Boolean) - Static method in class palio.modules.HTML
Tworzy pojedynczy przycisk zakładek
addTable(Long, Long, PalioCode) - Method in class palio.modules.IText
Tworzy nową tabelkę.
addTable(Long, Long, Long, PalioCode) - Method in class palio.modules.IText
Tworzy nową tabelkę.
addTable(Long, Long, Object[], PalioCode) - Method in class palio.modules.IText
Tworzy nową tabelkę.
addTableCell(Long, Long, String) - Method in class palio.modules.IText
Dodaje do tabeli komórkę poprzez wstawienie paragrafu z podanym tekstem.
addTableCell(Long, String) - Method in class palio.modules.IText
Dodaje do tabeli komórkę poprzez wstawienie paragrafu z podanym tekstem.
addTableCell(String) - Method in class palio.modules.IText
Dodaje do tabeli komórkę poprzez wstawienie paragrafu z podanym tekstem.
addTableCell(Object[], PalioCode) - Method in class palio.modules.IText
Dodaje do tabeli komórkę.
addTableCell(Long, Long, Long, PalioCode) - Method in class palio.modules.IText
Dodaje do tabeli komórkę.
addTableCell(Object[], String) - Method in class palio.modules.IText
Dodaje do tabeli komórkę poprzez wstawienie paragrafu z podanym tekstem.
addTableCell(Long, Long, Long, String) - Method in class palio.modules.IText
Dodaje do tabeli komórkę poprzez wstawienie paragrafu z podanym tekstem.
addTableCells(Long, Object[], String) - Method in class palio.modules.IText
Dodaje count komórek o treści text do aktualnej tabeli.
addTableCells(Long, String) - Method in class palio.modules.IText
Dodaje count komórek o treści text do aktualnej tabeli.
addTableCells(Object[], Object[]) - Method in class palio.modules.IText
Dodaje kilka komórek do aktualnej tabeli.
addTableRow(Object[], Object[]) - Method in class palio.modules.IText
Działa podobnie do funkcji IText.addTableCells(java.lang.Long, java.lang.Object[], java.lang.String) z tym, że stara się zawsze dodać tylko jeden cały wiersz (nawet jak długość tablicy cells jest inna niż podana ilość kolumn w tabeli.
addTask(Long, Long, Long, Long, Long, Long, Long, Long, String, String) - Method in class palio.modules.Scheduler
Dodaje nowe zadanie
addTask(Long, Date, Long, String, String, Long, Boolean) - Method in class palio.modules.Scheduler
Dodaje nowe zadanie
addTask(Long, Date, Long, Long, String, String, Long, Boolean) - Method in class palio.modules.Scheduler
Dodaje nowe zadanie
addTask(Long, Date, Long, String, String, Boolean) - Method in class palio.modules.Scheduler
 
addTask(Long, Date, Long, String, String) - Method in class palio.modules.Scheduler
 
addTemplate(Long, Long, Object[], Object) - Method in class palio.modules.IText
Rysuje na aktualnej stronie dokumentu obiekt typu PdfTemplate, które można uzyskać wczytując inny dokument PDF za pomocą metody IText.readDocument(String).
addTemplate(Long, Long, Object) - Method in class palio.modules.IText
Rysuje na aktualnej stronie dokumentu obiekt typu PdfTemplate, które można uzyskać wczytując inny dokument PDF za pomocą metody IText.readDocument(String).
addText(Long, Long, String) - Method in class palio.modules.IText
Wstawia podany tekst w dowolnym miejscu dokumentu.
addText(Long, Long, Object[], String) - Method in class palio.modules.IText
Wstawia podany tekst w dowolnym miejscu dokumentu.
addText(String) - Method in class palio.modules.IText
Dodaje kawałek tekstu do elementu dokumentu, który jest aktualnym kontekstem (dokument, akapit, lista, komórka tabeli).
addText(Long, String) - Method in class palio.modules.IText
Dodaje count razy podany kawałek tekstu do elementu dokumentu, który jest aktualnym kontekstem (dokument, akapit, lista, komórka tabeli).
addText(String, Long) - Method in class palio.modules.IText
Dodaje tekst do elementu dokumentu, który jest aktualnym kontekstem (dokument, akapit, lista, komórka tabeli).
addText(Long, String, Long) - Method in class palio.modules.IText
Dodaje count razy podany kawałek tekstu do elementu dokumentu, który jest aktualnym kontekstem (dokument, akapit, lista, komórka tabeli).
addText(String, Long) - Method in class palio.modules.Language
Deprecated. dodaje tekst message pod numerem text_id w domyslnym jezyku
addText(String, Long, Long) - Method in class palio.modules.Language
Deprecated. dodaje tekst message pod numerem text_id w jezyku o language_id
addText(String, Long, Long, Long) - Method in class palio.modules.Language
Deprecated. dodaje tekst message pod numerem text_id w jezyku o language_id i przypisuje go do kategorii category_id
addText(String) - Method in class palio.modules.Xml
Dodaje tekst do dokumentu.
addTextAligned(Long, Long, String, Long, Long, Boolean) - Method in class palio.modules.IText
Wstawia wyrównany tekst w dowolnym miejscu dokumentu.
addTextCategory(String, Long) - Method in class palio.modules.Language
Deprecated. dodaje nowa kategorie tekstow
addTooltip(String, String, Long) - Static method in class palio.modules.HTML
Dodaje tooltip do elementu HTML
addTooltip(String, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Dodaje tooltip do elementu HTML
addTooltipToBuffer(String, String) - Method in class palio.modules.HTML
Dodaje tooltip do danego elementu HTML.
addTooltipToBuffer(String, String, Long) - Static method in class palio.modules.HTML
Dodaje tooltip do danego elementu HTML.
addTransition(Long, Long, String) - Method in class palio.modules.Proc
Tworzy nowe przejście pomiędzy stanami.
addTransition(Long, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Tworzy nowe przejście pomiędzy stanami o domyślnej nazwie "new transition".
addTransition(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Tworzy nowe przejście z podanego stanu bez określania stanu docelowego o domyślnej nazwie "new transition".
addTreeType(Long, String, String) - Method in class palio.modules.Designer
Dodaje nowy katalog.
addTreeType(Long, Long, String, String) - Method in class palio.modules.Designer
Dodaje nowy katalog (wersja wymagająca podania ID - nie jest pobierane z sekwencji).
addTreeTypes(Object[]) - Method in class palio.modules.Designer
Dodaje nowe katalogi.
addType(String, String, String, String, Long, Boolean, Boolean, Boolean, String, Boolean) - Method in class palio.modules.Report
Tworzy nowy typ raportów z podanymi parametrami.
addType(String, String, String, String, Long, Boolean, Boolean, Boolean) - Method in class palio.modules.Report
Tworzy nowy typ raportów z podanymi parametrami.
addType(String, String, String, String, Long) - Method in class palio.modules.Report
Tworzy nowy typ raportów z podanymi parametrami.
addType(String, String, String, String) - Method in class palio.modules.Report
Tworzy nowy typ raportów z podanymi parametrami.
addType(String, String) - Method in class palio.modules.Report
Tworzy nowy typ raportów z podanymi parametrami.
addUnit(Long, String, String, String, String) - Method in class palio.modules.XBRL
 
addUser(String, String) - Method in class palio.modules.Newser
Tworzy użytkownika dla Newsera.
addUser(String, String, String, String, String, String, String, String) - Method in class palio.modules.Newser
Tworzy użytkownika dla Newsera.
addUser(String, String) - Method in class palio.modules.User
Tworzy użytkownika i zwraca jego identyfikator.
addUser(String, String, String) - Method in class palio.modules.User
Tworzy użytkownika i zwraca jego identyfikator.
addUser(String, String, Date, Long) - Method in class palio.modules.User
Tworzy użytkownika i zwraca jego identyfikator.
addUser(String, String, Date, Long, Long) - Method in class palio.modules.User
Tworzy użytkownika i zwraca jego identyfikator.
addUser(String, String, Date, Long, Long, Long) - Method in class palio.modules.User
Tworzy użytkownika i zwraca jego identyfikator.
addUser(String, String, String, Date, Long, Long, Long) - Method in class palio.modules.User
Tworzy użytkownika i zwraca jego identyfikator.
addUserRole(Long, Long) - Method in class palio.modules.Newser
Dodaje/odblokowuje podaną rolę użytkownikowi Newsera.
addV3user(String, String, String) - Method in class palio.modules.SNMP
Adds user for sending v3 packets.
addV3user(String, String, String, String, String) - Method in class palio.modules.SNMP
Adds user for sending v3 packets.
addWeek(Date) - Static method in class palio.modules.Time
Dodaje jeden tydzień do podanej daty.
addWeek(Date) - Static method in class palio.modules.Util
Deprecated. Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.addWeek(java.util.Date)
addWeeks(Date, Long) - Static method in class palio.modules.Time
Dodaje określoną ilość tygodni do podanej daty.
addWeeks(Date, Long) - Static method in class palio.modules.Util
Deprecated. Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.addWeeks(java.util.Date, Long)
adHistory(Long, Date, Date) - Method in class palio.modules.Ads
Zwraca historię odsłon i kliknięć na daną reklamę.
Admin - Class in palio.modules
Moduł udostępnia funkcje do zarządzania instancją, oraz funkcje informacyjne.
Admin(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.Admin
 
Ads - Class in palio.modules
Moduł do obsługi serwera z reklamami.
Ads(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.Ads
 
adStats(Long) - Method in class palio.modules.Ads
Zwraca proste statystyki odsłon i kliknięć na daną reklamę.
adStats(Long, Date, Date) - Method in class palio.modules.Ads
Zwraca proste statystyki odsłon i kliknięć na daną reklamę.
adURL(Long, Object[]) - Method in class palio.modules.Ads
Zwraca komplet linków do danej reklamy.
after(Date, Date) - Static method in class palio.modules.Time
Sprawdza czy data podana jako pierwszy parametr jest późniejsza niż data podana jako drugi parametr.
allCategories() - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca listę wszystkich kategorii.
allCategories(String) - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca listę wszystkich kategorii.
Allegro - Class in palio.modules
jPalio'wy interfejs do Allegro WebAPI.
Allegro(Instance) - Constructor for class palio.modules.Allegro
 
allMatters() - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca listę wszystkich wątków.
allMatters(String) - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca listę wszystkich wątków.
allRegions() - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca listę wszystkich regionów.
allRegions(String) - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca listę wszystkich regionów.
allSections() - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca listę wszystkich działów.
allSections(String) - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca listę wszystkich działów.
and(Boolean, Boolean) - Static method in class palio.modules.Logic
Zwraca iloczyn logiczny (AND).
and(Object[]) - Static method in class palio.modules.Logic
Zwraca iloczyn logiczny (AND).
append(String, String) - Static method in class palio.modules.Disk
Dopisuje dane do pliku na dysku.
append(String, String, String) - Static method in class palio.modules.Disk
Dopisuje dane do pliku na dysku
append(String, byte[]) - Static method in class palio.modules.Disk
Dopisuje dane do pliku na dysku
append(String, String) - Method in class palio.modules.Report
Dołącza podaną treść do właśnie wykonywanego raportu.
append(String) - Method in class palio.modules.Report
Dołącza podaną treść do właśnie wykonywanego raportu.
append(byte[]) - Method in class palio.modules.Report
Dołącza podaną treść do właśnie wykonywanego raportu.
appendCRLF() - Method in class palio.modules.Report
Dołącza do treści raportu znak końca lini w stylu dosowo-windowsowym (CR LF, ascii 13 10).
appendLF() - Method in class palio.modules.Report
Dołącza do treści raportu znak końca lini w stylu uniksowym (LF, ascii 10).
asArray(Collection) - Static method in class palio.modules.Util
Konwertuje kolekcję na tablicę
asin(BigDecimal) - Method in class palio.modules.Mth
Zwraca wartość arcus sisus od danej liczby.
asList(Object[]) - Static method in class palio.modules.Util
Konwertuje tablicę na listę
asList(Collection) - Static method in class palio.modules.Util
Konwertuje kolekcję na listę
atan(BigDecimal) - Method in class palio.modules.Mth
Zwraca wartość arcus tangens od danej liczby.

B

BAD_EMAIL - Static variable in class palio.modules.Mail
Deprecated.  
Bar - Class in palio.modules
Moduł generuje obrazki z kodami kreskowymi różnych typów.
Bar(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.Bar
 
barChart(String, String, String, Long, Long, String, Object[], Map<String, Object>) - Static method in class palio.modules.Chart
Generuje wykres blokowy.
barChart(String, String, String, Long, Long, String, Object[]) - Static method in class palio.modules.Chart
 
barChart(String, String, String, Long, Long, Collection, Map<String, Object>) - Static method in class palio.modules.Chart
 
barChart(String, String, String, Long, Long, Collection) - Static method in class palio.modules.Chart
 
barChart3D(String, String, String, Long, Long, String, Object[], Map<String, Object>) - Static method in class palio.modules.Chart
Generuje trójwymiarowy wykres blokowy.
barChart3D(String, String, String, Long, Long, String, Object[]) - Static method in class palio.modules.Chart
 
barChart3D(String, String, String, Long, Long, Object[], Map<String, Object>) - Static method in class palio.modules.Chart
 
barChart3D(String, String, String, Long, Long, Object[]) - Static method in class palio.modules.Chart
 
barChart3D(String, String, String, Long, Long, String, Collection, Map<String, Object>) - Static method in class palio.modules.Chart
 
barChart3D(String, String, String, Long, Long, String, Collection) - Static method in class palio.modules.Chart
 
barChart3D(String, String, String, Long, Long, Collection, Map<String, Object>) - Static method in class palio.modules.Chart
 
barChart3D(String, String, String, Long, Long, Collection) - Static method in class palio.modules.Chart
 
barChart3DURL(String, String, String, Long, Long, String, Object[], Map<String, Object>) - Method in class palio.modules.Chart
Zwraca adres URL do wygenerowanego trójwymiarowego wykresu blokowego.
barChart3DURL(String, String, String, Long, Long, String, Object[]) - Method in class palio.modules.Chart
 
barChart3DURL(String, String, String, Long, Long, Object[], Map<String, Object>) - Method in class palio.modules.Chart
 
barChart3DURL(String, String, String, Long, Long, Object[]) - Method in class palio.modules.Chart
 
barChart3DURL(String, String, String, Long, Long, String, Collection, Map<String, Object>) - Method in class palio.modules.Chart
 
barChart3DURL(String, String, String, Long, Long, String, Collection) - Method in class palio.modules.Chart
 
barChart3DURL(String, String, String, Long, Long, Collection, Map<String, Object>) - Method in class palio.modules.Chart
 
barChart3DURL(String, String, String, Long, Long, Collection) - Method in class palio.modules.Chart
 
barChartURL(String, String, String, Long, Long, String, Object[], Map<String, Object>) - Method in class palio.modules.Chart
Zwraca adres URL do wygenerowanego wykresu blokowego.
barChartURL(String, String, String, Long, Long, String, Object[]) - Method in class palio.modules.Chart
 
barChartURL(String, String, String, Long, Long, Object[]) - Method in class palio.modules.Chart
 
barChartURL(String, String, String, Long, Long, String, Collection, Map<String, Object>) - Method in class palio.modules.Chart
 
barChartURL(String, String, String, Long, Long, String, Collection) - Method in class palio.modules.Chart
 
barChartURL(String, String, String, Long, Long, Collection, Map<String, Object>) - Method in class palio.modules.Chart
 
barChartURL(String, String, String, Long, Long, Collection) - Method in class palio.modules.Chart
 
base64(byte[]) - Static method in class palio.modules.Util
Koduje dane binarne do formatu BASE64.
Beans - Class in palio.modules
Moduł udostępnia rudymentarne metody dostępu do obiektów klas napisanych zgodnie ze specyfikacją JavaBeans.
Beans(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.Beans
 
before(Date, Date) - Static method in class palio.modules.Time
Sprawdza czy data podana jako pierwszy parametr jest wcześniejsza niż data podana jako drugi parametr.
bigger(Long, Long) - Static method in class palio.modules.Logic
Sprawdza, czy liczba 1 jest większa od liczby 2.
bigger(Long, BigDecimal) - Static method in class palio.modules.Logic
Sprawdza, czy liczba 1 jest większa od liczby 2.
bigger(BigDecimal, Long) - Static method in class palio.modules.Logic
Sprawdza, czy liczba 1 jest większa od liczby 2.
bigger(BigDecimal, BigDecimal) - Static method in class palio.modules.Logic
Sprawdza, czy liczba 1 jest większa od liczby 2.
bigger(String, String) - Static method in class palio.modules.Logic
Sprawdza, czy tekst 1 jest większy od tekstu 2.
bigger(Date, Date) - Static method in class palio.modules.Logic
Sprawdza, czy data 1 jest większa od daty 2.
biggerIgnoreCase(String, String) - Static method in class palio.modules.Logic
Sprawdza, czy tekst 1 jest większy od tekstu 2 ignorując wielkość liter
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $>(s1, s2).
biggerOrEquals(Long, Long) - Static method in class palio.modules.Logic
Sprawdza, czy liczba 1 jest większa lub równa od liczby 2.
biggerOrEquals(Long, BigDecimal) - Static method in class palio.modules.Logic
Sprawdza, czy liczba 1 jest większa lub równa od liczby 2.
biggerOrEquals(BigDecimal, Long) - Static method in class palio.modules.Logic
Sprawdza, czy liczba 1 jest większa lub równa od liczby 2.
biggerOrEquals(BigDecimal, BigDecimal) - Static method in class palio.modules.Logic
Sprawdza, czy liczba 1 jest większa lub równa od liczby 2.
biggerOrEquals(String, String) - Static method in class palio.modules.Logic
Sprawdza, czy tekst 1 jest większy lub równy od tekstu 2.
biggerOrEquals(Date, Date) - Static method in class palio.modules.Logic
Sprawdza, czy data 1 jest większa lub równa od daty 2.
biggerOrEqualsIgnoreCase(String, String) - Static method in class palio.modules.Logic
Sprawdza, czy tekst 1 jest większy lub równy od tekstu 2 ignorując wielkość liter.
binaryLen(byte[]) - Static method in class palio.modules.Util
Deprecated. Funkcja zamieniona na Util.length(byte[])
bind(String, String, Object) - Method in class palio.modules.Ldap
przypisuje nazwę do obiektu
bitwiseAnd(Long, Long) - Static method in class palio.modules.Logic
Zwraca sumę bitową (OR).
bitwiseNot(Long) - Static method in class palio.modules.Logic
Zwraca dopełnienie bitowe (NOT).
bitwiseOr(Long, Long) - Static method in class palio.modules.Logic
Zwraca iloczyn bitowy (AND).
bitwiseXor(Long, Long) - Static method in class palio.modules.Logic
Zwraca dopełnienie sumy bitowej (XOR).
blackList(String, Map) - Static method in class palio.modules.HTML
Filtruje podany kod HTML stosując zasadę czarnej listy, według reguł zawartych w argumencie restrictions.
blockAd(Long) - Method in class palio.modules.Ads
Blokuje aktywną reklamę przez ustawienie statusu [B]locked.
blockClient(Long) - Method in class palio.modules.Ads
Blokuje aktywnego klienta przez ustawienie statusu [B]locked.
blockGroup(Long) - Method in class palio.modules.Newsletter
Ustawia grupie subskrybentów status [B]locked.
blockRotator(Long) - Method in class palio.modules.Ads
Blokuje aktywny rotator przez ustawienie statusu [B]locked.
blockSubscriber(Long) - Method in class palio.modules.Newsletter
Ustawia subskrybentowi status [B]locked.
blur(Object) - Static method in class palio.modules.Imager
Rozmywa obraz.
bufferGetById(Long) - Method in class palio.modules.SNMP
Retrieves all responses with given request id, retrieved responses are removed from buffer.
bufferGetLastById(Long) - Method in class palio.modules.SNMP
Retrieves latest response from buffer, removing it.
bufferPollFirst() - Method in class palio.modules.SNMP
Retrieves oldest response from buffer, removing it.
bufURL(String, Boolean) - Static method in class palio.modules.Page
Deprecated. Replaced by Page.bufURL(Object).
bufURL(Object) - Static method in class palio.modules.Page
 
BugBase - Class in palio.modules
Moduł udostępnia zestaw funkcji do obsługi bazy błędów.
BugBase(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.BugBase
Tworzy nową instancję modułu.
BugBase.BugResources - Class in palio.modules
 
BugBase.BugResources() - Constructor for class palio.modules.BugBase.BugResources
 
BugBase.BugResources(Connector) - Constructor for class palio.modules.BugBase.BugResources
 

C

Cache - Class in palio.modules
Moduł pozwala na buforowanie często używanych danych, np.: słowniki pobierane z bazy danych i prezentowane w formularzach.
Cache(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.Cache
 
CACHE_NAME - Static variable in class palio.modules.Lang
 
cacheClear(String, Long) - Method in class palio.modules.Admin
Czyści zawartość cache w instancji.
calendarField(String, Date, String) - Method in class palio.modules.HTML
Wyświetla pole tekstowe do wpisywania daty.
calendarField(String, Date, Boolean, String) - Method in class palio.modules.HTML
Wyświetla pole tekstowe do wpisywania daty.
calendarField(String, Date, Boolean, String, Date, Date) - Method in class palio.modules.HTML
Wyświetla pole tekstowe do wpisywania daty.
calendarField(String, Date, Boolean, String, Date, Date, String, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla pole tekstowe do wpisywania daty.
calendarField(String, Date, Map) - Method in class palio.modules.HTML
Wyświetla pole tekstowe do wpisywania daty.
calendarField(String, Date, Boolean, String, Date, Date, String, String, String, String, String, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Pełny format wywołania pola tekstowego do wpisywania daty.
calendarInit() - Method in class palio.modules.HTML
Wypisuje ciąg znaków, który należy umieścić w nagłówku strony, na której chcemy używać kalendarza.
calendarInit(String) - Static method in class palio.modules.HTML
Wypisuje ciąg znaków, który należy umieścić w nagłówku strony, na której chcemy używać kalendarza.
calendarInit(String, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Wypisuje ciąg znaków, który należy umieścić w nagłówku strony, na której chcemy używać kalendarza.
calendarShow(String, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Zwraca wywołanie funkcji pokazującej kalendarz.
calendarShow(String, String, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Zwraca wywołanie funkcji pokazującej kalendarz.
calendarShow(String, String, String, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Zwraca wywołanie funkcji pokazującej kalendarz.
calendarShow(String, String, Boolean) - Static method in class palio.modules.HTML
Zwraca wywołanie funkcji pokazującej kalendarz.
calendarShow(String, String, String, String, Boolean) - Static method in class palio.modules.HTML
Zwraca wywołanie funkcji pokazującej kalendarz.
calendarShowInline(String, String, String, Boolean) - Static method in class palio.modules.HTML
Zwraca wywołanie funkcji pokazującej kalendarz wewnątrz danej strony (zamiast w wyskakującym okienku).
callMethod(Object, String) - Static method in class palio.modules.Reflect
 
callMethod(Object, String, Object[], Object[]) - Method in class palio.modules.Reflect
 
callStaticMethod(String, String) - Method in class palio.modules.Reflect
 
callStaticMethod(String, String, Object[], Object[]) - Method in class palio.modules.Reflect
 
cancelReport(Long) - Method in class palio.modules.Report
Próbuje anulować zamówienie na raport o podanym id.
canRun() - Method in class palio.modules.Scheduler.PalioTask
 
canRun(String) - Method in class palio.modules.Scheduler.PalioTask
 
caseValue(String, Object[], Object[]) - Method in class palio.modules.Ezop
Funkcja pełni rolę słowa kluczowego switch w języku Java.
CATEGORY_PARAM - Static variable in class palio.modules.Lang
 
categoryExists(String) - Method in class palio.modules.Lang
Sprawdza czy istnieje w bazie danych kategoria o podanym kodzie.
ceil(BigDecimal) - Static method in class palio.modules.Mth
Zwraca zaokrągloną w górę wartość parametru.
Cert - Class in palio.modules
Moduł pozwala na pobranie informacji o certyfikacie klienta.
Cert(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.Cert
 
changeLanguageName(Long, String) - Method in class palio.modules.Language
Deprecated. Zmienia nazwę języka.
changeLogin(Long, String) - Method in class palio.modules.User
Zmienia login dowolnemu użytkownikowi.
changeLogin(String, Long, String) - Method in class palio.modules.User
Zmienia login dowolnemu użytkownikowi.
changePassword(String, String) - Method in class palio.modules.User
Zmienia hasło zalogowanemu użytkownikowi.
changePassword(Long, String) - Method in class palio.modules.User
Zmienia hasło dowolnemu użytkownikowi.
changePassword(String, Long, String) - Method in class palio.modules.User
Zmienia hasło dowolnemu użytkownikowi.
changeRecording(String, String, Date, Date) - Method in class palio.modules.Wowza
Starts recording.
changeTextCategory(Long, Long) - Method in class palio.modules.Language
Deprecated. zmienia kategorie tekstow o text_id.
changeUserLogin(Long, String) - Method in class palio.modules.Newser
Zmienia login podanemu użytkownikowi.
Chart - Class in palio.modules
Moduł Chart udostępnia zestaw funkcji do rysowania wykresów.
Chart(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.Chart
 
checkAnswer(String) - Method in class palio.modules.ReCaptcha
Check answer given by the user.
checkAnswer() - Method in class palio.modules.ReCaptcha
Check answer given by the user.
checkAuthorization(String, String, String) - Static method in class palio.modules.Ldap
testuje autoryzację
checkBox(String, Object, Boolean) - Static method in class palio.modules.HTML
Tworzy pojedynczy checkbox
checkBox(String, Object, Boolean, String, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Tworzy pojedynczy checkbox
checkBoxes(String, Object[], Collection, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla listę checkboxów z etykietami.
checkBoxes(String, Object[], Collection, String, String, String, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla listę checkboxów z etykietami.
checkBoxes(String, Object[], Object[], String) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla listę checkboxów z etykietami.
checkBoxes(String, Object[], Object[], String, String, String, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla listę checkboxów z etykietami.
checkBoxes(String, Object[], Collection, String, Boolean, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla listę checkboxów z etykietami.
checkBoxes(String, Object[], Collection, String, Boolean, String, String, String, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla listę checkboxów z etykietami.
checkBoxes(String, Object[], Object[], String, Boolean, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla listę checkboxów z etykietami.
checkBoxes(String, Object[], Object[], String, Boolean, String, String, String, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla listę checkboxów z etykietami.
checkDigest(byte[], byte[], String) - Static method in class palio.modules.Crypto
Liczy sumę kontrolną i porównuje z podaną.
checkDigest(String, byte[], String) - Static method in class palio.modules.Crypto
Liczy sumę kontrolną, zamienia ją na reprezentację tekstową ($util.toHexString()) i porównuje z podaną.
checkItemIdByFutureItemId(String, Long) - Method in class palio.modules.Allegro
"This method allows to get current item's identifier for auction which was listed as future item.
checkItemIdByFutureItemId(String, Long, Long) - Method in class palio.modules.Allegro
"This method allows to get current item's identifier for auction which was listed as future item.
checkPassword(String, byte[]) - Method in class palio.modules.User
 
checkSignature(byte[], byte[], String, Object[]) - Static method in class palio.modules.Crypto
Sprawdza podpis cyfrowy dla podanych danych wejściowych.
CHECKSUM_STRING - Static variable in class palio.modules.UrlModule
 
checkUniqueID() - Method in class palio.modules.Page
Sprawdza czy podany identyfikator w pasku adresu jest ważny (nie był już wykorzystany)
checkUniqueID(Long) - Method in class palio.modules.Page
Sprawdza czy podany identyfikator jest ważny (nie był już wykorzystany)
className(Object) - Static method in class palio.modules.Reflect
 
clear() - Method in class palio.modules.Cache
Wyczyszczenie bufora ogólnego.
clear(String) - Method in class palio.modules.Cache
Wyczyszczenie bufora o podanej nazwie (bez kasowania tego bufora).
clear() - Static method in class palio.modules.Error
Kasuje treść ostatniego błędu (wyjątku).
clearAll() - Method in class palio.modules.Cache
Czyści bufor główny i kasuje bufory użytkownika.
clearBasket() - Method in class palio.modules.Ezop
Czyci cały koszyk dla bieżącej sesji.
clearBuffer() - Method in class palio.modules.SNMP
Removes all responses from module responses buffer.
clearCache() - Method in class palio.modules.CMS
Czyści zawartość wszystkich keszy używanych przez moduł CMS
clearCache() - Method in class palio.modules.Global
Kasuje cache parametrów.
clearCategoryCache() - Method in class palio.modules.CMS
Czyści zawartość kesza kategorii.
clearContent(String) - Static method in class palio.modules.CMS
Czyści treść depeszy z tagów <P>
clearDatabase() - Method in class palio.modules.SNMP
Removes all stored responses from database.
clearGlobalParams() - Static method in class palio.modules.Palio
Czyści zmienne globalne
clearStateRoleOwnerRight(Long, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Usuwa powiązanie podanego stanu i roli paliowej (prawo roli do stanu) dla użytkownika będącego właścicielem instancji.
clearStateRoleRight(Long, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Usuwa powiązanie podanego stanu i roli paliowej (prawo roli do stanu).
clearTexts() - Method in class palio.modules.Lang
Deprecated.  
clearTransitionRoleOwnerRight(Long, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia powiązanie podanego przejścia i roli paliowej (prawo roli do przejścia) dla użytkownika będącego właścicielem instancji.
clearTransitionRoleRight(Long, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Usuwa powiązanie podanego przejścia i roli paliowej (prawo roli do przejścia).
clearUserCaches() - Method in class palio.modules.Cache
Czyści wszystkie bufory użytkownika (bez kasowania ich).
clientStats(Long) - Method in class palio.modules.Ads
Zwraca proste statystyki odsłon i kliknięć na reklamy danego klienta.
clientStats(Long, Date, Date) - Method in class palio.modules.Ads
Zwraca proste statystyki odsłon i kliknięć na reklamy danego klienta.
clone(Object[]) - Static method in class palio.modules.Palio
Zwraca kopię danej tablicy (wywołuje metodę clone()).
clone(LinkedList) - Static method in class palio.modules.Palio
Zwraca kopię danej listy (wywołuje metodę clone()).
close() - Method in class palio.modules.Wowza
Close module.
closeBug(Long) - Method in class palio.modules.BugBase
Zmienia stan zgoszenia na nieaktywny (odpowiednik skazsowania z bazy).
closeDocument() - Method in class palio.modules.IText
Zamyka tworzony dokument i zwraca jego zawartość.
closeDocument() - Method in class palio.modules.Xml
Zamyka aktualny dokument i zwraca jego zawartość.
closeMailBox(Boolean) - Method in class palio.modules.Email
Zamyka aktualnie (w obecnym wywołaniu strony) otwartą skrzynkę pocztową.
closeMailBox() - Method in class palio.modules.Email
Zamyka aktualnie (w obecnym wywołaniu strony) otwartą skrzynkę pocztową.
closeReader(Object) - Static method in class palio.modules.Pipe
Zamyka podany strumień.
closeWriter(Object) - Static method in class palio.modules.Pipe
Zamyka podany strumień wyjściowy
CMS - Class in palio.modules
Moduł implementujący podstawową funkcjonalność CMS w jPalio.
CMS(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.CMS
 
codaBar(String, Map<String, Object>) - Method in class palio.modules.Bar
Generuje kod kreskowy typu CODABAR jako obrazek PNG.
codaBarURL(String, Map<String, Object>) - Method in class palio.modules.Bar
Generuje obrazek z kodem kreskowym typu CODABAR i zwraca do niego link.
code128Bar(String, Map<String, Object>) - Method in class palio.modules.Bar
Generuje kod kreskowy typu CODE128 jako obrazek PNG.
code128BarURL(String, Map<String, Object>) - Method in class palio.modules.Bar
Generuje obrazek z kodem kreskowym typu CODE128 i zwraca do niego link.
code39Bar(String, Map<String, Object>) - Method in class palio.modules.Bar
Generuje kod kreskowy typu CODE39 jako obrazek PNG.
code39BarURL(String, Map<String, Object>) - Method in class palio.modules.Bar
Generuje obrazek z kodem kreskowym typu CODE39 i zwraca do niego link.
commandToOid(String, String) - Method in class palio.modules.SNMP
Tries to translate oid to command in given context.
commit() - Method in class palio.modules.Sql
 
compareByField(Date, Date) - Static method in class palio.modules.Time
Zwraca różnicę pomiędzy datami w postaci tablicy [różnica w latach, miesiącach, dniach, godzinach, minutach, sekundach] przy czym pola związane z czasem są wyzerowane (porównywany jest tylko dzień).
compareByField(Date, Date, Boolean) - Static method in class palio.modules.Time
Zwraca różnicę pomiędzy datami w postaci tablicy [różnica w latach, miesiącach, dniach, godzinach, minutach, sekundach].
compile(String) - Static method in class palio.modules.Palio
Zwraca skompilowany kod źródłowy sourceCode.
compile(String, Boolean) - Static method in class palio.modules.Palio
Zwraca skompilowany kod źródłowy sourceCode.
compressedReportURL(Long) - Method in class palio.modules.Report
Zwraca URL do raportu o podanym id w wersji skompresowanej.
compressReport(Long) - Method in class palio.modules.Report
Kompresuje raport o podanym id.
condition(Boolean, PalioCode, PalioCode) - Static method in class palio.modules.Palio
Deprecated. Replaced by Palio._if(Boolean, PalioCode, PalioCode).
condition(Boolean, PalioCode) - Static method in class palio.modules.Palio
Deprecated. Replaced by Palio._if(Boolean, PalioCode).
condition(Boolean, Object, Object) - Static method in class palio.modules.Palio
Deprecated. Replaced by Palio._if(Boolean, Object, Object).
connectorClose(String) - Method in class palio.modules.Admin
Zamyka wszystkie połączenia danego connectora
connectRegions(PalioCode) - Method in class palio.modules.Mapper
Łączy regiony w jeden duży region.
contains(String, String) - Static method in class palio.modules.Text
Sprawdza czy dana sekwencja znaków występuje w podanym tekście
contains(List, Object) - Static method in class palio.modules.Util
 
containsKey(Object) - Method in class palio.modules.Cache
Sprawdza czy w buforze ogólnym jest już przechowywany podany klucz.
containsKey(String, Object) - Method in class palio.modules.Cache
Sprawdza czy w danym buforze jest już przechowywany podany klucz.
containsKey(Map, Object) - Static method in class palio.modules.Util
 
containsValue(Map, Object) - Static method in class palio.modules.Util
 
contentMeta() - Static method in class palio.modules.HTML
Zwraca deklarację kodowania w postaci: <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=?"
convert(BigDecimal, String, String, Date) - Method in class palio.modules.NBP
Przelicza podaną kwotę z jednej waluty na drugą wg kursu na dany dzień
convert(BigDecimal, String, String) - Method in class palio.modules.NBP
Przelicza podaną kwotę z jednej waluty na drugą wg kursu na dzień bieżący
convertFile(byte[], String, String) - Static method in class palio.modules.Disk
Konwertuje zawartość pliku tekstowego zakodowanego w inputCharset na nowe kodowanie outputCharset.
convertSearchStr(String) - Static method in class palio.modules.Util
Konwertuje znaki '*' na '%' i '?'
copyFile(String, String) - Static method in class palio.modules.Disk
Kopiuje plik.
copyObject(String, String, Boolean) - Method in class palio.modules.Designer
Kopiuje obiekt.
copyObject(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Kopiuje obiekt procesu i jego skojarzenia z obiektami paliowymi.
copyProcess(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Kopiuje proces o podanym id (łącznie ze stanami, przejściami i uprawnieniami).
copyState(Long, Long, Boolean) - Method in class palio.modules.Proc
Kopiuje stan o podanym id z procesu do procesu (łącznie z przejściami i uprawnieniami).
copyState(Long, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Kopiuje stan o podanym id (łącznie z przejściami i uprawnieniami).
copyState(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Kopiuje stan o podanym id w ramach procesu (łącznie z przejściami i uprawnieniami).
copyStateRoleOwnerRights(Long, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Kopiuje wszystkie prawa właściciela ze stanu sourceStateId do targetStateId (dla wszystkich ról).
copyStateRoleRights(Long, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Kopiuje wszystkie prawa nie właściciela ze stanu sourceStateId do targetStateId (dla wszystkich ról).
copyTable(String, String, String, Boolean) - Method in class palio.modules.Sql
Kopiuje zawartość tabeli między konektorami..
copyTable(String, String, String, String, Boolean) - Method in class palio.modules.Sql
Kopiuje zawartość tabeli między konektorami..
copyTable(String, String, String, String, String, Boolean) - Method in class palio.modules.Sql
Kopiuje zawartość tabeli między konektorami..
copyTransition(Long, Long, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Kopiuje przejście o podanym id do innego stanu (łącznie z uprawnieniami).
copyTransition(Long, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Kopiuje przejście o podanym id do innego stanu (łącznie z uprawnieniami).
copyTransition(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Kopiuje przejście o podanym id w ramach stanu (łącznie z uprawnieniami).
copyTransitionRoleOwnerRights(Long, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Kopiuje wszystkie prawa właściciela z przejścia sourceTransitionId do targetTransitionId (dla wszystkich ról).
copyTransitionRoleRights(Long, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Kopiuje wszystkie prawa nie właściciela z przejścia sourceTransitionId do targetTransitionId (dla wszystkich ról).
copyURLToFile(String, String, Long) - Static method in class palio.modules.Disk
Kopiuje zawartość adresu URL do pliku.
copyURLToFile(String, String) - Static method in class palio.modules.Disk
Kopiuje zawartość adresu URL do pliku.
copyURLToFile(String, String, String, String, Long) - Static method in class palio.modules.Disk
Kopiuje zawartość adresu URL do pliku z użyciem prostej autoryzacji HTTP.
copyURLToFile(String, String, String, String) - Static method in class palio.modules.Disk
Kopiuje zawartość adresu URL do pliku z użyciem prostej autoryzacji HTTP.
cos(BigDecimal) - Method in class palio.modules.Mth
Zwraca wartość cosisusa od danej liczby.
countSessions() - Method in class palio.modules.Admin
Zwraca liczbę aktualnie zalogowanych sesji
countUsers() - Method in class palio.modules.Admin
 
createAd(Long, Long, String, Long, Date, Long, String, String, String) - Method in class palio.modules.Ads
Tworzy nową reklamę.
createAd(Long, Long, Object[], Long, Date, Long, String, String, String) - Method in class palio.modules.Ads
Tworzy nową reklamę.
createBarcode(String, String) - Method in class palio.modules.IText
Tworzy obiekt typu PdfTemplate z kodem kreskowym.
createBarcode(String, String, Object[], Object[]) - Method in class palio.modules.IText
Tworzy obiekt typu PdfTemplate z kodem kreskowym.
createCache(String, String, Object[]) - Method in class palio.modules.Cache
Deprecated. metoda zostala zastapiona przez: createFastCache(String), createSimpleCache(String), createVolumeCache(String, Long)
createCategory(String, Long) - Method in class palio.modules.Forum
Tworzy nową kategorię
createCategory(String, String, Long) - Method in class palio.modules.Forum
Tworzy nową kategorię
createClient(String, String, String, String, String, String, String, String) - Method in class palio.modules.Ads
Tworzy nowego klienta (właściciela reklam).
createDocument() - Method in class palio.modules.IText
Tworzy nowy dokument formatu A4 z marginesem o szerokości 36 punktów.
createDocument(String, Boolean, Object, String) - Method in class palio.modules.IText
Tworzy nowy dokument wybranego typu formatu A4 z marginesem o szerokości 36 punktów.
createDocument(String, Boolean) - Method in class palio.modules.IText
Tworzy nowy dokument o podanym rozmiarze i z marginesem o szerokości 36 punktów.
createDocument(String, Boolean, Object) - Method in class palio.modules.IText
Tworzy nowy dokument o podanym rozmiarze i z marginesem o szerokości 36 punktów.
createDocument(String, String) - Method in class palio.modules.IText
Tworzy nowy dokument o podanym rozmiarze i z marginesem o szerokości 36 punktów.
createDocument(String, String, Object) - Method in class palio.modules.IText
Tworzy nowy dokument o podanym rozmiarze i z marginesem o szerokości 36 punktów.
createDocument(Long, Long) - Method in class palio.modules.IText
Tworzy nowy dokument o podanych wymiarach i z marginesem o szerokości 36 punktów.
createDocument(Long, Long, Object) - Method in class palio.modules.IText
Tworzy nowy dokument o podanych wymiarach i z marginesem o szerokości 36 punktów.
createDocument() - Method in class palio.modules.Xml
Tworzy dokument XML.
createDocument(Map) - Method in class palio.modules.Xml
Tworzy dokument XML.
createDocument(String, Boolean) - Method in class palio.modules.Xml
Tworzy dokument XML.
createDocument(String, Boolean, String, String, Boolean) - Method in class palio.modules.Xml
Tworzy dokument XML.
createEmailLinks(String) - Static method in class palio.modules.CMS
 
createFastCache(String) - Method in class palio.modules.Cache
Tworzy nowy bufor typu FAST.
createForm(String, String, String, String, String, PalioCode, PalioCode) - Static method in class palio.modules.HTML
Tworzy nowy formularz.
createForm(String, String, String, String, String, String, PalioCode, PalioCode, PalioCode) - Static method in class palio.modules.HTML
Tworzy nowy formularz.
createForum(String, Long, String, Object[]) - Method in class palio.modules.Forum
Tworzy nowe forum.
createForum(String, String, Long, String, Object[]) - Method in class palio.modules.Forum
Tworzy nowe forum.
createGroup(String) - Method in class palio.modules.Newsletter
Tworzy grupę subskrybentów o podanej nazwie.
createGroup(String, Long, String) - Method in class palio.modules.Newsletter
Tworzy grupę subskrybentów o podanej nazwie, przypisuje jej podany szablon i status.
createHTML(String, String, String) - Method in class palio.modules.ReCaptcha
Create HTML Dialog Box in client web browser.
createHTML(String, String) - Method in class palio.modules.ReCaptcha
Create HTML Dialog Box in client web browser.
createHTML(String, String, String, String, String, Long) - Method in class palio.modules.ReCaptcha
Create HTML Dialog Box in client web browser.
createHTML(String, String, String, Long) - Method in class palio.modules.ReCaptcha
Create HTML Dialog Box in client web browser.
createHTML(String) - Method in class palio.modules.ReCaptcha
Create standard HTML Dialog Box in client web browser.
createHTML() - Method in class palio.modules.ReCaptcha
Create standard HTML Dialog Box in client web browser.
createImage(byte[], String) - Static method in class palio.modules.Imager
Tworzy obiekt graficzny z surowych danych.
createInstanceDocument(String, String) - Method in class palio.modules.XBRL
 
createMap(String, Long, String, String, Boolean, PalioCode) - Method in class palio.modules.Mapper
Tworzy mapę bez nawigacji.
createMap(Object[], Object[]) - Static method in class palio.modules.Util
 
createMap(String[]) - Static method in class palio.modules.Util
 
createMenu(String, Long, Long, Long, PalioCode) - Static method in class palio.modules.HTML
Tworzy menu
createMenuBar(String, Long, Long, PalioCode) - Static method in class palio.modules.HTML
Tworzy menuBar
createMenuBar(String, Long, Long, Boolean, PalioCode) - Static method in class palio.modules.HTML
Tworzy menuBar
createMenuBar(String, String, PalioCode) - Static method in class palio.modules.HTML
Tworzy menubar
createMenuBar(String, String, Boolean, PalioCode) - Static method in class palio.modules.HTML
Tworzy menubar
createMessage(Long, String, String, String, String, String) - Method in class palio.modules.Forum
Tworzy wiadomość
createMessage(String, Long, String, String, String, String, String) - Method in class palio.modules.Forum
Tworzy wiadomość
createMessage(Long, Long, Boolean, String, String, String) - Method in class palio.modules.Forum
Tworzy wiadomość
createMessage(String, Long, Long, Boolean, String, String, String) - Method in class palio.modules.Forum
Tworzy wiadomość
createMessage() - Method in class palio.modules.Mail
Deprecated.  
createMessage(String, String, String, String, Object[], Long) - Method in class palio.modules.Newsletter
Tworzy nową wiadomość do rozesłania do subskrybentów w podanych grupach.
createMessage(String, String, String, Object[]) - Method in class palio.modules.Newsletter
Tworzy nową wiadomość (w formacie tekstowym) do rozesłania do subskrybentów w podanych grupach.
createNavMap(String, Long, String, String, Boolean, PalioCode) - Method in class palio.modules.Mapper
Tworzy nawigowalną mapę.
createNews(Long, Long, Long, Long, String, String) - Method in class palio.modules.Newser
Tworzy nowy news i zwraca jego ID.
createNews(Long, Long, Long, Long, String, String, String, String) - Method in class palio.modules.Newser
Tworzy nowy news i zwraca jego ID.
createNews(Long, Long, Long, Long, String, String, String, String, Date) - Method in class palio.modules.Newser
Tworzy nowy news i zwraca jego ID.
createNews(Long, Long, Long, Long, Long, Long, Long, String, String, String, String, Date, Date) - Method in class palio.modules.Newser
Tworzy nowy news i zwraca jego ID.
createObject(String) - Method in class palio.modules.Reflect
 
createObject(String, Object[], Object[]) - Method in class palio.modules.Reflect
 
createOrReplaceHtmlInterface() - Method in class palio.modules.Proc
Tworzy interfejs HTML (zestaw obiektów palio z tym interfejsem) do edycji danych procesów.
createOrReplaceHtmlInterface() - Method in class palio.modules.Report
Tworzy interfejs HTML (zestaw obiektów palio z tym interfejsem) do zarządzania, zlecania i pobierania raportów.
createPassword(Long) - Static method in class palio.modules.User
Generuje losowo hasło.
createPopupMenu(String, Long, Long, Long, PalioCode) - Static method in class palio.modules.HTML
Buduje popup menu.
createPriv(String, String) - Method in class palio.modules.User
Tworzy nowy przywilej.
createPriv(Long, String, String, String) - Method in class palio.modules.User
Tworzy nowy przywilej.
createProcessExecutionContext(String, Object, Map<String, Object>) - Method in class palio.modules.Hetman
Tworzy "sztuczny" kontekst wykonywania procesu
createProcessTemplate(String) - Method in class palio.modules.Hetman
Tworzy szablon implementacji procesu na podstawie podanej definicji
createRegion(String, String, Long) - Method in class palio.modules.User
Tworzy nowy region.
createRole(String, String, String) - Method in class palio.modules.User
Tworzy nową rolę.
createRole(String, String, String, Long) - Method in class palio.modules.User
 
createRotator(String, String, String) - Method in class palio.modules.Ads
Tworzy nowy rotator reklam (grupa reklam z określoną polityką wyświetlania).
createSearchForm(String, String, String, String, String, PalioCode, PalioCode) - Static method in class palio.modules.HTML
Tworzy nowy formularz służący do wyszukiwania.
createSearchForm(String, String, String, String, String, PalioCode, PalioCode, Boolean) - Static method in class palio.modules.HTML
Tworzy nowy formularz służący do wyszukiwania.
createSession() - Static method in class palio.modules.Session
Tworzy anonimową sesję i zwraca jej identyfikator.
createSession(Long) - Static method in class palio.modules.Session
Tworzy sesję dla danego użytkownika i zwraca jej identyfikator.
createSession(String, Long) - Static method in class palio.modules.Session
Tworzy sesję dla danego użytkownika i zwraca jej identyfikator.
createSession(String) - Static method in class palio.modules.Session
Tworzy sesję dla danego użytkownika i zwraca jej identyfikator.
createSession(String, String) - Static method in class palio.modules.Session
Tworzy sesję dla danego użytkownika i zwraca jej identyfikator.
createSession(String, String, String) - Static method in class palio.modules.Session
Tworzy sesję dla danego użytkownika i zwraca jej identyfikator.
createSession() - Static method in class palio.modules.User
Invoke the same method from session module.
createSession(Long) - Method in class palio.modules.User
Invoke the same method from session module.
createSession(String) - Method in class palio.modules.User
Invoke the same method from session module.
createSessionAdmin(Long) - Static method in class palio.modules.Session
Tworzy sesję dla danego użytkownika i zwraca jej identyfikator.
createSessionAdmin(String, String) - Static method in class palio.modules.Session
Tworzy sesję dla danego użytkownika i zwraca jej identyfikator.
createSessionAdmin(String, String, String) - Static method in class palio.modules.Session
Tworzy sesję dla danego użytkownika i zwraca jej identyfikator.
createSessionAdmin(Long) - Method in class palio.modules.User
Invoke the same method from session module.
createSessionAdmin(String) - Method in class palio.modules.User
Tworzy sesję dla danego użytkownika i zwraca jej identyfikator.
createSessionNoUser() - Static method in class palio.modules.Session
Tworzy anonimową sesję i zwraca jej identyfikator.
createSessionNoUser(String) - Static method in class palio.modules.Session
Tworzy anonimową sesję i zwraca jej identyfikator.
createSimpleCache(String) - Method in class palio.modules.Cache
Tworzy nowy bufor typu SIMPLE.
createStyle(String, PalioCode) - Static method in class palio.modules.XLS
Tworzy styl
createSubcontext(String, String) - Method in class palio.modules.Ldap
tworzy i przypisuje nowy podkontekst
createSubscriber(String, String, String, String, String, String) - Method in class palio.modules.Newsletter
Tworzy subskrybenta.
createSubscriber(String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, Long) - Method in class palio.modules.Newsletter
Tworzy subskrybenta.
createTabBody(PalioCode) - Static method in class palio.modules.HTML
Tworzy ciało panelu zakładkowego
createTabs(Long, PalioCode) - Static method in class palio.modules.HTML
Deprecated. Replaced by HTML.createTabs(String currentLabel, PalioCode code).
createTabs(String, PalioCode) - Static method in class palio.modules.HTML
Tworzy panel nawigacyjny dla zakładek (przyciski)
createThread(String, Long, String, Long) - Method in class palio.modules.Forum
Tworzy wątek
createThread(String, String, Long, String, Long) - Method in class palio.modules.Forum
Tworzy wątek
createThread(String, Long, Long, Long) - Method in class palio.modules.Forum
Tworzy wątek
createThread(String, String, Long, Long, Long) - Method in class palio.modules.Forum
Tworzy wątek
createThumbnail(String, String, Long, Long, Long, Long, Long) - Method in class palio.modules.Util
Tworzy proporcjonalnie przeskalowany obraz z bloba pobranego z bazy
createThumbnail(byte[], Long, Long, Long, Long) - Static method in class palio.modules.Util
Tworzy proporcjonalnie przeskalowany obraz z bloba pobranego z tablicy bajtów
createUploadForm(String, String, String, String, String, PalioCode, PalioCode) - Static method in class palio.modules.HTML
Tworzy nowy formularz do umieszczania plików na serwerze.
createUrlLinks(String) - Static method in class palio.modules.CMS
 
createUrlLinks(String, Long) - Static method in class palio.modules.CMS
 
createVolumeCache(String, Long) - Method in class palio.modules.Cache
Tworzy nowy bufor typu VOLUME.
Crypto - Class in palio.modules
Zbiór funkcji kryptograficznych.
Crypto(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.Crypto
 
CURRENCIES_EXCHANGE_RATES_PAGE - Static variable in class palio.modules.NBP
 
CURRENCIES_EXCHANGE_RATES_XML_DIR - Static variable in class palio.modules.NBP
 
currentInstance() - Static method in class palio.modules.Palio
Zwraca nazwę aktualnej instancji jPalio.
currentLanguage() - Method in class palio.modules.Lang
Deprecated. 
currentLine() - Static method in class palio.modules.Palio
Zwraca nr linii aktualnie wykonywanego obiektu.
currentObject() - Static method in class palio.modules.Palio
Zwraca ID aktualnego obiektu.
currentObjectCode() - Static method in class palio.modules.Palio
Zwraca kod aktualnego obiektu.
currentPage() - Static method in class palio.modules.Palio
Zwraca ID aktualnej strony.
currentPageCode() - Static method in class palio.modules.Palio
Zwraca kod aktualnej strony.

D

dataMatrixBar(String, Map<String, Object>) - Method in class palio.modules.Bar
Generuje kod 2D typu DataMatrix jako obrazek PNG.
dataMatrixBarURL(String, Map<String, Object>) - Method in class palio.modules.Bar
Generuje obrazek z kodem 2D typu DataMatrix i zwraca do niego odnośnik.
date() - Method in class palio.modules.Std
Zwraca aktualną datę w formacie "Dzień, dd miesiąc rok" zgodnie z wersją językową danej instancji.
date(Date) - Method in class palio.modules.Std
Zwraca datę date w formacie "Dzień, dd miesiąc rok" zgodnie z wersją językową danej instancji.
date(Date, String) - Method in class palio.modules.Std
Zwraca datę date w formacie "Dzień, dd miesiąc rok" zgodnie z wersją językową language.
dateField(String, Date, String) - Method in class palio.modules.HTML
Wyświetla pole do wpisywania daty.
dateField(String, Date, Boolean, String) - Method in class palio.modules.HTML
Wyświetla pole daty z możliwością ustawienia jako wymagane.
dateField(String, Date, Boolean, String, Date, Date) - Method in class palio.modules.HTML
Wyświetla pole daty z warunkiem not null i sprawdzaniem zakresu (widełki).
dateField(String, Date, Boolean, String, Date, Date, String, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Pełny format wywołania pola daty.
dateToMillis(Date) - Static method in class palio.modules.Util
Deprecated. Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.toMillis(Date)
dateToMillis() - Static method in class palio.modules.Util
Deprecated. Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.toMillis()
dayOfWeek() - Static method in class palio.modules.Time
Zwraca aktualny dzień tygodnia.
dayOfWeek(Date) - Static method in class palio.modules.Time
Zwraca dzień tygodnia dla podanej daty.
dbGetById(Long) - Method in class palio.modules.SNMP
Retrieves all responses with given request id from database.
dbGetLastById(Long) - Method in class palio.modules.SNMP
Retrieves latest response from database.
debug(Boolean) - Method in class palio.modules.Ezop
 
debug(String) - Method in class palio.modules.Log
Wpisuje informacje typu DEBUG do domyślnego pliku logów jpalio
debug(String, Throwable) - Method in class palio.modules.Log
Wpisuje informacje typu DEBUG do domyślnego pliku logów jpalio
debug(String, String) - Method in class palio.modules.Log
Wpisuje informacje typu DEBUG do pliku o nazwie loggerName
debug(String, String, Throwable) - Method in class palio.modules.Log
Wpisuje informacje typu DEBUG do pliku o nazwie loggerName
decompressGZIP(String, String) - Static method in class palio.modules.Disk
Rozpakowuje plik spakowany gzipem.
decrement(String) - Static method in class palio.modules.Mth
Zmniejsza wartość parametru (element zerowy) o 1.
deepFind(Object, Object) - Static method in class palio.modules.Util
Funkcja pozwala wyszukiwać konkretne wartoœci wewnątrz wielowymiarowych struktur danych złożonych z tablic Object[] i list Collection.
DEFAULT_CONFIGURATION_OBJECT_CODE - Static variable in class palio.modules.UserSecurity
 
DEFAULT_CONNECTOR - Static variable in class palio.modules.Scheduler
 
DEFAULT_CONNECTOR_NAME - Static variable in class palio.modules.CMS
 
DEFAULT_MODULE_PASSWORD_RULE - Static variable in class palio.modules.UserSecurity
 
DEFAULT_NBP_BASE_URL - Static variable in class palio.modules.NBP
 
defaultDateFormat() - Static method in class palio.modules.Util
Deprecated. Funkcja zamieniona na Time.defaultFormat()
defaultFormat() - Static method in class palio.modules.Time
Zwraca standardowy format daty w postaci tekstu.
defaultPageCode() - Static method in class palio.modules.Palio
Zwraca kod defaultowej strony (jeżeli wywołujemy instację bez numeru strony to uruchamia się defaultowa strona.
defaultPageID() - Static method in class palio.modules.Palio
Zwraca id defaultowej strony (jeżeli wywołujemy instację bez numeru strony to uruchamia się defaultowa strona.
defaultPermRules1 - Static variable in class palio.modules.Text
Domyślne reguły permutacji w jedną stronę.
defaultPermRules2 - Static variable in class palio.modules.Text
Domyślne reguły permutacji w drugą stronę.
delCategory(Long) - Method in class palio.modules.BugBase
Usuwa Kategorię
deleteAd(Long) - Method in class palio.modules.Ads
Kasuje reklamę (ustawia status [D]eleted).
deleteAttachment(Long) - Method in class palio.modules.Forum
Usuwa załącznik
deleteAttachment(String, Long) - Method in class palio.modules.Forum
Usuwa załącznik
deleteBBTag(Long) - Method in class palio.modules.Forum
 
deleteCache(String) - Method in class palio.modules.Cache
Usuwa bufor o podanej nazwie z listy buforów użytkownika.
deleteClient(Long) - Method in class palio.modules.Ads
Kasuje klienta wraz ze wszystkimi jego reklamami (ustawia status [D]eleted).
deleteFile(String) - Static method in class palio.modules.Disk
Deletes a file from given path.
deleteFile(String, String) - Method in class palio.modules.FTP
Usuwa plik z serwera FTP
deleteForum(Long) - Method in class palio.modules.Forum
Usuwa forum
deleteForum(String, Long) - Method in class palio.modules.Forum
Usuwa forum
deleteGroup(Long) - Method in class palio.modules.Newsletter
Kasuje grupę subskrybentów.
deleteMessage(Long) - Method in class palio.modules.Forum
Usuwa wiadomość
deleteMessage(String, Long) - Method in class palio.modules.Forum
Usuwa wiadomość
deleteMessage(Long) - Method in class palio.modules.Newsletter
Kasuje wiadomoœć.
deletePriv(Long) - Method in class palio.modules.User
Usuwa przywilej.
deletePriv(String) - Method in class palio.modules.User
Usuwa przywilej.
deleteRecording(String, String) - Method in class palio.modules.Wowza
Deletes recording.
deleteRegion(Long) - Method in class palio.modules.User
Usuwa region.
deleteRole(Long) - Method in class palio.modules.User
Usuwa rolę.
deleteRole(String) - Method in class palio.modules.User
Usuwa rolę.
deleteRotator(Long) - Method in class palio.modules.Ads
Kasuje rotator wraz ze wszystkimi podpiętymi do niego reklamami (ustawia status [D]eleted).
deleteSubscriber(Long) - Method in class palio.modules.Newsletter
Kasuje subskrybenta.
deleteThread(Long) - Method in class palio.modules.Forum
Usuwa wątek
deleteThread(String, Long) - Method in class palio.modules.Forum
Usuwa wątek
deleteTranslation(String, String) - Method in class palio.modules.Lang
 
delInfoType(Long) - Method in class palio.modules.BugBase
Usuwa Typ Wiadomosci usunięcie typów 0 i 1 nie powiedzie się.
delModule(Long) - Method in class palio.modules.BugBase
Usuwa Modul
delPriority(Long) - Method in class palio.modules.BugBase
Usuwa priorytet
delPrivFromPage(Long, Long) - Method in class palio.modules.Admin
Usuwa przywilej ze strony.
delResource(Long, String) - Method in class palio.modules.BugBase.BugResources
 
delState(Long) - Method in class palio.modules.BugBase
Usuwa Stan
Designer - Class in palio.modules
Moduł Designer służy do wykonywania operacji na komponentach jPalio.
Designer(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.Designer
Domyślny konstruktor.
destroySubcontext(String, String) - Method in class palio.modules.Ldap
niszczy zadany kontekst i usuwa go z przestrzeni nazw
digest(byte[], String) - Static method in class palio.modules.Crypto
Tworzy, tak zwaną, sumę kontrolną na podstawie podanej tablicy bajtów przy użyciu określonego algorytmu.
disableUser(Long) - Method in class palio.modules.Newser
Wyłącza konto użytkownika (zeruje jego pole STATUS).
disableUser(String) - Method in class palio.modules.Newser
Wyłącza konto użytkownika (zeruje jego pole STATUS).
disableUser(Long, String) - Method in class palio.modules.Newser
Wyłącza konto użytkownika (zeruje jego pole STATUS).
Disk - Class in palio.modules
Moduł udostępnia podstawowe funkcje dostępu do plików dyskowych.
Disk(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.Disk
 
displayHiddenFields() - Method in class palio.modules.Proc
Wyświetla pola typu hidden, które muszą zostać przeniesione przez formularz zawierający przyciski przejść (ProcessExecutionInstanceId i ProcessExecutionProcessId).
displayProcess() - Static method in class palio.modules.Hetman
Metoda jest odpowiedzialna za wyświetlenie wszystkich formatek procesu jakie generowane są przez moduł.
displayTransition(String, PalioCode) - Method in class palio.modules.Proc
Wyświetla przejście o podanym text_id, dopuszczalne w bieżącym stanie.
displayTransitionButton(String, String, String) - Static method in class palio.modules.Hetman
Wyświetla przycisk typu submit, który będzie mógł wyzwolić wykonanie przejścia do stanu destinationStateName.
displayTransitionButton(String, String) - Static method in class palio.modules.Hetman
Wyświetla przycisk typu submit, który będzie mógł wyzwolić wykonanie przejścia do stanu destinationStateName.
displayTransitionButton(String) - Static method in class palio.modules.Hetman
Wyświetla przycisk typu submit, który będzie mógł wyzwolić wykonanie przejścia do stanu destinationStateName.
displayTransitionButton(String, String) - Method in class palio.modules.Proc
Wyświetla dopuszczalne w bieżącym stanie przejście o podanym text_id, jako przycisk mający określony styl - analogicznie jak funkcja displayTransitionsButtons zestaw przycisków.
displayTransitionButton(String) - Method in class palio.modules.Proc
Wyświetla dopuszczalne w bieżącym stanie przejście o podanym text_id, jako przycisk - analogicznie jak funkcja displayTransitionsButtons zestaw przycisków.
displayTransitionButtonName(String) - Static method in class palio.modules.Hetman
Wyświetla warość name zamiast całego przycisku
displayTransitionHiddenField(String) - Static method in class palio.modules.Hetman
Wyświetla pole typu hidden, dzięki któremu formularz, w którym to pole zostało umieszczone będzie mógł wyzwolić wykonanie przejścia do stanu destinationStateName.
displayTransitions() - Static method in class palio.modules.Hetman
Metoda jest odpowiedzialna za wyświetlenie formularzy przejść.
displayTransitions(PalioCode) - Method in class palio.modules.Proc
Wyświetla dopuszczalne w bieżącym stanie przejścia - kolejno (rosnąco po j_transitions.display_order w dla przejść bieżącego stanu, potem rosnąco po id) dla wszystkich przejść pyta najpierw obiektów j_transitions.condition_object, czy przejście może zostać wyświetlone, i jeśli tak, to ustawia zmienną ProcessExecutionTransitionId na id przejścia oraz ProcessExecutionTransitionName na nazwę przejścia i wywołuje podany fragment kodu paliowego, który powinien wyświetlić element html (np. przycisk, wpis do listy select) powodujący przy submicie formularza ustawienie zmiennej _ActionTransition na id wykonywanego przejścia (przydatne np. dla list rozwijanych) lub ustawienie zmiennej _ActionTransitionXX na not null (gdzie XX to id wykonywanego przejścia, przydatne dla przycisków).
displayTransitionsButtons(String, String) - Method in class palio.modules.Proc
Wyświetla dopuszczalne w bieżącym stanie przejścia kolejno (rosnąco po j_transitions.display_order w dla przejść bieżącego stanu, potem rosnąco po id) dla wszystkich przejść pyta najpierw obiektów j_transitions.condition_object, czy przejście może zostać wyświetlone, i jeśli tak, to wyświetla przycisk typu submit o nazwie _ActionTransitionXX (gdzie XX to id wykonywanego przejścia) i podanym stylu.
displayTransitionsButtons(String) - Method in class palio.modules.Proc
Wyświetla dopuszczalne w bieżącym stanie przejścia jako zestaw przycisków mających określony styl - zobacz opis funkcji displayTransitionsButtons.
displayTransitionsButtons() - Method in class palio.modules.Proc
Wyświetla dopuszczalne w bieżącym stanie przejścia jako zestaw przycisków - zobacz opis funkcji displayTransitionsButtons.
displayTransitionsOptions(String) - Method in class palio.modules.Proc
Wyświetla dopuszczalne w bieżącym stanie przejścia - kolejno (rosnąco po j_transitions.display_order w dla przejść bieżącego stanu, potem rosnąco po id) dla wszystkich przejść pyta najpierw obiektów j_transitions.condition_object, czy przejście może zostać wyświetlone, i jeśli tak, to wyświetla element <option> o wartości odpowiadającej id przejścia oraz nazwie takiej jak nazwa przejścia.
displayTransitionsOptions() - Method in class palio.modules.Proc
Wyświetla dopuszczalne w bieżącym stanie przejścia jako listę opcji - zobacz opis funkcji displayTransitionsOptions(String selectedOption).
distance(BigDecimal, BigDecimal, BigDecimal, BigDecimal) - Static method in class palio.modules.Mapper
Oblicza odległość pomiędzy dwiema lokalizacjami geograficznymi.
distinctLink(Collection<Object[]>, Collection<Object[]>, Object[]) - Static method in class palio.modules.Sql
Dodaje zawartość drugiej listy (result2) do pierwszej (result1) z usunięciem powtarzających się wierszy.
distinctLink(Collection<Object[]>, Collection<Object[]>) - Static method in class palio.modules.Sql
Dodaje zawartość drugiej listy (result2) do pierwszej (result1) z usunięciem powtarzających się wierszy.
divide(Long, Long) - Static method in class palio.modules.Mth
Zwraca iloraz dwóch liczb: l1 i l2 (l1 / l2).
divide(Long, Long, Long) - Static method in class palio.modules.Mth
Zwraca iloraz dwóch liczb: l1 i l2 (l1 / l2) z określeniem skali (ilości miejsc po przecinku).
divide(BigDecimal, BigDecimal) - Static method in class palio.modules.Mth
Zwraca iloraz dwóch liczb: l1 i l2 (l1 / l2).
divide(BigDecimal, BigDecimal, Long) - Static method in class palio.modules.Mth
Zwraca iloraz dwóch liczb: l1 i l2 (l1 / l2) z określeniem skali (ilości miejsc po przecinku).
divide(BigDecimal, Long) - Static method in class palio.modules.Mth
Zwraca iloraz dwóch liczb: l1 i l2 (l1 / l2).
divide(BigDecimal, Long, Long) - Static method in class palio.modules.Mth
Zwraca iloraz dwóch liczb: l1 i l2 (l1 / l2) z określeniem skali (ilości miejsc po przecinku).
divide(Long, BigDecimal) - Static method in class palio.modules.Mth
Zwraca iloraz dwóch liczb: l1 i l2 (l1 / l2).
divide(Long, BigDecimal, Long) - Static method in class palio.modules.Mth
Zwraca iloraz dwóch liczb: l1 i l2 (l1 / l2) z określeniem skali (ilości miejsc po przecinku).
dmSoundex(String) - Static method in class palio.modules.SearchUtils
Soundex Daitch- Mokotoff.
doctype() - Static method in class palio.modules.HTML
Zwraca deklarację typu dokumentu w postaci: <!
downloadCurrentExchangeRates() - Method in class palio.modules.NBP
 
dropList(String, Object, Collection) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla "droplistę" (element SELECT) konstruowaną z obiektu Collection.
dropList(String, Object, Collection, Boolean, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla "droplistę" (element SELECT) konstruowaną z obiektu Collection, z możliwością ustawienia jako wymagane.
dropList(String, Object, Collection, Boolean, String, String, String, String, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Pełna postać wywołania droplisty konstruowanej z Collection.
dropList(String, Object, Object[]) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla "droplistę" (element SELECT) konstruowaną z obiektu Object[].
dropList(String, Object, Object[], Boolean, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla "droplistę" (element SELECT) konstruowaną z obiektu Object[], z możliwością ustawienia jako wymagane.
dropList(String, Object, Object[], Boolean, String, String, String, String, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Pełna postać wywołania droplisty konstruowanej z Object[].
dropList(String, Object, Collection, String, Object) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla "droplistę" (element SELECT) konstruowaną z obiektu Collection.
dropList(String, Object, Collection, Boolean, String, String, Object) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla "droplistę" (element SELECT) konstruowaną z obiektu Collection, z możliwością ustawienia jako wymagane.
dropList(String, Object, Collection, Map) - Static method in class palio.modules.HTML
Pełna postać wywołania droplisty konstruowanej z Object[].
dropList(String, Object, Collection, Boolean, String, String, String, String, String, String, Object) - Static method in class palio.modules.HTML
Pełna postać wywołania droplisty konstruowanej z Collection.
dropList(String, Object, Object[], String, Object) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla "droplistę" (element SELECT) konstruowaną z obiektu Object[].
dropList(String, Object, Object[], Boolean, String, String, Object) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla "droplistę" (element SELECT) konstruowaną z obiektu Object[], z możliwością ustawienia jako wymagane.
dropList(String, Object, Object[], Map) - Static method in class palio.modules.HTML
Pełna postać wywołania droplisty konstruowanej z Object[].
dropList(String, Object, Object[], Boolean, String, String, String, String, String, String, Object) - Static method in class palio.modules.HTML
Pełna postać wywołania droplisty konstruowanej z Object[].
dropList(String, Object[], Object[], Long) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla "multi droplistę" (element SELECT) konstruowaną z obiektu Object[].

E

ean13Bar(String, Map<String, Object>) - Method in class palio.modules.Bar
Generuje kod kreskowy typu EAN13 jako obrazek PNG.
ean13BarURL(String, Map<String, Object>) - Method in class palio.modules.Bar
Generuje obrazek z kodem kreskowym typu EAN13 i zwraca do niego link.
ean8Bar(String, Map<String, Object>) - Method in class palio.modules.Bar
Generuje kod kreskowy typu EAN8 jako obrazek PNG.
ean8BarURL(String, Map<String, Object>) - Method in class palio.modules.Bar
Generuje obrazek z kodem kreskowym typu EAN8 i zwraca do niego link.
editBBTag(Long, String, Boolean, String, String) - Method in class palio.modules.Forum
 
editCategory(Long, String, Long) - Method in class palio.modules.Forum
Zmienia dane kategorii
editCategory(String, Long, String, Long) - Method in class palio.modules.Forum
Zmienia dane kategorii
editForum(Long, String, Long, String, Object[]) - Method in class palio.modules.Forum
Zmienia dane forum
editForum(String, Long, String, Long, String, Object[]) - Method in class palio.modules.Forum
Zmienia dane forum
editMessage(Long, String, String) - Method in class palio.modules.Forum
Zmienia treść wiadomości
editMessage(String, Long, String, String) - Method in class palio.modules.Forum
Zmienia treść wiadomości
Editor - Class in palio.modules
Moduł Editor służy do integracji jPalio z edytorem TinyMCE.
Editor(Instance) - Constructor for class palio.modules.Editor
 
editThread(Long, String, Long) - Method in class palio.modules.Forum
Zmienia dane wątku
editThread(String, Long, String, Long) - Method in class palio.modules.Forum
Zmienia dane wątku
El - Class in palio.modules
Supports for Unified Expression Language.
El(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.El
 
Email - Class in palio.modules
Moduł email służy do odbierania i wysyłania poczty elektronicznej POP3, IMAP i SMTP.
Email(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.Email
 
emailField(String, String, Long, Boolean, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla pole służące do wpisywania adresu e-mail.
emptyByteTable(Long) - Static method in class palio.modules.Util
Tworzy tablice bajtów o podanej długoœci.
emptyByteTable(Long, Long) - Static method in class palio.modules.Util
Tworzy tablice bajtów o podanej długoœci i inicjalizuje jej elementy podaną wartoœcią.
emptyHashMap() - Static method in class palio.modules.Util
Tworzy pustą hash mapę
emptyList() - Static method in class palio.modules.Util
Tworzy pustą listę
emptyMap() - Static method in class palio.modules.Util
Tworzy pustą hash mapę
emptySortedMap() - Static method in class palio.modules.Util
Tworzy pustą mapę sortowaną dla języka instancji.
emptySortedMap(String) - Static method in class palio.modules.Util
Tworzy pustą mapę sortowaną dla danego języka.
emptyTable(Long) - Static method in class palio.modules.Util
Tworzy pustą tabelę obiektów o podanej liczbie elementów wypełnioną wartoœciami null.
emptyTable(Long, Object) - Static method in class palio.modules.Util
Tworzy pustą tabelę obiektów o podanej liczbie elementów wypełnioną podanymi wartoœciami.
enableUser(Long, String, String) - Method in class palio.modules.Newser
Włącza konto użytkownika (ustawia jego pole STATUS).
equals(Object, Object) - Method in class palio.modules.History
Deprecated.  
equals(Long, Long) - Static method in class palio.modules.Logic
Sprawdza, czy podane argumenty są równe sobie.
equals(Long, BigDecimal) - Static method in class palio.modules.Logic
Sprawdza, czy podane argumenty są równe sobie.
equals(BigDecimal, Long) - Static method in class palio.modules.Logic
Sprawdza, czy podane argumenty są równe sobie.
equals(BigDecimal, BigDecimal) - Static method in class palio.modules.Logic
Sprawdza, czy podane argumenty są równe sobie.
equals(String, String) - Static method in class palio.modules.Logic
Sprawdza, czy podane argumenty są równe sobie.
equals(byte[], byte[]) - Static method in class palio.modules.Logic
Sprawdza, czy podane argumenty są równe sobie.
equals(Object, Object) - Static method in class palio.modules.Logic
Sprawdza, czy podane argumenty są identyczne.
equals(Date, Date) - Static method in class palio.modules.Logic
Sprawdza, czy podane argumenty są równe sobie.
equals(Boolean, Boolean) - Static method in class palio.modules.Logic
Sprawdza, czy podane argumenty są równe sobie.
equalsIgnoreCase(String, String) - Static method in class palio.modules.Logic
Sprawdza, czy podane argumenty są równe sobie ignorując wielkość znaków.
Error - Class in palio.modules
Moduł posiada zestaw funckji do obsługi błędów (wyjątków).
Error(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.Error
 
error(String) - Method in class palio.modules.Log
Wpisuje informacje typu ERROR do domyślnego pliku logów jpalio
error(String, Throwable) - Method in class palio.modules.Log
Wpisuje informacje typu ERROR do domyślnego pliku logów jpalio
error(String, String) - Method in class palio.modules.Log
Wpisuje informacje typu ERROR do pliku o nazwie loggerName
error(String, String, Throwable) - Method in class palio.modules.Log
Wpisuje informacje typu ERROR do pliku o nazwie loggerName
ERROR - Static variable in class palio.modules.Mail
Deprecated.  
ERROR_MESSAGE_CSS_CLASS - Static variable in class palio.modules.Hetman
 
escapeCsv(String) - Static method in class palio.modules.Text
Encapsulates method StringEscapeUtils#escapeCsv(String) from apache commons lang
escapeHtml(String) - Static method in class palio.modules.Text
Encapsulates method StringEscapeUtils#escapeHtml(String) from apache commons lang
escapeJava(String) - Static method in class palio.modules.Text
Encapsulates method StringEscapeUtils#escapeJava(String) from apache commons lang
escapeJavaScript(String) - Static method in class palio.modules.Text
Encapsulates method StringEscapeUtils#escapeJavaScript(String) from apache commons lang
escapeSql(String) - Static method in class palio.modules.Text
Encapsulates method StringEscapeUtils#escapeSql(String) from apache commons lang
escapeXml(String) - Static method in class palio.modules.Text
Encapsulates method StringEscapeUtils#escapeXml(String) from apache commons lang
evaluateXPathAsNodesText(String, String) - Static method in class palio.modules.Xml
Wykonuje zapytanie XPath, zakłada że wynikiem będzie lista gałęzi i zwraca tekstową zawartość tych gałęzi.
evaluateXPathExpression(String, String) - Static method in class palio.modules.Xml
Wykonuje zapytanie XPath i zwraca tekstowy wynik.
evaluateXPathExpressions(String, Object[]) - Static method in class palio.modules.Xml
Wykonuje serię zapytań języka XPath na podanym dokumencie Xml i zwraca tablicę tekstowych wyników każdego z zapytań.
EventBus - Class in palio.modules
Module EventBus implements publish and subscribe pattern.
EventBus(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.EventBus
 
exchangeObjectsExecuteOrder(Long, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zamienia numer porządkowy (kolejność wykonania) dwóch podanych skojarzeń obiektu procesu i obiektu paliowego.
exchangeTransitionDisplayOrder(Long, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zamienia numer określający kolejność wyświetlania dwóch podanych przejść.
execute(String, Closure) - Method in class palio.modules.FTP
Calles given closure with passed FTPClient object as an argument.
execute(Object) - Static method in class palio.modules.Palio
Deprecated. 
execute(String) - Static method in class palio.modules.Palio
Kompiluje dynamicznie i wykonuje kod źródłowy sourceCode.
execute(String, Boolean) - Static method in class palio.modules.Palio
Kompiluje dynamicznie i wykonuje kod źródłowy sourceCode.
execute(PalioCode) - Static method in class palio.modules.Palio
Wykonuje skompilowany kod PALIO code.
execute(Boolean, PalioCode) - Static method in class palio.modules.Palio
Wykonuje skompilowany kod PALIO code.
execute(String) - Method in class palio.modules.Sql
Wykonuje kod PL/SQL.
execute(String, String) - Method in class palio.modules.Sql
Wykonuje kod PL/SQL.
execute(String, Object[], Object[]) - Method in class palio.modules.Sql
Wykonuje kod PL/SQL.
execute(String, String, Object[], Object[]) - Method in class palio.modules.Sql
Wykonuje kod PL/SQL.
executeFirstReport(String, Boolean) - Method in class palio.modules.Report
Wybiera pierwsze nie wykonywane jeszcze zamówienie na raport z danej kategorii i wykonuje go.
executeFirstReport(String) - Method in class palio.modules.Report
Wybiera pierwsze nie wykonywane jeszcze zamówienie na raport z danej kategorii i wykonuje go.
executeFirstReport(Long, Boolean) - Method in class palio.modules.Report
Wybiera pierwsze nie wykonywane jeszcze zamówienie na raport danego typu i wykonuje go.
executeFirstReport(Long) - Method in class palio.modules.Report
Wybiera pierwsze nie wykonywane jeszcze zamówienie na raport danego typu i wykonuje go.
executeFirstReport(Boolean) - Method in class palio.modules.Report
Wybiera pierwsze nie wykonywane jeszcze zamówienie na raport i wykonuje go.
executeFirstReport() - Method in class palio.modules.Report
Wybiera pierwsze nie wykonywane jeszcze zamówienie na raport i wykonuje go.
executeFunction(String, String) - Method in class palio.modules.Sql
Wykonuje bezparametrową funkcję PL/SQL.
executeFunction(String, String, String) - Method in class palio.modules.Sql
Wykonuje bezparametrową funkcję PL/SQL.
executeFunction(String, Object[], String) - Method in class palio.modules.Sql
Wykonuje funkcję PL/SQL.
executeFunction(String, String, Object[], String) - Method in class palio.modules.Sql
Wykonuje funkcję PL/SQL.
executeProcedure(String) - Method in class palio.modules.Sql
Wykonuje bezparametrową procedurę PL/SQL.
executeProcedure(String, String) - Method in class palio.modules.Sql
Wykonuje bezparametrową procedurę PL/SQL.
executeProcedure(String, Object[]) - Method in class palio.modules.Sql
Wykonuje procedurę PL/SQL.
executeProcedure(String, Object[], Object[]) - Method in class palio.modules.Sql
Wykonuje procedurę PL/SQL.
executeProcedure(String, String, Object[]) - Method in class palio.modules.Sql
Wykonuje procedurę PL/SQL.
executeProcedure(String, String, Object[], Object[]) - Method in class palio.modules.Sql
Wykonuje procedurę PL/SQL.
executeProcess(String, Object, Map<String, Object>) - Method in class palio.modules.Hetman
Główna metoda modułu.
executeProcess(String, Object) - Method in class palio.modules.Hetman
Główna metoda modułu.
executeProcess(Long, Long, String) - Method in class palio.modules.Proc
Wykonuje podaną instancję procesu wg ścieżki okreslonej w procesie o podanym id.
executeProcess(Long, Long, String, Boolean) - Method in class palio.modules.Proc
Wykonuje podaną instancję procesu wg ścieżki okreslonej w procesie o podanym id.
executeReport(Long) - Method in class palio.modules.Report
Próbuje wykonać zamówienie na raport o podanym id.
executeSynchronized(PalioCode) - Static method in class palio.modules.Palio
Wykonuje skompilowany kod PALIO code.
executeSynchronized(Boolean, PalioCode) - Static method in class palio.modules.Palio
Wykonuje skompilowany kod PALIO code.
executeSynchronized(Object, PalioCode) - Method in class palio.modules.Palio
Wykonuje kod palio.
executeSynchronizedToBuffer(PalioCode) - Static method in class palio.modules.Palio
Wykonuje skompilowany kod PALIO code.
executeThread(PalioCode) - Method in class palio.modules.Palio
Wykonuje skompilowany kod PALIO code.
executeThread(String, PalioCode) - Method in class palio.modules.Palio
Wykonuje skompilowany kod PALIO code.
executeThread(Boolean, PalioCode) - Method in class palio.modules.Palio
Wykonuje skompilowany kod PALIO code.
executeThread(Boolean, String, PalioCode) - Method in class palio.modules.Palio
Wykonuje skompilowany kod PALIO code.
executeToBuffer(Object) - Static method in class palio.modules.Palio
Deprecated. 
executeToBuffer(String) - Static method in class palio.modules.Palio
Kompiluje dynamicznie i wykonuje kod źródłowy sourceCode.
executeToBuffer(String, Boolean) - Static method in class palio.modules.Palio
Kompiluje dynamicznie i wykonuje kod źródłowy sourceCode.
executeToBuffer(PalioCode) - Static method in class palio.modules.Palio
Wykonuje skompilowany kod PALIO code.
executeTransition(String, Object, String) - Method in class palio.modules.Hetman
 
executeTransition(String, Object, String, Boolean) - Method in class palio.modules.Hetman
 
executeTransition(String, Object, String, Map<String, Object>) - Method in class palio.modules.Hetman
 
executeTransition(String, Object, String, Map<String, Object>, Boolean) - Method in class palio.modules.Hetman
Wykonuje przejścia w danym procesie na podanej instancji
executeTransition(Long, Long, String, String) - Method in class palio.modules.Proc
Wykonuje przejście o podanym text_id dla podanej instancji procesu.
executeTransition(Long, Long, String, String, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Wykonuje przejście o podanym text_id dla podanej instancji procesu.
executeTransition(Long, Long, String, String, Long, Boolean) - Method in class palio.modules.Proc
Wykonuje przejście o podanym text_id dla podanej instancji procesu.
executeTransition(String) - Method in class palio.modules.Proc
Wykonuje przejście o podanym text_id dla właśnie wykonywanj instancji procesu.
exists(String) - Method in class palio.modules.Sql
Sprawdza czy istnieje przynajmniej jeden wiersz spełniający warunki zapytania
exists(String, Object[]) - Method in class palio.modules.Sql
Sprawdza czy istnieje przynajmniej jeden wiersz spełniający warunki zapytania
exists(String, String) - Method in class palio.modules.Sql
Sprawdza czy istnieje przynajmniej jeden wiersz spełniający warunki zapytania
exists(String, String, Object[]) - Method in class palio.modules.Sql
Sprawdza czy istnieje przynajmniej jeden wiersz spełniający warunki zapytania
exit() - Static method in class palio.modules.Palio
Terminates execution of whole page.
exportNews(String, Long, Long, Boolean, Boolean, String, String, Boolean) - Method in class palio.modules.CMS
 
exportNews(String, Long, Long, String, Boolean, String) - Method in class palio.modules.CMS
 
exportNews(String, Long, Long, String, Boolean) - Method in class palio.modules.CMS
 
exportNews(Long, Long, String, Boolean) - Method in class palio.modules.CMS
 
exportNews(Long, String, Boolean) - Method in class palio.modules.CMS
 
exportNews(Long, Boolean) - Method in class palio.modules.CMS
 
exportNews(Long) - Method in class palio.modules.CMS
 
exportNewsML(String, Long, Long, Map) - Method in class palio.modules.CMS
 
exportNewsML(String, Long, Long, Map, String) - Method in class palio.modules.CMS
 
exportNewsML(String, Long, Long, Map, String, String, Boolean) - Method in class palio.modules.CMS
 
exportTranslations() - Method in class palio.modules.Lang
Exportuje tłumaczenia do pliku xls.
Ezop - Class in palio.modules
Moduł udostępnia zestaw funkcji wykorzystywanych do budowy sklepików internetowych.
Ezop(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.Ezop
 

F

fatal(String) - Method in class palio.modules.Log
Wpisuje informacje typu FATAL do domyślnego pliku logów jpalio
fatal(String, Throwable) - Method in class palio.modules.Log
Wpisuje informacje typu FATAL do domyślnego pliku logów jpalio
fatal(String, String) - Method in class palio.modules.Log
Wpisuje informacje typu FATAL do pliku o nazwie loggerName
fatal(String, String, Throwable) - Method in class palio.modules.Log
Wpisuje informacje typu FATAL do pliku o nazwie loggerName
fileInfo(String) - Static method in class palio.modules.Disk
Jeżeli podana ścieżka prowadzi do istniejącego pliku to funkcja zwraca następujące dane na temat tego pliku: [name, path, length, lastModified, canRead, canWrite, isHidden].
fileSize(String) - Static method in class palio.modules.Disk
 
find(Object[], Object) - Static method in class palio.modules.Util
Zwraca nr elementu tablicy w którym znajduję się wartoœć object.
find(List, Object) - Static method in class palio.modules.Util
Zwraca nr elementu tablicy w którym znajduję się wartość object.
findNews(Object[], Boolean, Object[], Boolean, Object[], Boolean, Object[], Boolean, Object[], Date, Date, String, String, String, String, String, String, Long, Long, String, Boolean) - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca listę count newsów według zadanych kryteriów przeszukiwania.
findNews(String, Object[], Boolean, Object[], Boolean, Object[], Boolean, Object[], Boolean, Object[], Date, Date, String, String, String, String, String, String, Long, Long, String, Boolean) - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca listę count newsów według zadanych kryteriów przeszukiwania.
findNews(Object[], Boolean, Object[], Boolean, Object[], Boolean, Object[], Boolean, Object[], Date, Date, String, String, String, String, String, String, Long, Long, String) - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca listę count newsów według zadanych kryteriów przeszukiwania.
findNews(String, Object[], Boolean, Object[], Boolean, Object[], Boolean, Object[], Boolean, Object[], Date, Date, String, String, String, String, String, String, Long, Long, String) - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca listę count newsów według zadanych kryteriów przeszukiwania.
findRegex(String, String) - Static method in class palio.modules.Text
Wyszukuje w danym tekście string wzorzec określony przez wyrażenie regularne regex.
findTranslations(String, String, Boolean) - Method in class palio.modules.Lang
Wyszukuje tłumaczenia (kategoria + kod + tłumaczenie) dla których wartością jest podany tekst.
flagMessage(Object, String, Boolean) - Method in class palio.modules.Email
Pobiera wiadomość z aktualnie otwartej skrzynki i ustawia jej określoną flagę.
flagMessage(Long, String, Boolean) - Method in class palio.modules.Email
Pobiera wiadomość z aktualnie otwartej skrzynki i ustawia jej określoną flagę.
floor(BigDecimal) - Static method in class palio.modules.Mth
Zwraca zaokrągloną w dół wartość parametru.
flush() - Static method in class palio.modules.Page
Wysyła zawartość bufora HTTP do przeglšdarki.
flushTooltipsBuffer() - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla zawartość bufora tooltipów.
forEachDay(String, Date, Date, PalioCode) - Static method in class palio.modules.Time
Wykonuje kod code kolejno dla każdego dnia z podanego zakresu.
forEachRow(String, Long, PalioCode) - Static method in class palio.modules.XLS
Dla każdego niepustego wiersza wykonuje podany kod palio.
format(String, Object[]) - Static method in class palio.modules.Text
Formatuje podany tekst przy użyciu podanych argumentów.
formatMoneyAmountUsingWords(String, String, String) - Static method in class palio.modules.Util
Metoda generuje kwotę słownie dla wybranej waluty w wybranym języku.
formatMoneyAmountUsingWords(BigDecimal, String, String) - Static method in class palio.modules.Util
Metoda generuje kwotę słownie dla wybranej waluty w wybranym języku.
formatMoneyAmountUsingWords_PL(String, String) - Static method in class palio.modules.Util
Metoda generuje kwotę słownie dla dowolnych walut.
formatMoneyAmountUsingWords_PL(BigDecimal) - Static method in class palio.modules.Util
Metoda generuje kwotę słownie w PLN.
formatMoneyAmountUsingWords_PL(String) - Static method in class palio.modules.Util
Metoda generuje kwotę słownie w PLN.
formatMoneyAmountUsingWords_PL(BigDecimal, String) - Static method in class palio.modules.Util
Metoda generuje kwotę słownie dla dowolnych walut.
formatPrice(BigDecimal) - Method in class palio.modules.Ezop
Skaluje wartoć wejciową do dwóch miejsc po częci całkowitej.
forRev(String, List, PalioCode) - Static method in class palio.modules.Palio
Wykonuje instrukcję pętli for kod code dla wszystkich wierszy z kolekcji loopList.
forRev(String, Object[], PalioCode) - Static method in class palio.modules.Palio
Wykonuje instrukcję pętli for kod code dla wszystkich elementów z tablicy loopTable.
Forum - Class in palio.modules
Moduł zapewnia podstawową funkcjonalność forum dyskusyjnego.
Forum(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.Forum
 
FrameGrabber - Class in palio.modules
Frame grabber module is responsible for grabbing and saving to database an video frame.
FrameGrabber(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.FrameGrabber
 
freeTree(LinkedList, Object, Boolean, Object[], String, PalioCode) - Static method in class palio.modules.HTML
Funkcja tworzy drzewo, ale sama z siebie nie generuje żadnego kodu HTML.
fromJSON(String, Class<T>, Map<String, Class<?>>) - Static method in class palio.modules.JSON
Na podstawie danych w formacie JSON tworzy obiekt podanej klasy
fromParams(String, Object, String) - Static method in class palio.modules.Beans
Ustawia pola beana odpowiadające takim samym nazwom parametrów globalnych.
fromParams(String, Object, String, Boolean) - Static method in class palio.modules.Beans
Ustawia pola beana odpowiadające takim samym nazwom parametrów globalnych.
fromUML(String, String, String, String) - Static method in class palio.modules.Hetman
Konwertuje definicję procesu w formacie UML(?)
FTP - Class in palio.modules
Moduł udostępnia zestaw funkcji do wykonywania opearcji związanych z transferem plików z serwera FTP.
FTP(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.FTP
 
ftpGet(String, Long, String, String, String) - Static method in class palio.modules.Net
Pobiera wskazany plik z serwera ftp.

G

ganttChart(String, String, String, Long, Long, Collection, Map<String, Object>) - Static method in class palio.modules.Chart
Generuje prosty wykres Gantt'a.
ganttChartURL(String, String, String, Long, Long, Collection, Map<String, Object>) - Method in class palio.modules.Chart
Zwraca adres URL do wygenerowanego, prostego wykresu Gantt'a.
geFirstTreeType() - Method in class palio.modules.Admin
 
generate(Long) - Static method in class palio.modules.Mth
Generuje losowy ciąg cyfr.
generateBigDecimal() - Static method in class palio.modules.Mth
Generuje wartość pseudolosową typu BigDecimal z przedziału [0, 1).
generateBoolean() - Static method in class palio.modules.Mth
Generuje wartość pseudolosową typu Boolean.
generateExponential(BigDecimal) - Static method in class palio.modules.Mth
Generuje wartość pseudolosową typu BigDecimal z rozkładem wykładniczym.
generateGaussian() - Static method in class palio.modules.Mth
Generuje wartość pseudolosową typu BigDecimal z rozkładem normalnym N(0,1) (Gaussa z wartością średnią 0 i odchyleniem standardowym 1).
generateGaussian(BigDecimal, BigDecimal) - Static method in class palio.modules.Mth
Generuje wartość pseudolosową typu BigDecimal z rozkładem Gaussa.
generateInt() - Static method in class palio.modules.Mth
Generuje wartość pseudolosową typu Long ograniczoną do 2^32 różnych wartości.
generateInt(Long) - Static method in class palio.modules.Mth
Generuje wartość pseudolosową typu Long z przedziału [0, maxValue) (zero lub dodatnią nie większą niż maxValue i nie większą niż 2^31-1).
generateKeyPair(String, Long) - Static method in class palio.modules.Crypto
Generuje parę kluczy prywatny-publiczny zgodnie z podanym algorytmem.
generateLink(String, String) - Method in class palio.modules.Newsletter
Deprecated. Replaced by #Page.url(String, String). Tworzy link z sumą kontrolną do wskazanej strony z podanymi parametrami.
generateLong() - Static method in class palio.modules.Mth
Generuje wartość pseudolosową typu Long ograniczoną do 2^64 różnych wartości.
generatePasswordForRole(Long) - Method in class palio.modules.UserSecurity
Generates password that will satisfy constraints for given role.
generatePasswordForRoles(Set<Long>) - Method in class palio.modules.UserSecurity
Generates password that will satisfy constraints for all given roles.
generatePasswordForUser(PUser) - Method in class palio.modules.UserSecurity
Generates password that will satisfy constraints for all user roles.
generatePasswordForUser(Long) - Method in class palio.modules.UserSecurity
Generates password that will satisfy constraints for all user roles.
generatePasswordForUser(Long, String) - Method in class palio.modules.UserSecurity
Generates password that will satisfy constraints for all user roles.
generator - Static variable in class palio.modules.Mth
ogólnodostępny generator
GeoIP - Class in palio.modules
 
GeoIP(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.GeoIP
 
get(Object, String) - Static method in class palio.modules.Beans
Pobiera z obiektu wartość pola o podanej nazwie.
get(Object) - Method in class palio.modules.Cache
Podaje wartość trzymaną pod danym kluczem.
get(String, Object) - Method in class palio.modules.Cache
Pobiera obiekt z bufora o podanej nazwie.
get(String, Class<?>) - Method in class palio.modules.El
Evalutates given expression in a current el context with specified return type
get(String) - Method in class palio.modules.El
Evalutates given expression in a current el context
get(String, Boolean) - Method in class palio.modules.Global
Zwraca wartość parametru o podanej nazwie, forma skrócona.
get(String) - Method in class palio.modules.Global
Zwraca wartość parametru o podanej nazwie, forma skrócona.
get(String, String) - Method in class palio.modules.Global
Zwraca wartość parametru o podanej nazwie.
get(String) - Method in class palio.modules.Lang
Deprecated.  
get(String, Long) - Method in class palio.modules.Lang
Deprecated.  
get(String) - Method in class palio.modules.Media
Returns content of PMedia object with given code.
get(Date, String) - Static method in class palio.modules.Time
Zwraca wybrane pole wyciągniete z podanej daty.
get(Object[], Long) - Static method in class palio.modules.Util
Zwraca okreœlony element tablicy
get(byte[], Long) - Static method in class palio.modules.Util
Zwraca okreœlony element tablicy bajtów
get(List, Long) - Static method in class palio.modules.Util
 
get(Map, Object) - Static method in class palio.modules.Util
 
getA(String, String, String, String) - Method in class palio.modules.SNMP
Asynchronous get wont return response itself, it will return request id, on which response, when will be recived, could be received.
getA(String, String, String, String[]) - Method in class palio.modules.SNMP
Asynchronously gets multiple values from specified address at given object id.
getA(String, String, String, Object[]) - Method in class palio.modules.SNMP
Asynchronously gets multiple values from specified address at given object id.
getActiveSessions() - Method in class palio.modules.User
Zwraca listę aktywnych sesji.
getAd(Long) - Method in class palio.modules.Ads
Zwraca dane reklamy w postaci tablicy z wartościami pól: [identyfikator, status, nazwa rotatora, nazwa klienta, data utworzenia, data ostatniej odsłony, waga, ilość wyświetleń, całkowita ilość wyświetleń, maksymalna ilość wyświetleń, data ostatniego kliknięcia, liczba kliknięć, data zablokowania, data wygaśnięcia, adres docelowy, podpis, opis].
getAds() - Method in class palio.modules.Ads
Zwraca listę wszystkich reklam.
getAds(Long, Long) - Method in class palio.modules.Ads
Zwraca listę reklam przypisanych do podanego rotatora i/lub klienta.
getAllRows(Long) - Static method in class palio.modules.XLS
Zwraca wartości wszystkich wierszy arkusza/zakładki
getAllRows(String) - Static method in class palio.modules.XLS
Zwraca wartości wszystkich wierszy arkusza/zakładki
getAllTranslationsFromCategory(String, String) - Method in class palio.modules.Lang
Pobiera wszystkie tłumaczenia z danej kategorii i języka.
getApplicationStreams(String) - Method in class palio.modules.Wowza
 
getAttachmentData(Long, Boolean) - Method in class palio.modules.Forum
Pobiera dane załącznika: id wiadomości nazwa pliku rozmiar typ mime zawartość (opcjonalnie)
getAttachmentData(String, Long, Boolean) - Method in class palio.modules.Forum
Pobiera dane załącznika: id wiadomości nazwa pliku rozmiar typ mime zawartość (opcjonalnie)
getAttachments(Long) - Method in class palio.modules.Forum
Zwraca załączniki do wiadomości w postaci listy: id załącznika nazwa pliku rozmiar typ mime
getAttachments(String, Long) - Method in class palio.modules.Forum
Zwraca załączniki do wiadomości w postaci listy: id załącznika nazwa pliku rozmiar typ mime
getAttributes(String, String) - Method in class palio.modules.Ldap
Odczytuje atrybuty i ich wartosci dla obiektu o danej nazwie
getAttributes(String, String, Object[]) - Method in class palio.modules.Ldap
Odczytuje wybrane atrybuty i ich wartosci dla obiektu o danej nazwie
getAvailableFiles(String) - Method in class palio.modules.Wowza
 
getAvailableFiles(String, String) - Method in class palio.modules.Wowza
 
getBasketContent() - Method in class palio.modules.Ezop
Zwraca informacje produktach zawartych koszyku, ich iloci i bieżącej dostępnoci.
getBasketProduct(Long) - Method in class palio.modules.Ezop
Zwraca iloć produktów w koszyku dla bieżącej sesji
getBBTag(Long, Boolean) - Method in class palio.modules.Forum
 
getBBTags(Boolean) - Method in class palio.modules.Forum
 
getBinaryParam(String) - Static method in class palio.modules.Palio
Zwraca wartość parametru o nazwie name, a dokładnie jego element zerowy.
getBoolean(String, Boolean) - Method in class palio.modules.Global
Zwraca wartość parametru o podanej nazwie.
getBoolean(String) - Method in class palio.modules.Global
Zwraca wartość parametru o podanej nazwie.
getBooleanCellValue(Long, Long, Long) - Static method in class palio.modules.XLS
Zwraca wartość komórki
getBooleanParam(String) - Static method in class palio.modules.Palio
Zwraca wartość parametru o nazwie name w postaci obiektu typu Boolean.
getBug(Long) - Method in class palio.modules.BugBase
Zwraca błąd w postaci tablicy o postaci: 0 - ID błędu 1 - Tytuł 2 - Kategoria (0/1) 3 - Moduł (id) 4 - Moduł (nazwa) 5 - Priorytet (0..5) 6 - Użytkownik (id) 7 - Użytkownik (nazwa) 8 - Data utworzenia 9 - Aktualny status 10 - Strona 11 - Obiekt 12 - Opis 13 - Załączony stacktrace 14 - Lista komentarzy 15 - słowa kluczowe (tekst)
getBug(Long, String) - Method in class palio.modules.BugBase
Zwraca błąd w postaci tablicy o postaci: 0 - ID błędu 1 - Tytuł 2 - Kategoria (0/1) 3 - Moduł (id) 4 - Moduł (nazwa) 5 - Priorytet (0..5) 6 - Użytkownik (id) 7 - Użytkownik (nazwa) 8 - Data utworzenia 9 - Aktualny status 10 - Strona 11 - Obiekt 12 - Opis 13 - Załączony stacktrace 14 - Lista komentarzy 15 - słowa kluczowe (tekst)
getBugModule(Long) - Method in class palio.modules.BugBase
Deprecated. Użyj getModuleById()
getBugModule(Long, String) - Method in class palio.modules.BugBase
Deprecated. Użyj getModuleById()
getBugModules() - Method in class palio.modules.BugBase
Deprecated. Użyj getModules()
getBugModules(String) - Method in class palio.modules.BugBase
Deprecated. Użyj getModules()
getBugParam(Long, String) - Method in class palio.modules.BugBase
Pobiera parametr błędu po id i nazwie parametru.
getBugParams(Long) - Method in class palio.modules.BugBase
Zwraca wszystkie parametry będu w postaci mapy W przypadku ORACLE w wersji poniżej 10 zapis jest do Blob'a co wymusza commit na connectorze.
getBugs(String, String, Long, String, String, Date, Date, String, Long, Long) - Method in class palio.modules.BugBase
Pełna postać wyszukiwania błędów.
getBugs(String, String, Long, String, String, Date, Date, String, Long, Long, Boolean, Long) - Method in class palio.modules.BugBase
Pełna postać wyszukiwania błędów.
getBugs(String, String, Long, String, String, Date, Date, String, Long, Long, Boolean, Long, String) - Method in class palio.modules.BugBase
Deprecated. od 2.0.0 nie używamy konnektora - wszystko idzie po konnecotrze Palio
getBugs(String, String, Long, String, String, Date, Date, String, Long, Long, String) - Method in class palio.modules.BugBase
Deprecated. od 2.0.0 nie używamy konnektora - wszystko idzie po konnecotrze Palio
getBugs(String, String, Long, String, String, Date, Date, String, Long, Long, Boolean, String) - Method in class palio.modules.BugBase
Deprecated. od 2.0.0 nie używamy konnektora - wszystko idzie po konnecotrze Palio
getBugs(String, String, Long, String, String, Date, Date, String, Long, Long, Boolean) - Method in class palio.modules.BugBase
Pełna postać wyszukiwania błędów.
getBugs() - Method in class palio.modules.BugBase
Zwraca listę bugów z zeszłego tygodnia.
getBugs(String) - Method in class palio.modules.BugBase
Deprecated. od 2.0.0 nie używamy konnektora - wszystko idzie po konekotrze Palio
getBugs(String, String, Long) - Method in class palio.modules.BugBase
Zwraca listę błędów na postawie tytułu, słów kluczowych i modułu.
getBugs(String, String, Long, String) - Method in class palio.modules.BugBase
Deprecated. od 2.0.0 nie używamy konnektora - wszystko idzie po konekotrze Palio
getBytes(Object) - Static method in class palio.modules.Imager
Zwraca obraz w postaci surowych danych.
getCache() - Method in class palio.modules.Cache
Zwraca bufor główny.
getCache(String) - Method in class palio.modules.Cache
Zwraca bufor użytkownika.
getCachedSessions() - Method in class palio.modules.Admin
 
getCachedUsers() - Method in class palio.modules.Admin
 
getCacheKeys() - Method in class palio.modules.Cache
Zwraca listę kluczy przechowywanych w buforze głównym.
getCacheKeys(String) - Method in class palio.modules.Cache
Zwraca listę kluczy przechowywanych w podanym buforze.
getCategories() - Method in class palio.modules.BugBase
Zwraca kolekcję zawierajaca wszyskie kategorie
getCategories() - Method in class palio.modules.Forum
Zwraca wszystkie kategorie
getCategories(String) - Method in class palio.modules.Forum
Zwraca wszystkie kategorie
getCategory(Long) - Method in class palio.modules.Forum
Zwraca dane kategorii w postaci tablicy [nazwa, kolejność]
getCategory(String, Long) - Method in class palio.modules.Forum
Zwraca dane kategorii w postaci tablicy [nazwa, kolejność]
getCategoryByCode(String) - Method in class palio.modules.BugBase
Zwraca kategorię o podanym kodzie
getCategoryById(Long) - Method in class palio.modules.BugBase
Zwraca kategorię o podanym ID
getCategoryByName(String) - Method in class palio.modules.BugBase
Zwraca kategorię o podanej nazwie
getCategoryIdByCode(String) - Method in class palio.modules.CMS
Zwraca identyfikator kategorii na podstawie kodu
getCategoryIdByCode(String, String) - Method in class palio.modules.CMS
Zwraca identyfikator kategorii o podanym kodzie.
getCategoryIdByName(String, Long) - Method in class palio.modules.CMS
Zwraca identyfikator kategorii o podanej nazwie oraz kategorii nadrzędnej o podanym identyfikatorze
getCategoryIdsByCodes(Object[]) - Method in class palio.modules.CMS
Zwraca tablicę identyfikatorów kategorii na podstawie podanych kodów
getCategoryList() - Method in class palio.modules.Lang
Zwraca listę wszystkich zarejestrowanych kategorii.
getCategoryName(String) - Method in class palio.modules.BugBase
Deprecated. Użyj getCategoryByCode()
getCategoryName(String, Long) - Method in class palio.modules.CMS
Zwraca nazwę kategorii
getCategoryName(Long) - Method in class palio.modules.CMS
Zwraca nazwę kategorii
getCategoryName(String, String) - Method in class palio.modules.CMS
Zwraca nazwę kategorii
getCategoryName(String) - Method in class palio.modules.CMS
Zwraca nazwę kategorii
getCategoryName(String) - Method in class palio.modules.Report
Zwraca nazwę kategorii o podanym id.
getCellValue(Long, Long, Long) - Static method in class palio.modules.XLS
Zwraca wartość komórki
getCharset() - Method in class palio.modules.Mail
Deprecated.  
getChildren(Collection, Object) - Static method in class palio.modules.Util
Funkcja zwraca te wiersze z listy, które należą do poddrzewa z korzeniem o identyfikatorze rootId .
getChildren(Collection, Object, Boolean) - Static method in class palio.modules.Util
Funkcja zwraca te wiersze z listy, które należą do poddrzewa z korzeniem o identyfikatorze rootId .
getChildrenTreeType(String) - Method in class palio.modules.Admin
 
getChildrenTreeType(Long) - Method in class palio.modules.Admin
 
getClass(Object) - Static method in class palio.modules.Util
Zwraca skróconą nazwę klasy podanego parametru, np: Date, String, byte[], ..
getClass(Object, Boolean) - Static method in class palio.modules.Util
Zwraca skróconą lub pełną nazwę klasy podanego parametru.
getClient(Long) - Method in class palio.modules.Ads
Zwraca dane klienta w postaci tablicy z wartościami pól: [identyfikator, status, nazwa, data utworzenia, data zablokowania, adres, miasto, kraj, numer telefonu, adres email, dodatkowy identyfikator, opis].
getClient(String) - Method in class palio.modules.Ads
Zwraca dane klienta w postaci tablicy z wartościami pól: [identyfikator, status, nazwa, data utworzenia, data zablokowania, adres, miasto, kraj, numer telefonu, adres email, dodatkowy identyfikator, opis].
getClientData() - Method in class palio.modules.Ezop
Zwraca dane aktualnie zalogowanego klienta.
getClientIP() - Method in class palio.modules.Net
 
getClientIP() - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca adres IP przeglądarki
getClients() - Method in class palio.modules.Ads
Zwraca listę wszystkich klientów.
getCode(Object[]) - Static method in class palio.modules.BugBase
Zwraca Kod Modulu, Priorytetu, Kategorii lub Stanu
getCode() - Static method in class palio.modules.Error
Zwraca kod ostatniego błędu (wyjątku) - dotyczy tylko błędów SQL.
getColumn(Collection, Long) - Static method in class palio.modules.Util
Zwraca listę pojedynczych elementów wyodrębnionych z listy tablic.
getColumnName(Long) - Static method in class palio.modules.XLS
Zwraca nazwę kolumny o podanym numerze np. 0='A', 1='B', 35='AJ'
getConfigurationObjectCode() - Method in class palio.modules.UserSecurity
When data source is not xmlObject will throw UserSecurityException.
getConnectorAll() - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca nazwę connectora dla całej przestrzeni (Data, User, Session), null oznacza domyślny
getConnectorData() - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca nazwę connectora aktualnej sesji, null oznacza domyślny
getConnectorName() - Method in class palio.modules.BugBase
 
getConnectorName() - Method in class palio.modules.CMS
 
getConnectorName() - Method in class palio.modules.Report
Zwraca nazwę konektora do danych raportów.
getConnectorRegion() - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca nazwę connectora regionów, null oznacza domyślny
getConnectorRole() - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca nazwę connectora ról, null oznacza domyślny
getConnectorSession() - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca nazwę connectora sesji, null oznacza domyślny
getConnectorsInfo(String) - Method in class palio.modules.ServerAdmin
 
getConnectorType(String) - Method in class palio.modules.Sql
Zwraca String z nazwa typu podanego konectora
getConnectorTypes() - Method in class palio.modules.Sql
Zwraca Collection z nazwami typów connectorów obsugiwanych przez jPALIO
getConnectorUser() - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca nazwę connectora użytkowników, null oznacza domyślny
getContext() - Method in class palio.modules.El
Returns an EL context for a current request
getCookie(String) - Method in class palio.modules.Page
Zwraca wartość określonego ciastka.
getCookieLanguageParamName() - Method in class palio.modules.Lang
Returns cookie parameter name that stores a current language for a current jPALIO instance
getCookies() - Method in class palio.modules.Page
Returns a map of all cookies
getCurrentClients() - Method in class palio.modules.Admin
 
getCurrentReportId() - Method in class palio.modules.Report
Zwraca id wykonywanego raportu.
getCurrentSession(String) - Method in class palio.modules.Hibernate
Returns current hibernate session for given connector
getDatabaseVersion() - Method in class palio.modules.Admin
 
getDateCellValue(Long, Long, Long) - Static method in class palio.modules.XLS
Zwraca wartość komórki
getDateFormat() - Static method in class palio.modules.Util
Deprecated. Funkcja zamieniona na Time.defaultFormat()
getDateParam(String, String) - Static method in class palio.modules.Palio
Zwraca wartość parametru o nazwie name w postaci obiektu typu Date.
getDayOfWeek() - Static method in class palio.modules.Util
Deprecated. Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.dayOfWeek()
getDayOfWeek(Date) - Static method in class palio.modules.Util
Deprecated. Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.dayOfWeek(java.util.Date)
getDefaultConnector() - Method in class palio.modules.Newser
 
getDefaultFontEncoding() - Method in class palio.modules.IText
Podaje domyślne kodowanie czcionek.
getDeletedMessageCount() - Method in class palio.modules.Email
Przykład użycia:

$email.openMailBox("mail.test.pl", "user", "pass", "pop3", "INBOX") Do skasowania: $email.getDeletedMessageCount() $email.closeMailBox()

getDerEncoded() - Static method in class palio.modules.Cert
Gets the DER-encoded certificate information, the tbsCertificate from this certificate.
getDescription(Object[]) - Static method in class palio.modules.BugBase
Zwraca Opis Modulu, Priorytetu, Kategorii lub Stanu
getEditorScriptUrl() - Static method in class palio.modules.Editor
Returns URL to TinyMCE editor script included in jPalioEditor.jar
getElementCount() - Method in class palio.modules.Cache
Zwraca ilość elementów aktualnie przechowywanych w buforze ogólnym.
getElementCount(String) - Method in class palio.modules.Cache
Zwraca ilość elementów aktualnie przechowywanych w podanym buforze.
getEmails(Object) - Static method in class palio.modules.Email
Funkcja pomocnicza do wyciągania adresów e-mail z tablicy javax.mail.Address[].
getEncoded() - Static method in class palio.modules.Cert
Returns the encoded form of this certificate.
getEngineState() - Method in class palio.modules.SNMP
Returns current engine state.
getEngineType() - Method in class palio.modules.SNMP
Returns current engine type.
getEntityName() - Static method in class palio.modules.Cert
Returns the subject name (subject distinguished name) value from the certificate as an X500Principal
getErrorName(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Podaje nazwę błędu o określonym kodzie, zwróconego przez dowolną funkcję z modułu proc.
getExchangeRate(String, Date) - Method in class palio.modules.NBP
Zwraca kurs w PLN dla podanej waluty na podany dzień.
getExchangeRates(Date) - Method in class palio.modules.NBP
 
getExchangeRatesArchive(String, Date, Date) - Method in class palio.modules.NBP
 
getExchangeRatesArchiveChartURL(String, Date, Date, String, Long, Long, Map) - Method in class palio.modules.NBP
 
getExpireDate(Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca datę, po której minięciu konto zostanie zablokowane.
getExpireDate(String, Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca datę, po której minięciu konto zostanie zablokowane.
getExpireSessions(Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca liczbę pozostałych możliwych logowań (po tej liczbie logowań konto będzie zablokowane).
getExpireSessions(String, Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca liczbę pozostałych możliwych logowań (po tej liczbie logowań konto będzie zablokowane).
getExpressionFactory() - Method in class palio.modules.El
Returns expression factory
getField(Object, String) - Method in class palio.modules.Reflect
 
getFileSize(String, String) - Method in class palio.modules.FTP
Zwraca rozmiar pliku (w bajtach) znajdującego się na serwerze FTP
getFilteredTranslations(String, Map<String, String>) - Method in class palio.modules.Lang
Get translation filtered by key and values (all params is treated as 'like %?
getFirstEmail(Object) - Static method in class palio.modules.Email
Funkcja pomocnicza do wyciągania pierwszego adresu e-mail z tablicy javax.mail.Address[].
getFirstTreeTypeID() - Method in class palio.modules.Admin
 
getFlag(Object, String) - Method in class palio.modules.Email
Pobiera wiadomość z aktualnie otwartej skrzynki i zwraca wartość określoną flagę.
getFlag(Long, String) - Method in class palio.modules.Email
Pobiera wiadomość z aktualnie otwartej skrzynki i zwraca wartość określoną flagę.
getFontEmbedding() - Method in class palio.modules.IText
Podaje domyślne zachowanie biblioteki przy zmianie aktywnej czcionki.
getFormattedFileSize(Long, String, Long) - Method in class palio.modules.Report
Zwraca podany w B rozmiar pliku w odpowiednich jednostkach (B, kB, MB, itd), 1kB=1024B, 1MB=1024kB itd.
getForum(Long) - Method in class palio.modules.Forum
Zwraca dane forum w postaci tablicy: nazwa opis id kategorii nazwa kategorii status
getForum(String, Long) - Method in class palio.modules.Forum
Zwraca dane forum w postaci tablicy: nazwa opis id kategorii nazwa kategorii status
getForumPrivs(Long) - Method in class palio.modules.Forum
Zwraca poziomy dostępu forum
getForumPrivs(String, Long) - Method in class palio.modules.Forum
Zwraca poziomy dostępu forum
getForums() - Method in class palio.modules.Forum
Zwraca dane aktywnych forów w postaci listy, której elementami są tablice: identyfikator nazwa opis id kategorii nazwa kategorii liczba wątków liczba wiadomoœci id najnowszego wątku id najnowszej wiadomoœci liczba nowych wiadomości (nie przeczytanych)
getForums(String) - Method in class palio.modules.Forum
Zwraca dane aktywnych forów w postaci listy, której elementami są tablice: identyfikator nazwa opis id kategorii nazwa kategorii liczba wątków liczba wiadomości id najnowszego wątku id najnowszej wiadomości liczba nowych wiadomości (nie przeczytanych)
getFromMap(Map, Object) - Static method in class palio.modules.Util
Deprecated. Funkcja zamieniona na Util.get(java.util.Map, Object)
getFullProductsInfo(Object[]) - Method in class palio.modules.Ezop
Wywietla szczegółowe informacje o zadanych produktach.
getFullType() - Static method in class palio.modules.Error
Zwraca pełną nazwę typu wyjątku, np: "java.lang.NullPointerException".
getGeneratorName() - Static method in class palio.modules.Mth
Zwraca nazwę generatora liczb
getGroup(Long) - Method in class palio.modules.Newsletter
Zwraca dane grupy subskrybentów w postaci tablicy z wartościami pól: [ID,STATUS,NAME,CREATED_DATE,BLOCKED_DATE,TEMPLATE_ID].
getGroup(String) - Method in class palio.modules.Newsletter
Zwraca dane grupy subskrybentów w postaci tablicy z wartościami pól: [ID,STATUS,NAME,CREATED_DATE,BLOCKED_DATE,TEMPLATE_ID].
getGroupId() - Method in class palio.modules.Scheduler.PalioTask
 
getGroups() - Method in class palio.modules.Newsletter
Zwraca listę grup subskrybentów.
getHeader(String) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca wartość nagłówka protokołu HTTP.
getHeaders(String) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca wartość nagłówka protokołu HTTP.
getHostName(String) - Static method in class palio.modules.Net
 
getHTTPHeaders() - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca mapę nagłówków HTTP
getId(Object[]) - Static method in class palio.modules.BugBase
Zwraca ID Modulu, Priorytetu, Kategorii lub Stanu
getId() - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca identyfikator aktualnej sesji
getIdMedia(String) - Static method in class palio.modules.Palio
Zwraca ID obiektu multimedialnego o kodzie code.
getIdObject(String) - Static method in class palio.modules.Palio
Zwraca ID obiektu o kodzie code.
getIdPage(String) - Static method in class palio.modules.Palio
Zwraca ID strony o kodzie code.
getIdPriv(String) - Static method in class palio.modules.Palio
Zwraca ID przywileju o kodzie code.
getImage(Long, String) - Method in class palio.modules.CMS
Zwraca strukturę reprezentującą dowolny obrazek w formacie:
[url, width, height]
getIndexArchive(String, Date, Date) - Method in class palio.modules.Warset
0 - czas wpisu 1 - kurs zamknięcia 2 - kurs otwarcia
getIndexArchiveChartURL(String, Date, Date, String, Long, Long, Map) - Method in class palio.modules.Warset
 
getIndexChart(String, Long, String, Long, Long, Map) - Method in class palio.modules.Warset
 
getIndexChartURL(String, Long, String, Long, Long, Map) - Method in class palio.modules.Warset
 
getIndexInstrumentsLastQuotations(String, Long, Long, Boolean) - Method in class palio.modules.Warset
0 - kod giełdowy instrumentu 1 - czas wpisu 2 - kurs 3 - obrót 4 - zmiana w stosunku do kursu odniesienia 5 - procentowa zmiana w stosunku do kursu odniesienia
getIndexLastQuotations(String, Long) - Method in class palio.modules.Warset
0 - kod giełdowy instrumentu 1 - czas wpisu 2 - kurs 3 - kurs otwarcia 4 - kurs odniesienia 5 - zmiana w stosunku do kursu odniesienia 6 - procentowa zmiana w stosunku do kursu odniesienia
getInfoTypeByCode(String) - Method in class palio.modules.BugBase
Zwraca Typ Wiadomosci o podanym kodzie Wyróżniamy dwa typy wiadomoci: 0 - Blad, 1 - Komentarz
getInfoTypeById(Long) - Method in class palio.modules.BugBase
Zwraca Typ Wiadomosci o podanym ID Wyróżniamy dwa typy wiadomoci: 0 - Blad, 1 - Komentarz
getInfoTypeByName(String) - Method in class palio.modules.BugBase
Zwraca Typ Wiadomosci o podanej nazwie Wyróżniamy dwa typy wiadomoci: 0 - Blad, 1 - Komentarz
getInfoTypes() - Method in class palio.modules.BugBase
Zwraca kolekcję zawierajaca wszyskie Typy Wiadomosci
getInitialContext(String) - Method in class palio.modules.Ldap
 
getInitialDirContext(String) - Method in class palio.modules.Ldap
 
getInstanceDocument(Long) - Method in class palio.modules.XBRL
 
getInstanceNames() - Static method in class palio.modules.ServerAdmin
 
getInstanceSessionTimeout() - Method in class palio.modules.User
Zwraca parametr domyślny instancji, który określa czas (w minutach) po jakim wygasa sesja użytkownika.
getInstrumentArchive(String, Date, Date) - Method in class palio.modules.Warset
0 - czas wpisu 1 - kurs zamknięcia 2 - kurs otwarcia 3 - obrót 4 - wolumen
getInstrumentArchiveChartURL(String, Date, Date, String, Long, Long, Map) - Method in class palio.modules.Warset
 
getInstrumentChartURL(String, Long, String, Long, Long, Map) - Method in class palio.modules.Warset
 
getInstrumentLastQuotations(String, Long) - Method in class palio.modules.Warset
0 - kod giełdowy instrumentu 1 - czas wpisu 2 - kurs 3 - kurs otwarcia 4 - kurs odniesienia 5 - obrót 6 - wolumen 7 - zmiana w stosunku do kursu odniesienia 8 - procentowa zmiana w stosunku do kursu odniesienia
getInstrumentsArchive(Object[], Date, Long, Boolean) - Method in class palio.modules.Warset
0 - kod giełdowy instrumentu 1 - czas wpisu 2 - kurs 3 - obrót 4 - zmiana w stosunku do kursu odniesienia 5 - procentowa zmiana w stosunku do kursu odniesienia
getInstrumentsCompleteQuotations(Long) - Method in class palio.modules.Warset
zwraca bieżace notowania, z bieżacej sesji, w przypadku braku notowań instrumentu w biezacej sesji, zwracana sa jesgo ostatnie notowania z archiwum wersja 2, zoptymalizowana 0 - kod_gielda 1 - czas_wpisu 2 - kurs 3 - kurs_otw 4 - kurs_odnies 5 - iw.obrot*2 obrot 6 - wolumen 7 - iw.KURS-i.KURS_ODNIES zmiana, 8 - ((iw.KURS-i.KURS_ODNIES)/i.KURS_ODNIES)*100 9 - kod_gn
getInstrumentsLastQuotations(Object[], Long, Long, Boolean) - Method in class palio.modules.Warset
0 - kod giełdowy instrumentu 1 - czas wpisu 2 - kurs 3 - obrót 4 - zmiana w stosunku do kursu odniesienia 5 - procentowa zmiana w stosunku do kursu odniesienia
getInstrumentTopDecline(Long, Long) - Method in class palio.modules.Warset
 
getInstrumentTopGain(Long, Long) - Method in class palio.modules.Warset
 
getInstrumentTopTurnover(Long, Long) - Method in class palio.modules.Warset
 
getInstrumentTopVolume(Long, Long) - Method in class palio.modules.Warset
 
getInstrumentTurnoverChartURL(String, Long, String, String, String, Long, Long, Map) - Method in class palio.modules.Warset
 
getInstrumentVolumeChartURL(String, Long, String, String, String, Long, Long, Map) - Method in class palio.modules.Warset
 
getItemsInfo(String, Object[], Boolean, Boolean) - Method in class palio.modules.Allegro
Wczytuje informacje o przedmiotach (maksymalnie 25 przedmiotów).
getKey() - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca SessionKey aktualnej sesji
getLanguage() - Method in class palio.modules.Lang
Zwraca kod aktualnie używanego języka.
getLanguageCode(Long) - Method in class palio.modules.Lang
Zwraca kod języka przypisanego do podanego identyfikatora.
getLanguageId(String) - Method in class palio.modules.Language
Deprecated. zwraca id jezyka o danej nazwie
getLanguageIdByCode(String, String) - Method in class palio.modules.CMS
 
getLanguageIdByCode(String) - Method in class palio.modules.CMS
 
getLanguageList() - Method in class palio.modules.Lang
Zwraca listę wszystkich zarejestrowanych języków.
getLanguageName(Long) - Method in class palio.modules.Lang
Zwraca nazwę języka o podanym id.
getLanguageName(Long) - Method in class palio.modules.Language
Deprecated. zwraca nazwe jezyka o danym id
getLanguageParamName() - Method in class palio.modules.Lang
Returns global parameter name that stores a current language for a current jPALIO instance
getLanguagesList() - Method in class palio.modules.Language
Deprecated. zwraca posortowana po nazwie liste jezykow. w kazdym elemencie listy jest para:
id jezyka , nazwa jezyka
getLastActivated() - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca datę ostatniej aktywności sesji
getLastError() - Static method in class palio.modules.Error
Zwraca ostatnio ustawiony wyjątek.
getLastLogin(Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca datę ostaniego udanego logowania.
getLastLogin(String, Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca datę ostaniego udanego logowania.
getLastWrongLogin(Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca datę ostaniego nieudanego logowania.
getLastWrongLogin(String, Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca datę ostaniego nieudanego logowania.
getLatestNews(String, String, Long, Boolean, Long) - Method in class palio.modules.CMS
Zwraca najnowsze newsy wg podanych kryteriów.
getLatestNews(String, String, String, Long, Boolean, Boolean, Boolean, Long) - Method in class palio.modules.CMS
Zwraca najnowsze newsy wg podanych kryteriów.
getLatestNews(String, Object[], Boolean, String, Long, Boolean, Long) - Method in class palio.modules.CMS
Zwraca najnowsze newsy wg podanych kryteriów.
getListenerAddress() - Method in class palio.modules.SNMP
Returns address, on which module is currently listening.
getLocale() - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca Locale dla danej sesji.
getLocale() - Method in class palio.modules.User
Zwraca Locale zalogowanego użytkownika (zazwyczaj jest to Locale dla sesji).
getLocalParam(String) - Static method in class palio.modules.Palio
Zwraca wartość lokalnej zmiennej o nazwie name.
getLocalParam(String, Long) - Static method in class palio.modules.Palio
Ta medota działa tylko dla zmiennych lokalnych, które sa wektorami.
getLocation(String) - Method in class palio.modules.GeoIP
 
getLocationFromCurrent() - Method in class palio.modules.GeoIP
 
getLoginDate() - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca datę stworzenia aktualnej sesji
getLong(String, Boolean) - Method in class palio.modules.Global
Zwraca wartość parametru o podanej nazwie.
getLong(String) - Method in class palio.modules.Global
Zwraca wartość parametru o podanej nazwie.
getLongParam(String) - Static method in class palio.modules.Palio
Zwraca wartość parametru o nazwie name w postaci obiektu typu Long.
getMainImage(Long, String) - Method in class palio.modules.CMS
Zwraca strukturę reprezentującą główny obrazek newsa w formacie:
[url, width, height]
Jeżeli nie ma przypisanego głównego obrazka do newsa zwracany jest null
getManager() - Method in class palio.modules.Hetman
Zwraca menadżera modułu Hetman.
getMaxSessionDuration(Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca parametr użytkownika, który określa maksymalny czas (w minutach) trwania sesji dla danego użytkownika.
getMaxSessionDuration(String, Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca parametr użytkownika, który określa maksymalny czas (w minutach) trwania sesji dla danego użytkownika.
getMaxSessions(Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca parametr użytkownika, który określa maksymalną liczbę sesji jednocześnie otwartych.
getMaxSessions(String, Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca parametr użytkownika, który określa maksymalną liczbę sesji jednocześnie otwartych.
getMediaUrl(Long) - Method in class palio.modules.CMS
Zwraca url do dowolnego obiektu multimedialnego
getMessage(Long) - Method in class palio.modules.Email
Pobiera wiadomość z aktualnie otwartej skrzynki.
getMessage(Object) - Method in class palio.modules.Email
Pobiera wiadomość z aktualnie otwartej skrzynki.
getMessage() - Static method in class palio.modules.Error
Zwraca treść ostatniego błędu (wyjątku).
getMessage(Long) - Method in class palio.modules.Forum
Zwraca dane wiadomości w postaci: id wątku data id użytkownika nazwa użytkownika(gościa) e-mail użytkownika(gościa) IP tytuł wiadomości treść wiadomości dołączenie sygnatury?
getMessage(String, Long) - Method in class palio.modules.Forum
Zwraca dane wiadomości w postaci: id wątku data id użytkownika nazwa użytkownika(gościa) e-mail użytkownika(gościa) IP tytuł wiadomości treść wiadomości dołączenie sygnatury?
getMessage(Long) - Method in class palio.modules.Newsletter
Zwraca wiadomość o podanym identyfikatorze z wartościami pól: [ID,STATUS,CREATED_DATE,SENDER,TITLE,CONTENT,CONTENT_HTML,RAW_CONTENT,RAW_CONTENT_HTML].
getMessageCount() - Method in class palio.modules.Email
Przykład użycia:

$email.openMailBox("mail.test.pl", "user", "pass", "pop3", "INBOX") Wiadomości: $email.getMessageCount() $email.closeMailBox()

getMessageCount(String, String, String, String) - Static method in class palio.modules.Mail
Deprecated.  
getMessageDetails(Long) - Method in class palio.modules.Newsletter
Zwraca listę szczegółów związanych z aktualnym stanem wysyłki danej wiadomości.
getMessageGroups(Long) - Method in class palio.modules.Newsletter
Zwraca listę grup do jakich ma być rozesłana dana wiadomość.
getMessages(Long, Long, Long, Boolean, Boolean) - Method in class palio.modules.Forum
Zwraca listę wiadomości w wątku id wiadomości data id użytkownika nazwa użytkownika(gościa) e-mail użytkownika(gościa) IP tytuł wiadomości treść (opcja- jeżeli showContent jest true, w p.p. null) dołączenie sygnatury (opcja, j.w.)
getMessages(String, Long, Long, Long, Boolean, Boolean) - Method in class palio.modules.Forum
Zwraca listę wiadomości w wątku id wiadomości data id użytkownika nazwa użytkownika(gościa) e-mail użytkownika(gościa) IP tytuł wiadomości treœć (opcja- jeżeli showContent jest true, w p.p. null) dołączenie sygnatury (opcja, j.w.)
getMessages(String) - Method in class palio.modules.Newsletter
Zwraca wiadomości o wybranych statusach.
getMessages(Long) - Method in class palio.modules.Newsletter
Zwraca wiadomości przypisane do podanej grupy.
getMessageStatus(Long) - Method in class palio.modules.Newsletter
Zwraca status wiadomości o podanym identyfikatorze.
getMetaData() - Method in class palio.modules.Sql
Zwraca DatabaseMetaData.
getMetaData(String) - Method in class palio.modules.Sql
Zwraca DatabaseMetaData.
getMethods() - Method in class palio.modules.Wsc
Zwraca nazwy metod dostępnych w domyslnej danej usłudze.
getMethods(String) - Method in class palio.modules.Wsc
Zwraca nazwy metod dostępnych w danej usłudze.
getMimeTypeId(String, Boolean) - Method in class palio.modules.Media
Zwraca identyfikator mime-type z tabeli P_MIME_TYPES.
getMimeTypeValue(Long) - Method in class palio.modules.Media
Zwraca wartość typu mimetype z tabelki P_MIME_TYPES
getModerators(Long) - Method in class palio.modules.Forum
Zwraca listę moderatorów forum
getModerators(String, Long) - Method in class palio.modules.Forum
Zwraca listę moderatorów forum
getModuleByCode(String) - Method in class palio.modules.BugBase
Zwraca modul o podanym kodzie
getModuleById(Long) - Method in class palio.modules.BugBase
Zwraca modul o podanym ID
getModuleByName(String) - Method in class palio.modules.BugBase
Zwraca modul o podanej nazwie
getModules() - Method in class palio.modules.BugBase
Zwraca kolekcję zawierajaca wszyskie moduly
getModulesImplementationVersion() - Static method in class palio.modules.Admin
 
getModulesInfo() - Method in class palio.modules.Admin
 
getModulesSpecificationVersion() - Static method in class palio.modules.Admin
 
getName(Object[]) - Static method in class palio.modules.BugBase
Zwraca Nazwę Modulu, Priorytetu, Kategorii lub Stanu
getName() - Method in class palio.modules.Scheduler.PalioTask
 
getNameOfDay(Date, Object[]) - Static method in class palio.modules.Util
Deprecated. Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.nameOfDay(java.util.Date, java.lang.Object[])
getNameOfDayPL(Date) - Static method in class palio.modules.Util
Deprecated. Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.nameOfDayPL(java.util.Date)
getNews(Long, String) - Method in class palio.modules.CMS
Zwraca dane dot. newsa o podanym identyfikatorze w podanym języku.
getNews(Object) - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca jeden news w postaci tablicy elementów Object[].
getNews(String, Object) - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca jeden news w postaci tablicy elementów Object[].
getNewsBody(Object) - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca treść news'a w postaci tablicy elementów Object[].
getNewsBody(String, Object) - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca treść news'a w postaci tablicy elementów Object[].
getNewsCategories(Object) - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca listę kategorii, do których dany news jest przypisany.
getNewsCategories(String, Object) - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca listę kategorii, do których dany news jest przypisany.
getNewSession(String) - Method in class palio.modules.Hibernate
Returns new hibernate session for given connector
getNewsHeader(Object) - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca jeden news w wersji uproszczonej (bez treści) w postaci tablicy elementów Object[].
getNewsHeader(String, Object) - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca jeden news w wersji uproszczonej (bez treści) w postaci tablicy elementów Object[].
getNewsItem(String, Long, Long, String) - Method in class palio.modules.CMS
 
getNewsItem(Long, Long, String) - Method in class palio.modules.CMS
 
getNewsPage(Long, Long) - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca wybraną stronę z treści HTML newsa.
getNewsPage(String, Long, Long) - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca wybraną stronę z treści HTML newsa.
getNewsPageCount(Long) - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca ilość stron na jaką jest podzielona treść HTML danego newsa.
getNewsPageCount(String, Long) - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca ilość stron na jaką jest podzielona treść HTML danego newsa.
getNewsPages(Long) - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca treść HTML newsa podzieloną na strony.
getNewsPages(String, Long) - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca treść HTML newsa podzieloną na strony.
getNewsRegions(Object) - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca listę regionów, do których dany news jest przypisany.
getNewsRegions(String, Object) - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca listę regionów, do których dany news jest przypisany.
getNewsTypeIdByCode(String, String) - Method in class palio.modules.CMS
 
getNewsTypeIdByCode(String) - Method in class palio.modules.CMS
 
getNextA(String, String, String, String) - Method in class palio.modules.SNMP
Asynchronously gets oid for next value in tree from specified address at given object id.
getNextA(String, String, String, String[]) - Method in class palio.modules.SNMP
Asynchronously gets multiple oids for next values in tree from specified address at given object id.
getNextA(String, String, String, Object[]) - Method in class palio.modules.SNMP
Asynchronously gets multiple oids for next values in tree from specified address at given object id.
getNextS(String, String, String, Long, Long, String) - Method in class palio.modules.SNMP
Synchronously gets oid for next value in tree from specified address at given object id.
getNextS(String, String, String, Long, Long, String[]) - Method in class palio.modules.SNMP
Synchronously gets multiple oids for next values in tree from specified address at given object id.
getNextS(String, String, String, Long, Long, Object[]) - Method in class palio.modules.SNMP
Synchronously gets multiple oids for next values in tree from specified address at given object id.
getNextS(String, String, String, String) - Method in class palio.modules.SNMP
Synchronously gets oid for next value in tree from specified address at given object id.
getNextS(String, String, String, String[]) - Method in class palio.modules.SNMP
Synchronously gets multiple oids for next values in tree from specified address at given object id.
getNextS(String, String, String, Object[]) - Method in class palio.modules.SNMP
Synchronously gets multiple oids for next values in tree from specified address at given object id.
getNoSessionLanguage() - Method in class palio.modules.Lang
Deprecated.  
getNotAfter() - Static method in class palio.modules.Cert
Gets the notAfter date from the validity period of the certificate.
getNotBefore() - Static method in class palio.modules.Cert
Gets the notBefore date from the validity period of the certificate.
getNotRolePrivs(Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca listę wszystkich przywilejów nie przypisanych do roli.
getNumberOfRows(Long) - Static method in class palio.modules.XLS
Zwraca liczbę wierszy w danym arkuszu
getNumberOfSheets() - Static method in class palio.modules.XLS
Zwraca ilość zakładek/arkuszy arkusza kalkulacyjnego
getNumericCellValue(Long, Long, Long) - Static method in class palio.modules.XLS
Zwraca wartość komórki
getObject(String) - Method in class palio.modules.Designer
Zwraca opis obiektu o podanym kodzie w postaci tablicy właściwości.
getObject(Long) - Method in class palio.modules.Designer
Zwraca opis obiektu o podanym id w postaci tablicy właściwości.
getObjectCode(Long) - Method in class palio.modules.Designer
Zwraca kod obiektu o podanym id.
getObjectContent(String) - Method in class palio.modules.Designer
Zwraca treść obiektu o podanym kodzie.
getObjectContent(Long) - Method in class palio.modules.Designer
Zwraca treść obiektu o podanym id.
getObjectCreatedDate() - Method in class palio.modules.Admin
Zwraca datę utworzenia aktualnie wykonywanego obiektu
getObjectCreatedDate(Long) - Method in class palio.modules.Admin
Zwraca datę utworzenia obiektu
getObjectCreatedDate(String) - Method in class palio.modules.Admin
Zwraca datę utworzenia obiektu
getObjectId(String) - Method in class palio.modules.Designer
Zwraca id obiektu o podanym kodzie.
getObjectId() - Method in class palio.modules.Scheduler.PalioTask
 
getObjectIdByName(String) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca id obiektu procesu o podanej nazwie.
getObjectLastUpdated() - Method in class palio.modules.Admin
Zwraca datę ostatniej modyfikacji aktualnie wykonywanego obiektu
getObjectLastUpdated(Long) - Method in class palio.modules.Admin
Zwraca datę ostatniej modyfikacji obiektu
getObjectLastUpdated(String) - Method in class palio.modules.Admin
Zwraca datę ostatniej modyfikacji obiektu
getObjectName(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca nazwę obiektu procesu o podanym identyfikatorze.
getObjectPalioObjects(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca tablicę id skojarzeń obiektu procesu i obiektów paliowych dostępnych dla podanego obiektu procesu
getObjectParam(Long) - Static method in class palio.modules.Palio
Zwraca wartość parametru obiektu (dla wywołania obiektu $*obiekt(Object[] params)) o numerze nr.
getObjectParam(Long, Long) - Static method in class palio.modules.Palio
Zwraca wartość zapisaną w elemencie nr index tablicy, która jest parametrem obiektu (dla wywołania obiektu $*obiekt(Object[] params)) o numerze nr.
getObjectParamsCount() - Static method in class palio.modules.Palio
Zwraca ilość parametrów przekazanych do obiektu.
getObjectParamTable(Long) - Static method in class palio.modules.Palio
Zwraca wartość parametru obiektu (dla wywołania obiektu $*obiekt(Object[] params)) o numerze nr.
getObjectProcessId(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca identyfikator procesu, do którego jest przypisany podany obiekt procesu.
getObjectsExecuteOrder(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca numer porządkowy (kolejność wykonania) dla podanego skojarzenia obiektu procesu i obiektu paliowego o podanym id.
getObjectsPalioObjectId(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca identyfikator obiektu paliowego dla skojarzenia obiektu procesu i obiektu paliowego o podanym id.
getObjectsProcessObjectId(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca identyfikator obiektu procesu dla skojarzenia obiektu procesu i obiektu paliowego o podanym id.
getPage(String) - Method in class palio.modules.Designer
Zwraca opis strony o podanym kodzie w postaci tablicy właściwości.
getPage(Long) - Method in class palio.modules.Designer
Zwraca opis strony o podanym id w postaci tablicy właściwości.
getPageCode(Long) - Method in class palio.modules.Designer
Zwraca kod strony o podanym id.
getPageCreatedDate() - Method in class palio.modules.Admin
Zwraca datę utworzenia aktualnie wykonywanej strony
getPageCreatedDate(Long) - Method in class palio.modules.Admin
Zwraca datę utworzenia strony
getPageCreatedDate(String) - Method in class palio.modules.Admin
Zwraca datę utworzenia strony
getPageId(String) - Method in class palio.modules.Designer
Zwraca id strony o podanym kodzie.
getPageLastUpdated() - Method in class palio.modules.Admin
Zwraca datę ostatniej modyfikacji aktualnie wykonywanej strony
getPageLastUpdated(Long) - Method in class palio.modules.Admin
Zwraca datę ostatniej modyfikacji strony
getPageLastUpdated(String) - Method in class palio.modules.Admin
Zwraca datę ostatniej modyfikacji strony
getPageLastVisited() - Method in class palio.modules.Admin
Zwraca datę ostatnich odwiedzin aktualnie wykonywanej strony
getPageLastVisited(Long) - Method in class palio.modules.Admin
Zwraca datę ostatnich odwiedzin strony
getPageLastVisited(String) - Method in class palio.modules.Admin
Zwraca datę ostatnich odwiedzin strony
getPageLastVisitedCount(String) - Method in class palio.modules.Admin
Zwraca liczbę odwiedzin strony
getPageNo(Long, Long) - Method in class palio.modules.Ezop
Zwraca numer strony, która powinna zawierać dany produkt.
getPageNumber() - Method in class palio.modules.IText
Zwraca aktualny numer strony.
getPageStartedDate() - Method in class palio.modules.Admin
Zwraca datę wywloania strony.
getPageVisitedCount() - Method in class palio.modules.Admin
Zwraca liczbę odwiedzin aktualnie wykonywanej strony
getPageVisitedCount(Long) - Method in class palio.modules.Admin
Zwraca liczbę odwiedzin strony
getPalioImplementationVersion() - Static method in class palio.modules.Admin
 
getPalioSpecificationVersion() - Static method in class palio.modules.Admin
 
getParam(String) - Static method in class palio.modules.Palio
Zwraca wartość parametru o nazwie name, a dokładnie jego element zerowy.
getParam(String, Long) - Static method in class palio.modules.Palio
Zwraca n-ty element parametru o nazwie name.
getParam(String) - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca parametr sesji (dostępny przez cały czas trwania sesji).
getParamDefaultValue(String) - Method in class palio.modules.Global
Zwraca wartość domyślną parametru o podanej nazwie
getParamDescription(String) - Method in class palio.modules.Global
Zwraca opis parametru o podanej nazwie
getParams() - Method in class palio.modules.Scheduler.PalioTask
 
getParams() - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca wszytskie parametry sesji (dostępne przez cały czas trwania sesji).
getParamTable(String) - Static method in class palio.modules.Palio
Zwraca tablicę elementów zwiąnych z parametrem o nazwie name.
getParamType(Object) - Static method in class palio.modules.Util
Zwraca skróconą nazwę klasy podanego parametru, np: Date, String, byte[], ..
getParamType(Object, Boolean) - Static method in class palio.modules.Util
Zwraca skróconą lub pełną nazwę klasy podanego parametru.
getParamValue(String, Boolean) - Method in class palio.modules.Global
Zwraca wartość parametru o podanej nazwie.
getParamValue(String) - Method in class palio.modules.Global
Zwraca wartość parametru o podanej nazwie.
getParentTreeType() - Method in class palio.modules.Admin
 
getParentTreeTypeID() - Method in class palio.modules.Admin
 
getPartContent(Object) - Static method in class palio.modules.Email
Zwraca binarną treść przypisaną do danej części wiadomości.
getPartHeaders(Object) - Static method in class palio.modules.Email
Funkcja zwraca mapę parametrów przypisanych do danej części wiadomości.
getPath() - Method in class palio.modules.Log
Zaraca ścieżkę do katalogu logów instancji
getPeriod() - Method in class palio.modules.Scheduler.PalioTask
 
getPlaylists(String) - Method in class palio.modules.Wowza
 
getPlaylists(String, Date, Date) - Method in class palio.modules.Wowza
 
getPolishDeclination(Long, Object[]) - Method in class palio.modules.Ezop
Zwraca wyraz w odpowiadającej odmianie w zależnoci od wartoci liczebnika stojącego obok.
getPriorities() - Method in class palio.modules.BugBase
Zwraca kolekcję zawierajaca wszyskie priorytety
getPriority() - Method in class palio.modules.Scheduler.PalioTask
 
getPriorityByCode(String) - Method in class palio.modules.BugBase
Zwraca priorytet o podanym kodzie
getPriorityById(Long) - Method in class palio.modules.BugBase
Zwraca priorytet o podanym ID
getPriorityByName(String) - Method in class palio.modules.BugBase
Zwraca priorytet o podanej nazwie
getPriorityName(String) - Method in class palio.modules.BugBase
Deprecated. Użyj getPriorityByCode()
getPriv(String) - Method in class palio.modules.User
Zwraca numer ID nazwanego przywileju.
getPriv(Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca nazwę przywileju o podanym identyfikatorze.
getPrivRegions(Long) - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca listę aktywnych (nie wygasłych) identyfikatorów regionów które są przypisane do danego przywileju zalogowanego użytkownika.
getPrivRegions(String) - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca listę aktywnych (nie wygasłych) identyfikatorów regionów które są przypisane do danego przywileju zalogowanego użytkownika.
getPrivRegions(Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca listę aktywnych (nie wygasłych) identyfikatorów regionów które są przypisane do danego przywileju zalogowanego użytkownika.
getPrivRegions(String) - Method in class palio.modules.User
Zwraca listę aktywnych (nie wygasłych) identyfikatorów regionów które są przypisane do danego przywileju zalogowanego użytkownika.
getPrivRegions(Long, Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca listę aktywnych (nie wygasłych) identyfikatorów regionów które są przypisane do danego przywileju danego użytkownika.
getPrivRegions(Long, String) - Method in class palio.modules.User
Zwraca listę aktywnych (nie wygasłych) identyfikatorów regionów które są przypisane do danego przywileju danego użytkownika.
getPrivRegions(String, Long, Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca listę aktywnych (nie wygasłych) identyfikatorów regionów które są przypisane do danego przywileju danego użytkownika.
getPrivRegions(String, Long, String) - Method in class palio.modules.User
Zwraca listę aktywnych (nie wygasłych) identyfikatorów regionów które są przypisane do danego przywileju danego użytkownika.
getPrivRegionsAll(Long) - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca listę wszystkich identyfikatorów regionów (również tych wygasłych) które są przypisane do danego przywileju zalogowanego użytkownika.
getPrivRegionsAll(String) - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca listę wszystkich identyfikatorów regionów które są przypisane do danego przywileju zalogowanego użytkownika.
getPrivRegionsAll(Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca listę wszystkich identyfikatorów regionów (również tych wygasłych) które są przypisane do danego przywileju zalogowanego użytkownika.
getPrivRegionsAll(String) - Method in class palio.modules.User
Zwraca listę wszystkich identyfikatorów regionów które są przypisane do danego przywileju zalogowanego użytkownika.
getPrivRegionsAll(Long, Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca listę wsyztskich (aktywnych i wygasłych) identyfikatorów regionów które są przypisane do danego przywileju danego użytkownika.
getPrivRegionsAll(Long, String) - Method in class palio.modules.User
Zwraca listę wsyztskich (aktywnych i wygasłych) identyfikatorów regionów które są przypisane do danego przywileju danego użytkownika.
getPrivRegionsAll(String, Long, Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca listę wsyztskich (aktywnych i wygasłych) identyfikatorów regionów które są przypisane do danego przywileju danego użytkownika.
getPrivRegionsAll(String, Long, String) - Method in class palio.modules.User
Zwraca listę wsyztskich (aktywnych i wygasłych) identyfikatorów regionów które są przypisane do danego przywileju danego użytkownika.
getPrivsList() - Method in class palio.modules.User
Zwraca listę przywilejów.
getProcessErrorObject(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca identyfikator obiektu paliowego obsługującego błędy występujące podczas realizacji procesu.
getProcessExecutingInstanceId() - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca id instancji dla właśnie wykonywanego procesu.
getProcessExecutingIsOwnersInstance() - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca, czy instancja właśnie wykonywanego procesu należy do zalogowanego użytkownika, czy nie.
getProcessExecutingProcessId() - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca id właśnie wykonywanego procesu.
getProcessExecutingStateId() - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca id stanu, w którym znajduje się instancja właśnie wykonywanego procesu.
getProcessExecutingStateNr() - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca numer stanu, w którym znajduje się instancja właśnie wykonywanego procesu.
getProcessExecutingTransitionId() - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca id przejścia które wykonuje instancja bieżącego procesu.
getProcessExecutionContext() - Static method in class palio.modules.Hetman
Metoda zwraca kontekst wykonywania się procesu.
getProcessExecutionContextParam(String) - Static method in class palio.modules.Hetman
Pobiera wartość parametru z konekstu wykonywania procesu
getProcessIdByName(String) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca id procesu o podanej nazwie.
getProcessIdByTextId(String) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca id procesu o podanym identyfikatorze tekstowym (text_id).
getProcessName(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca nazwę procesu.
getProcessStateObject(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca identyfikator obiektu paliowego realizującego odczyt i zapis stanów procesu.
getProcessStates(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca tablicę id stanów dostępnych w podanym procesie
getProcessStatus(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca status podanego procesu: N proces odblokowany, L - zablokowany.
getProcessTextId(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca tekstowy identyfikator procesu.
getProductCount() - Method in class palio.modules.Ezop
Zwraca iloć wszystkich produktów aktualnie dostępnych klientom.
getProductCount(Object[], BigDecimal, BigDecimal, String) - Method in class palio.modules.Ezop
Zwraca iloć wszystkich produktów aktualnie dostępnych klientom odpowiadających zadanym kryteriom.
getProductPage(Object[], BigDecimal, BigDecimal, String, Long, Long) - Method in class palio.modules.Ezop
Zwraca jedną stronę produktów aktualnie dostępnych klientom odpowiadających zadanym kryteriom.
getQueryHost() - Method in class palio.modules.Net
 
getQueryParams() - Method in class palio.modules.Net
 
getQueryProtocol() - Method in class palio.modules.Net
 
getQueryURI() - Method in class palio.modules.Net
 
getQuotationGroupsInstrumentsCompleteQuotations(Object[], Long) - Method in class palio.modules.Warset
zwraca bieżace notowania, z bieżacej sesji, dotyczace instrumentów z danych grup notowań w przypadku braku notowań instrumentu w biezacej sesji, zwracana sa jesgo ostatnie notowania z archiwum
getQuotationGroupsInstrumentsCompleteQuotations2(Object[], Long) - Method in class palio.modules.Warset
zwraca bieżace notowania, z bieżacej sesji, dotyczace instrumentów z danych grup notowań w przypadku braku notowań instrumentu w biezacej sesji, zwracana sa jesgo ostatnie notowania z archiwum wersja 2, zoptymalizowana 0 - kod_gielda 1 - czas_wpisu 2 - kurs 3 - kurs_otw 4 - kurs_odnies 5 - iw.obrot*2 obrot 6 - wolumen 7 - iw.KURS-i.KURS_ODNIES zmiana, 8 - ((iw.KURS-i.KURS_ODNIES)/i.KURS_ODNIES)*100
getQuotationGroupsInstrumentsLastQuotations(Object[], Long, Long, Boolean) - Method in class palio.modules.Warset
zwraca bieżace notowania, z bieżacej sesji, dotyczace instrumentów z danych grup notowań w przypadku braku notowań instrumentu w biezacej sesji, jego notowania nie sa zwracane 0 - kod giełdowy instrumentu 1 - czas wpisu 2 - kurs 3 - obrót 4 - zmiana w stosunku do kursu odniesienia 5 - procentowa zmiana w stosunku do kursu odniesienia
getQuote(Date) - Method in class palio.modules.NBP
zwraca dane odnośnie notowań (datę publikacji, numer tabeli) dla maksymalnej daty publikacji, ale nie większej od podanego argumentu.
getReCaptchaInstance() - Method in class palio.modules.ReCaptcha
Deprecated. Returns an instance of ReCaptcha object created for this module instance. NOT IMPLEMENTED.
getRecording(String, String) - Method in class palio.modules.Wowza
 
getRecordings(String) - Method in class palio.modules.Wowza
 
getRegion(String) - Method in class palio.modules.User
Zwraca ID regionu o podanej nazwie.
getRegion(Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca nazwę regionu o podanym identyfikatorze.
getRegionDisplayName() - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca informację o nazwie widocznej regionu który jest przypisany do sesji.
getRegionID() - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca informację o ID regionu który jest przypisany do sesji.
getRegionID() - Static method in class palio.modules.User
Deprecated. 
getRegionName() - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca informację o nazwie regionu który jest przypisany do sesji.
getRegionParentId() - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca informację o regionie nadrzędnym danej sesji
getReportCompressAfterGenerationFlag(Long) - Method in class palio.modules.Report
Zwraca, czy raport po wygenerowaniu zostanie od razu skompresowany dla zlecenia na raport o podanym id.
getReportCompressedAvailable(Long) - Method in class palio.modules.Report
Zwraca zwraca informację, czy dostępny jest raport w wersji skompresowanej.
getReportCompressedMimeType(Long) - Method in class palio.modules.Report
Zwraca zwraca mime type pliku dla skompresowanego raportu o podanym id.
getReportCompressedName(Long) - Method in class palio.modules.Report
Zwraca zwraca nazwę pliku dla skompresowanego raportu o podanym id.
getReportCompressedSize(Long) - Method in class palio.modules.Report
Zwraca zwraca rozmiar skompresowanego raportu o podanym id.
getReportCreationDate(Long) - Method in class palio.modules.Report
Zwraca datę utworzenia zlecenia na raport o podanym id.
getReportCreationUserId(Long) - Method in class palio.modules.Report
Zwraca id uzytkownika, który utworzył zlecenie na raport o podanym id.
getReportDescription(Long) - Method in class palio.modules.Report
Zwraca opis zlecenia na raport o podanym id.
getReportFileMimeType(Long) - Method in class palio.modules.Report
Zwraca zwraca mime type pliku dla wygenerowanego raportu o podanym id.
getReportFileName(Long) - Method in class palio.modules.Report
Zwraca zwraca nazwę pliku dla wygenerowanego raportu o podanym id.
getReportFileNameTimestampFlag(Long) - Method in class palio.modules.Report
Zwraca, czy do nazwy raportu był dołączony domyślnie znacznik czasowy dla zlecenia na raport o podanym id.
getReportFileSize(Long) - Method in class palio.modules.Report
Zwraca zwraca rozmiar wygenerowanego raportu o podanym id.
getReportGenerationComment(Long) - Method in class palio.modules.Report
Zwraca zwraca treść błędu (stack trace), który ew. wystąpił podczas generacji raportu o podanym id.
getReportGenerationCorrectness(Long) - Method in class palio.modules.Report
Zwraca zwraca informację, czy treść raportu o podanym id jest poprawna, czy nie.
getReportGenerationEnd(Long) - Method in class palio.modules.Report
Zwraca datę zakończenia generacji raportu o podanym id.
getReportGenerationMethod(Long) - Method in class palio.modules.Report
Zwraca metodę generacji dla zlecenia na raport o podanym id.
getReportGenerationPriority(Long) - Method in class palio.modules.Report
Zwraca priorytet zlecenia na raport o podanym id.
getReportGenerationProgress(Long) - Method in class palio.modules.Report
Zwraca informację o postępie generacji raportu o podanym id.
getReportGenerationProgressTimestamp(Long) - Method in class palio.modules.Report
Zwraca datę ostatniej aktualizacji informacji o postępie generacji raportu o podanym id.
getReportGenerationStart(Long) - Method in class palio.modules.Report
Zwraca datę rozpoczęcia generacji raportu o podanym id.
getReportState(Long) - Method in class palio.modules.Report
Zwraca stan zlecenia na raport o podanym id.
getReportStateName(Long) - Method in class palio.modules.Report
Zwraca nazwę stanu zlecenia na raport o podanym id.
getReportType(Long) - Method in class palio.modules.Report
Zwraca id typu zlecenia na raport o podanym id.
getRequestMethod() - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca metodę jaką została wywołana dana strona lub obiekt.
getRequestParameterNames() - Static method in class palio.modules.Net
Zwraca listę nazw parametrów przekazanych do zapytania HTTP (np. jako parametry POST, GET)
getRequestParameterNames() - Static method in class palio.modules.Palio
Zwraca listę nazw parametrów przekazanych do zapytania HTTP (np. jako parametry POST, GET)
getResourceByCode(String, String) - Method in class palio.modules.BugBase.BugResources
 
getResourceById(String, Long) - Method in class palio.modules.BugBase.BugResources
 
getResourceByName(String, String) - Method in class palio.modules.BugBase.BugResources
 
getResourceByType(String) - Method in class palio.modules.BugBase.BugResources
 
getResourceContentType(String) - Static method in class palio.modules.Net
Zwraca ContentType zasobu, jeśli nieznana - zwraca null
getResourceHeaderField(String, String) - Static method in class palio.modules.Net
Zwraca treść nagłółka zasobu, jeśli nieznana - zwraca null
getResourceModificationDate(String) - Static method in class palio.modules.Net
Zwraca datę odtatniej modyfikacji zasobu, jeśli nieznana (0) zwraca null
getResultMetaData() - Method in class palio.modules.Sql
Zwraca ResultSetMetaData z zapytania.
getResultMetaData(String) - Method in class palio.modules.Sql
Zwraca ResultSetMetaData z zapytania.
getResultSet() - Method in class palio.modules.Sql
Zwraca ResultSet z zapytania.
getResultSet(String) - Method in class palio.modules.Sql
Zwraca ResultSet z zapytania.
getRole(String) - Method in class palio.modules.User
Zwraca numer ID nazwanej roli.
getRole(Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca nazwę roli o podanym identyfikatorze.
getRoleID(String) - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca ID roli o podanej nazwie.
getRoleName(Long) - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca nazwę roli o podanym ID.
getRolePrivs(Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca listę przywilejów przypisanych do roli.
getRoleRegions(Long) - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca listę wszystkich identyfikatorów regionów (również tych wygasłych) które są przypisane do danej roli zalogowanego użytkownika.
getRoleRegions(String) - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca listę wszystkich identyfikatorów regionów (również tych wygasłych) które są przypisane do danej roli zalogowanego użytkownika.
getRoleRegions(Long) - Static method in class palio.modules.User
Zwraca listę wszystkich identyfikatorów regionów (również tych wygasłych) które są przypisane do danej roli zalogowanego użytkownika.
getRoleRegions(String) - Static method in class palio.modules.User
Zwraca listę wszystkich identyfikatorów regionów (również tych wygasłych) które są przypisane do danej roli zalogowanego użytkownika.
getRoleRegions(Long, Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca listę wszystkich identyfikatorów regionów (również tych wygasłych) które są przypisane do danej roli danego użytkownika.
getRoleRegions(String, Long, Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca listę wszystkich identyfikatorów regionów (również tych wygasłych) które są przypisane do danej roli danego użytkownika.
getRoles() - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca listę dostępnych w Newserze ról.
getRolesList() - Method in class palio.modules.User
Zwraca listę zdefiniowanych ról w postaci [id, name, display_name, description] posortowaną wg nazw.
getRootTreeType() - Method in class palio.modules.Admin
 
getRootTreeTypeIDs() - Method in class palio.modules.Admin
 
getRotator(Long) - Method in class palio.modules.Ads
Zwraca dane rotatora w postaci tablicy z wartościami pól: [identyfikator, status, typ, nazwa, data utworzenia, data zablokowania, opis].
getRotator(String) - Method in class palio.modules.Ads
Zwraca dane rotatora w postaci tablicy z wartościami pól: [identyfikator, status, typ, nazwa, data utworzenia, data zablokowania, opis].
getRotators() - Method in class palio.modules.Ads
Zwraca listę wszystkich rotatorów.
getRow(Long, Long) - Static method in class palio.modules.XLS
Zwraca wartości określonego wiersza arkusza/zakładki
getRow(String, Long) - Static method in class palio.modules.XLS
Zwraca wartości określonego wiersza arkusza/zakładki
getRows(Long, Long) - Static method in class palio.modules.XLS
Zwraca wartości wierszy arkusza/zakładki od wiersza numer from
getRows(Long, Long, Long) - Static method in class palio.modules.XLS
Zwraca wartości wierszy arkusza/zakładki od wiersza numer from do wiersza numer to
getRows(String, Long, Long) - Static method in class palio.modules.XLS
Zwraca wartości wierszy arkusza/zakładki od wiersza numer from do wiersza numer to
getRows(String, Long) - Static method in class palio.modules.XLS
Zwraca wartości wierszy arkusza/zakładki od wiersza numer from
getRunner() - Method in class palio.modules.Scheduler.PalioTask
 
getRunningStackTrace() - Method in class palio.modules.Scheduler.PalioTask
 
getRunningState() - Method in class palio.modules.Scheduler.PalioTask
 
getS(String, String, String, Long, Long, String) - Method in class palio.modules.SNMP
Synchronously gets value from specified address at given object id.
getS(String, String, String, Long, Long, String[]) - Method in class palio.modules.SNMP
Synchronously gets multiple values from specified address at given object id.
getS(String, String, String, Long, Long, Object[]) - Method in class palio.modules.SNMP
Synchronously gets multiple values from specified address at given object id.
getS(String, String, String, String) - Method in class palio.modules.SNMP
Synchronously gets value from specified address at given object id.
getS(String, String, String, String[]) - Method in class palio.modules.SNMP
Synchronously gets multiple values from specified address at given object id.
getS(String, String, String, Object[]) - Method in class palio.modules.SNMP
Synchronously gets multiple values from specified address at given object id.
getSequence(String) - Method in class palio.modules.Sql
 
getSequence(String, String) - Method in class palio.modules.Sql
 
getSerialNumber() - Static method in class palio.modules.Cert
Gets the serialNumber value from the certificate.
getServerImplementationVersion() - Static method in class palio.modules.ServerAdmin
 
getServerSpecificationVersion() - Static method in class palio.modules.ServerAdmin
 
getServices() - Method in class palio.modules.Wsc
Zwraca listę zarejestoranych usług.
getSessionCount(Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca ilość jednocześnie otwartych sesji przez tego użytkownika.
getSessionCount(String, Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca ilość jednocześnie otwartych sesji przez tego użytkownika.
getSessionHTTPHeaders(Long, String) - Method in class palio.modules.User
 
getSessionHTTPHeaders(String, Long, String) - Method in class palio.modules.User
 
getSessionParam(String) - Static method in class palio.modules.User
Zwraca parametr sesji (dostępny przez cały czas trwania sesji).
getSessionParam(Long, String) - Method in class palio.modules.User
Zwraca parametr sesji o podanym ID
getSessionParam(String, Long, String) - Method in class palio.modules.User
Zwraca parametr sesji o podanym ID
getSessionParams() - Static method in class palio.modules.User
Zwraca wszytskie parametry sesji (dostępne przez cały czas trwania sesji).
getSessionRegionID() - Static method in class palio.modules.Session
Deprecated. 
getSessionRegionID() - Method in class palio.modules.User
Deprecated. 
getSessionTimeout(Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca parametr użytkownika, który określa czas (w minutach) po jakim wygasa sesja dla danego użytkownika.
getSessionTimeout(String, Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca parametr użytkownika, który określa czas (w minutach) po jakim wygasa sesja dla danego użytkownika.
getSheetNames() - Static method in class palio.modules.XLS
Zwraca nazwy zakładek/arkuszy arkusza kalkulacyjnego
getShortProductsInfo(Object[]) - Method in class palio.modules.Ezop
Wywietla skrótowe informacje o zadanych produktach.
getSignature() - Static method in class palio.modules.Cert
Gets the signature value (the raw signature bits) from the certificate.
getSize(String) - Static method in class palio.modules.Disk
Zwraca długość pliku
getSmtpHost() - Method in class palio.modules.Mail
Deprecated.  
getSNMP4jVersion() - Method in class palio.modules.SNMP
Returns version of snmp4j library.
getSourceStates(String, String) - Method in class palio.modules.Hetman
Zwraca listę identyfikatorów stanów z jakich można wykonać przejście do określonego stanu.
getSourceStates(String, Object[]) - Method in class palio.modules.Hetman
Zwraca listę identyfikatorów stanów z jakich można wykonać przejście do określonych stanów.
getSqlFullLog() - Method in class palio.modules.Sql
Funkcja zwraca liste wykonanych zapytan wraz z informacjami o nich String option - rodzaj operacji Long milisFromPageStart - Czas w milisekundach od poczatku generacji strony to wywolania obiektu Long milisToRead - Czas w milisekundach trwania zapytania String query - zapytanie Object[] params - parametry zapytania Long start - poczatek przedzialu zwracanych danych Long count - oczekiwana ilosc zwracanych danych Long resultCount - ilosc zwroconych danych String pageCode - kod strony String objectCode - kod obiektu
getStackTrace() - Static method in class palio.modules.Admin
Zwraca StackTrace wykonywanego kodu
getStartDate() - Method in class palio.modules.Scheduler.PalioTask
 
getStartedDate() - Method in class palio.modules.Admin
Zwraca datę uruchomienia serwera jPALIO.
getStateByCode(String) - Method in class palio.modules.BugBase
Zwraca stan o podanym Kodzie
getStateById(Long) - Method in class palio.modules.BugBase
Zwraca stan o podanym ID
getStateByName(String) - Method in class palio.modules.BugBase
Zwraca stan o podanej nazwie
getStateIdByNumber(Long, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca id stanu o podanym numerze (state_nr).
getStateIdByTextId(Long, String) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca id stanu o podanym identyfikatorze tekstowym (text_id).
getStateInfoString(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca ciąg informacyjny dla stanu o podanym identyfikatorze.
getStateInitObject(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca id obiektu procesu inicjalizującego stan.
getStateInitParam(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca parametr obiektu procesu inicjalizującego stan o podanym identyfikatorze.
getStateName(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca nazwę stanu o podanym identyfikatorze.
getStateNumber(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca numer stanu o podanym identyfikatorze.
getStatePageTitle(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca tytuł strony dla stanu o podanym identyfikatorze.
getStateParamValue(String, String, String) - Method in class palio.modules.Hetman
Zwraca wartość predefiniowanego parametru stanu
getStatePositionX(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca pozycję x stanu na grafie stanów i przejść.
getStatePositionY(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca pozycję y stanu na grafie stanów i przejść.
getStatePresentationObject(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca id obiektu procesu wyświetlającego stan.
getStatePresentationParam(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca parametr obiektu procesu wyświetlającego stan
getStateProcessId(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca id procesu, do którego jest przypisany stan o podanym identyfikatorze.
getStateRoleOwnerRight(Long, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca, czy podany stan i rola paliowa są skojarzone dla użytkownika będącego właścicielem instancji.
getStateRoleRight(Long, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca, czy podany stan i rola paliowa są skojarzone, a więc czy podana rola ma prawa do danego stanu.
getStates() - Method in class palio.modules.BugBase
Zwraca kolekcję zawierajaca wszyskie stany
getStatesAfter(String, String, Boolean) - Method in class palio.modules.Hetman
Zwraca listę identyfikatorów wszystkich stanów jakie mogą wystąpić po stanie o podanej nazwie.
getStatesBefore(String, String, Boolean) - Method in class palio.modules.Hetman
Zwraca listę identyfikatorów wszystkich stanów jakie mogą wystąpić przed stanem o podanej nazwie.
getStateStartingSubprocesses(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca tablicę numerów (state_nr) pierwszych stanów podprocesów, które mogą rozpocząć się w stanie o podanym identyfikatorze.
getStateStartingSubprocessesStr(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca listę numerów (state_nr) pierwszych stanów podprocesów, które mogą rozpocząć się w stanie o podanym identyfikatorze.
getStateStayInStateObject(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca id obiektu procesu wyświetlanego przy pozostaniu w stanie.
getStateStayInStateParam(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca parametr obiektu procesu wyświetlanego przy pozostaniu w stanie
getStateTextId(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca identyfikator tekstowy stanu o podanym id.
getStateTransitions(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca tablicę id przejść dostępnych w podanym stanie
getStateWaitForSubprCondition(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca id obiektu procesu sprawdzającego, czy podprocesy zakończyły się.
getStateWaitForSubprObject(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca id obiektu procesu wyświetlającego stan, gdy czeka się na zakończenie podprocesów.
getStateWaitForSubprParam(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca parametr obiektu procesu wyświetlającego stan, gdy czeka się na zakończenie podprocesów.
getStateWarningString(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca ciąg z ostrzeżeniem dla stanu o podanym identyfikatorze.
getStatus(Long) - Method in class palio.modules.User
Pobiera status użytkownika.
getStatus(String, Long) - Method in class palio.modules.User
Pobiera status użytkownika.
getStatusName(String) - Method in class palio.modules.BugBase
Deprecated. Użyj getStatusByCode()
getStreamCurrentItem(String) - Method in class palio.modules.Wowza
 
getStringCellValue(Long, Long, Long) - Static method in class palio.modules.XLS
Zwraca wartość komórki
getSubCategoryIdsAsText(Long) - Method in class palio.modules.CMS
Zwraca identyfikatory kategorii podrzednych w stosunku do podanej kategorii (razem z podana kategoria).
getSubCategoryIdsAsText(String, Long) - Method in class palio.modules.CMS
Zwraca identyfikatory kategorii podrzednych w stosunku do podanej kategorii (razem z podana kategoria).
getSubCategoryIdsAsText(Object[]) - Method in class palio.modules.CMS
Zwraca identyfikatory kategorii podrzednych w stosunku do podanych kategorii (razem z podanymi kategoriami).
getSubCategoryIdsAsText(String, Object[]) - Method in class palio.modules.CMS
Zwraca identyfikatory kategorii podrzednych w stosunku do podanych kategorii (razem z podanymi kategoriami).
getSubprocessStates(String, String, Boolean) - Method in class palio.modules.Hetman
Zwraca listę identyfikatorów stanów wchodzących w skład podprocesu o podanej nazwie
getSubscribedGroups(Long) - Method in class palio.modules.Newsletter
Zwraca listę aktywnych grup przypisanych do podanego subskrybenta.
getSubscriber(Long) - Method in class palio.modules.Newsletter
Zwraca dane subskrybenta w postaci tablicy z wartościami pól: [ID,STATUS,ACTIVATION_KEY,EMAIL_ADDRESS,FIRST_NAME,LAST_NAME,COMPANY,PHONE_NUMBER ,CREATED_DATE,BLOCKED_DATE,FAX,ADDRESS,CITY,COUNTRY,POSTAL_CODE,TYPE,CONTENT_FORMAT,BRANCH_ID].
getSubscribers() - Method in class palio.modules.Newsletter
Zwraca listę subskrybentów.
getSubscribersInGroup(Long) - Method in class palio.modules.Newsletter
Zwraca listę subskrybentów w danej grupie.
getSubscribersNotInGroup(Long) - Method in class palio.modules.Newsletter
Zwraca listę subskrybentów NIE przypisanych do podanej grupy.
getSystemTime(String) - Method in class palio.modules.Allegro
Zwraca czas systemowy Allegro.
getTableTotalHeight() - Method in class palio.modules.IText
Zwraca aktualną wysokość tabeli.
getTask(Long) - Method in class palio.modules.Scheduler
Deprecated. Replaced by Scheduler.getTask(String).
getTask(String) - Method in class palio.modules.Scheduler
Zwraca parametry zadania o podanej nazwie
getTaskId() - Method in class palio.modules.Scheduler.PalioTask
 
getTaskIdByName(String) - Method in class palio.modules.Scheduler
Zwraca id zadania o podanej nazwie
getTaskObject(Long) - Method in class palio.modules.Scheduler
 
getTaskPriority(Long) - Method in class palio.modules.Scheduler
Pobiera priorytet zadania (1-9, domyślnie "null" oznacza 5)
getTaskRunningState(Long) - Method in class palio.modules.Scheduler
Pokazuje stan wykonywanego zadania.
getTasks() - Method in class palio.modules.Scheduler
Zwraca listę wszystkich zaplanowanych zadań
getTestClass() - Method in class palio.modules.Beans
 
getText(String, Long) - Method in class palio.modules.Lang
Deprecated.  
getText(String) - Method in class palio.modules.Lang
Deprecated.  
getText(Long) - Method in class palio.modules.Language
Deprecated. zwraca tresc tekstu w domyslnym jezyku ( powinien byc ustawinony parametr sesji DEFAULT_LANGUAGE).
getText(Long, Long) - Method in class palio.modules.Language
Deprecated. zwraca tresc tekstu w danym jezyku.
getTextCategoriesList() - Method in class palio.modules.Language
Deprecated. zwraca liste kategorii tekstow posortowana wedlug id
getTextCategoriesList(Long) - Method in class palio.modules.Language
Deprecated. zwraca posortowana po nazwie liste kategorii o danym rodzicu parent_id
getTextCategoryId(String) - Method in class palio.modules.Language
Deprecated. Zwraca kategorię języka.
getTextsArray(Long, Long) - Method in class palio.modules.Language
Deprecated. zwraca tablice z tresciami tekstow uporzadkowanymi wedlug TEXT_ID[,LANGUAGE_ID]
getTextsList(Long, Long) - Method in class palio.modules.Language
Deprecated. zwraca uporzadkowana wedlug TEXT_ID[,LANGUAGE_ID] liste tresci tekstow
getThread(Long) - Method in class palio.modules.Forum
Zwraca dane wątku w postaci tablicy: nazwa typ id forum id właœciciela nazwa właœciciela (gościa) liczba wiadomości
getThread(String, Long) - Method in class palio.modules.Forum
Zwraca dane wątku w postaci tablicy: nazwa typ id forum id właœciciela nazwa właœciciela (gościa) liczba wiadomości
getThreads(Long, Long, Long) - Method in class palio.modules.Forum
Zwraca listę aktywnych wątków w postaci listy: id nazwa typ id forum id właściciela nazwa właściciela (gościa) liczba odsłon liczba wiadomości numer id najnowszej wiadomości liczba wiadomości nieprzeczytanych przez użytkownika Wątki są posortowane wg typu i daty (najpierw najnowsze)
getThreads(String, Long, Long, Long) - Method in class palio.modules.Forum
Zwraca listę aktywnych wątków w postaci listy: id nazwa typ id forum id właściciela nazwa właściciela (gościa) liczba odsłon liczba wiadomości numer id najnowszej wiadomości liczba wiadomości nieprzeczytanych przez użytkownika Wątki są posortowane wg typu i daty (najpierw najnowsze)
getTimeDiff(String) - Method in class palio.modules.Allegro
Zwraca różnicę czasu systemowego Allegro i czasu lokalnego.
getTransitionConditionObject(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca id obiektu procesu określającego, czy przejście (np. przycisk) może zostać wyświetlone, czy nie.
getTransitionDisplayOrder(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca numer określający kolejność wyświetlania przejść w ramach stanu dla przejścia o podanym identyfikatorze.
getTransitionIdByName(Long, String) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca id przejścia o podanej nazwie.
getTransitionIdByTextId(Long, String) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca id przejścia o podanym identyfikatorze numerycznym.
getTransitionName(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca nazwę przejścia o podanym identyfikatorze.
getTransitionNextStateId(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca id stanu, do którego jest prowadzi przejście o podanym identyfikatorze (id stanu następnego).
getTransitionObjectsParam(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca parametr dla obiektów condition_object oraz on_transition_object przejścia o podanym identyfikatorze.
getTransitionOnTransitionObject(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca id obiektu procesu obiektu wywoływanego podczas wykonywania podanego przejścia.
getTransitionParamValue(String, String, String, String) - Method in class palio.modules.Hetman
Zwraca wartość predefiniowanego parametru przejścia
getTransitionRoleOwnerRight(Long, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca, czy podane przejście i rola paliowa są skojarzone dla użytkownika będącego właścicielem instancji.
getTransitionRoleRight(Long, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca, czy podane przejście i rola paliowa są skojarzone, a więc czy podana rola ma prawa do danego przejścia.
getTransitionsForDropList() - Static method in class palio.modules.Hetman
Zwraca listę przejść jakie mogą zostać wykonane ze stanu w jakim obecenie znajduje się procesowana instancja.
getTransitionsForDropList(String, Boolean) - Static method in class palio.modules.Hetman
Zwraca listę przejść jakie mogą zostać wykonane ze stanu w jakim obecenie znajduje się procesowana instancja.
getTransitionStateId(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca id stanu, do którego jest przypisane przejście o podanym identyfikatorze.
getTransitionTextId(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca identyfikator tekstowy przejścia o podanym identyfikatorze numerycznym.
getTranslation(String) - Method in class palio.modules.Lang
Pobiera tłumaczenie.
getTranslation(String, String) - Method in class palio.modules.Lang
Pobiera tłumaczenie.
getTranslation(String, String, String) - Method in class palio.modules.Lang
Pobiera tłumaczenie.
getTranslation(String, String, String, String) - Method in class palio.modules.Lang
Pobiera tłumaczenie.
getTranslation(String, Object[]) - Method in class palio.modules.Lang
Pobiera tłumaczenie i formatuje przez podstawienie parametrów.
getTranslation(String, String, Object[]) - Method in class palio.modules.Lang
Pobiera tłumaczenie i formatuje przez podstawienie parametrów.
getTranslation(String, String, Object[], String) - Method in class palio.modules.Lang
Pobiera tłumaczenie i formatuje przez podstawienie parametrów.
getTranslation(String, String, String, Object[]) - Method in class palio.modules.Lang
Pobiera tłumaczenie i formatuje przez podstawienie parametrów.
getTranslation(String, String, String, Object[], String) - Method in class palio.modules.Lang
Pobiera tłumaczenie i formatuje przez podstawienie parametrów.
getTranslationTable(String, String) - Method in class palio.modules.Lang
 
getTreeType(Long) - Method in class palio.modules.Designer
Zwraca opis katalogu o podanym id w postaci tablicy właściwości.
getTreeTypeIdByPath(String) - Method in class palio.modules.Designer
Returns treeTypeCodeId by folder path.
getType(Object[]) - Static method in class palio.modules.BugBase
Zwraca Typ, czyli czy jest to Modul, Priorytet, Kategoria czy Stan
getType() - Static method in class palio.modules.Error
Zwraca typ wyjątku, np: "NullPointerException".
getTypeActiveFlag(Long) - Method in class palio.modules.Report
Zwraca czy typ raportu jest aktywny czy nie.
getTypeCategoryId(Long) - Method in class palio.modules.Report
Zwraca id kategorii dla typu raportu o podanym id.
getTypeCompressAfterGenerationFlag(Long) - Method in class palio.modules.Report
Zwraca czy raport po wygenerowaniu zostanie od razu skompresowany i zapisany do bazy.
getTypeDefaultFileName(Long) - Method in class palio.modules.Report
Zwraca domyślną nazwę pliku dla typu raportu o podanym id.
getTypeDefaultGenerationMethod(Long) - Method in class palio.modules.Report
Zwraca domyślny sposób generacji dla typu raportu o podanym id.
getTypeDefaultGenerationPriority(Long) - Method in class palio.modules.Report
Zwraca domyślny priorytet raportu w kolejce dla typu raportu o podanym id.
getTypeDefaultMimeType(Long) - Method in class palio.modules.Report
Zwraca domyślny mime type dla typu raportu o podanym id.
getTypeDescription(Long) - Method in class palio.modules.Report
Zwraca opis typu raportu o podanym id.
getTypeFileNameTimestampFlag(Long) - Method in class palio.modules.Report
Zwraca czy do nazw raportu danego typu dołączany jest domyślnie znacznik czasowy.
getTypeFormCheckObject(Long) - Method in class palio.modules.Report
Zwraca id obiektu sprawdzającego formularz parametrów dla typu raportu o podanym id.
getTypeFormDisplayObject(Long) - Method in class palio.modules.Report
Zwraca id obiektu wyświetlającego formularz parametrów dla typu raportu o podanym id.
getTypeFormInitObject(Long) - Method in class palio.modules.Report
Zwraca id obiektu inicjalizującego formularz parametrów dla typu raportu o podanym id.
getTypeFormSaveObject(Long) - Method in class palio.modules.Report
Zwraca id obiektu zapisującego formularz parametrów dla typu raportu o podanym id.
getTypeGenerationObject(Long) - Method in class palio.modules.Report
Zwraca id obiektu generującego raport dla typu raportu o podanym id.
getTypeImmediateExecutionFlag(Long) - Method in class palio.modules.Report
Zwraca czy raport danego typu można wykonać poza kolejką (na żądanie).
getTypeName(Long) - Method in class palio.modules.Report
Zwraca nazwę typu raportu o podanym id.
getUnreadMessageCount() - Method in class palio.modules.Email
Przykład użycia:

$email.openMailBox("mail.test.pl", "user", "pass", "pop3", "INBOX") Nieprzeczytanych: $email.getUnreadMessageCount() $email.closeMailBox()

getUnsubscribedGroups(Long) - Method in class palio.modules.Newsletter
Zwraca listę aktywnych grup NIE przypisanych do podanego subskrybenta.
getUrl(String) - Method in class palio.modules.Ldap
Zwraca Url wpisany w pliku konfiguracyjnym instancji dla podanego connectora.
getUrl() - Method in class palio.modules.Sql
Zwraca Url wpisany w pliku konfiguracyjnym instancji dla connectora data.
getUrl(String) - Method in class palio.modules.Sql
Zwraca Url wpisany w pliku konfiguracyjnym instancji dla podanego connectora.
getUserCacheCount() - Method in class palio.modules.Cache
Zwraca ilość stworzonych buforów uzytkownika.
getUserCacheNames() - Method in class palio.modules.Cache
Zwraca listę stworzonych buforów uzytkownika.
getUserForumPrivs(Long) - Method in class palio.modules.Forum
Zwraca poziom autoryzacji zalogowanego użytkownika w forum
getUserForumPrivs(String, Long) - Method in class palio.modules.Forum
Zwraca poziom autoryzacji zalogowanego użytkownika w forum
getUserId(String, String) - Method in class palio.modules.Allegro
Zwraca ID użytkownika Allegro.
getUserId(Long, String, String) - Method in class palio.modules.Allegro
Zwraca ID użytkownika Allegro.
getUserID() - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca identyfikator zalogowanego użytkownika
getUserItems(Long, String, Long) - Method in class palio.modules.Allegro
Zwraca informacje o przedmiotach użytkownika.
getUserItems(Long, String, Long, Long) - Method in class palio.modules.Allegro
Zwraca informacje o przedmiotach użytkownika.
getUserLogin(Long) - Method in class palio.modules.Allegro
Zwraca login użytkownika Allegro.
getUserLogin(Long, Long) - Method in class palio.modules.Allegro
Zwraca login użytkownika Allegro.
getUserName() - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca nazwę (login) zalogowanego użytkownika
getUsersInRegion(Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca LinkedList identyfikatorów użytkowników i ich nazw [id,name], posiadajcych dostęp do danego reginu.
getUsersWithPrivInRegion(Long, Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca LinkedList identyfikatorów użytkowników i ich nazw [id,name], posiadajcych dany przywilej w wybranym reginie.
getUsersWithRoleInRegion(Long, Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca LinkedList identyfikatorów użytkowników i ich nazw [id,name], posiadajcych dana role w wybranym reginie.
getUsersWithRoleList(Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca LinkedList identyfikatorów użytkowników i ich nazw [id,name], posiadajcych dana role.
getV3user(String) - Method in class palio.modules.SNMP
Retrieves v3 user.
getVersion() - Method in class palio.modules.Admin
Zwraca numer wersji modułu.
getVersion() - Method in class palio.modules.Ads
 
getVersion() - Method in class palio.modules.Allegro
 
getVersion() - Method in class palio.modules.Bar
 
getVersion() - Method in class palio.modules.Beans
 
getVersion() - Method in class palio.modules.BugBase
Zwraca numer wersji modułu
getVersion() - Method in class palio.modules.Cache
 
getVersion() - Method in class palio.modules.Cert
 
getVersion() - Method in class palio.modules.Chart
 
getVersion() - Method in class palio.modules.CMS
 
getVersion() - Method in class palio.modules.Crypto
Zwraca wersję modułu.
getVersion() - Method in class palio.modules.Designer
Returns the module version
getVersion() - Method in class palio.modules.Disk
Zwraca numer wersji modułu
getVersion() - Method in class palio.modules.Editor
 
getVersion() - Method in class palio.modules.El
 
getVersion() - Method in class palio.modules.Email
 
getVersion() - Method in class palio.modules.Error
 
getVersion() - Method in class palio.modules.EventBus
 
getVersion() - Method in class palio.modules.Ezop
Zwraca numer wersji modułu.
getVersion() - Method in class palio.modules.Forum
Zwraca numer wersji modułu
getVersion() - Method in class palio.modules.FrameGrabber
 
getVersion() - Method in class palio.modules.FTP
 
getVersion() - Method in class palio.modules.GeoIP
 
getVersion() - Method in class palio.modules.Global
Zwraca numer wersji modułu.
getVersion() - Method in class palio.modules.Hetman
 
getVersion() - Method in class palio.modules.Hibernate
Returns the module version
getVersion() - Method in class palio.modules.History
Zwraca numer wersji modułu.
getVersion() - Method in class palio.modules.HTML
Zwraca numer wersji modułu.
getVersion() - Method in class palio.modules.Imager
Zwraca numer wersji modułu
getVersion() - Method in class palio.modules.IText
Zwraca wersję modułu.
getVersion() - Method in class palio.modules.JSON
Zwraca numer wersji modułu
getVersion() - Method in class palio.modules.Lang
Zwraca numer wersji modułu.
getVersion() - Method in class palio.modules.Language
Deprecated. Zwraca numer wersji modułu.
getVersion() - Method in class palio.modules.Ldap
 
getVersion() - Method in class palio.modules.Log
 
getVersion() - Method in class palio.modules.Logic
Zwraca numer wersji modułu
getVersion() - Method in class palio.modules.Mail
Deprecated.  
getVersion() - Method in class palio.modules.Mapper
 
getVersion() - Method in class palio.modules.Media
Zwraca numer wersji modułu.
getVersion() - Method in class palio.modules.Mth
Zwraca numer wersji modułu
getVersion() - Method in class palio.modules.NBP
 
getVersion() - Method in class palio.modules.Net
 
getVersion() - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca numer wersji modułu.
getVersion() - Method in class palio.modules.Newsletter
 
getVersion() - Method in class palio.modules.Page
Zwraca numer wersji modułu.
getVersion() - Method in class palio.modules.Palio
Zwraca numer wersji modułu.
getVersion() - Method in class palio.modules.Pipe
 
getVersion() - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca numer wersji modułu.
getVersion() - Method in class palio.modules.ReCaptcha
 
getVersion() - Method in class palio.modules.Reflect
Zwraca wersję modułu.
getVersion() - Method in class palio.modules.Remote
Zwraca numer wersji modułu
getVersion() - Method in class palio.modules.Report
Zwraca numer wersji modułu.
getVersion() - Method in class palio.modules.Scheduler
Zwraca numer wersji modułu
getVersion() - Method in class palio.modules.SearchUtils
 
getVersion() - Method in class palio.modules.ServerAdmin
Zwraca numer wersji modułu.
getVersion() - Method in class palio.modules.Session
Zwraca numer wersji modułu.
getVersion() - Method in class palio.modules.Sms
Zwraca wersję modułu
getVersion() - Method in class palio.modules.SNMP
 
getVersion() - Method in class palio.modules.Sql
Zwraca numer wersji modułu.
getVersion() - Method in class palio.modules.Std
Zwraca numer wersji modułu.
getVersion() - Method in class palio.modules.Text
 
getVersion() - Method in class palio.modules.Time
 
getVersion() - Method in class palio.modules.UrlModule
 
getVersion() - Method in class palio.modules.User
Zwraca numer wersji modułu.
getVersion() - Method in class palio.modules.UserSecurity
 
getVersion() - Method in class palio.modules.Util
Zwraca numer wersji modułu.
getVersion() - Method in class palio.modules.Warset
 
getVersion() - Method in class palio.modules.Wowza
 
getVersion() - Method in class palio.modules.Wsc
Zwraca numer wersji modułu.
getVersion() - Method in class palio.modules.XBRL
 
getVersion() - Method in class palio.modules.XLS
Zwraca numer wersji modułu.
getVersion() - Method in class palio.modules.Xml
 
getVirtualSequence(String) - Method in class palio.modules.Sql
 
getVirtualSequence(String, String) - Method in class palio.modules.Sql
 
getWeekDates(Date) - Static method in class palio.modules.Util
Deprecated. Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.weekDates(java.util.Date)
getWorkbookBytes() - Static method in class palio.modules.XLS
Zwraca arkusz kalkulacyjnyw postaci tablicy bajtów
getWorkbookCSV(Long, String) - Static method in class palio.modules.XLS
Zwraca arkusz kalkulacyjny w postaci CSV (comma separated values).
getWorkingTreeType() - Method in class palio.modules.Admin
 
getWorkingTreeTypeID() - Method in class palio.modules.Admin
 
getXMLURL() - Method in class palio.modules.NBP
 
Global - Class in palio.modules
Moduł umożliwia zapis/odczyt własnych parametrów globalnych w bazie danych portalu.
Global(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.Global
Konstruktor.
globalListeners - Static variable in class palio.modules.SNMP
 
globalParamsAsString() - Method in class palio.modules.Util
Displays all global params as string

H

hashPassword(String) - Method in class palio.modules.User
 
hasOneOfPrivsID(Object[], Long) - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca true jeżeli zalogowany użytkownik posiada co najmniej jeden aktywny z podanych przywilei w danym regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasOneOfPrivsID(Object[]) - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca true jeżeli zalogowany użytkownik posiada co najmniej jeden aktywny z podanych przywilei w jakimkolwiek regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasOneOfPrivsID(Object[], String) - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca true jeżeli zalogowany użytkownik posiada co najmniej jeden aktywny z podanych przywilei w danym regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasOneOfPrivsID(Long, Object[], Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca true jeżeli dany użytkownik posiada co najmniej jeden aktywny z podanych przywilei w danym regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasOneOfPrivsID(Long, Object[]) - Method in class palio.modules.User
Zwraca true jeżeli dany użytkownik posiada co najmniej jeden aktywny z podanych przywilei w jakimkolwiek regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasOneOfPrivsID(String, Long, Object[], Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca true jeżeli dany użytkownik posiada co najmniej jeden aktywny z podanych przywilei w danym regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasOneOfPrivsID(String, Long, Object[]) - Method in class palio.modules.User
Zwraca true jeżeli dany użytkownik posiada co najmniej jeden aktywny z podanych przywilei w jakimkolwiek regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasOneOfPrivsID(Object[], Long) - Static method in class palio.modules.User
Zwraca true jeżeli zalogowany użytkownik posiada co najmniej jeden aktywny z podanych przywilei w danym regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasOneOfPrivsID(Object[]) - Static method in class palio.modules.User
Zwraca true jeżeli zalogowany użytkownik posiada co najmniej jeden aktywny z podanych przywilei w jakimkolwiek regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasOneOfPrivsID(Object[], String) - Static method in class palio.modules.User
Zwraca true jeżeli zalogowany użytkownik posiada co najmniej jeden aktywny z podanych przywilei w danym regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasOneOfPrivsNames(Object[], Long) - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca true jeżeli zalogowany użytkownik posiada co najmniej jeden aktywny z podanych przywilei w danym regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasOneOfPrivsNames(Object[]) - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca true jeżeli zalogowany użytkownik posiada co najmniej jeden aktywny z podanych przywilei w jakimkolwiek regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasOneOfPrivsNames(Object[], String) - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca true jeżeli zalogowany użytkownik posiada co najmniej jeden aktywny z podanych przywilei w danym regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasOneOfPrivsNames(Object[], Long) - Static method in class palio.modules.User
Zwraca true jeżeli zalogowany użytkownik posiada co najmniej jeden aktywny z podanych przywilei w danym regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasOneOfPrivsNames(Object[]) - Static method in class palio.modules.User
Zwraca true jeżeli zalogowany użytkownik posiada co najmniej jeden aktywny z podanych przywilei w jakimkolwiek regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasOneOfPrivsNames(Object[], String) - Static method in class palio.modules.User
Zwraca true jeżeli zalogowany użytkownik posiada co najmniej jeden aktywny z podanych przywilei w danym regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasOneOfRolesID(Object[], Long) - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca true jeżeli zalogowany użytkownik posiada co najmniej jedną aktywną z podanych ról w danym regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasOneOfRolesID(Object[], String) - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca true jeżeli zalogowany użytkownik posiada co najmniej jedną aktywną z podanych ról w danym regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasOneOfRolesID(Long, Object[], Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca true jeżeli dany użytkownik posiada co najmniej jedną aktywną z podanych ról w danym regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasOneOfRolesID(String, Long, Object[], Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca true jeżeli dany użytkownik posiada co najmniej jedną aktywną z podanych ról w danym regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasOneOfRolesID(Object[], Long) - Static method in class palio.modules.User
Zwraca true jeżeli zalogowany użytkownik posiada co najmniej jedną aktywną z podanych ról w danym regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasOneOfRolesID(Object[], String) - Static method in class palio.modules.User
Zwraca true jeżeli zalogowany użytkownik posiada co najmniej jedną aktywną z podanych ról w danym regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasOneOfRolesNames(Object[], Long) - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca true jeżeli zalogowany użytkownik posiada co najmniej jedną aktywną z podanych ról w danym regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasOneOfRolesNames(Object[], String) - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca true jeżeli zalogowany użytkownik posiada co najmniej jedną aktywną z podanych ról w danym regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasOneOfRolesNames(Object[], Long) - Static method in class palio.modules.User
Zwraca true jeżeli zalogowany użytkownik posiada co najmniej jedną aktywną z podanych ról w danym regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasOneOfRolesNames(Object[], String) - Static method in class palio.modules.User
Zwraca true jeżeli zalogowany użytkownik posiada co najmniej jedną aktywną z podanych ról w danym regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasPriv(Long, Long, Boolean, Boolean) - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca true jeżeli zalogowany użytkownik posiada aktywny dany przywilej w danym regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasPriv(Long, Long) - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca true jeżeli zalogowany użytkownik posiada aktywny dany przywilej w danym regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasPriv(Long) - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca true jeżeli zalogowany użytkownik posiada aktywny dany przywilej w jakimkolwiek regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasPriv(String) - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca true jeżeli zalogowany użytkownik posiada aktywny dany przywilej w jakimkolwiek regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasPriv(String, Long) - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca true jeżeli zalogowany użytkownik posiada aktywny dany przywilej w danym regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasPriv(Long, String) - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca true jeżeli zalogowany użytkownik posiada aktywny dany przywilej w danym regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasPriv(String, String) - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca true jeżeli zalogowany użytkownik posiada aktywny dany przywilej w danym regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasPriv(Long, Long, Boolean, Boolean) - Static method in class palio.modules.User
Zwraca true jeżeli zalogowany użytkownik posiada aktywny dany przywilej w danym regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasPriv(Long, Long, Long, Boolean, Boolean) - Method in class palio.modules.User
Zwraca true jeżeli dany użytkownik posiada aktywny dany przywilej w danym regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasPriv(String, Long, Long, Long, Boolean, Boolean) - Method in class palio.modules.User
Zwraca true jeżeli dany użytkownik posiada aktywny dany przywilej w danym regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasPriv(Long, Long, Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca true jeżeli dany użytkownik posiada aktywny dany przywilej w danym regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasPriv(String, Long, Long, Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca true jeżeli dany użytkownik posiada aktywny dany przywilej w danym regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasPriv(Long, Long) - Static method in class palio.modules.User
Zwraca true jeżeli zalogowany użytkownik posiada aktywny dany przywilej w danym regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasPriv(Long) - Static method in class palio.modules.User
Zwraca true jeżeli zalogowany użytkownik posiada aktywny dany przywilej w jakimkolwiek regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasPriv(String) - Static method in class palio.modules.User
Zwraca true jeżeli zalogowany użytkownik posiada aktywny dany przywilej w jakimkolwiek regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasPriv(String, Long) - Static method in class palio.modules.User
Zwraca true jeżeli zalogowany użytkownik posiada aktywny dany przywilej w danym regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasPriv(Long, String) - Static method in class palio.modules.User
Zwraca true jeżeli zalogowany użytkownik posiada aktywny dany przywilej w danym regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasPriv(String, String) - Static method in class palio.modules.User
Zwraca true jeżeli zalogowany użytkownik posiada aktywny dany przywilej w danym regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasRightForState(Long, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca, czy dany użytkownik ma prawo do danego stanu procesu (czy co najmniej jedna z jego ról jest skojarzona ze stanem).
hasRightForState(Long, Long, String) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca, czy dany użytkownik ma prawo typu rightType do danego stanu procesu.
hasRightForStateOwner(Long, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca, czy dany użytkownik, będący właścicielem instancji, ma prawo do danego stanu procesu (czy co najmniej jedna z jego ról jest skojarzona ze stanem).
hasRightForStateOwner(Long, Long, String) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca, czy dany użytkownik, będący właścicielem instancji, ma prawo typu rightType do danego stanu procesu.
hasRightForTransition(Long, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca, czy dany użytkownik ma prawo do danego przejścia procesu (czy co najmniej jedna z jego ról jest skojarzona z przejściem).
hasRightForTransition(Long, Long, String) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca, czy dany użytkownik ma prawo typu rightType do danego przejścia procesu.
hasRightForTransitionOwner(Long, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca, czy dany użytkownik, będący właścicielem instancji, ma prawo do danego przejścia procesu (czy co najmniej jedna z jego ról jest skojarzona z przejściem).
hasRightForTransitionOwner(Long, Long, String) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca, czy dany użytkownik, będący właścicielem instancji, ma prawo typu rightType do danego przejścia procesu.
hasRole(Long, Long) - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca true jeżeli zalogowany użytkownik posiada aktywną daną rolę w danym regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasRole(String, Long) - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca true jeżeli zalogowany użytkownik posiada aktywną daną rolę w danym regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasRole(String, String) - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca true jeżeli zalogowany użytkownik posiada aktywną daną rolę w danym regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasRole(Long, Long, Boolean, Boolean) - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca true jeżeli zalogowany użytkownik posiada aktywną daną rolę w danym regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasRole(Long, Long, Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca true jeżeli dany użytkownik posiada aktywną daną rolę w danym regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasRole(String, Long, Long, Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca true jeżeli dany użytkownik posiada aktywną daną rolę w danym regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasRole(Long, String, Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca true jeżeli dany użytkownik posiada aktywną daną rolę w danym regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasRole(String, Long, String, Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca true jeżeli dany użytkownik posiada aktywną daną rolę w danym regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasRole(Long, Long) - Static method in class palio.modules.User
Zwraca true jeżeli zalogowany użytkownik posiada aktywną daną rolę w danym regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasRole(String, Long) - Static method in class palio.modules.User
Zwraca true jeżeli zalogowany użytkownik posiada aktywną daną rolę w danym regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasRole(Long, Long, String) - Method in class palio.modules.User
Zwraca true jeżeli dany użytkownik posiada aktywną daną rolę w danym regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasRole(String, Long, Long, String) - Method in class palio.modules.User
Zwraca true jeżeli dany użytkownik posiada aktywną daną rolę w danym regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasRole(String, String) - Static method in class palio.modules.User
Zwraca true jeżeli zalogowany użytkownik posiada aktywną daną rolę w danym regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasRole(Long, Long, Boolean, Boolean) - Static method in class palio.modules.User
Zwraca true jeżeli zalogowany użytkownik posiada aktywną daną rolę w danym regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasRole(Long, Long, Long, Boolean, Boolean) - Method in class palio.modules.User
Zwraca true jeżeli dany użytkownik posiada aktywną daną rolę w danym regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasRole(String, Long, Long, Long, Boolean, Boolean) - Method in class palio.modules.User
Zwraca true jeżeli dany użytkownik posiada aktywną daną rolę w danym regionie, w przeciwnym razie zwraca false.
hasRolePriv(Long, Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca true jeżeli dana rola posiada aktywny dany przywilej, w przeciwnym razie zwraca false.
hasRolePriv(String, String) - Method in class palio.modules.User
Zwraca true jeżeli dana rola posiada aktywny dany przywilej, w przeciwnym razie zwraca false.
Hetman - Class in palio.modules
Moduł Hetman wspiera tworzenie, implementację procesów (workflow).
Hetman(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.Hetman
 
Hibernate - Class in palio.modules
Supports operation on HibernateConnector.
Hibernate(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.Hibernate
History - Class in palio.modules
Moduł służący do rejestracji zmian w dowolnych tabelach portalu.
History(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.History
Konstruktor.
HTML - Class in palio.modules
Moduł udostępnia zestaw narzędzi ułatwiających pracę z kodem HTML.
HTML(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.HTML
 
httpGet(String, Map<String, Object>, String, String, Long) - Static method in class palio.modules.Net
Wysyła http get'a pod wskazany adres z podanymi parametrami
httpGet(String, Map, String, String) - Static method in class palio.modules.Net
Wysyła http get'a pod wskazany adres z podanymi parametrami
httpGet(String, Map) - Static method in class palio.modules.Net
Wysyła http get'a pod wskazany adres z podanymi parametrami
httpPost(String, Map, Map, String, String) - Static method in class palio.modules.Net
Wysyła http post'a pod wskazany adres z podanymi parametrami
httpPost(String, Map, String, String) - Static method in class palio.modules.Net
Wysyła http post'a pod wskazany adres z podanymi parametrami
httpPost(String, Map) - Static method in class palio.modules.Net
Wysyła http post'a pod wskazany adres z podanymi parametrami
httpPost(String, RequestEntity, Map<String, String>, String, String) - Static method in class palio.modules.Net
Post for custom-made requests - allows set any body to the request.
httpPost(String, RequestEntity, Map<String, String>) - Static method in class palio.modules.Net
Post for custom-made requests - allows set any body to the request.

I

ifNot(Boolean, PalioCode, PalioCode) - Static method in class palio.modules.Palio
Wykonuje instrukcję warunkową if.
ifNot(Boolean, PalioCode) - Static method in class palio.modules.Palio
Wykonuje instrukcję warunkową if.
ifNot(Boolean, Object, Object) - Static method in class palio.modules.Palio
Jeżeli wartość condition jest true to zwraca objectFalse, w przeciwnym razie zwraca objectTrue.
ifNotNull(Object[], PalioCode) - Static method in class palio.modules.Palio
Wykonuje instrukcję warunkową if jeżeli podany obiekt NIE jest pusty (null).
ifNotNull(Collection, PalioCode) - Static method in class palio.modules.Palio
Wykonuje instrukcję warunkową if jeżeli podany obiekt NIE jest pusty (null).
ifNotNull(Object, PalioCode) - Static method in class palio.modules.Palio
Wykonuje instrukcję warunkową if jeżeli podany obiekt NIE jest pusty (null).
ifNotNull(Object[], PalioCode, PalioCode) - Static method in class palio.modules.Palio
Wykonuje instrukcję warunkową if.
ifNotNull(Collection, PalioCode, PalioCode) - Static method in class palio.modules.Palio
Wykonuje instrukcję warunkową if.
ifNotNull(Object, PalioCode, PalioCode) - Static method in class palio.modules.Palio
Wykonuje instrukcję warunkową if.
ifNull(Object[], PalioCode) - Static method in class palio.modules.Palio
Wykonuje instrukcję warunkową if jeżeli podany obiekt jest pusty (null).
ifNull(Collection, PalioCode) - Static method in class palio.modules.Palio
Wykonuje instrukcję warunkową if jeżeli podany obiekt jest pusty (null).
ifNull(Object, PalioCode) - Static method in class palio.modules.Palio
Wykonuje instrukcję warunkową if jeżeli podany obiekt jest pusty (null).
ifNull(Object[], PalioCode, PalioCode) - Static method in class palio.modules.Palio
Wykonuje instrukcję warunkową if.
ifNull(Collection, PalioCode, PalioCode) - Static method in class palio.modules.Palio
Wykonuje instrukcję warunkową if.
ifNull(Object, PalioCode, PalioCode) - Static method in class palio.modules.Palio
Wykonuje instrukcję warunkową if.
Imager - Class in palio.modules
Moduł do operacji na obrazach graficznych.
Imager(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.Imager
 
imageSize(Object) - Static method in class palio.modules.Imager
Zwraca rozmiar obrazu.
imageURL(Object, String) - Method in class palio.modules.Imager
Zwraca fizyczny adres wygenerowanego obrazu.
imageURL(Object, String, Boolean) - Method in class palio.modules.Imager
Zwraca fizyczny adres wygenerowanego obrazu.
imageURL(Object) - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca fizyczny adres obiektu graficznego Newsera.
imageURL(Object, Boolean) - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca fizyczny adres obiektu graficznego Newsera.
imageURL(String, Object) - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca fizyczny adres obiektu graficznego Newsera.
imageURL(String, Object, Boolean) - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca fizyczny adres obiektu graficznego Newsera.
importFromFile(String) - Method in class palio.modules.NBP
importuje dane do tabel NBP. każdy wiersz w pliku musi mieć następujący format: przelicznik,kod waluty,data publikacji,kurs,kurs poprzedni,numer tabeli 1,ZAR,2005-07-28,0.5097,0.5131,145/A/NBP/2005
importTranslations(byte[]) - Method in class palio.modules.Lang
Importuje tłumaczenia z pliku xls.
increment(String) - Static method in class palio.modules.Mth
Zwiększa wartość parametru (element zerowy) o 1.
indexOf(String, String) - Static method in class palio.modules.Text
Zwraca piersze wystąpienie tekstu substring w tekście string.
indexOf(String, String, Long) - Static method in class palio.modules.Text
Zwraca piersze wystąpienie tekstu substring w tekście string od pozycji pos.
indexOf(List, Object) - Static method in class palio.modules.Util
Zwraca nr elementu tablicy w którym znajduję się wartość object.
info(String) - Method in class palio.modules.Log
Wpisuje informacje typu DEBUG do domyślnego pliku logów jpalio
info(String, String) - Method in class palio.modules.Log
Wpisuje informacje typu INFO do pliku o nazwie loggerName
info(String, String, Throwable) - Method in class palio.modules.Log
Wpisuje informacje typu INFO do pliku o nazwie loggerName
init(PalioCode) - Method in class palio.modules.Editor
Inicjalizuje edytor.
initMenu() - Method in class palio.modules.HTML
Inicjalizuje tworzenie menu i menuBar z domyślnymi parametrami
initMenu(Object[]) - Static method in class palio.modules.HTML
Inicjalizuje tworzenie menu i menuBar.
initMenu(String, String, Object[]) - Static method in class palio.modules.HTML
Inicjalizuje tworzenie menu i menuBar.
initMenu(String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, Object[]) - Static method in class palio.modules.HTML
Pełne wywołanie inicjalizacji tworzenia menu i menuBar.
initTooltips(String, String, String, String, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Inicjalizuje obsługę tooltipów.
initTooltips() - Static method in class palio.modules.HTML
Inicjalizuje obsługę tooltipów z domyślnymi wartościami.
insertIntoBasket(Long, Long) - Method in class palio.modules.Ezop
Dodaje do koszyka dla bieżącej sesji iloć sztuk danego produktu.
insertTranslation(String, String, String, String) - Method in class palio.modules.Lang
Wpisuje nowe tłumaczenie dla podanych parametrów dla nieistniejących tłumaczeń .
installPatch(Long, String, byte[], Object[]) - Method in class palio.modules.Admin
Wykonuje łatkę podaną w formie binarnej.
INSTANCE_INITIALIZATION_OBJECTS_PARAM - Static variable in class palio.modules.Palio
 
instanceOf(Object, String) - Static method in class palio.modules.Palio
 
inter25Bar(String, Map<String, Object>) - Method in class palio.modules.Bar
Generuje kod kreskowy typu INTER25 (Interleaved 2 of 5) jako obrazek PNG.
inter25BarURL(String, Map<String, Object>) - Method in class palio.modules.Bar
Generuje obrazek z kodem kreskowym typu INTER25 (Interleaved 2 of 5) i zwraca do niego link.
interrupt() - Method in class palio.modules.Scheduler.PalioTask
 
interruptTask(Long) - Method in class palio.modules.Scheduler
Przerywa wykonywanie danego zadania
invoke(Object, String, Object[], Object[]) - Static method in class palio.modules.Palio
Wykonuje metodę method na podanym obiekcie object.
invoke(String, String, String, Object[]) - Method in class palio.modules.Remote
Zdalne wywołanie metody z podanego modułu.
invokeMethod(String, Object...) - Method in class palio.modules.Wsc
Wywołuje zdalną metodę i zwraca jej wynik.
invokeMethod(String, String, Object...) - Method in class palio.modules.Wsc
Wywołuje zdalną metodę i zwraca jej wynik.
invokeObject(String, String, Object[]) - Method in class palio.modules.Remote
Zdalne wywołanie obiektu jPalio
isActive() - Method in class palio.modules.Scheduler.PalioTask
 
isBasketEmpty() - Method in class palio.modules.Ezop
Sprawdz czy jest pusty koszyk dla bieżącej sesji.
isCacheCreated(String) - Method in class palio.modules.Cache
Sprawdza, czy bufor o podanej nazwie istnieje.
isClientRegistered() - Method in class palio.modules.Ezop
Sprawdza czy w systemie jest zalogowany klient.
isConnectorExist(String) - Method in class palio.modules.Sql
Zwraca true w jeśli konektor isntnieje w przeciwnym wypadku false
isConnectorExist(String) - Method in class palio.modules.Util
Zwraca true w jeśli konektor isntnieje w przeciwnym wypadku false
isEmpty(Collection) - Static method in class palio.modules.Util
Zwraca true jeżeli podana kolekcja jest pusta (lub null).
isEmpty(Map) - Static method in class palio.modules.Util
Zwraca true jeżeli podana mapa jest pusta (lub null).
isFormSubmitted() - Static method in class palio.modules.HTML
Sprawdza czy strona została uruchomiona z wysłanego formularza.
isInstanceRunning(String) - Method in class palio.modules.Admin
Returns if instance is running
isMibContextComplete(String) - Method in class palio.modules.SNMP
Determines if context has one root.
isNotEmpty(Collection) - Static method in class palio.modules.Util
Zwraca true jeżeli podana kolekcja nie jest pusta.
isNotEmpty(Map) - Static method in class palio.modules.Util
Zwraca true jeżeli podana mapa nie jest pusta.
isNotNull(Object) - Static method in class palio.modules.Palio
Sprawdza, czy wartość nie jest pusta.
isNotNull(Collection) - Static method in class palio.modules.Palio
Sprawdza, czy kolekcja nie jest pusta.
isNotNull(Object[]) - Static method in class palio.modules.Palio
Sprawdza, czy tablica wartości nie ma pustych elementów.
isNotNullParams(Object[]) - Static method in class palio.modules.Palio
Sprawdza, czy parametry o nazwach zapisanych w tablicy names nie mają pustych elementów.
isNull(Object) - Static method in class palio.modules.Palio
Sprawdza, czy wartość jest pusta.
isNull(Collection) - Static method in class palio.modules.Palio
Sprawdza, czy kolekcja jest pusta.
isNull(Object[]) - Static method in class palio.modules.Palio
Sprawdza, czy tablica wartości nie jest pusta.
isProcessExecuting() - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca true, jeżeli proces jest właśnie wykonywany, tzn. jeżeli właśnie jest wykonywana procedura executeProcess() lub znajdujemy się na stronie, do której doszliśmy w wyniku submitu formularza wygenerowanego przez wykonanie executeProcess().
isProtected(Long) - Method in class palio.modules.Page
sprawdza czy podana strona jest chroniona
isReportReserved(Long) - Method in class palio.modules.Report
Zwraca true jeśli raport o podanym id jest zablokowany (właśnie wykonywany/kompresowany).
isSessionActive(Long, String) - Method in class palio.modules.User
Sprawdza czy dana sesja istnieje i jest aktywna.
isSessionActive(String, Long, String) - Method in class palio.modules.User
Sprawdza czy dana sesja istnieje i jest aktywna.
isStateArchive(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca informację, czy podany stan jest stanem archiwum.
isStateFirstInProcess(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca informację, czy podany stan jest pierwszym stanem procesu.
isStateFirstInSubprocess(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca informację, czy podany stan jest pierwszym stanem podprocesu.
isStateLastInProcess(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca informację, czy podany stan jest ostatnim stanem procesu lub podprocesu.
isStateNotProtected(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca informację, czy stan nie jest chroniony.
isSubprocessFinished(String, Long, String) - Method in class palio.modules.Hetman
Sprawdza czy dla procesowanej instancji skończył się podproces o podanej nazwie.
isSubprocessFinishedSuccessfully(String, Long, String) - Method in class palio.modules.Hetman
Sprawdza czy dla procesowanej instancji skończył się z powodzeniem podproces o podanej nazwie.
isSupplied() - Static method in class palio.modules.Cert
Check if the certificate is enabled.
isTaskActive(Long) - Method in class palio.modules.Scheduler
 
isTestModeEnabled() - Method in class palio.modules.Sms
 
isTransitionDontDisplay(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca informację, czy przejście jest wyświetlane przez funkcję wyświetlającą możliwe przejścia, czy nie.
isTransitionNotProtected(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca informację, czy przejście nie jest chronione.
isTransitionPossible(String) - Static method in class palio.modules.Hetman
Sprawdza czy jest możliwość wykonania przejścia do określonego stanu w wykonywnym kontekscie procesu (w obecnym stanie)
isTransitionStayInState(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Zwraca informację, czy po wykonaniu podanego przejścia należy wyświetlić obiekt pozostania w stanie, czy kolejny stan.
isUploadRequest() - Static method in class palio.modules.Page
Sprawdza, czy klient chce wysłać plik.
isValid() - Static method in class palio.modules.Cert
Checks that the given date is within the certificate's validity period.
isValid(Date) - Static method in class palio.modules.Cert
Checks that the given date is within the certificate's validity period.
IText - Class in palio.modules
Moduł IText to próba przeniesienia funkcjonalności biblioteki iText do jPalio.
IText(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.IText
 

J

javaClass(Object) - Static method in class palio.modules.Palio
Zwraca nazwę definicja klasy obiektu object.
join(Object[]) - Static method in class palio.modules.Text
Lączy fragmenty tekstu w jeden ciąg.
join(Object[], String) - Static method in class palio.modules.Text
Lączy fragmenty tekstu w jeden ciąg.
jPalioLogo() - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca adres do standardowego logo jPALIO
jPalioLogo(Long) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca adres do jednej z dostępnych wersji logo jPALIO
jPalioWebsite() - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca adres strony o jPALIO
JSON - Class in palio.modules
Moduł udostępnia zestaw narzędzi ułatwiających formatowanie w języku JSON.
JSON(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.JSON
konstruktor domyślny
jsURL(Object) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres skryptu javascript
jsURL(Object) - Static method in class palio.modules.Palio
Deprecated. Replaced by Page.jsURL(Object).

K

killAllSessions(Long) - Method in class palio.modules.Session
Zabija wszystkie sesje podanego użytkownika.
killAllSessions(String, Long) - Method in class palio.modules.Session
Zabija wszystkie sesje podanego użytkownika.
killAllSessions(Long) - Method in class palio.modules.User
Invoke the same method from session module.
killOldestSession(String) - Method in class palio.modules.Session
Zabija najwcześniej otwartą sesję użytkownika.
killOldestSession(String, String) - Method in class palio.modules.Session
Zabija najwcześniej otwartą sesję użytkownika.
killOldestSession(Long) - Method in class palio.modules.Session
Zabija najwcześniej otwartą sesję użytkownika.
killOldestSession(String, Long) - Method in class palio.modules.Session
Zabija najwcześniej otwartą sesję użytkownika.
killOldestSession(String) - Method in class palio.modules.User
Invoke the same method from session module.
killOldestSession(Long) - Method in class palio.modules.User
Invoke the same method from session module.
killOtherSessions() - Static method in class palio.modules.Session
Zabija wszystkie sesje użytkownika oprócz aktualnej.
killOtherSessions() - Static method in class palio.modules.User
Invoke the same method from session module.
killSession() - Static method in class palio.modules.Session
Zabija aktualną sesję..
killSession(Long) - Method in class palio.modules.Session
Zabija podaną sesję.
killSession(String, Long) - Method in class palio.modules.Session
Zabija podaną sesję.
killSession(Long, String) - Method in class palio.modules.Session
Zabija podaną sesję.
killSession(String, Long, String) - Method in class palio.modules.Session
Zabija podaną sesję.
killSession() - Static method in class palio.modules.User
Invoke the same method from session module.
killSession(Long) - Method in class palio.modules.User
Invoke the same method from session module.
killSession(Long, String) - Method in class palio.modules.User
Invoke the same method from session module.

L

Lang - Class in palio.modules
Moduł Lang wspomaga tworzenie portali wielojęzycznych.
Lang(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.Lang
Konstruktor.
Language - Class in palio.modules
Deprecated. UWAGA, moduł language został zastąpiony przez nowszy i mniej skomplikowany lang

Moduł Language udostępnia zestaw funkcji wykorzystywanych do wyświetlania tekstow w roznych wersjach jezykowch.

Domyslny jezyk powinien byc ustawiony w parametrze sesji DEFAULT_LANGUAGE ( id jezyka )

Tryb wyswietlania tekstow ustawia sie parametrem TEXTS_DISPLAY_TYPE :
debug - wyswietla zamiast tekstow numery text_id
domyslnie wyswietla teksty

np. $user.setSessionParam("DEFAULT_LANGUAGE",$Language.getLanguageId("POLSKI"))

Language(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.Language
Deprecated. Konstruktor.
LANGUAGE_DEFAULT - Static variable in class palio.modules.Lang
 
LANGUAGE_PARAM - Static variable in class palio.modules.Lang
 
largeImageURL(Object) - Method in class palio.modules.Ezop
Zwraca adres URL dostępu do dużego obrazu produktu.
lastError() - Static method in class palio.modules.Palio
Deprecated. Replaced by Error.stackTrace().
lastIndexOf(String, String) - Static method in class palio.modules.Text
Zwraca ostatnie wystąpienie tekstu substring w tekście string.
lastIndexOf(String, String, Long) - Static method in class palio.modules.Text
Zwraca ostatnie wystąpienie tekstu substring w tekście string od pozycji pos.
latestNews(Long) - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca listę count najnowszych z aktualnych newsów.
latestNews(String, Long) - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca listę count najnowszych z aktualnych newsów.
latestNews(Object[], Object[], Object[], Object[], Long, Long, String) - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca listę count najnowszych z aktualnych newsów począwszy od newsa nr start.
latestNews(String, Object[], Object[], Object[], Object[], Long, Long, String) - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca listę count najnowszych z aktualnych newsów począwszy od newsa nr start.
latestNews(Object[], Object[], Object[], Object[], Long) - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca listę count najnowszych z aktualnych newsów.
latestNews(String, Object[], Object[], Object[], Object[], Long) - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca listę count najnowszych z aktualnych newsów.
latestNews(Object[], Object[], Object[], Object[]) - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca listę aktualnych newsów.
latestNews(String, Object[], Object[], Object[], Object[]) - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca listę aktualnych newsów.
latToKms(BigDecimal) - Static method in class palio.modules.Mapper
Przelicza odległość równoleżnika od równika (w kilometrach)
Ldap - Class in palio.modules
Moduł udostępnia zestaw funkcji wykorzystywanych do komunikowania sie z serwerem LDAP.
Ldap(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.Ldap
 
lead(String, Long) - Static method in class palio.modules.Text
Przycina podany tekst tak aby nie przekraczał podanej długości maksymalnej, oraz aby nie zawierał niepełnego wyrazu na końcu.
length(Object[]) - Static method in class palio.modules.Util
Zwraca długoœć tablicy.
length(byte[]) - Static method in class palio.modules.Util
Zwraca długoœć wartoœci binarnej (iloœć bajtów w tablicy bajtów).
length(Collection) - Static method in class palio.modules.Util
Zwraca długoœć kolekcji.
lesser(Long, Long) - Static method in class palio.modules.Logic
Sprawdza, czy liczba 1 jest mniejsza od liczby 2.
lesser(Long, BigDecimal) - Static method in class palio.modules.Logic
Sprawdza, czy liczba 1 jest mniejsza od liczby 2.
lesser(BigDecimal, Long) - Static method in class palio.modules.Logic
Sprawdza, czy liczba 1 jest mniejsza od liczby 2.
lesser(BigDecimal, BigDecimal) - Static method in class palio.modules.Logic
Sprawdza, czy liczba 1 jest mniejsza od liczby 2.
lesser(String, String) - Static method in class palio.modules.Logic
Sprawdza, czy tekst 1 jest mniejszy od tekstu 2 (w sensie alfabetycznym).
lesser(Date, Date) - Static method in class palio.modules.Logic
Sprawdza, czy data 1 jest mniejsza od daty 2.
lesserIgnoreCase(String, String) - Static method in class palio.modules.Logic
Sprawdza, czy tekst 1 jest mniejszy od tekstu 2 (w sensie alfabetycznym) ignorując wielkość liter.
lesserOrEquals(Long, Long) - Static method in class palio.modules.Logic
Sprawdza, czy liczba 1 jest mniejsza lub równa od liczby 2.
lesserOrEquals(Long, BigDecimal) - Static method in class palio.modules.Logic
Sprawdza, czy liczba 1 jest mniejsza lub równa od liczby 2.
lesserOrEquals(BigDecimal, Long) - Static method in class palio.modules.Logic
Sprawdza, czy liczba 1 jest mniejsza lub równa od liczby 2.
lesserOrEquals(BigDecimal, BigDecimal) - Static method in class palio.modules.Logic
Sprawdza, czy liczba 1 jest mniejsza lub równa od liczby 2.
lesserOrEquals(String, String) - Static method in class palio.modules.Logic
Sprawdza, czy tekst 1 jest mniejszy lub równy od tekstu 2.
lesserOrEquals(Date, Date) - Static method in class palio.modules.Logic
Sprawdza, czy data 1 jest mniejsza lub równa od daty 2.
lesserOrEqualsIgnoreCase(String, String) - Static method in class palio.modules.Logic
Sprawdza, czy tekst 1 jest mniejszy lub równy od tekstu 2 ignorując wielkość liter.
levenshtein(String, String) - Static method in class palio.modules.SearchUtils
Odległość Levenshteina.
lineCount(String) - Static method in class palio.modules.Text
Return number of line in text.
list(String, String) - Method in class palio.modules.Ldap
zwraca listę obiektów z danego kontekstu
listAllMessages(String, Boolean, PalioCode) - Method in class palio.modules.Email
Funkcja iteruje po wszystkich wiadomościach z aktualnie otwartej skrzynki pocztowej.
listAllMessages(String, PalioCode) - Method in class palio.modules.Email
Funkcja iteruje po wszystkich wiadomościach z aktualnie otwartej skrzynki pocztowej.
listFiles(String, String, Boolean) - Method in class palio.modules.FTP
Zwraca tablicę nazw plików i folderów w wybranym folderze zdalnym
listFiles(String, String) - Method in class palio.modules.FTP
Zwraca tablicę nazw plików i folderów w wybranym folderze zdalnym
listLen(Collection) - Static method in class palio.modules.Util
Deprecated. Funkcja zamieniona na Util.length(java.util.Collection)
listMessages(String, Long, Long, PalioCode) - Method in class palio.modules.Email
Funkcja iteruje po wybranym zakresie wiadomości z aktualnie otwartej skrzynki pocztowej.
listMessagesBySentDate(String, Date, Date, PalioCode) - Method in class palio.modules.Email
Funkcja iteruje po wybranym zakresie wiadomości z aktualnie otwartej skrzynki pocztowej.
listMessagesBySentDate(Date, Date, Closure) - Method in class palio.modules.Email
Działanie funkcji identycznie jak Email.listMessagesBySentDate(String, Date, Date, PalioCode).
listNewsID(Object[]) - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca listę newsów posortowanych po tytule o podanych numerach ID.
listNewsID(String, Object[]) - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca listę newsów posortowanych po tytule o podanych numerach ID.
listNewsParent(Object[]) - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca listę newsów posortowanych po tytule o podanych numerach ID newsów nadrzędnych.
listNewsParent(String, Object[]) - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca listę newsów posortowanych po tytule o podanych numerach ID newsów nadrzędnych.
loadParams() - Method in class palio.modules.Global
Kasuje cache parametrów i ładuje wszystkie parametry z bazy do pamięci.
loadTexts() - Method in class palio.modules.Lang
Deprecated.  
loadTexts(Long) - Method in class palio.modules.Lang
Deprecated.  
lockLanguage(Long) - Method in class palio.modules.Lang
Blokuje język o podanym id (ustawia status="L"), zablokowane języki nie są wczytywane przez loadTexts().
lockProcess(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Blokuje podany proces.
lockReport(Long) - Method in class palio.modules.Report
Zmienia stan zlecenia na raport na "zablokowany" (L).
lockUser(Long) - Method in class palio.modules.Newser
Deprecated.  
lockUser(String) - Method in class palio.modules.Newser
Deprecated.  
lockUser(Long) - Method in class palio.modules.User
Blokuje użytkownika
lockUser(String, Long) - Method in class palio.modules.User
Blokuje użytkownika
Log - Class in palio.modules
Moduł umożliwia tworzenie wpisów do logów.
Log(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.Log
 
logDocumentEvents(String, String) - Method in class palio.modules.IText
Dodaje listenera, który wpisuje do logów wszystkie zdarzenia związane z dokumentem.
Logic - Class in palio.modules
Moduł udostępnia podstawowe operatory logiczne oraz operatory porównania.
Logic(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.Logic
konstruktor domyślny
login(String, String, String) - Method in class palio.modules.Allegro
Tworzy sesję w serwisie Allegro.
login(Object, Object, String) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres strony o identyfikatorze/kodzie pageID.
login(Object, Object, Long, String) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres strony o identyfikatorze/kodzie pageID.
login(Object, Object, String, String) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres strony o identyfikatorze/kodzie pageID.
login(Object, String) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres strony o identyfikatorze/kodzie pageID.
login(Object, Long, String) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres strony o identyfikatorze/kodzie pageID.
login(Object, String, String) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres strony o identyfikatorze/kodzie pageID.
login(Object, Object) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres strony o identyfikatorze/kodzie pageID.
login(Object) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres strony o identyfikatorze/kodzie pageID.
login(Object, Object, String) - Method in class palio.modules.User
Deprecated. Replaced by Page.login(Object, Object, String).
login(Object, String) - Method in class palio.modules.User
Deprecated. Replaced by Page.login(Object, String).
login(Object, Object) - Method in class palio.modules.User
Deprecated. Replaced by Page.login(Object, Object).
login(Object) - Method in class palio.modules.User
Deprecated. Replaced by Page.login(Object).
loginField(String, Long, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla pole służące do wpisywania identyfikatora użytkownika (loginu).
loginField(String, Long, String, Boolean) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla pole służące do wpisywania identyfikatora użytkownika (loginu).
loginField(String, Long, String, String, String, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla pole służące do wpisywania identyfikatora użytkownika (loginu).
loginField(String, Long, String, String, String, String, Boolean) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla pole służące do wpisywania identyfikatora użytkownika (loginu).
loginProtocol(String, Object, Object, String) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres strony o identyfikatorze/kodzie pageID.
loginProtocol(String, Object, Object, String, String) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres strony o identyfikatorze/kodzie pageID.
loginProtocol(String, Object, Object, Long, String) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres strony o identyfikatorze/kodzie pageID.
loginProtocol(String, Object, String) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres strony o identyfikatorze/kodzie pageID.
loginProtocol(String, Object, Object) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres strony o identyfikatorze/kodzie pageID.
loginProtocol(String, Object) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres strony o identyfikatorze/kodzie pageID.
logout(Object, Object, String) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres strony o identyfikatorze/kodzie pageID.
logout(Object, String) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres strony o identyfikatorze/kodzie pageID.
logout(Object, Object) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres strony o identyfikatorze/kodzie pageID.
logout(Object) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres strony o identyfikatorze/kodzie pageID.
logout() - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres standardowej strony instancji (defaultPageID).
logout(Object, Object, String) - Method in class palio.modules.User
Deprecated. Replaced by Page.logout(Object, Object, String).
logout(Object, String) - Method in class palio.modules.User
Deprecated. Replaced by Page.logout(Object, String).
logout(Object, Object) - Method in class palio.modules.User
Deprecated. Replaced by Page.logout(Object, Object).
logout(Object) - Method in class palio.modules.User
Deprecated. Replaced by Page.logout(Object).
logout() - Method in class palio.modules.User
Deprecated. Replaced by Page.logout().
logoutProtocol(String, Object, Object, String) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres strony o identyfikatorze/kodzie pageID.
logoutProtocol(String, Object, String) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres strony o identyfikatorze/kodzie pageID.
logoutProtocol(String, Object, Object) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres strony o identyfikatorze/kodzie pageID.
logoutProtocol(String, Object) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres strony o identyfikatorze/kodzie pageID.
logoutProtocol(String) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres standardowej strony instancji (defaultPageID).
logStackTrace() - Static method in class palio.modules.Error
Zapisuje do jpalio.log i jpalio.error.log szczegółowy opis ostatniego błędu (wyjątku).
logStackTrace(String) - Static method in class palio.modules.Error
Zapisuje do nazwa.log i nazwa.error.log szczegółowy opis ostatniego błędu (wyjątku).
lonToKms(BigDecimal, BigDecimal) - Static method in class palio.modules.Mapper
Przelicza odległość południka od Greenwich (w kilometrach)
lookup(String) - Method in class palio.modules.GeoIP
Deprecated.  
lookup(String, String) - Method in class palio.modules.Ldap
zwraca obiekt o danej nazwie
loop(String, PalioCode) - Static method in class palio.modules.Palio
Deprecated. Replaced by Palio._for(String, PalioCode).
loop(String, Collection, PalioCode) - Static method in class palio.modules.Palio
Deprecated. Replaced by Palio._for(String, Collection, PalioCode).
loop(String, Object[], PalioCode) - Static method in class palio.modules.Palio
Deprecated. Replaced by Palio._for(String, Object[], PalioCode).
loop(Long, PalioCode) - Static method in class palio.modules.Palio
Deprecated. Replaced by Palio._for(Long, PalioCode).
loremIpsum(Long, Long) - Static method in class palio.modules.Util
Prosty generator kontentu znany pod nazwą "Lorem ipsum".
loremIpsum(Long) - Static method in class palio.modules.Util
Prosty generator kontentu znany pod nazwą "Lorem ipsum".
loremIpsum() - Static method in class palio.modules.Util
Prosty generator kontentu znany pod nazwą "Lorem ipsum".
ls(String) - Static method in class palio.modules.Disk
Listuje zawartość katalogu.
ls(String, String) - Static method in class palio.modules.Disk
Listuje zawartość katalogu z nałożonym filtrem.

M

Mail - Class in palio.modules
Deprecated.  
Mail(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.Mail
Deprecated.  
main(String[]) - Static method in class palio.modules.Beans
 
main(String[]) - Static method in class palio.modules.SearchUtils
 
makeDirectory(String, String) - Method in class palio.modules.FTP
Tworzy nowy folder na serwerze FTP
makeSession() - Method in class palio.modules.User
Deprecated. Replaced by User.createSession().
makeSession(Long) - Method in class palio.modules.User
Deprecated. Replaced by User.createSession(Long).
makeSession(String) - Method in class palio.modules.User
Deprecated. Replaced by User.createSession(String).
mapContains(Map, Object) - Static method in class palio.modules.Util
Deprecated. Funkcja zamieniona na Util.containsKey(java.util.Map, Object)
mapGet(Map, Object) - Static method in class palio.modules.Util
Deprecated. Funkcja zamieniona na Util.get(java.util.Map, Object)
mapKeys(Map) - Static method in class palio.modules.Util
 
Mapper - Class in palio.modules
Moduł służy do rysowania map (także nawigowalnych) w dokumentach HTML.
Mapper(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.Mapper
 
mapSize(Map) - Static method in class palio.modules.Util
Deprecated. Funkcja zamieniona na Util.size(java.util.Map)
mapValues(Map) - Static method in class palio.modules.Util
 
matchRegex(String, String) - Static method in class palio.modules.Text
Sprawdza, czy w dany tekst string zawiera dane wyrażenie regularne regex.
Media - Class in palio.modules
Moduł posiada zestaw funckji do obsługi obiektów multimedialnych (budowanie adresów internetowych i obsługa operacji związanych z nagłówkiem http).
Media(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.Media
mediaURL(Object, Boolean) - Static method in class palio.modules.CMS
Deprecated. Replaced by CMS.getMediaUrl(Long).
mediaURL(String, Object, Boolean) - Static method in class palio.modules.CMS
Deprecated. Replaced by #getMediaURL(String, Object).
mediaURL(Object) - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca fizyczny adres obiektu multimedialnego Newsera.
mediaURL(Object, Boolean) - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca fizyczny adres obiektu multimedialnego Newsera.
mediaURL(String, Object) - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca fizyczny adres obiektu multimedialnego Newsera.
mediaURL(String, Object, Boolean) - Method in class palio.modules.Newser
Zwraca fizyczny adres obiektu multimedialnego Newsera.
mediaURL(String, String, String, String, String, String, String, String, Object) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres obiektu multimedialnego.
mediaURL(String, String, String, String, String, String, String, String, Object, Boolean) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres obiektu multimedialnego.
mediaURL(String, String, String, String, String, String, String, String, Object, Long, Long, Long, Long) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres przeskalowanego obrazka (thumbnail).
mediaURL(String, String, Object) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres obiektu multimedialnego.
mediaURL(String, String, Object, Boolean) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres obiektu multimedialnego.
mediaURL(String, String, Object, Long, Long, Long, Long) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres przeskalowanego obrazka (thumbnail).
mediaURL(Object, Long, Long, Long, Long) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres przeskalowanego obrazka (thumbnail).
mediaURL(Object) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres obiektu multimedialnego.
mediaURL(Object, Boolean) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres obiektu multimedialnego.
mediaURL(Object) - Static method in class palio.modules.Palio
Deprecated. Replaced by Page.mediaURL(Object).
menuBarKeyboardListener(String, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Zwraca wywołanie javascript funkcji obsługującej obsługę menuBar za pomocą klawiatury.
mergeCells(Long, Long, Long, Long, Long) - Static method in class palio.modules.XLS
Scala komórki
mergePDFs(LinkedList<byte[]>) - Method in class palio.modules.IText
 
MESSAGE_CSS_CLASS - Static variable in class palio.modules.Hetman
 
mkdir(String) - Static method in class palio.modules.Disk
Tworzy nowy katalog
mkdirs(String) - Static method in class palio.modules.Disk
 
modify(String, String, Long, String) - Method in class palio.modules.History
Modyfikuje pole fieldName w tabeli resourceName w wierszu rowId (zał. że tabela ma kolumnę id będącą kluczem głównym) na wartość newValue.
modifyAndTrim(String, String, Long, String) - Method in class palio.modules.History
Analogiczne do modify, z tym, że z nowej wartości są usuwane zewnętrzne białe znaki, a wielokrotne białe znaki są zamieniane na pojedynczą spację.
modifyAndTrimH(String, String, String, Long, String, Long) - Method in class palio.modules.History
Analogiczne do modifyH, z tym, że z nowej wartości są usuwane zewnętrzne białe znaki, a wielokrotne białe znaki są zamieniane na pojedynczą spację.
modifyAndTrimH(String, String, String, Long, String) - Method in class palio.modules.History
Analogiczne do modifyH, z tym, że z nowej wartości są usuwane zewnętrzne białe znaki, a wielokrotne białe znaki są zamieniane na pojedynczą spację.
modifyAndTrimH(String, String, Long, String, Long) - Method in class palio.modules.History
Analogiczne do modifyH, z tym, że z nowej wartości są usuwane zewnętrzne białe znaki, a wielokrotne białe znaki są zamieniane na pojedynczą spację.
modifyAndTrimH(String, String, Long, String) - Method in class palio.modules.History
Analogiczne do modifyH, z tym, że z nowej wartości są usuwane zewnętrzne białe znaki, a wielokrotne białe znaki są zamieniane na pojedynczą spację.
modifyAttribute(String, String, Long, String, String) - Method in class palio.modules.Ldap
modyfikuje atrybut obiektu o danej nazwie
modifyAttributes(String, String, Long, Object[]) - Method in class palio.modules.Ldap
modyfikuje atrybuty obiektu o danej nazwie
modifyDate(String, String, Long, String, String) - Method in class palio.modules.History
Modyfikuje pole fieldName typu date w tabeli resourceName w wierszu rowId (zał. że tabela ma kolumnę id będącą kluczem głównym) na wartość newValue.
modifyDateH(String, String, String, Long, String, String, Long) - Method in class palio.modules.History
Modyfikuje pole fieldName typu date w tabeli resourceName w wierszu rowId (zał. że tabela ma kolumnę id będącą kluczem głównym) na wartość newValue.
modifyDateH(String, String, String, Long, String, String) - Method in class palio.modules.History
Modyfikuje pole fieldName w tabeli resourceName w wierszu rowId (zał. że tabela ma kolumnę id będącą kluczem głównym) na wartość newValue.
modifyDateH(String, String, Long, String, String, Long) - Method in class palio.modules.History
Modyfikuje pole fieldName typu date w tabeli resourceName w wierszu rowId (zał. że tabela ma kolumnę id będącą kluczem głównym) na wartość newValue.
modifyDateH(String, String, Long, String, String) - Method in class palio.modules.History
Modyfikuje pole fieldName w tabeli resourceName w wierszu rowId (zał. że tabela ma kolumnę id będącą kluczem głównym) na wartość newValue.
modifyH(String, String, String, Long, String, Long) - Method in class palio.modules.History
Modyfikuje pole fieldName w tabeli resourceName w wierszu rowId (zał. że tabela ma kolumnę id będącą kluczem głównym) na wartość newValue.
modifyH(String, String, String, Long, String) - Method in class palio.modules.History
Modyfikuje pole fieldName w tabeli resourceName w wierszu rowId (zał. że tabela ma kolumnę id będącą kluczem głównym) na wartość newValue.
modifyH(String, String, Long, String, Long) - Method in class palio.modules.History
Modyfikuje pole fieldName w tabeli resourceName w wierszu rowId (zał. że tabela ma kolumnę id będącą kluczem głównym) na wartość newValue.
modifyH(String, String, Long, String) - Method in class palio.modules.History
Modyfikuje pole fieldName w tabeli resourceName w wierszu rowId (zał. że tabela ma kolumnę id będącą kluczem głównym) na wartość newValue.
moonPhase(Date, String) - Method in class palio.modules.Std
Zwraca fazę księżyca dla danej daty i strefy czasowej
moonPhase(Date) - Method in class palio.modules.Std
Zwraca fazę księżyca dla danej daty i defaultowej strefy czasowej
moonPhase() - Method in class palio.modules.Std
Zwraca fazę księżyca dla dzisiejszej daty i defaultowej strefy czasowej
moonrise(BigDecimal, BigDecimal, Date, String) - Method in class palio.modules.Std
Zwraca godzinę wschodu księżyca dla danego obszaru i strefy czasowej
moonrise(BigDecimal, BigDecimal, Date) - Method in class palio.modules.Std
Zwraca godzinę wschodu księżyca dla danego obszaru i strefy czasowej
moonrise(BigDecimal, BigDecimal) - Method in class palio.modules.Std
Zwraca godzinę wschodu księżyca dla danego obszaru i strefy czasowej
moonset(BigDecimal, BigDecimal, Date, String) - Method in class palio.modules.Std
Zwraca godzinę zachodu księżyca dla danego obszaru i strefy czasowej
moonset(BigDecimal, BigDecimal, Date) - Method in class palio.modules.Std
Zwraca godzinę zachodu księżyca dla danego obszaru i strefy czasowej
moonset(BigDecimal, BigDecimal) - Method in class palio.modules.Std
Zwraca godzinę zachodu księżyca dla danego obszaru i strefy czasowej
moveInstanceToState(Long, Long, String, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Przesuwa instancję procesu do podanego stanu przy pomocy wywołania obiektu stanu.
moveInstanceToState(Long, Long, String, Long, Boolean) - Method in class palio.modules.Proc
Przesuwa instancję procesu do podanego stanu przy pomocy wywołania obiektu stanu.
moveInstanceToState(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Przesuwa właśnie wykonywaną instancję procesu do podanego stanu przy pomocy wywołania obiektu stanu.
moveTextCategory(Long, Long) - Method in class palio.modules.Language
Deprecated. przepina kategorie na nowego rodzica
Mth - Class in palio.modules
Moduł udostępnia podstawowe operacje matematyczne.
Mth(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.Mth
 
multipleDropList(String, Object[], Collection, Long) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla "multi droplistę" (element SELECT) konstruowaną z obiektu Collection.
multipleDropList(String, Object[], Collection, Long, Boolean, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla "multi droplistę" (element SELECT) konstruowaną z obiektu Collection, z możliwością ustawienia jako wymagane.
multipleDropList(String, Object[], Collection, Long, Boolean, String, String, String, String, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Pełna postać wywołania multi droplisty konstruowanej z Collection.
multipleDropList(String, Object[], Object[], Long, Boolean, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla "multi droplistę" (element SELECT multiple) konstruowaną z obiektu Object[], z możliwością ustawienia jako wymagane.
multipleDropList(String, Object[], Object[], Long, Boolean, String, String, String, String, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Pełna postać wywołania multi droplisty konstruowanej z Object[].
multiply(Long, Long) - Static method in class palio.modules.Mth
Zwraca iloczyn dwóch liczb: l1 i l2 (l1 * l2).
multiply(BigDecimal, BigDecimal) - Static method in class palio.modules.Mth
Zwraca iloczyn dwóch liczb: l1 i l2 (l1 * l2).
multiply(BigDecimal, BigDecimal, Long) - Static method in class palio.modules.Mth
Zwraca iloczyn dwóch liczb: l1 i l2 (l1 * l2) z określeniem skali (ilości miejsc po przecinku).
multiply(BigDecimal, Long) - Static method in class palio.modules.Mth
Zwraca iloczyn dwóch liczb: l1 i l2 (l1 * l2).
multiply(Long, BigDecimal) - Static method in class palio.modules.Mth
Zwraca iloczyn dwóch liczb: l1 i l2 (l1 * l2).

N

nameDay() - Method in class palio.modules.Std
Zwraca imona oddzielone przecinkami, które obchodzą aktualnie imieniny.
nameDay(Date) - Method in class palio.modules.Std
Zwraca imona oddzielone przecinkami, które obchodzą imieniny w danym dniu date.
nameOfDay(Date, Object[]) - Static method in class palio.modules.Time
Wybiera z tablicy nazw dni tygodnia nazwę odpowiadającą dniu z podanej daty.
nameOfDayPL(Date) - Static method in class palio.modules.Time
Zwraca polską nazwę dnia tygodnia dla podanej daty.
NBP - Class in palio.modules
 
NBP(Instance) - Constructor for class palio.modules.NBP
 
NBP(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.NBP
 
NBP_BASE_URL_PARAM - Static variable in class palio.modules.NBP
 
needWriteLob() - Method in class palio.modules.Sql
Zwraca true jeśli dany connector SQL wymaga wywołania $sql.writeLob(...) do zapisów obiektów typu LOB (BLOB i CLOB) Jeśli zwróci false wtdy zapis obiektu typu LOB możemy zapisać normalnym $sql.write(...)
needWriteLob(String) - Method in class palio.modules.Sql
Zwraca true jeśli dany connector SQL wymaga wywołania $sql.writeLob(...) do zapisów obiektów typu LOB (BLOB i CLOB) Jeśli zwróci false wtdy zapis obiektu typu LOB możemy zapisać normalnym $sql.write(...)
Net - Class in palio.modules
Moduł udostępnia zestaw funkcji do wykonywania operacji sieciowych.
Net(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.Net
 
newPage() - Method in class palio.modules.IText
Wstawia znacznik nowej strony do dokumentu.
newResult(Boolean) - Static method in class palio.modules.Hetman
Funkcja tworzy obiekt typu Result używany w obiektach Action i Condition.
newResult(Boolean, String) - Static method in class palio.modules.Hetman
Funkcja tworzy obiekt typu Result używany w obiektach Action i Condition.
newResult(Boolean, String, String) - Static method in class palio.modules.Hetman
Funkcja tworzy obiekt typu Result używany w obiektach Action i Condition.
Newser - Class in palio.modules
Moduł udostępnia zestaw funkcji do obsługi news'ów.
Newser(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.Newser
 
Newsletter - Class in palio.modules
Newsletter - Moduł do rozsyłania wiadomości e-mail do grup subskrybentów.
Newsletter(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.Newsletter
 
noNull(Long) - Static method in class palio.modules.Palio
Zwraca wartość number w niezmienionej formie.
noNull(BigDecimal) - Static method in class palio.modules.Palio
Zwraca wartość number w niezmienionej formie.
not(Boolean) - Static method in class palio.modules.Logic
Zwraca przeczenie logiczne.
notEquals(Long, Long) - Static method in class palio.modules.Logic
Sprawdza, czy podane argumenty są różne.
notEquals(Long, BigDecimal) - Static method in class palio.modules.Logic
Sprawdza, czy podane argumenty są różne.
notEquals(BigDecimal, Long) - Static method in class palio.modules.Logic
Sprawdza, czy podane argumenty są różne.
notEquals(BigDecimal, BigDecimal) - Static method in class palio.modules.Logic
Sprawdza, czy podane argumenty są różne.
notEquals(Object, Object) - Static method in class palio.modules.Logic
Sprawdza, czy podane argumenty są różne.
notEquals(byte[], byte[]) - Static method in class palio.modules.Logic
Sprawdza, czy podane argumenty są różne.
notEquals(String, String) - Static method in class palio.modules.Logic
Sprawdza, czy podane argumenty są różne.
notEquals(Date, Date) - Static method in class palio.modules.Logic
Sprawdza, czy podane argumenty są różne.
notEquals(Boolean, Boolean) - Static method in class palio.modules.Logic
Sprawdza, czy podane argumenty są różne.
notifyDesigner() - Method in class palio.modules.Designer
Powiadamia jDesigner'a o zmianach dokonanych za pomocą modułu Designer.
now() - Static method in class palio.modules.Time
Zwraca aktualny czas systemowy w postaci daty.
numericField(String, BigDecimal, String) - Method in class palio.modules.HTML
Wyświetla pole do wprowadzania liczb; wersja rozwojowa, bez gwarancji poprawnego działania.

O

object(Long) - Static method in class palio.modules.Palio
Wywołuje obiekt o danym ID.
object(Long, Object[]) - Static method in class palio.modules.Palio
Wywołuje obiekt o danym ID z parametrami params.
object(String) - Method in class palio.modules.Palio
Wywołuje obiekt o podanej nazwie.
object(String, Object[]) - Method in class palio.modules.Palio
Wywołuje obiekt o podanej nazwie z podanymi parametrami.
OBJECT_TYPE_GROOVY - Static variable in class palio.modules.Designer
Obiekt ze skryptem lub klasą Groovy.
OBJECT_TYPE_JAVA - Static variable in class palio.modules.Designer
Obiekt z klasą Java.
OBJECT_TYPE_JPA_MAPPING_CLASS - Static variable in class palio.modules.Designer
Obiekt z mapowaniem JPA dla Hibernate.
OBJECT_TYPE_JPALIO_CLASSIC - Static variable in class palio.modules.Designer
Obiekt ze skryptem jpalio.
OBJECT_TYPE_JPALIO_STATIC - Static variable in class palio.modules.Designer
Obiekt typu jpalio static.
OBJECT_TYPE_STATIC - Static variable in class palio.modules.Designer
Obiekt typu static dla styli css, skryptów java itp.
objectExists(Long) - Method in class palio.modules.Designer
Sprawdza czy istnieje obiekt o podanym id.
objectExists(String) - Method in class palio.modules.Designer
Sprawdza czy istnieje obiekt o podanym kodzie.
occurrenceCount(String, String) - Static method in class palio.modules.Text
Return number of occurence of sequence in text.
OK - Static variable in class palio.modules.Mail
Deprecated.  
openDocument() - Method in class palio.modules.IText
Otwiera dokument umożliwiając wprowadzanie do niego treści.
openMailBox(String, String, String, String, String) - Method in class palio.modules.Email
Otwiera wskazaną skrzynkę pocztową i umożliwia przeczytanie zawartych w niej wiadomości.
openMailBox(String, String, String, String, String, Long, boolean) - Method in class palio.modules.Email
Otwiera wskazaną skrzynkę pocztową i umożliwia przeczytanie zawartych w niej wiadomości.
openMailBox(String, String, String, String, String, Long) - Method in class palio.modules.Email
Otwiera wskazaną skrzynkę pocztową i umożliwia przeczytanie zawartych w niej wiadomości.
openReader(String) - Static method in class palio.modules.Pipe
Otwiera strumień za pomocą którego możemy odczytać string linia po linii.
openReader(String, String, String) - Static method in class palio.modules.Pipe
Otwiera strumień za pomocą którego możemy odczytywać ze źródła kolejne linie tekstu.
openReader(byte[], String) - Static method in class palio.modules.Pipe
Otwiera strumień za pomocą którego możemy odczytywać ze źródła kolejne linie tekstu.
openWriter(String, String, String) - Static method in class palio.modules.Pipe
Otwiera strumień do którego można pisać kolejne linie tekstu.
or(Boolean, Boolean) - Static method in class palio.modules.Logic
Zwraca sumę logiczną (OR).
or(Object[]) - Static method in class palio.modules.Logic
Zwraca sumę logiczną (OR).

P

Page - Class in palio.modules
Moduł Page posiada zestaw funckji do obsługi strony (budowanie adresów internetowych, redirectObject, redirectHeader) i obsługuje operacje związane z nagłówkiem http.
Page(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.Page
Konstruktor
PAGE_TYPE_STRING - Static variable in class palio.modules.UrlModule
 
pageExists(String) - Method in class palio.modules.Designer
Sprawdza czy istnieje strona o podanym kodzie.
pageExists(Long) - Method in class palio.modules.Designer
Sprawdza czy istnieje strona o podanym id.
pageID(String) - Static method in class palio.modules.Page
Deprecated. Replaced by Palio.getIdPage(String).
pageURL(String, Object, Object, Boolean, String, Boolean) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres danej strony.
pageURL(String, Object, Object, String, Boolean) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres danej strony.
pageURL(String, Object, Object, Boolean, String) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres danej strony.
pageURL(String, Object, Object, String) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres danej strony.
pageURL(String, Object, String) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres danej strony.
pageURL(String, Object, Object) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres danej strony.
pageURL(String, Object) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres danej strony.
pageURL(Object, Object, Boolean, String, Boolean) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres danej strony.
pageURL(Object, Object, String, Boolean) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres danej strony.
pageURL(Object, Object, Boolean, String) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres danej strony.
pageURL(Object, Object, String) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres danej strony.
pageURL(Object, String) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres danej strony.
pageURL(Object, Object, Boolean) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres danej strony.
pageURL(Object, Object) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres danej strony.
pageURL() - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres do aktualnej strony (wersja bez parametrów).
pageURL(Object) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres danej strony.
pageURL(String, Object, Object, String) - Static method in class palio.modules.Palio
Deprecated. Replaced by Page.pageURL(String, Object, Object, String).
pageURL(String, Object, String) - Static method in class palio.modules.Palio
Deprecated. Replaced by Page.pageURL(String, Object, String).
pageURL(String, Object, Object) - Static method in class palio.modules.Palio
Deprecated. Replaced by Page.pageURL(String, Object, Object).
pageURL(String, Object) - Static method in class palio.modules.Palio
Deprecated. Replaced by Page.pageURL(String, Object).
pageURL(Object, Object, String) - Static method in class palio.modules.Palio
Deprecated. Replaced by Page.pageURL(Object, Object, String).
pageURL(Object, String) - Static method in class palio.modules.Palio
Deprecated. Replaced by Page.pageURL(Object, String).
pageURL(Object, Object) - Static method in class palio.modules.Palio
Deprecated. Replaced by Page.pageURL(Object, Object).
pageURL(Object) - Static method in class palio.modules.Palio
Deprecated. Replaced by Page.pageURL(Object).
Palio - Class in palio.modules
Moduł palio udostępnia podstawowe funkcje wymagane do działania systemu PALIO Funcje z modułu palio można wywołać bez użycia prefiksu "palio".
Palio(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.Palio
 
palio.modules - package palio.modules
 
PARAM_CMS_NEWSLETTER_HOST - Static variable in class palio.modules.Newsletter
 
PARAM_CONNECTOR_NAME - Static variable in class palio.modules.Sms
Nazwa parametru określającego nazwę konektora
PARAM_PASSWORD - Static variable in class palio.modules.Sms
Nazwa parametru określającego hasło użytkownika
PARAM_SERVICE_API_IMPL_CLASS - Static variable in class palio.modules.Sms
Nazwa parametru określającego klasę implementującą usługę
PARAM_TEST_NAME - Static variable in class palio.modules.Sms
Nazwa parametru określającego czy api działa w trybie testowym (zwraca kody błędów, ale nie wysyła wiadomości)
PARAM_USERNAME - Static variable in class palio.modules.Sms
Nazwa parametru określającego nazwę użytkownika
parseBBCode(String) - Method in class palio.modules.Forum
Przetwarza kod BB na HTML
parseDocument(Long, String) - Method in class palio.modules.Xml
Czyta dokument XML przy użyciu zdarzeniowego interfejsu SAX.
parseDocument(String, String) - Method in class palio.modules.Xml
Czyta dokument XML przy użyciu zdarzeniowego interfejsu SAX.
parseDocument(Long, byte[], String) - Method in class palio.modules.Xml
Czyta dokument XML przy użyciu zdarzeniowego interfejsu SAX.
parseDocument(String, byte[], String) - Method in class palio.modules.Xml
Czyta dokument XML przy użyciu zdarzeniowego interfejsu SAX.
parseObjectParams(String) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia parametry zawarte w przekazanym ciągu na odpowiadające im wartości.
passwordField(Long, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla pole służące do wpisywania hasła.
passwordField(Long, String, Boolean) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla pole służące do wpisywania hasła.
passwordField(Long, String, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla pole służące do wpisywania hasła.
passwordField(Long, String, String, Boolean) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla pole służące do wpisywania hasła.
passwordField(Long, String, String, String, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla pole służące do wpisywania hasła.
passwordField(Long, String, String, String, String, Boolean) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla pole służące do wpisywania hasła.
permutation(Object[], Object[]) - Static method in class palio.modules.Text
Zwraca permutację stringów w values
peselField(String, String, Boolean, String, String, String, String, String, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Pole służące do wpisywania numeru PESEL
pieChart(String, Long, Long, Object[], Map<String, Object>) - Static method in class palio.modules.Chart
Generuje wykres kołowy.
pieChart(String, Long, Long, Object[]) - Static method in class palio.modules.Chart
 
pieChart(String, Long, Long, Collection, Map<String, Object>) - Static method in class palio.modules.Chart
 
pieChart(String, Long, Long, Collection) - Static method in class palio.modules.Chart
 
pieChartURL(String, Long, Long, Object[], Map<String, Object>) - Method in class palio.modules.Chart
Zwraca adres URL do wygenerowanego wykresu kołowego.
pieChartURL(String, Long, Long, Object[]) - Method in class palio.modules.Chart
 
pieChartURL(String, Long, Long, Collection, Map<String, Object>) - Method in class palio.modules.Chart
 
pieChartURL(String, Long, Long, Collection) - Method in class palio.modules.Chart
 
Pipe - Class in palio.modules
Moduł wspierający operacje na strumieniach.
Pipe(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.Pipe
 
pix2mm(Long, Long) - Method in class palio.modules.Bar
Przelicza wielkość podaną w pikselach na milimetry przy założonej rozdzielczości.
PLN - Static variable in class palio.modules.NBP
Używany w module kod polskiej złotówki
postCodeField(String, String, Boolean, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Pole służące do wpisywania kodu pocztowego - właściwe tylko dla polskiej wersji kodu!
postnetBar(String, Map<String, Object>) - Method in class palio.modules.Bar
Generuje kod kreskowy typu POSTNET jako obrazek PNG.
postnetBarURL(String, Map<String, Object>) - Method in class palio.modules.Bar
Generuje obrazek z kodem kreskowym typu POSTNET i zwraca do niego link.
pow(Long, Long) - Static method in class palio.modules.Mth
Oblicza l1 do potęgi l2
Proc - Class in palio.modules
Moduł zawiera zestaw funkcji do obsługi 'maszynki procesów'.
Proc(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.Proc
Konstruktor.
publish(Object) - Method in class palio.modules.EventBus
Publishes given event
publish(String, String) - Method in class palio.modules.Wowza
 
put(Object, Object) - Method in class palio.modules.Cache
Dodaje obiekt value do ogólnego bufora.
put(String, Object, Object) - Method in class palio.modules.Cache
Dodaje obiekt value do bufora o podanej nazwie.
put(Map, Object, Object) - Static method in class palio.modules.Util
 
putAll(Map) - Method in class palio.modules.Cache
Dodaje zestaw wartości do ogólnego bufora.
putAll(String, Map<Object, Object>) - Method in class palio.modules.Cache
Dodaje zestaw wartości do bufora o podanej nazwie.
putIntoMap(Map, Object, Object) - Static method in class palio.modules.Util
Deprecated. Funkcja zamieniona na Util.put(java.util.Map, Object, Object)
putIntoParam(String, String, Object) - Static method in class palio.modules.Palio
Traktuje pierwszy element parametru name jako obiekt typu HashMap.

R

radioButtons(String, Object, Collection, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla listę przycisków radiowych z etykietami.
radioButtons(String, Object, Collection, String, Boolean, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla listę przycisków radiowych z etykietami, z możliwością ustawienia jako wymagane.
radioButtons(String, Object, Collection, String, Boolean, String, String, String, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Pełna postać listy przycisków radiowych konstruowanych z obiektu Collection.
radioButtons(String, Object, Object[], String) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla listę przycisków radiowych z etykietami.
radioButtons(String, Object, Object[], String, Boolean, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla listę przycisków radiowych z etykietami, z możliwością ustawienia jako wymagane.
radioButtons(String, Object, Object[], String, Boolean, String, String, String, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Pełna postać listy przycisków radiowych konstruowanych z Object[].
read(String) - Static method in class palio.modules.Disk
Wczytuje dane z dysku.
read(String, byte[]) - Method in class palio.modules.Net
 
read(String, String) - Method in class palio.modules.Net
 
read(String, Long, byte[]) - Static method in class palio.modules.Net
Pozwala na odczytanie danych z podanego źródła TCP (host, port) po wcześniejszym wysłaniu podanego zapytania (zapytanie może być null).
read(String) - Method in class palio.modules.Sql
Zwraca wynik zapytania SQL w postaci listy wierszy.
read(String, String) - Method in class palio.modules.Sql
Zwraca wynik zapytania SQL w postaci listy wierszy.
read(String, Object[]) - Method in class palio.modules.Sql
Zwraca wynik zapytania SQL w postaci listy wierszy.
read(String, Object[], Object[]) - Method in class palio.modules.Sql
Zwraca wynik zapytania SQL w postaci listy wierszy.
read(String, String, Object[]) - Method in class palio.modules.Sql
Zwraca wynik zapytania SQL w postaci listy wierszy.
read(String, String, Object[], Object[]) - Method in class palio.modules.Sql
Zwraca wynik zapytania SQL w postaci listy wierszy.
read(String, Long, Long, String) - Method in class palio.modules.Sql
Zwraca wynik zapytania SQL w postaci listy wierszy.
read(String, String, Long, Long, String) - Method in class palio.modules.Sql
 
read(String, Object[], Long, Long, String) - Method in class palio.modules.Sql
Zwraca wynik zapytania SQL w postaci listy wierszy.
read(String, Object[], Object[], Long, Long, String) - Method in class palio.modules.Sql
Zwraca wynik zapytania SQL w postaci listy wierszy.
read(String, String, Object[], Long, Long, String) - Method in class palio.modules.Sql
Zwraca wynik zapytania SQL w postaci listy wierszy.
read(String, String, Object[], Object[], Long, Long, String) - Method in class palio.modules.Sql
Zwraca wynik zapytania SQL w postaci listy wierszy.
read(String, String, PalioCode) - Method in class palio.modules.Sql
Dla wszystkich wierszy wyniku zapytania, wykonuje określony kod palio.
read(String, String, String, PalioCode) - Method in class palio.modules.Sql
Dla wszystkich wierszy wyniku zapytania, wykonuje określony kod palio.
read(String, String, Object[], PalioCode) - Method in class palio.modules.Sql
Dla wszystkich wierszy wyniku zapytania, wykonuje określony kod palio.
read(String, String, String, Object[], PalioCode) - Method in class palio.modules.Sql
Dla wszystkich wierszy wyniku zapytania, wykonuje określony kod palio.
read(String, String, Object[], Object[], PalioCode) - Method in class palio.modules.Sql
Dla wszystkich wierszy wyniku zapytania, wykonuje określony kod palio.
read(String, String, String, Object[], Object[], PalioCode) - Method in class palio.modules.Sql
Dla wszystkich wierszy wyniku zapytania, wykonuje określony kod palio.
read(String, String, Long, Long, PalioCode) - Method in class palio.modules.Sql
Dla wszystkich wierszy wyniku zapytania, wykonuje określony kod palio.
read(String, String, String, Long, Long, PalioCode) - Method in class palio.modules.Sql
Dla wszystkich wierszy wyniku zapytania, wykonuje określony kod palio.
read(String, String, Object[], Long, Long, PalioCode) - Method in class palio.modules.Sql
Dla wszystkich wierszy wyniku zapytania, wykonuje określony kod palio.
read(String, String, String, Object[], Long, Long, PalioCode) - Method in class palio.modules.Sql
Dla wszystkich wierszy wyniku zapytania, wykonuje określony kod palio.
read(String, String, Object[], Object[], Long, Long, PalioCode) - Method in class palio.modules.Sql
Dla wszystkich wierszy wyniku zapytania, wykonuje określony kod palio.
read(String, String, String, Object[], Object[], Long, Long, PalioCode) - Method in class palio.modules.Sql
Dla wszystkich wierszy wyniku zapytania, wykonuje określony kod palio.
read(String, Closure) - Method in class palio.modules.Sql
Dla wszystkich wierszy wyniku zapytania, wykonuje określoną funkcję Groovy.
read(String, String, Closure) - Method in class palio.modules.Sql
Dla wszystkich wierszy wyniku zapytania, wykonuje określoną funkcję Groovy.
read(String, Object[], Closure) - Method in class palio.modules.Sql
Dla wszystkich wierszy wyniku zapytania, wykonuje określoną funkcję Groovy.
read(String, String, Object[], Closure) - Method in class palio.modules.Sql
Dla wszystkich wierszy wyniku zapytania, wykonuje określoną funkcję Groovy.
read(String, Object[], Object[], Closure) - Method in class palio.modules.Sql
Dla wszystkich wierszy wyniku zapytania, wykonuje określoną funkcję Groovy.
read(String, String, Object[], Object[], Closure) - Method in class palio.modules.Sql
Dla wszystkich wierszy wyniku zapytania, wykonuje określoną funkcję Groovy.
read(String, Long, Long, Closure) - Method in class palio.modules.Sql
Dla wszystkich wierszy wyniku zapytania, wykonuje określoną funkcję Groovy.
read(String, String, Long, Long, Closure) - Method in class palio.modules.Sql
Dla wszystkich wierszy wyniku zapytania, wykonuje określoną funkcję Groovy.
read(String, Object[], Long, Long, Closure) - Method in class palio.modules.Sql
Dla wszystkich wierszy wyniku zapytania, wykonuje określoną funkcję Groovy.
read(String, String, Object[], Long, Long, Closure) - Method in class palio.modules.Sql
Dla wszystkich wierszy wyniku zapytania, wykonuje określoną funkcję Groovy.
read(String, Object[], Object[], Long, Long, Closure) - Method in class palio.modules.Sql
Dla wszystkich wierszy wyniku zapytania, wykonuje określoną funkcję Groovy.
read(String, String, Object[], Object[], Long, Long, Closure) - Method in class palio.modules.Sql
Dla wszystkich wierszy wyniku zapytania, wykonuje określoną funkcję Groovy.
readAsMaps(String) - Method in class palio.modules.Sql
Zwraca wynik zapytania SQL w postaci listy wierszy.
readAsMaps(String, String) - Method in class palio.modules.Sql
Zwraca wynik zapytania SQL w postaci listy wierszy.
readAsMaps(String, Object[]) - Method in class palio.modules.Sql
Zwraca wynik zapytania SQL w postaci listy wierszy.
readAsMaps(String, Object[], Object[]) - Method in class palio.modules.Sql
Zwraca wynik zapytania SQL w postaci listy wierszy.
readAsMaps(String, String, Object[]) - Method in class palio.modules.Sql
Zwraca wynik zapytania SQL w postaci listy wierszy.
readAsMaps(String, String, Object[], Object[]) - Method in class palio.modules.Sql
Zwraca wynik zapytania SQL w postaci listy wierszy.
readAsMaps(String, Long, Long, String) - Method in class palio.modules.Sql
Zwraca wynik zapytania SQL w postaci listy wierszy.
readAsMaps(String, String, Long, Long, String) - Method in class palio.modules.Sql
Zwraca wynik zapytania SQL w postaci listy wierszy.
readAsMaps(String, Object[], Long, Long, String) - Method in class palio.modules.Sql
Zwraca wynik zapytania SQL w postaci listy wierszy.
readAsMaps(String, Object[], Object[], Long, Long, String) - Method in class palio.modules.Sql
Zwraca wynik zapytania SQL w postaci listy wierszy.
readAsMaps(String, String, Object[], Long, Long, String) - Method in class palio.modules.Sql
Zwraca wynik zapytania SQL w postaci listy wierszy.
readAsMaps(String, String, Object[], Object[], Long, Long, String) - Method in class palio.modules.Sql
Zwraca wynik zapytania SQL w postaci listy wierszy.
readBigDecimal(Object) - Method in class palio.modules.Ezop
Zwraca wartoć typu BigDecimal o ile możliwe jest pozyskanie wartoci z obiektu wejciowego.
readDocument(String) - Method in class palio.modules.IText
Wczytuje istniejący dokument PDF i zwraca jego strony w postaci template'ów, które można rysować na aktualnym dokumencie używając metody IText.addTemplate(Long, Long, Object[], Object).
readDocument(byte[]) - Method in class palio.modules.IText
Wczytuje istniejący dokument PDF i zwraca jego strony w postaci template'ów, które można rysować na aktualnym dokumencie używając metody IText.addTemplate(Long, Long, Object[], Object).
readLine(Object) - Static method in class palio.modules.Pipe
Odczytuje z podanego strumienia kolejną linię tekstu.
readLine(String) - Method in class palio.modules.Sql
Zwraca pierwszy wiersz zapytania SQL.
readLine(String, Object[]) - Method in class palio.modules.Sql
Zwraca pierwszy wiersz zapytania SQL.
readLine(String, Object[], Object[]) - Method in class palio.modules.Sql
Zwraca pierwszy wiersz zapytania SQL.
readLine(String, String) - Method in class palio.modules.Sql
Zwraca pierwszy wiersz zapytania SQL.
readLine(String, String, Object[]) - Method in class palio.modules.Sql
Zwraca pierwszy wiersz zapytania SQL.
readLine(String, String, Object[], Object[]) - Method in class palio.modules.Sql
Zwraca pierwszy wiersz zapytania SQL.
readLineAsMap(String) - Method in class palio.modules.Sql
Zwraca pierwszy wiersz zapytania SQL.
readLineAsMap(String, Object[]) - Method in class palio.modules.Sql
Zwraca pierwszy wiersz zapytania SQL.
readLineAsMap(String, Object[], Object[]) - Method in class palio.modules.Sql
Zwraca pierwszy wiersz zapytania SQL.
readLineAsMap(String, String) - Method in class palio.modules.Sql
Zwraca pierwszy wiersz zapytania SQL.
readLineAsMap(String, String, Object[]) - Method in class palio.modules.Sql
Zwraca pierwszy wiersz zapytania SQL.
readLineAsMap(String, String, Object[], Object[]) - Method in class palio.modules.Sql
Zwraca pierwszy wiersz zapytania SQL.
readLines(Object) - Static method in class palio.modules.Pipe
Odczytuje z podanego strumienia wszystkie dostępne linie tekstu i zwraca je w postaci listy.
readLines(Object, String, PalioCode) - Static method in class palio.modules.Pipe
Odczytuje z podanego strumienia kolejne linie tekstu.
readLong(Object) - Method in class palio.modules.Ezop
Zwraca wartoć typu Long o ile możliwe jest pozyskanie wartoci z obiektu wejciowego.
readPrice(Object) - Method in class palio.modules.Ezop
Zwraca wartoć typu BigDecimal o ile możliwe jest pozyskanie wartoci z obiektu wejciowego.
readText(String) - Static method in class palio.modules.Disk
Wczytuje dane z dysku z pliku tekstowego.
readText(String, String) - Static method in class palio.modules.Disk
Wczytuje dane z dysku z pliku tekstowego.
rebind(String, String, Object) - Method in class palio.modules.Ldap
przypisuje nazwe do obiektu przy jednoczesnym nadpisaniem istniejacych przypisań
rebuildPrivs() - Method in class palio.modules.User
Deprecated. 
ReCaptcha - Class in palio.modules
reCAPTCHA is a freely available CAPTCHA implementation.
ReCaptcha(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.ReCaptcha
 
receiveAllMessages(String, String, String, String, Boolean) - Static method in class palio.modules.Mail
Deprecated.  
receiveLastMessages(String, String, String, String, Long, Boolean) - Static method in class palio.modules.Mail
Deprecated.  
receiveMessages(String, String, String, String, Long, Long, Boolean) - Static method in class palio.modules.Mail
Deprecated.  
receiveMsgsHeaders(String, String, String, String, Long, Long) - Static method in class palio.modules.Mail
Deprecated.  
recordChange(String, String, String, String, Long, String, String, Long, Long, String) - Method in class palio.modules.History
Porównuje podane wartości i rejestruje ew. zmiany w tabeli historii historyTableName jako zmiany wartości w tabeli resourceName, w polu fieldName i wierszu rowId z wartości oldValue na newValue dokonanej przez usera userId, extraId może zostać podane dla zapamiętania zmian w tabeli realizującej złączenie wiele do wielu dla dwóch tabel, jeśli saveAlways not null, to rejestruje zmiany nawet jeśli wartość poprzednia i bieżąca jest taka sama.
recordChange(String, String, String, Long, String, String, Long, Long, String) - Method in class palio.modules.History
Działa analogicznie jak recordChange,tylko że z connectorName = null
recordChange(String, String, String, Long, String, String, Long, Long) - Method in class palio.modules.History
Działa analogicznie jak recordChange,tylko z saveAlways=null.
recordChange(String, String, String, Long, String, String, Long) - Method in class palio.modules.History
Działa analogicznie jak recordChange, tylko z extraId=null i saveAlways=null.
recordChange(String, String, String, Long, String, String) - Method in class palio.modules.History
Działa analogicznie jak recordChange, tylko z extraId=null i saveAlways=null, zapisuje id bieżącego użytkownika.
recordChange(String, String, String, Long, String, Long) - Method in class palio.modules.History
Działa analogicznie jak recordChange, tylko z extraId=null i saveAlways=null, zapisuje id użytkownika userId.
recordChange(String, String, String, Long, String) - Method in class palio.modules.History
Działa analogicznie jak recordChange, tylko z extraId=null i saveAlways=null, zapisuje id bieżącgo użytkownika.
recordChange(String, String, Long, String, String, Long, Long, String) - Method in class palio.modules.History
Działa analogicznie jak recordChange.
recordChange(String, String, Long, String, String, Long, Long) - Method in class palio.modules.History
Działa analogicznie jak recordChange,tylko z saveAlways=null.
recordChange(String, String, Long, String, String, Long) - Method in class palio.modules.History
Działa analogicznie jak recordChange, tylko z extraId=null i saveAlways=null.
recordChange(String, String, Long, String, String) - Method in class palio.modules.History
Działa analogicznie jak recordChange, tylko z extraId=null i saveAlways=null, zapisuje id bieżącego użytkownika.
recordChange(String, String, Long, String, Long) - Method in class palio.modules.History
Działa analogicznie jak recordChange, tylko z extraId=null i saveAlways=null, zapisuje id użytkownika userId.
recordChange(String, String, Long, String) - Method in class palio.modules.History
Działa analogicznie jak recordChange, tylko z extraId=null i saveAlways=null, zapisuje id bieżącego użytkownika.
recordChanged(String, String, String, Long, Object, Object, Long, Long) - Method in class palio.modules.History
Deprecated.  
recordDateChange(String, String, String, Long, String, String, Long) - Method in class palio.modules.History
Działa analogicznie jak recordChange tylko dla pól typu date.
recordDateChange(String, String, String, Long, String, String) - Method in class palio.modules.History
Działa analogicznie jak recordDateChange tylko zapisuje id użytkownika bieżącego.
recordDateChange(String, String, Long, String, String, Long) - Method in class palio.modules.History
Działa analogicznie jak recordDateChange.
recordDateChange(String, String, Long, String, String) - Method in class palio.modules.History
Działa analogicznie jak recordDateChange tylko zapisuje id użytkownika bieżącego.
redirect(String, String, PalioCode) - Static method in class palio.modules.Page
Deprecated. Replaced by Page.redirectObject(String, String, PalioCode).
redirect(String, String) - Static method in class palio.modules.Page
Deprecated. Replaced by Page.redirectObject(String, String).
redirect(String) - Static method in class palio.modules.Page
Deprecated. Replaced by Page.redirectObject(String).
redirect(String, String, PalioCode) - Static method in class palio.modules.Palio
Deprecated. Replaced by Page.redirectObject(String, String, PalioCode).
redirect(String, String) - Static method in class palio.modules.Palio
Deprecated. Replaced by Page.redirectObject(String, String).
redirect(String) - Static method in class palio.modules.Palio
Deprecated. Replaced by Page.redirectObject(String).
redirectHeader(String) - Static method in class palio.modules.Page
Przekierowywuje wywołanie pod określony adres URL.
redirectObject(String, String, PalioCode) - Static method in class palio.modules.Page
Buduje pełny kod do przekierowania wywołania do innej strony.
redirectObject(String, String) - Static method in class palio.modules.Page
Buduje pełny kod do przekierowania wywołania do innej strony.
redirectObject(String) - Static method in class palio.modules.Page
Buduje pełny kod do przekierowania wywołania do innej strony.
Reflect - Class in palio.modules
Moduł dla programistów hardcore-java.
Reflect(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.Reflect
 
registerClient(String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String) - Method in class palio.modules.Ezop
Rejestruje klienta w systemie dla podanych danych.
registerResponseListener(EventListener<SnmpResponse>) - Method in class palio.modules.SNMP
Adds custom listener to the module.
registerService(String) - Method in class palio.modules.Wsc
Rejestruje usługe jako domyślną.
registerService(String, String) - Method in class palio.modules.Wsc
Rejestruje usługe pod podanym identyfikatorem.
reloadConfig() - Method in class palio.modules.UserSecurity
Reloads configuration from defined in instance source.
reloadModuleResources() - Method in class palio.modules.BugBase
Przeadowywuje bufor danych modułu ze standardowego connectora modułu BugBase
remainder(Long, Long) - Static method in class palio.modules.Mth
Zwraca resztę z dzielenia dwóch liczb: l1 i l2.
remainder(Long, BigDecimal) - Static method in class palio.modules.Mth
Zwraca resztę z dzielenia dwóch liczb: l1 i l2.
remainder(BigDecimal, Long) - Static method in class palio.modules.Mth
Zwraca resztę z dzielenia dwóch liczb: l1 i l2.
remainder(BigDecimal, BigDecimal) - Static method in class palio.modules.Mth
Zwraca resztę z dzielenia dwóch liczb: l1 i l2.
Remote - Class in palio.modules
Moduł udostępnia mechanizmy zdalnego wywoływania udostępnionych modułów i obiektów Moduł jest dostępny w każdej instancji jPalio.
Remote(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.Remote
 
remove(Object) - Method in class palio.modules.Cache
Usuwa obiekt z bufora ogólnego.
remove(String, Object) - Method in class palio.modules.Cache
Usuwa obiekt z bufora o podanej nazwie.
remove(Collection, Object) - Static method in class palio.modules.Util
Usuwa dany obiekt z kolekcji
remove(Map, Object) - Static method in class palio.modules.Util
 
removeAll(Collection, Object) - Static method in class palio.modules.Util
Usuwa wszystkie wystąpienia danego obiektu z kolekcji
removeAllMibFiles() - Method in class palio.modules.SNMP
Clears all stored mib files.
removeCategory(String) - Method in class palio.modules.Report
Usuwa kategorię raportów o podanym id.
removeConnector(String, Boolean) - Method in class palio.modules.Admin
Remove connector from instance
removeContextMibFiles(String) - Method in class palio.modules.SNMP
Removes only context files.
removeDirectory(String, String) - Method in class palio.modules.FTP
Usuwa pusty folder na serwerze FTP
removeFromBasket(Long, Long) - Method in class palio.modules.Ezop
Usuwa z koszyka dla bieżącej sesji iloć sztuk danego produktu.
removeFromBasket(Long) - Method in class palio.modules.Ezop
Usuwa z koszyka dla bieżącej sesji jedną sztukę danego produktu.
removeFromMap(Map, Object) - Static method in class palio.modules.Util
Deprecated. Funkcja zamieniona na Util.remove(java.util.Map, Object)
removeIndex(List, Long) - Static method in class palio.modules.Util
Usuwa obiekt o podanym indeksie z kolekccji
removeLanguage(String) - Method in class palio.modules.Language
Deprecated. usuwa jezyk z listy dostepnych jezykow wraz z wszystkimi tekstami, ktore byly w danym jezyku
removeLanguage(Long) - Method in class palio.modules.Language
Deprecated. usuwa jezyk z listy dostepnych jezykow wraz z wszystkimi tekstami, ktore byly w danym jezyku
removeMibFile(String, String) - Method in class palio.modules.SNMP
Removes fingle file.
removeModerator(Long, Long) - Method in class palio.modules.Forum
Usuwa moderatora z forum
removeModerator(String, Long, Long) - Method in class palio.modules.Forum
Usuwa moderatora z forum
removeObject(String) - Method in class palio.modules.Designer
Usuwa obiekt.
removeObject(Long) - Method in class palio.modules.Designer
Usuwa obiekt.
removeObject(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Usuwa obiekt procesu i jego skojarzenia z obiektami paliowymi.
removeObjectsAssociation(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Usuwa skojarzenie obiektu procesu z obiektem palio.
removePage(String) - Method in class palio.modules.Designer
Usuwa stronę o podanym kodzie.
removePage(Long) - Method in class palio.modules.Designer
Usuwa stronę o podanym id.
removeParam(String) - Method in class palio.modules.Global
Kasuje parametr o podanej nazwie
removePath(String) - Static method in class palio.modules.Util
Kasuje œcieżkę z podanego ciągu pozostawiając samą nazwę pliku, czyli szuka ostatniego wystąpienia znaku "\" lub "/" i zwraca to, co znajduje się za tym znakiem.
removePlaylist(String, String) - Method in class palio.modules.Wowza
 
removeProcess(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Usuwa proces, przypisane do niego stany, przejścia oraz prawa do nich.
removeRole(Long, Long) - Method in class palio.modules.Session
Odbiera rolę zalogowanemu użytkownikowi w danym regionie na czas trwania aktualnej sesji.
removeRole(String, Long) - Method in class palio.modules.Session
Odbiera rolę zalogowanemu użytkownikowi w danym regionie na czas trwania aktualnej sesji.
removeRole(Long) - Method in class palio.modules.Session
Odbiera rolę zalogowanemu użytkownikowi we wszystkich regioniach na czas trwania aktualnej sesji.
removeRole(String) - Method in class palio.modules.Session
Odbiera rolę zalogowanemu użytkownikowi we wszystkich regioniach na czas trwania aktualnej sesji.
removeRole(Long, Long, Long) - Method in class palio.modules.User
Odbiera rolę użytkownikowi w danym regionie.
removeRole(String, Long, Long, Long) - Method in class palio.modules.User
Odbiera rolę użytkownikowi w danym regionie.
removeRole(Long, String, Long) - Method in class palio.modules.User
Odbiera rolę użytkownikowi w danym regionie.
removeRole(String, Long, String, Long) - Method in class palio.modules.User
Odbiera rolę użytkownikowi w danym regionie.
removeRole(Long, Long) - Static method in class palio.modules.User
Odbiera użytkownikowi rolę w danym regionie.
removeRole(String, Long) - Static method in class palio.modules.User
Odbiera użytkownikowi rolę w danym regionie.
removeRole(Long) - Method in class palio.modules.User
Odbiera użytkownikowi rolę ze wszystkich regionów.
removeRole(String) - Method in class palio.modules.User
Odbiera użytkownikowi rolę ze wszystkich regionów.
removeSpaces(String) - Static method in class palio.modules.Text
Zwraca tekst string z usuniętymi spacjami.
removeState(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Usuwa stan o podanym identyfikatorze.
removeStateRoleOwnerRights(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Usuwa wszystkie prawa właściciela do stanu dla wszystkich ról.
removeStateRoleRights(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Usuwa wszystkie prawa nie właściciela do stanu dla wszystkich ról.
removeStream(String, String) - Method in class palio.modules.Wowza
 
removeTask(Long) - Method in class palio.modules.Scheduler
Usuwa zaplanowane zadanie o podanym id
removeText(Long) - Method in class palio.modules.Language
Deprecated. usuwa tekst o danym tekst z bazy - uwaga, oznacza to ze usuwane sa wszystkie wersje jezykowe tego tekstu.
removeTextCategory(Long) - Method in class palio.modules.Language
Deprecated. usuwa podana kategorie tekstow
removeTransition(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Usuwa przejście o podanym id oraz wszystkie prawa do niego.
removeTransitionRoleOwnerRights(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Usuwa wszystkie prawa właściciela do przejścia dla wszystkich ról.
removeTransitionRoleRights(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Usuwa wszystkie prawa nie właściciela do przejścia dla wszystkich ról.
removeTreeType(Long) - Method in class palio.modules.Designer
Usuwa katalog o podanym id.
removeType(Long) - Method in class palio.modules.Report
Usuwa typ raportów o podanym id.
removeUser(Long) - Method in class palio.modules.User
Usuwa użytkownika.
removeUser(String, Long) - Method in class palio.modules.User
Usuwa użytkownika.
removeUserRole(Long, Long) - Method in class palio.modules.Newser
Blokuje podaną rolę użytkownikowi Newsera.
removeV3user(String) - Method in class palio.modules.SNMP
Removes specified user.
remPrivFromRole(Long, Long) - Method in class palio.modules.User
Odwołuje przywilej z roli.
rename(String, String) - Static method in class palio.modules.Disk
Renames/moves given file or directory
rename(String, String, String) - Method in class palio.modules.Ldap
zmienia nazwę obiektu przypisanego do starej nazwy
renameFile(String, String, String) - Method in class palio.modules.FTP
Zmienia nazwę pliku na serwerze FTP
renameTo(String, String) - Static method in class palio.modules.Disk
Deprecated. Replaced by Disk.rename(String, String)
replace(String, String, String) - Static method in class palio.modules.Text
Zwraca tekst string z zamienionymi tekstami oldString na newString.
replace(String, String, String, Long) - Static method in class palio.modules.Text
Zwraca tekst string z zamienionymi tekstami oldString na newString począwszy od pozycji pos.
replaceChar(String, String, String) - Static method in class palio.modules.Text
Zwraca tekst string z zamienionymi znakami oldChar na newChar.
replaceFirst(String, String, String) - Static method in class palio.modules.Text
Zwraca tekst string z zamienionym pierwszym wystąpieniem tekstu oldString na newString.
replaceFirst(String, String, String, Long) - Static method in class palio.modules.Text
Zwraca tekst string z zamienionym pierwszym wystąpieniem tekstu oldString na newString począwszy od pozycji pos.
replaceFirstRegex(String, String, String) - Static method in class palio.modules.Text
Zwraca tekst string z zamienioym wyrażeniem regularnym regex na replacememnt.
replaceLoop(String, String, String) - Static method in class palio.modules.Text
Zwraca tekst string z zamienionymi tekstami oldString na newString.
replaceRegex(String, String, String) - Static method in class palio.modules.Text
Zwraca tekst string z zamienionym wyrażeniem regularnym regex na replacememnt.
Report - Class in palio.modules
Moduł zawiera zestaw funkcji wspomagających tworzenie raportów.
Report(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.Report
Konstruktor.
reportURL(Long) - Method in class palio.modules.Report
Zwraca URL do raportu o podanym id.
resendMessage(Long, String, String) - Method in class palio.modules.Newsletter
Inicjuje wysyłkę wiadomości do ponownego wysłania (resend).
resendMessage(Long, String, String, String) - Method in class palio.modules.Newsletter
Inicjuje wysyłkę wiadomości do ponownego wysłania (resend).
resetButton(String, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla przycisk "reset".
resetButton(String, String, String, String, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla przycisk "reset".
resetStream(String, String) - Method in class palio.modules.Wowza
 
resize(Object, Long, Long) - Static method in class palio.modules.Imager
Skaluje obraz.
resourceURL(String) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres dowolnego pliku z podkatalogu resources w bibliotece jPalio.jar.
resourceURL(String, String) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres dowolnego pliku z podkatalogu resources w bibliotece jPalio.jar.
resumeSending(Long, String, String) - Method in class palio.modules.Newsletter
Wznowienie wysyłania podanej wysyłki.
retriveFile(String, String, String) - Method in class palio.modules.FTP
Pobiera plik z serwera
reverse(Object[]) - Static method in class palio.modules.Util
Zwraca nową tablicę z odróconą kolejnoœcią obiektów w stosunku do table.
reverse(List) - Static method in class palio.modules.Util
Odwraca kolenoœć elementów w liœcie.
roll(Date, String, Long) - Static method in class palio.modules.Time
Przesuwa podaną datę o zadaną ilość jednostek czasu, bez zmiany wyższej jednostki.
rollback() - Method in class palio.modules.Sql
 
rollDate(Date, String, Long) - Static method in class palio.modules.Util
Deprecated. Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.roll(java.util.Date, java.lang.String, java.lang.Long)
rotatorStats(Long) - Method in class palio.modules.Ads
Zwraca proste statystyki odsłon i kliknięć na reklamy w danym rotatorze.
rotatorStats(Long, Date, Date) - Method in class palio.modules.Ads
Zwraca proste statystyki odsłon i kliknięć na reklamy z danego rotatora.
rotatorURL(Long) - Method in class palio.modules.Ads
Zwraca komplet linków (dwuelementowa tablica) do danego rotatora reklam, z którego pierwszy element używamy do wyświetlenia reklamy (atrybut SRC) a drugi do kliknięcia na reklamie (atrybut HREF).
rotatorURL(String) - Method in class palio.modules.Ads
Zwraca URL do danego rotatora reklam.
round(BigDecimal) - Static method in class palio.modules.Mth
Zwraca zaokrągloną wartość parametru.
roundToBracket(Long, Long, Long) - Method in class palio.modules.Ezop
Zwraca wartoć najbliższą danej z zapewnieniem, że będzie się znajdywać w okrelonym przedziale.
run() - Method in class palio.modules.Scheduler.PalioTaskRunner
 

S

saveFrame(Long, String, String, String, Long) - Method in class palio.modules.FrameGrabber
Grabs and saves to database an frame.
saveFrame(Long, String, String, String, int, int, Long) - Method in class palio.modules.FrameGrabber
Grabs and saves to database an frame.
savePlaylist(String, String, Boolean, List<Object[]>) - Method in class palio.modules.Wowza
Sends playlist to given Wowza Media Server.
savePlaylist(String, String, Boolean, Date, List<Object[]>) - Method in class palio.modules.Wowza
Sends playlist to given Wowza Media Server.
savePlaylist(String, String, String, String, Boolean, Date, List<Object[]>) - Method in class palio.modules.Wowza
Sends playlist to given Wowza Media Server.
saveWorkbook(String) - Static method in class palio.modules.XLS
Zapisuje arkusz kalkulacyjny w pliku o podanej ścieżce
scanTable(String, String) - Method in class palio.modules.Sql
Skanuje budowę tabeli - kolumny
scanTables(String) - Method in class palio.modules.Sql
Skanuje budowę wszystkich tabel - kolumny
Scheduler - Class in palio.modules
Moduł umożliwia planowanie zadań wykonywanych przez jPalio.
Scheduler(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.Scheduler
 
Scheduler.PalioTask - Class in palio.modules
 
Scheduler.PalioTask(Long, Long, Object[], Date, Long, Long, String, Long, boolean) - Constructor for class palio.modules.Scheduler.PalioTask
 
Scheduler.PalioTask(Long, Long, Date, Long, Long, String, Long, boolean) - Constructor for class palio.modules.Scheduler.PalioTask
 
Scheduler.PalioTaskRunner - Class in palio.modules
 
Scheduler.PalioTaskRunner(Scheduler.PalioTask) - Constructor for class palio.modules.Scheduler.PalioTaskRunner
 
Scheduler.PalioTaskRunner(Scheduler.PalioTask, String) - Constructor for class palio.modules.Scheduler.PalioTaskRunner
 
scheduleTasks() - Method in class palio.modules.Scheduler
 
search(String, String, Object[], Object[]) - Method in class palio.modules.Ldap
Deprecated.  
search(String, String, Object[]) - Method in class palio.modules.Ldap
wyszukuje obiekty z zadanego kontekstu zawierające zbiór zadanych atrybutów z zadanymi wartosciami
search(String, String, String, Long, Long, Long) - Method in class palio.modules.Ldap
wyszukuje obiekty z zadanego kontekstu zawierające zbiór zadanych atrybutów z wartosciami spełaniające warunek nakładany przez filtr
SearchUtils - Class in palio.modules
Moduł zawiera funkcje użyteczne przy przeszukiwaniu tekstu.
SearchUtils(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.SearchUtils
 
send(String, String) - Static method in class palio.modules.Mail
Deprecated.  
send() - Static method in class palio.modules.Mail
Deprecated.  
send(List<String>, String, String, String, Date, String) - Method in class palio.modules.Sms
Wysyła wiadomość SMS.
send(Object[], String, String, String, Date, String) - Method in class palio.modules.Sms
Wysyła wiadomość SMS.
send(String, String, String, String, Date, String) - Method in class palio.modules.Sms
Wysyła wiadomość SMS.
send(List<String>, String, String, Date, String) - Method in class palio.modules.Sms
Wysyła wiadomość SMS.
send(Object[], String, String, Date, String) - Method in class palio.modules.Sms
Wysyła wiadomość SMS.
send(String, String, String, Date, String) - Method in class palio.modules.Sms
Wysyła wiadomość SMS.
sendMessage(String, String, String, String, Object[], Object[], Object[], String, String, String, Object) - Method in class palio.modules.Email
Wysyła wiadomość e-mail typu multipart (z możliwością załączenia plików lub treści HTML).
sendMessage(String, String, String, String, Object[], Object[], Object[], String, String, String, String, Object) - Method in class palio.modules.Email
Wysyła wiadomość e-mail typu multipart (z możliwością załączenia plików lub treści HTML).
sendMessage(String, String, String, String, Object[], Object[], Object[], String, String, String, String, Object, Long) - Method in class palio.modules.Email
Wysyła wiadomość e-mail typu multipart (z możliwością załączenia plików lub treści HTML).
sendMessage(String, String, String, String, String, String) - Method in class palio.modules.Mail
Deprecated.  
sendMessage(String, String, String, String, String, String, String, byte[], String) - Method in class palio.modules.Mail
Deprecated.  
sendMessage(String, String, String, Object[], String, String) - Method in class palio.modules.Mail
Deprecated.  
sendMessage(String, String, String, Object[], String, String, Object[], Object[]) - Method in class palio.modules.Mail
Deprecated.  
sendMessage(String, String, String, Object[], String, String, String, byte[], String, Object[], Object[]) - Method in class palio.modules.Mail
Deprecated.  
sendMessage(String, String, String, Object[], String, String, Object[], Object[], Object[]) - Method in class palio.modules.Mail
Deprecated.  
sendMessage(String, String, String, String) - Method in class palio.modules.Mail
Deprecated.  
sendMessage(String, String, String, String, String, byte[], String) - Method in class palio.modules.Mail
Deprecated.  
sendMessage(String, Object[], String, String) - Method in class palio.modules.Mail
Deprecated.  
sendMessage(String, Object[], String, String, String, byte[], String) - Method in class palio.modules.Mail
Deprecated.  
sendMessage(Long, String, String) - Method in class palio.modules.Newsletter
Inicjuje wysyłkę nowo stworzonej wiadomości.
sendMessage(Long, String, String, String) - Method in class palio.modules.Newsletter
Inicjuje wysyłkę nowo stworzonej wiadomości.
sendMessageSSL(String, String, String, String, Object[], Object[], Object[], String, String, String, String, Object, Long) - Method in class palio.modules.Email
Wysyła wiadomość e-mail typu multipart (z możliwością załączenia plików lub treści HTML).
sendMessageTLS(String, String, String, String, Object[], Object[], Object[], String, String, String, String, Object, Long) - Method in class palio.modules.Email
Wysyła wiadomość e-mail typu multipart (z możliwością załączenia plików lub treści HTML).
serialize(Object) - Static method in class palio.modules.Util
Deprecated. Funkcja zamieniona na Util.serializeWrite(java.lang.Object)
serializeRead(byte[]) - Static method in class palio.modules.Util
Wczytuje poprzednio zserializowany obiekt.
serializeWrite(Object) - Static method in class palio.modules.Util
Serializuje podany obiekt.
ServerAdmin - Class in palio.modules
Moduł ServerAdmin został stworzony dla instancji administracyjnej serwera jPALIO.
ServerAdmin(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.ServerAdmin
 
Session - Class in palio.modules
Moduł do czynności związanych z sesją.
Session(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.Session
 
sessionID() - Static method in class palio.modules.User
Zwraca identyfikator aktualnej sesji
sessionKey() - Static method in class palio.modules.User
Zwraca SessionKey aktualnej sesji
set(Object, String, Object) - Static method in class palio.modules.Beans
 
set(String, Object) - Method in class palio.modules.El
Evalutates given expression in a current el context and sets a value
set(String, String) - Method in class palio.modules.Global
Ustawia wartość parametru o podanej nazwie, forma skrócona.
set(Object[], Long, Object) - Static method in class palio.modules.Util
Wstawia podaną wartoœć jako n-ty element tablicy
set(byte[], Long, Long) - Static method in class palio.modules.Util
Wstawia podaną wartoœć jako n-ty element tablicy bajtów
set(List, Long, Object) - Static method in class palio.modules.Util
 
setA(String, String, String, String, String, String) - Method in class palio.modules.SNMP
Asynchronously sets value of given object id at specified address.
setA(String, String, String, String[], String[], String[]) - Method in class palio.modules.SNMP
Asynchronously sets multiple values of given objects ids at specified address.
setA(String, String, String, Object[], Object[], Object[]) - Method in class palio.modules.SNMP
Asynchronously sets multiple values of given objects ids at specified address.
setActive(Boolean) - Method in class palio.modules.Scheduler.PalioTask
 
setAlign(String) - Static method in class palio.modules.XLS
Ustawia położenie wartości komórki dla danego stylu
setAutoTransition(String) - Static method in class palio.modules.Hetman
Ustawia przejście jakie ma zostać automatycznie wykonane po wykonaniu aktualnego przejścia.
setBackgroundColor(String) - Static method in class palio.modules.XLS
Ustawia dla danego stylu kolor tła komórki
setBasketProduct(Long, Long) - Method in class palio.modules.Ezop
Ustawia w koszyku dla bieżącej sesji iloć sztuk danego produktu.
setBorderBottom(String) - Static method in class palio.modules.XLS
Ustawia rodzaj dolnej ramki komórki dla danego stylu
setBorderLeft(String) - Static method in class palio.modules.XLS
Ustawia rodzaj lewej ramki komórki dla danego stylu
setBorderRight(String) - Static method in class palio.modules.XLS
Ustawia rodzaj prawej ramki komórki dla danego stylu
setBorderTop(String) - Static method in class palio.modules.XLS
Ustawia rodzaj górnej ramki komórki dla danego stylu
setCategoryName(String, String) - Method in class palio.modules.Report
Ustawia nazwę kategorii o podanym id.
setCellFormula(Long, Long, Long, String) - Method in class palio.modules.XLS
W podanej komórce ustawia podaną formułę
setCellsStyle(Object[], String) - Method in class palio.modules.XLS
Ustawia styl dla danych komórek
setCellStyle(Long, Long, Long, String) - Method in class palio.modules.XLS
Ustawia styl dla danej komórki
setCellValue(Long, Long, Long, Object) - Method in class palio.modules.XLS
Wpisuje wartość do określonej komórki arkusza
setCellValue(Long, Long, Long, Object, String) - Method in class palio.modules.XLS
Wpisuje wartość do określonej komórki arkusza
setColumnWidth(Long, Long, Long) - Static method in class palio.modules.XLS
Ustawia szerokość komórki.
setColumnWidths(Object[]) - Method in class palio.modules.IText
Ustawia względne szerokości kolumn w tabeli.
setConnectorAll(String) - Static method in class palio.modules.Session
Ustawia aktualny connector
setConnectorData(String) - Static method in class palio.modules.Session
Ustawia aktualny connector
setConnectorRegion(String) - Static method in class palio.modules.Session
Ustawia aktualny connector
setConnectorRole(String) - Static method in class palio.modules.Session
Ustawia aktualny connector
setConnectorSession(String) - Static method in class palio.modules.Session
Ustawia aktualny connector
setConnectorUser(String) - Static method in class palio.modules.Session
Ustawia aktualny connector
setContextFunction(String, String, Method) - Method in class palio.modules.El
Sets given method in a current el context
setContextVariable(String, Object) - Method in class palio.modules.El
Sets given variable in a current el context
setCookieLang(String) - Method in class palio.modules.Lang
 
setCurrentPageCodeAsCurrentCategory() - Method in class palio.modules.Lang
Deprecated. Proszę zaznaczyć pole we właściwościach strony w jDesigner.
setCustomFont(String, String, Boolean, Long, Long, Object[]) - Method in class palio.modules.IText
Ustawia dowolną czcionkę TTF (z pliku) dla aktualnego kontekstu dokumentu.
setDateHeader(String, Date) - Static method in class palio.modules.Page
Ustawia wartość nagłówka protokołu HTTP.
setDedicatedLogger(String, String) - Method in class palio.modules.Sql
Ustawia dla bieżącego wątku wskazany plik logów.
setDefaultConnector(String) - Method in class palio.modules.BugBase
Zmienia domyslny konektor modulu na podany. * Jako że BugBase jest modułem systemowym jPALIO i buforuje dane z tabel u siebie nie powinien byc uruchamiany na innych konektorach niż domyslny.
setDefaultEncoding(String) - Method in class palio.modules.IText
Ustawia domyślne kodowanie czcionek.
setExpireDate(Long, Date) - Method in class palio.modules.User
Ustawia datę, po której minięciu konto zostanie zablokowane.
setExpireDate(String, Long, Date) - Method in class palio.modules.User
Ustawia datę, po której minięciu konto zostanie zablokowane.
setExpireSessions(Long, Long) - Method in class palio.modules.User
Ustawia liczbę pozostałych możliwych logowań (po tej liczbie logowań konto będzie zablokowane).
setExpireSessions(String, Long, Long) - Method in class palio.modules.User
Ustawia liczbę pozostałych możliwych logowań (po tej liczbie logowań konto będzie zablokowane).
setField(Object, String, Object) - Method in class palio.modules.Reflect
 
setFont(String, Long) - Method in class palio.modules.IText
Ustawia czcionkę dla aktualnego kontekstu dokumentu.
setFont(String, Long, Long) - Method in class palio.modules.IText
Ustawia czcionkę dla aktualnego kontekstu dokumentu.
setFont(String, Long, Long, Object[]) - Method in class palio.modules.IText
Ustawia czcionkę dla aktualnego kontekstu dokumentu.
setFont(String, String, Boolean, Long, Long, Object[]) - Method in class palio.modules.IText
Ustawia czcionkę dla aktualnego kontekstu dokumentu.
setFont(String, Long, String, Boolean, Boolean, Boolean) - Static method in class palio.modules.XLS
Ustawia czcionkę dla danego stylu
setFontEmbedding(Boolean) - Method in class palio.modules.IText
Ustawia domyślne zachowanie biblioteki przy zmianie aktywnej czcionki.
setFooter(Long, PalioCode) - Method in class palio.modules.IText
Tworzy stopkę dokumentu.
setFrom(String) - Static method in class palio.modules.Mail
Deprecated.  
setFrom(String, String) - Static method in class palio.modules.Mail
Deprecated.  
setGroupId(Long) - Method in class palio.modules.Scheduler.PalioTask
 
setHeader(Long, PalioCode) - Method in class palio.modules.IText
Tworzy nagłówek dokumentu.
setHeader(String, String) - Static method in class palio.modules.Page
Ustawia wartość nagłówka protokołu HTTP.
setLanguage(String) - Method in class palio.modules.Lang
Deprecated. use $session.setLocale(String) or $session.setLocaleThread(String)
setLanguageName(Long, String) - Method in class palio.modules.Lang
Ustawia nazwę języka o podanym id.
setLanguageSession(String) - Method in class palio.modules.Lang
Deprecated. use $session.setLocale(String)
setLocale(String) - Static method in class palio.modules.Session
Ustawia Locale dla sesji.
setLocale(String) - Method in class palio.modules.User
Ustawia Locale dla zalogowanego użytkownika i aktualnej sesji.
setLocale(Long, String) - Method in class palio.modules.User
Ustawia Locale dla danego użytkownika
setLocale(String, Long, String) - Method in class palio.modules.User
Ustawia Locale dla danego użytkownika
setLocaleThread(String) - Static method in class palio.modules.Session
Ustawia Locale dla danego przetwarzania strony (dla aktualnego wątku).
setLocalParam(String, Object) - Static method in class palio.modules.Palio
Przypisuje lokalnej zmiennej name wartość value.
setLocalParam(String, Object, Long) - Static method in class palio.modules.Palio
Ta metoda działa wyłącznie na zmienne lokalne, które są wektorami.
setLongHeader(String, Long) - Static method in class palio.modules.Page
Ustawia wartość nagłówka protokołu HTTP.
setMailer(String) - Method in class palio.modules.Email
Ustawia nagłówek X-Mailer dla wiadomości, które będą wysłane podczas aktualnego wywołania strony.
setMargins(Long, Long, Long, Long, Boolean) - Method in class palio.modules.IText
Ustawia marginesy dokumentu.
setMaxSessionDuration(Long, Long) - Method in class palio.modules.User
Ustawia parametr użytkownika, który określa maksymalny czas (w minutach) trwania sesji dla danego użytkownika.
setMaxSessionDuration(String, Long, Long) - Method in class palio.modules.User
Ustawia parametr użytkownika, który określa maksymalny czas (w minutach) trwania sesji dla danego użytkownika.
setMaxSessions(Long, Long) - Method in class palio.modules.User
Ustawia parametr użytkownika, który określa maksymalną liczbę sesji jednocześnie otwartych.
setMaxSessions(String, Long, Long) - Method in class palio.modules.User
Ustawia parametr użytkownika, który określa maksymalną liczbę sesji jednocześnie otwartych.
setMessageContent(String, String, String, Boolean) - Static method in class palio.modules.Mail
Deprecated.  
setMessageContent(String, String, String) - Static method in class palio.modules.Mail
Deprecated.  
setMessageContent(String, String) - Method in class palio.modules.Mail
Deprecated.  
setMetaData(String, String) - Method in class palio.modules.IText
Ustawia meta-dane dokumentu.
setMetaData(String, String, String, String) - Method in class palio.modules.IText
Ustawia meta-dane dokumentu.
setName(String) - Method in class palio.modules.Scheduler.PalioTask
 
setNewsBody(Long, String) - Method in class palio.modules.Newser
Kompiluje i ustawia treść newsa.
setNewsCategories(Long, Object[]) - Method in class palio.modules.Newser
Ustawia kategorie z którymi związany jest dany news.
setNewsDates(Long, Date, Date) - Method in class palio.modules.Newser
Ustawia datę publikacji i wygaśnięcia newsa.
setNewsGroup(Long, Long) - Method in class palio.modules.Newser
Ustawia grupę dla newsa.
setNewsIcon(Long, Long) - Method in class palio.modules.Newser
Ustawia ikonkę dla newsa.
setNewsLead(Long, Long) - Method in class palio.modules.Newser
Ustawia wstęp dla newsa.
setNewsMatter(Long, Long) - Method in class palio.modules.Newser
Ustawia wątek newsa.
setNewsParent(Long, Long) - Method in class palio.modules.Newser
Ustawia ID newsa nadrzędnego.
setNewsRegions(Long, Object[]) - Method in class palio.modules.Newser
Ustawia regiony z którymi związany jest dany news.
setNewsSection(Long, Long) - Method in class palio.modules.Newser
Ustawia dział newsa.
setNewsStatus(Long, Long) - Method in class palio.modules.Newser
Ustawia status newsa.
setNewsTitle(Long, Long) - Method in class palio.modules.Newser
Ustawia tytuł dla newsa.
setNewsUptitle(Long, Long) - Method in class palio.modules.Newser
Ustawia nadtytuł dla newsa.
setNewsUser(Long, Long) - Method in class palio.modules.Newser
Ustawia właściciela newsa.
setNoSessionLanguage(Long) - Method in class palio.modules.Lang
Deprecated.  
setObjectId(Long) - Method in class palio.modules.Scheduler.PalioTask
 
setObjectName(Long, String) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia nazwę obiektu procesu o podanym identyfikatorze.
setObjectProcessId(Long, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia identyfikator procesu, do którego jest przypisany podany obiekt procesu.
setObjectsExecuteOrder(Long, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia numer porządkowy (kolejność wykonania) dla podanego skojarzenia obiektu procesu i obiektu paliowego.
setObjectsPalioObjectId(Long, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia identyfikator obiektu procesu dla podanego skojarzenia obiektu procesu i obiektu paliowego.
setObjectsProcessObjectId(Long, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia identyfikator obiektu procesu dla podanego skojarzenia obiektu procesu i obiektu paliowego.
setParam(Object, Object) - Static method in class palio.modules.HTML
Ustawia parametr formularza
setParam(String, Object) - Static method in class palio.modules.Palio
Przypisuje parametrowi name wartość value (wartość value będzie zerowym elementem tablicy związanej z parametrem name).
setParam(String, Object, Long) - Static method in class palio.modules.Palio
Przypisuje n-temu elementowi tablicy związanej z parametrem name wartość value.
setParam(String, Object[]) - Static method in class palio.modules.Palio
Przypisuje parametrowi name tablicę elementów values.
setParam(Object[], Object[]) - Static method in class palio.modules.Palio
Przypisuje kolejnym parametrom z names kolejne wartości z values.
setParam(String, Object) - Static method in class palio.modules.Session
Ustawia parametr sesji (dostępny przez cały czas trwania sesji).
setParamDefaultValue(String, String) - Method in class palio.modules.Global
Ustawia domyślną wartość parametru o podanej nazwie
setParamDescription(String, String) - Method in class palio.modules.Global
Ustawia domyślną wartość parametru o podanej nazwie
setParamName(String, String) - Method in class palio.modules.Global
Zmienia nazwę podanego parametru
setParamValue(String, String) - Method in class palio.modules.Global
Ustawia wartość parametru o podanej nazwie, zmienia zawartość bazy i cache.
setPeriod(Long) - Method in class palio.modules.Scheduler.PalioTask
 
setPriority(Long) - Method in class palio.modules.Scheduler.PalioTask
 
setProcessErrorObject(Long, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia identyfikator obiektu paliowego obsługującego błędy występujące podczas realizacji procesu.
setProcessName(Long, String) - Method in class palio.modules.Proc
Zmienia nazwę procesu na name.
setProcessStateObject(Long, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia identyfikator obiektu paliowego realizującego odczyt i zapis stanów procesu.
setProcessTextId(Long, String) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia tekstowy identyfikator procesu.
setProgressInfo(String) - Method in class palio.modules.Report
Ustawia informację o postępie generacji raportu.
setRegion(Long) - Static method in class palio.modules.Session
Ustawia parametr sesji, który określa region w ramach którego sprawdzane sa przywileje dostępu do stron.
setRowHeight(Long, Long, Long) - Static method in class palio.modules.XLS
Ustawia wysokość wiersza.
setRowValues(Long, Long, Object[], String) - Method in class palio.modules.XLS
Wpisuje wartości dla określonego wiersza arkusza
setRowValues(Long, Long, Object[]) - Method in class palio.modules.XLS
Wpisuje wartości dla określonego wiersza arkusza
setS(String, String, String, Long, Long, String, String, String) - Method in class palio.modules.SNMP
Synchronously sets value of given object id at specified address.
setS(String, String, String, Long, Long, String[], String[], String[]) - Method in class palio.modules.SNMP
Synchronously sets multiple values of given objects ids at specified address.
setS(String, String, String, Long, Long, Object[], Object[], Object[]) - Method in class palio.modules.SNMP
Synchronously sets multiple values of given objects ids at specified address.
setS(String, String, String, String, String, String) - Method in class palio.modules.SNMP
Synchronously sets value of given object id at specified address.
setS(String, String, String, String[], String[], String[]) - Method in class palio.modules.SNMP
Synchronously sets multiple values of given objects ids at specified address.
setS(String, String, String, Object[], Object[], Object[]) - Method in class palio.modules.SNMP
Synchronously sets multiple values of given objects ids at specified address.
setSessionParam(String, Object) - Static method in class palio.modules.User
Ustawia parametr sesji (dostępny przez cały czas trwania sesji).
setSessionParam(Long, String, Object) - Method in class palio.modules.User
Ustawia parametr sesji o podanym ID
setSessionParam(String, Long, String, Object) - Method in class palio.modules.User
Ustawia parametr sesji o podanym ID
setSessionRegion(Long) - Method in class palio.modules.User
Ustawia parametr sesji, który określa region w ramach którego sprawdzane sa przywileje dostępu do stron.
setSessionTimeout(Long, Long) - Method in class palio.modules.User
Ustawia parametr użytkownika, który określa czas (w minutach) po jakim wygasa sesja dla danego użytkownika.
setSessionTimeout(String, Long, Long) - Method in class palio.modules.User
Ustawia parametr użytkownika, który określa czas (w minutach) po jakim wygasa sesja dla danego użytkownika.
setSheetName(Long, String) - Static method in class palio.modules.XLS
Przypisanej nazwę do zakładki/arkusza
setSheetValues(Long, Collection) - Method in class palio.modules.XLS
Wpisuje wartości dla określonego arkusza
setSqlLogging(Boolean) - Method in class palio.modules.Sql
Funkcja wlacza debug zapytan SQL dostepny przez funkcje getSqlFullLog()
setStartDate(Date) - Method in class palio.modules.Scheduler.PalioTask
 
setStateArchive(Long, Boolean) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia, czy podany stan jest stanem archiwum.
setStateFirstInProcess(Long, Boolean) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia, czy podany stan jest pierwszym stanem procesu.
setStateFirstInSubprocess(Long, Boolean) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia, czy podany stan jest pierwszym stanem podprocesu.
setStateInfoString(Long, String) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia ciąg informacyjny dla stanu o podanym identyfikatorze.
setStateInitObject(Long, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia id obiektu procesu inicjalizującego stan o podanym identyfikatorze.
setStateInitParam(Long, String) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia parametr obiektu procesu inicjalizującego stan o podanym identyfikatorze.
setStateLastInProcess(Long, Boolean) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia, czy podany stan jest ostatnim stanem procesu lub podprocesu.
setStateName(Long, String) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia nazwę stanu o podanym identyfikatorze.
setStateNotProtected(Long, Boolean) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia ochronę dla podanego stanu.
setStateNumber(Long, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia numer stanu o podanym identyfikatorze.
setStatePageTitle(Long, String) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia tytuł strony dla stanu o podanym identyfikatorze.
setStatePosition(Long, Long, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia pozycję stanu na grafie stanów i przejść
setStatePositionX(Long, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia pozycję x stanu na grafie stanów i przejść
setStatePositionY(Long, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia pozycję y stanu na grafie stanów i przejść
setStatePresentationObject(Long, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia id obiektu procesu wyświetlającego stan
setStatePresentationParam(Long, String) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia parametr obiektu procesu wyświetlającego stan
setStateProcessId(Long, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia id procesu, do którego jest przypisany stan o podanym identyfikatorze.
setStateRoleOwnerRight(Long, Long, String) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia powiązanie podanego stanu i roli paliowej (prawo roli do stanu) i jego rodzaj dla użytkownika będącego właścicielem instancji.
setStateRoleOwnerRight(Long, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia powiązanie podanego stanu i roli paliowej (prawo roli do stanu) o domyślnym rodzaju "Y" dla użytkownika będącego właścicielem instancji.
setStateRoleRight(Long, Long, String) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia powiązanie podanego stanu i roli paliowej (prawo roli do stanu) i jego rodzaj.
setStateRoleRight(Long, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia powiązanie podanego stanu i roli paliowej (prawo roli do stanu) o domyślnym rodzaju "Y".
setStateStartingSubprocesses(Long, Object[]) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia tablicę numerów (state_nr) pierwszych stanów podprocesów, które mogą rozpocząć się w stanie o podanym identyfikatorze.
setStateStartingSubprocessesStr(Long, String) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia tablicę numerów (state_nr) pierwszych stanów podprocesów, które mogą rozpocząć się w stanie o podanym identyfikatorze.
setStateStayInStateObject(Long, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia id obiektu procesu wyświetlanego przy pozostaniu w stanie
setStateStayInStateParam(Long, String) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia parametr obiektu procesu wyświetlanego przy pozostaniu w stanie
setStateTextId(Long, String) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia identyfikator tekstowy stanu o podanym id.
setStateWaitForSubprCondition(Long, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia id obiektu procesu sprawdzającego, czy podprocesy zakończyły się.
setStateWaitForSubprObject(Long, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia id obiektu procesu wyświetlającego stan, gdy czeka się na zakończenie podprocesów
setStateWaitForSubprParam(Long, String) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia parametr obiektu procesu wyświetlającego stan, gdy czeka się na zakończenie podprocesów.
setStateWarningString(Long, String) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia ciąg z ostrzeżeniem dla stanu o podanym identyfikatorze.
setStaus(Long, String) - Method in class palio.modules.User
Ustawia status użytkownika.
setStaus(String, Long, String) - Method in class palio.modules.User
Ustawia status użytkownika.
setStrictImageSequence(Boolean) - Method in class palio.modules.IText
Ustawia wewnętrzny parametr generatora, który decyduje o tym w którym momencie do danego dokumentu zostanie dodany obrazek niemieszczący się na aktualnej stronie.
setSubject(String) - Static method in class palio.modules.Mail
Deprecated.  
setSubscribedGroups(Long, Object[]) - Method in class palio.modules.Newsletter
Przypisuje subskrybenta do podanych grup z jednoczesnym skasowaniem dowiązań do innych grup.
setTableKeepTogether(Boolean) - Method in class palio.modules.IText
Ustawia dla tabeli flagę mówiaca o tym czy dana tabela ma byc w miare mozliwosci trzymana na jednej stronie czy nie.
setTaskActive(Long, Boolean) - Method in class palio.modules.Scheduler
Ustawia status zadania o podanym id
setTaskDescription(Long, String) - Method in class palio.modules.Scheduler
Przypisuje opis do zadania o podanym id
setTaskName(Long, String) - Method in class palio.modules.Scheduler
Przypisuje nazwę do zadania o podanym id
setTaskObject(Long, Long) - Method in class palio.modules.Scheduler
Przypisuje obiekt palio do zadania o podanym id
setTaskPeriod(Long, Long) - Method in class palio.modules.Scheduler
 
setTaskPriority(Long, Long) - Method in class palio.modules.Scheduler
Ustawia priorytet zadania.
setTaskStartDate(Long, Date) - Method in class palio.modules.Scheduler
 
setTestMode(Boolean) - Method in class palio.modules.Sms
 
setText(String, Long, String) - Method in class palio.modules.Lang
Deprecated.  
setText(String, String) - Method in class palio.modules.Lang
Deprecated.  
setTextBackground(Object[]) - Method in class palio.modules.IText
Ustawia w aktualnym kontekście dokumentu podany kolor tła dla tekstu.
setTime(Date, String) - Static method in class palio.modules.Time
Zwraca podaną datę z dowolnie ustalonym czasem.
setTransitionConditionObject(Long, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia id obiektu procesu określającego, czy przejście (np. przycisk) może zostać wyświetlone, czy nie.
setTransitionDisplayOrder(Long, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia numer określający kolejność wyświetlania przejść w ramach stanu dla przejścia o podanym identyfikatorze.
setTransitionDontDisplay(Long, Boolean) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia, czy przejście jest wyświetlane przez funkcję wyświetlającą możliwe przejścia
setTransitionName(Long, String) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia nazwę przejścia o podanym identyfikatorze.
setTransitionNextStateId(Long, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia id stanu, do którego jest prowadzi przejście o podanym identyfikatorze (id stanu następnego).
setTransitionNotProtected(Long, Boolean) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia ochronę dla podanego przejścia.
setTransitionObjectsParam(Long, String) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia parametr dla obiektów condition_object oraz on_transition_object dla przejścia o podanym identyfikatorze.
setTransitionOnTransitionObject(Long, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia id obiektu procesu obiektu wywoływanego podczas wykonywania podanego przejścia.
setTransitionRoleOwnerRight(Long, Long, String) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia powiązanie podanego przejścia i roli paliowej (prawo roli do przejścia) i jego rodzaj dla użytkownika będącego właścicielem instancji.
setTransitionRoleOwnerRight(Long, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia powiązanie podanego przejścia i roli paliowej (prawo roli do przejścia) o domyślnym rodzaju "Y" dla użytkownika będącego właścicielem instancji.
setTransitionRoleRight(Long, Long, String) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia powiązanie podanego przejścia i roli paliowej (prawo roli do przejścia) i jego rodzaj.
setTransitionRoleRight(Long, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia powiązanie podanego przejścia i roli paliowej (prawo roli do przejścia) o domyślnym rodzaju "Y".
setTransitionStateId(Long, Long) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia id stanu, do którego jest przypisane przejście o podanym identyfikatorze.
setTransitionStayInState(Long, Boolean) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia, czy po wykonaniu podanego przejścia należy wyświetlić obiekt pozostania w stanie, czy kolejny stan.
setTransitionTextId(Long, String) - Method in class palio.modules.Proc
Ustawia identyfikator tekstowy przejścia o podanym identyfikatorze numerycznym.
setTranslation(String, String, String, String) - Method in class palio.modules.Lang
Wpisuje nowe, lub aktualizuje istniejące tłumaczenie dla podanych parametrów.
setTypeActiveFlag(Long, Boolean) - Method in class palio.modules.Report
Ustawia flagę aktywności dla typu raportu o podanym id.
setTypeCategoryId(Long, String) - Method in class palio.modules.Report
Ustawia id kategorii dla typu raportu o podanym id.
setTypeCompressAfterGenerationFlag(Long, Boolean) - Method in class palio.modules.Report
Ustawia flagę mówiącą czy raport po wygenerowaniu zostanie od razu skompresowany i zapisany do bazy.
setTypeDefaultFileName(Long, String) - Method in class palio.modules.Report
Ustawia domyślną nazwę pliku dla typu raportu o podanym id.
setTypeDefaultGenerationMethod(Long, String) - Method in class palio.modules.Report
Ustawia domyślny sposób generacji dla typu raportu o podanym id.
setTypeDefaultGenerationPriority(Long, Long) - Method in class palio.modules.Report
Ustawia domyślny priorytet raportu w kolejce dla typu raportu o podanym id.
setTypeDefaultMimeType(Long, String) - Method in class palio.modules.Report
Ustawia domyślny mime type dla typu raportu o podanym id.
setTypeDescription(Long, String) - Method in class palio.modules.Report
Ustawia opis typu raportu o podanym id.
setTypeFileNameTimestampFlag(Long, Boolean) - Method in class palio.modules.Report
Ustawia flagę mówiącą czy do nazw raportu danego typu dołączany jest domyślnie znacznik czasowy.
setTypeFormCheckObject(Long, Long) - Method in class palio.modules.Report
Ustawia id obiektu sprawdzającego formularz parametrów dla typu raportu o podanym id.
setTypeFormDisplayObject(Long, Long) - Method in class palio.modules.Report
Ustawia id obiektu wyświetlającego formularz parametrów dla typu raportu o podanym id.
setTypeFormInitObject(Long, Long) - Method in class palio.modules.Report
Ustawia id obiektu inicjalizującego formularz parametrów dla typu raportu o podanym id.
setTypeFormSaveObject(Long, Long) - Method in class palio.modules.Report
Ustawia id obiektu zapisującego formularz parametrów dla typu raportu o podanym id.
setTypeGenerationObject(Long, Long) - Method in class palio.modules.Report
Ustawia id obiektu generującego raport parametrów dla typu raportu o podanym id.
setTypeImmediateExecutionFlag(Long, Boolean) - Method in class palio.modules.Report
Ustawia flagę mówiącą czy raport danego typu można wykonać poza kolejką (na żądanie).
setTypeName(Long, String) - Method in class palio.modules.Report
Ustawia nazwę typu raportu o podanym id.
setWorkbook(byte[]) - Static method in class palio.modules.XLS
Inicjalizuje arkusz kalkulacyjny
setWorkbook(String) - Static method in class palio.modules.XLS
Inicjalizuje arkusz kalkulacyjny
setWorkbook() - Static method in class palio.modules.XLS
Deprecated. 
setWorkbookXls() - Static method in class palio.modules.XLS
Inicjalizuje pusty arkusz kalkulacyjny w formacie xls
setWorkbookXlsx() - Static method in class palio.modules.XLS
Inicjalizuje pusty arkusz kalkulacyjny w formacie xlsx
setWorkingTreeType(String) - Method in class palio.modules.Admin
 
setWorkingTreeType(Long) - Method in class palio.modules.Admin
 
setWrapText(Boolean) - Static method in class palio.modules.XLS
Ustawia właściwość "zawijania tekstu" w komórce dla danego stylu
sharpen(Object) - Static method in class palio.modules.Imager
Wyostrza obraz.
shift(String, Long) - Static method in class palio.modules.Time
Zwraca aktualną datę przesuniętą o podaną ilość jednostek czasu.
shift(Date, String, Long) - Static method in class palio.modules.Time
Zwraca aktualną datę przesuniętą o podaną ilość jednostek czasu.
shiftCurrentDate(String, Long) - Static method in class palio.modules.Util
Deprecated. Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.shift(String, Long)
shiftDate(Date, String, Long) - Static method in class palio.modules.Util
Deprecated. Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.shift(Date, String, Long)
showItemInfo(String, Long, Boolean, Boolean) - Method in class palio.modules.Allegro
Wczytuje informacje o przedmiocie.
showJPalioUrl(String, String, String) - Method in class palio.modules.UrlModule
 
showJPalioUrl(String, Long, String, Long) - Method in class palio.modules.UrlModule
 
showMenu() - Static method in class palio.modules.HTML
Zwraca wywołanie javascript pokazujące menu (bez tagów <script>).
showMenuBar() - Static method in class palio.modules.HTML
Zwraca wywołanie javascript pokazujące menuBar (bez tagów <script>).
showPalioUrl(String, String, String, String, String) - Method in class palio.modules.UrlModule
 
showPalioUrl(String, String, String) - Method in class palio.modules.UrlModule
 
signature(byte[], String, Object[]) - Static method in class palio.modules.Crypto
Generuje podpis cyfrowy dla podanych danych wejściowych.
simpleButton(String, String, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla prosty przycisk.
simpleButton(String, String, String, String, String, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla prosty przycisk.
simpleTextTree(Collection) - Method in class palio.modules.HTML
Jako parametr data podaje się wynik wywołania :
   $sql.read("select ID, NAME, PARENT_ID from TABELA").
simpleTextTree(Collection, Object, Boolean) - Method in class palio.modules.HTML
Jako parametr data podaje się wynik wywołania :
   $sql.read("select ID, NAME, PARENT_ID from TABELA").
simpleTextTree(Collection, Object[]) - Method in class palio.modules.HTML
Jako parametr data podaje się wynik wywołania :
   $sql.read("select ID, NAME, PARENT_ID from TABELA").
simpleTextTree(Collection, Object, Boolean, Object[]) - Method in class palio.modules.HTML
Jako parametr data podaje się wynik wywołania :
   $sql.read("select ID, NAME, PARENT_ID from TABELA").
simpleTextTree(Collection, Object, Object, Boolean, Object[]) - Method in class palio.modules.HTML
Jako parametr data podaje się wynik wywołania :
   $sql.read("select ID, NAME, PARENT_ID from TABELA").
simpleTree(String, List, Object[], Long, PalioCode) - Static method in class palio.modules.HTML
Funkcja tworzy proste drzewko.
simpleTree(String, List, Long, Object[], Long, PalioCode) - Static method in class palio.modules.HTML
Funkcja tworzy proste drzewko.
simpleTree(String, List, Long, Object[], Long, String, PalioCode) - Static method in class palio.modules.HTML
Funkcja tworzy proste drzewko.
simpleTreeDefaultIcons() - Static method in class palio.modules.HTML
Generuje zestaw URLi do standardowych ikon używanych przez funkcję HTML.simpleTree(String, List, Long, Object[], Long, String, PalioCode).
simpleUrl(String) - Static method in class palio.modules.Media
Returns URL to media object with given code.
sin(BigDecimal) - Method in class palio.modules.Mth
Zwraca wartość sisusa od danej liczby.
size(Map) - Static method in class palio.modules.Util
Zwraca wielkoœć mapy
sleep(Long) - Static method in class palio.modules.Palio
Usypia dany wątek na seconds sekund.
sleepMillis(Long) - Static method in class palio.modules.Palio
Usypia wątek wykonujący bieżący obiekt na podany okres (w milisekundach)
smallImageURL(Object) - Method in class palio.modules.Ezop
Zwraca adres URL dostępu do małego obrazu produktu.
Sms - Class in palio.modules
Moduł Sms służy do wysyłania wiadomości Sms oraz MMS.
Sms(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.Sms
 
SNMP - Class in palio.modules
 
SNMP(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.SNMP
sort(List<Object[]>, Object[]) - Static method in class palio.modules.Sql
Sortuje zawartość listy (resul) rosnąco według podanej kolejności kolum.
sort(List<Object[]>, Long) - Static method in class palio.modules.Sql
Sortuje zawartość listy (resul) rosnąco według podanej kolumny.
sort(Object[]) - Static method in class palio.modules.Util
Sortuje tablicę obiektów dla języka instancji.
sort(Object[], String) - Static method in class palio.modules.Util
Sortuje tablicę obiektów dla danego języka.
sort(List, Long, Boolean, Boolean, Boolean) - Method in class palio.modules.Util
Sortuje podaną listę tablic obiektów, otrzymaną np. w wyniku wykonania funkcji sql.read.
sort(List, Long) - Method in class palio.modules.Util
Sortuje podaną listę tablic obiektów, otrzymaną np. w wyniku wykonania funkcji sql.read.
sortTable(String, String, Boolean, Object[], Object[]) - Method in class palio.modules.HTML
Tworzy sortowalną tabelkę.
sortTable(String, String, Boolean, Object[], Object[], Boolean) - Method in class palio.modules.HTML
Tworzy sortowalną tabelkę.
sortTable(String, String, Boolean, Object[], List) - Method in class palio.modules.HTML
Tworzy sortowalną tabelkę.
sortTable(String, String, Boolean, Object[], List, PalioCode) - Method in class palio.modules.HTML
Tworzy sortowalną tabelkę.
sortTable(String, String, Boolean, Object[], List, Boolean) - Method in class palio.modules.HTML
Tworzy sortowalną tabelkę z możliwością podświetlania wierszy.
sortTable(String, String, Boolean, Object[], List, Boolean, PalioCode) - Method in class palio.modules.HTML
Tworzy sortowalną tabelkę z możliwością podświetlania wierszy.
sortTable(String, String, Boolean, Boolean, Object[], PalioCode) - Method in class palio.modules.HTML
Tworzy sortowalną tabelkę z arbitralnie tworzonym kodem; funkcja zapewnia umieszczenie nagłówka i skryptów sortujących.
sortTableCSS(String, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Tworzy definicję klas CSS dla tabelek sortowanych z domyślną kolorystyką
sortTableCSS(String, String, String, String, String, String, String, String, String, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Tworzy definicję klas CSS dla tabelek sortowanych.
sortTableCSS(String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Tworzy definicję klas CSS dla tabelek sortowanych.
split(String, String) - Static method in class palio.modules.Text
Dzieli tekst string na tablicę tekstów.
split(String, String, Boolean) - Static method in class palio.modules.Text
Dzieli tekst string na tablicę tekstów.
splitRegex(String, String) - Static method in class palio.modules.Text
Dzieli tekst string na tablicę tekstów.
Sql - Class in palio.modules
Moduł udostępnia zestaw funkcji do komunikacji za bazą danych.
Sql(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.Sql
 
sqrt(BigDecimal) - Static method in class palio.modules.Mth
Zwraca wartość pierwiastka kwadratowego z podanej liczby.
stackTrace() - Static method in class palio.modules.Error
Drukuje szczegółowy opis ostatniego błędu (wyjątku).
stackTraceToString(Throwable) - Static method in class palio.modules.Error
Returns given exception stack trace as String object
startRecording(String, Date, Date) - Method in class palio.modules.Wowza
Starts recording.
startRecording(String, Date, Date, String) - Method in class palio.modules.Wowza
Starts recording.
startRecording(String, Date, Date, String, String, Boolean) - Method in class palio.modules.Wowza
Starts recording.
startRecording(String, Date, Date, String, String, Boolean, Long, Long) - Method in class palio.modules.Wowza
Starts recording.
startsWith(String, String) - Static method in class palio.modules.Text
Zwraca true, gdy pierwszy argument zaczyna się od ciągu podanego w drugim argumencie.
STATUS_ACTIVE - Static variable in class palio.modules.CMS
 
STATUS_NOT_ACTIVE - Static variable in class palio.modules.CMS
 
STATUS_REMOVED - Static variable in class palio.modules.CMS
 
Std - Class in palio.modules
Moduł udostępnia zestaw standardowych funkcji ułatwiających tworzenie portali.
Std(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.Std
 
stop() - Method in class palio.modules.Scheduler.PalioTask
Deprecated. 
stopRecording(String, String) - Method in class palio.modules.Wowza
Stops recording.
stopTask(Long) - Method in class palio.modules.Scheduler
Deprecated.  
storeFile(String, String, String, String) - Method in class palio.modules.FTP
Wykonuje upload pliku na serwer
storeFile(String, String, String) - Method in class palio.modules.FTP
Wykonuje upload pliku na serwer
stringLen(String) - Static method in class palio.modules.Text
Zwraca długość tekstu string.
stripTags(String) - Static method in class palio.modules.HTML
Zwraca tekst odarty z tagów HTML-owych
subList(List, Long, Long) - Static method in class palio.modules.Util
Wyciąga fragment listy od indeksu from (włącznie) do indeksu to (wyłącznie).
submitButton(String, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla przycisk "submit" (zatwierdzenie formularza).
submitButton(String, String, String, String, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla przycisk (zatwierdzenie formularza).
submitButtonAutoHide(String, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla przycisk "submit" (zatwierdzenie formularza), który po wciśnięciu zostaje ukryty (zapobiega podwójnemu wysłaniu)
subscribe(Class<? extends EventListener<T>>, Class<T>) - Method in class palio.modules.EventBus
Subscribes given listener for events of given type.
subscribe(String, String) - Method in class palio.modules.EventBus
Subscribes given listener for events of given type
subscribeGroup(Long, Long) - Method in class palio.modules.Newsletter
Przypisuje subskrybenta do podanej grupy.
subString(String, Long, Long) - Static method in class palio.modules.Text
Zwraca wycinek tekstu string od from znaku (włącznie) do to znaku (bez tego znaku).
subString(String, Long) - Static method in class palio.modules.Text
Zwraca wycinek tekstu string od from znaku (razem z tym znakiem) do końca tekstu.
subtract(Long) - Static method in class palio.modules.Mth
Zmnienia znak liczby (z dodatniego na ujemny i odwrotnie).
subtract(BigDecimal) - Static method in class palio.modules.Mth
Zmnienia znak liczby (z dodatniego na ujemny i odwrotnie).
subtract(Long, Long) - Static method in class palio.modules.Mth
Zwraca różnicę dwóch liczb: l1 i l2 (l1 - l2).
subtract(BigDecimal, BigDecimal) - Static method in class palio.modules.Mth
Zwraca różnicę dwóch liczb: l1 i l2 (l1 - l2).
subtract(BigDecimal, Long) - Static method in class palio.modules.Mth
Zwraca różnicę dwóch liczb: l1 i l2 (l1 - l2).
subtract(Long, BigDecimal) - Static method in class palio.modules.Mth
Zwraca różnicę dwóch liczb: l1 i l2 (l1 - l2).
subtract(Date, Date) - Static method in class palio.modules.Mth
Zwraca różnicę dwóch dat w sekundach.
subtract(Date, Long) - Static method in class palio.modules.Mth
Zwraca datę date zmniejszoną o seconds sekund.
subtractSelf(String, Long) - Static method in class palio.modules.Mth
Od wartości parametru paramName odejmuje wartość number.
subtractSelf(String, BigDecimal) - Static method in class palio.modules.Mth
Od wartości parametru paramName odejmuje wartość number.
sunrise(BigDecimal, BigDecimal, Date, String) - Method in class palio.modules.Std
Zwraca godzinę wschodu słońca dla danego obszaru i strefy czasowej
sunrise(BigDecimal, BigDecimal, Date) - Method in class palio.modules.Std
Zwraca godzinę wschodu słońca dla danego obszaru i defaultowej strefy czasowej
sunrise(BigDecimal, BigDecimal) - Method in class palio.modules.Std
Zwraca godzinę wschodu słońca dla danego obszaru dla dzisiejszej daty dla defaultowej strefy czasowej
sunset(BigDecimal, BigDecimal, Date, String) - Method in class palio.modules.Std
Zwraca godzinę zachodu słońca dla danego obszaru dla danej strefy czasowej
sunset(BigDecimal, BigDecimal, Date) - Method in class palio.modules.Std
Zwraca godzinę zachodu słońca dla danego obszaru dla defaultowej strefy czasowej
sunset(BigDecimal, BigDecimal) - Method in class palio.modules.Std
Zwraca godzinę zachodu słońca dla danego obszaru dla dzisiejszej daty dla defaultowej strefy czasowej
suspendSending(Long) - Method in class palio.modules.Newsletter
Zatrzymuje rozsyłanie podanej wiadomości.
synchronizeCode(String, String, Boolean) - Method in class palio.modules.Admin
Synchronizuje kod aplikacyjny.
sysDate() - Static method in class palio.modules.Time
Zwraca aktualny czas systemowy w postaci daty.
sysDate() - Static method in class palio.modules.Util
Deprecated. Funkcja zamieniona na Time.sysDate()

T

tabCSS(String, String) - Method in class palio.modules.HTML
Tworzy definicje klas CSS dla zakładek z domyślną kolorystyką.
tabCSS(String, String, String, String, String, String, String, String, String, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Tworzy definicje klas CSS dla zakładek.
tableFind(Object[], Object) - Static method in class palio.modules.Util
Deprecated. Funkcja zamieniona na Util.find(Object[], Object)
tableGet(Object[], Long) - Static method in class palio.modules.Util
Deprecated. Funkcja zamieniona na Util.get(Object[], Long)
tableLen(Object[]) - Static method in class palio.modules.Util
Deprecated. Funkcja zamieniona na Util.length(Object[])
tableSet(Object[], Long, Object) - Static method in class palio.modules.Util
Deprecated. Funkcja zamieniona na Util.set(Object[], Long, Object)
tan(BigDecimal) - Method in class palio.modules.Mth
Zwraca wartość tangens od danej liczby.
test() - Method in class palio.modules.XBRL
 
testRolePassword(String, Long) - Method in class palio.modules.UserSecurity
Tests all matching rules, note that if one role is defined in multiple rules, it can cause conflict rules.
testRolesPassword(String, Set<Long>) - Method in class palio.modules.UserSecurity
Tests all matching rules, note that if one role is defined in multiple rules, it can cause conflict rules.
testUserPassword(String, PUser) - Method in class palio.modules.UserSecurity
Tests all matching rules, note that if one role is defined in multiple rules, it can cause conflict rules.
testUserPassword(String, Long) - Method in class palio.modules.UserSecurity
Tests all matching rules, note that if one role is defined in multiple rules, it can cause conflict rules.
testUserPassword(String, Long, String) - Method in class palio.modules.UserSecurity
Tests all matching rules, note that if one role is defined in multiple rules, it can cause conflict rules.
testUserPasswordAge(PUser, Date) - Method in class palio.modules.UserSecurity
Tests password age, checks if password is older than days from max value in age constraint.
testUserPasswordAge(PUser) - Method in class palio.modules.UserSecurity
Tests password age, checks if password is older than days from max value in age constraint.
testUserPasswordAge(Long, Date) - Method in class palio.modules.UserSecurity
Tests password age, checks if password is older than days from max value in age constraint.
testUserPasswordAge(Long, Date, String) - Method in class palio.modules.UserSecurity
Tests password age, checks if password is older than days from max value in age constraint.
testUserPasswordAge(Long) - Method in class palio.modules.UserSecurity
Tests password age, checks if password is older than days from max value in age constraint.
testUserPasswordAge(Long, String) - Method in class palio.modules.UserSecurity
Tests password age, checks if password is older than days from max value in age constraint.
testUserPasswordAge(String, Date) - Method in class palio.modules.UserSecurity
Tests password age, checks if password is older than days from max value in age constraint.
testUserPasswordAge(String, Date, String) - Method in class palio.modules.UserSecurity
Tests password age, checks if password is older than days from max value in age constraint.
testUserPasswordAge(String) - Method in class palio.modules.UserSecurity
Tests password age, checks if password is older than days from max value in age constraint.
Text - Class in palio.modules
Moduł Text udostępnia podstawowe funkcje operujące na ciągach znaków.
Text(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.Text
 
textArea(String, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla obszar tekstowy (textarea), z ustawioną na sztywno liczbą wierszy - 8 i kolumn - 30
textArea(String, String, Long, Long, Long) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla obszar tekstowy (textarea)
textArea(String, String, Long, Long, Long, String, String, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Pełna postać wywołania obszaru tekstowego.
textField(String, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla podstawowe pole tekstowe.
textField(String, String, Long) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla pole tekstowe z ograniczoną długością
textField(String, String, Long, Boolean, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla pole tekstowe z możliwością ustawienia jako pole wymagane, z ograniczoną długością.
textField(String, String, Boolean, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla pole tekstowe z możliwością ustawienia jako pole wymagane.
textField(String, String, Long, Boolean, String, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla pole tekstowe z dodatkową walidacją przy użyciu wyrażeń regularnych.
textField(String, String, Long, Boolean, String, String, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla pole tekstowe z dodatkową walidacją przy użyciu wyrażeń regularnych i dodatkowym tagiem.
textField(String, String, Long, Boolean, String, String, String, PalioCode) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla pole tekstowe z dodatkową walidacją przy użyciu wyrażeń regularnych i dodatkowym tagiem.
textField(String, String, Map) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla podstawowe pole tekstowe.
textField(String, String, Long, Boolean, String, String, String, String, String, String, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Pełna postać wywołania pola tekstowego
textField(String, String, Long, Boolean, String, String, String, String, String, String, String, PalioCode) - Static method in class palio.modules.HTML
Pełna postać wywołania pola tekstowego
textToHTML(String) - Static method in class palio.modules.HTML
Zamienia zarezerwowane znaki HTML na ich odpowiedniki zgodne z HTML.
textToHTML(String, Boolean) - Static method in class palio.modules.HTML
Zamienia zarezerwowane znaki HTML na ich odpowiedniki zgodne z HTML.
throwError(String) - Static method in class palio.modules.Error
Pozwala na rzucenie wyjątku PalioException w dowolnym momencie wykonywania kodu.
throwError() - Static method in class palio.modules.Error
Pozwala na rzucenie wyjątku PalioException w dowolnym momencie wykonywania kodu.
throwLastError() - Static method in class palio.modules.Error
Pozwala na ponowne rzucenie ostatniego wyjątku (jeżeli np. wyjątek został złapany a nie potrafimy go obsłużyć w danym miejscu).
thumbnail(Object, Long, Long) - Static method in class palio.modules.Imager
Deprecated. replaced by Imager.thumbnail(Object,Long,Long,Boolean)
thumbnail(Object, Long, Long, Boolean) - Static method in class palio.modules.Imager
Tworzy miniaturę obrazu, czyli obraz o podanym rozmiarze, ale z zachowaniem proporcji.
Time - Class in palio.modules
Moduł udostępnia funkcje do manipulacji na obiektach typu Date.
Time(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.Time
 
timeChart(String, String, String, Long, Long, String, Boolean, Object[], Date, Date, Map<String, Object>) - Method in class palio.modules.Chart
Generuje wykres czasowy.
timeChart(String, String, String, Long, Long, String, Boolean, Object[], Map<String, Object>) - Method in class palio.modules.Chart
 
timeChartURL(String, String, String, Long, Long, String, Boolean, Object[], Map) - Method in class palio.modules.Chart
Zwraca adres URL do wygenerowanego wykresu czasowego.
timeChartURL(String, String, String, Long, Long, String, Boolean, Object[]) - Method in class palio.modules.Chart
 
timeChartURL(String, String, String, Long, Long, String, Boolean, Object[], Date, Date, Map<String, Object>) - Method in class palio.modules.Chart
 
toArray(SnmpResponse) - Method in class palio.modules.SNMP
Converts SnmpResponse to it's array representation.
toBigDecimal(BigDecimal) - Static method in class palio.modules.Palio
Zwraca wartość number.
toBigDecimal(BigDecimal, Long) - Static method in class palio.modules.Palio
Zwraca wartość number z scale> miejscami po przecinku.
toBigDecimal(String) - Static method in class palio.modules.Palio
Przekształca wartość number do typu BigDecimal.
toBigDecimal(String, String, String) - Static method in class palio.modules.Palio
Przekształca wartość number do typu BigDecimal.
toBigDecimal(String, String, String, Long) - Static method in class palio.modules.Palio
Przekształca wartość number do typu BigDecimal.
toBigDecimal(Long) - Static method in class palio.modules.Palio
Przekształca wartość number do typu BigDecimal.
toBigDecimalParams(Object[]) - Static method in class palio.modules.Palio
Konwertuje wszystkie elementy paramertów z typu String do typu BigDecimal.
toBigDecimalParams(Object[], String, String) - Static method in class palio.modules.Palio
Konwertuje wszystkie elementy paramertów z typu String do typu BigDecimal.
toBigDecimalParams(Object[], String, String, Long) - Static method in class palio.modules.Palio
Konwertuje wszystkie elementy paramertów z typu String do typu BigDecimal.
toBoolean(String) - Static method in class palio.modules.Palio
Przekształca wartość value do typu Boolean.
toByte(Number) - Static method in class palio.modules.Reflect
 
toByte(String) - Static method in class palio.modules.Reflect
 
toBytes(String, String) - Static method in class palio.modules.Palio
Przekształca tekst w tablicę bajtów.
toBytes(String) - Static method in class palio.modules.Palio
Przekształca tekst w tablicę bajtów zgodnie ze standardowym kodowaniem znaków zapisanym w pliku konfiguracyjnym.
toByteTable(Object[]) - Static method in class palio.modules.Util
Tworzy tablicę bajtów z wartoœciami odpowiadającymi wartoœciom z podanej tablicy obiektów.
toChar(Number) - Static method in class palio.modules.Reflect
 
toChar(String) - Static method in class palio.modules.Reflect
 
toChar(String, Long) - Static method in class palio.modules.Reflect
 
toChars(String) - Static method in class palio.modules.Text
Rozbija ciąg znaków na pojedyncze znaki.
toCurrency(BigDecimal) - Static method in class palio.modules.Palio
Przekształca wartość number do typu String według opisu currency z pliku konfiguracyjnego.
toDate(String) - Static method in class palio.modules.HTML
Zwraca datę wpisaną w pole dateField o podanej nazwie.
toDate(String, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Zwraca datę wpisaną pole dateField o podanej nazwie.
toDate(Date) - Static method in class palio.modules.Palio
Zwraca wartość date.
toDate(Date, Long) - Static method in class palio.modules.Palio
Zaokrągla datę date według schematu określonego w roundMode.
toDate(String) - Static method in class palio.modules.Palio
Przekształca wartość date do typu Date.
toDate(String, String) - Static method in class palio.modules.Palio
Przekształca wartość date do typu Date według formatu format.
toDate(String, String, String) - Static method in class palio.modules.Palio
Przekształca wartość date do typu Date według formatu format zgodnie z wersją językową language.
toDate(String, String, String, String) - Static method in class palio.modules.Palio
Przekształca wartość date do typu Date według formatu format zgodnie z wersją językową language i zakładając że czas podany jest dla strefy czasowej timeZone.
toDate(Long) - Static method in class palio.modules.Time
Zwraca datę utworzoną z podanej liczby milisekund jakie upłynęły od dnia 1 stycznia 1970 roku.
toDate(BigDecimal) - Static method in class palio.modules.XLS
 
toDateParams(Object[]) - Static method in class palio.modules.Palio
Konwertuje wszystkie elementy paramertów z typu String do typu Date.
toDateParams(Object[], String) - Static method in class palio.modules.Palio
Konwertuje wszystkie elementy paramertów z typu String do typu Date.
toDateParams(Object[], String, String) - Static method in class palio.modules.Palio
Konwertuje wszystkie elementy paramertów z typu String do typu Date.
today() - Static method in class palio.modules.Time
Zwraca aktualną datę z wyzerowanym czasem.
today(String) - Static method in class palio.modules.Time
Zwraca aktualny dzień z dowolnie ustawionym czasem.
toDouble(Number) - Static method in class palio.modules.Reflect
 
toDouble(String) - Static method in class palio.modules.Reflect
 
toFloat(Number) - Static method in class palio.modules.Reflect
 
toFloat(String) - Static method in class palio.modules.Reflect
 
toHexString(byte[]) - Static method in class palio.modules.Util
Zamienia bajty na ich szestnastkową reprezentację tekstową.
toHexString(byte[], String) - Static method in class palio.modules.Util
Zamienia bajty na ich szestnastkową reprezentację tekstową.
toHTML(String) - Static method in class palio.modules.Text
W podanym tekście zamienia znaki: '<', '&', '$gt;' na ich graficzną reprezentację w HTML.
toHTML(String, String) - Static method in class palio.modules.Text
W podanym tekście zamienia znaki: '<', '&', '$gt;' na ich graficzną reprezentację w HTML.
toInitCap(String) - Static method in class palio.modules.Text
Przekształca tekst string rozpoczynając każdy wyraz z dużej litery, reszta wyrazu - z małych liter.
toInQuery(Object[]) - Static method in class palio.modules.Sql
Przekształca tablicę wartości objects do typu String i całość otacza nawiasami.
toInQuery(Collection<Object>) - Static method in class palio.modules.Sql
Przekształca kolekcję list do typu String i całość otacza nawiasami.
toInQuery(Object[], Boolean) - Static method in class palio.modules.Sql
Przekształca tablicę wartości objects do typu String i całość otacza nawiasami.
toInQuery(List<Object[]>, Long) - Static method in class palio.modules.Sql
Przekształca tablicę wartości objects do typu String i całość otacza nawiasami.
toInteger(Number) - Static method in class palio.modules.Reflect
 
toInteger(String) - Static method in class palio.modules.Reflect
 
toJSON(Object) - Static method in class palio.modules.JSON
Modeluje dane zawarte w dostarczonym obiekcie
toLong(Long) - Static method in class palio.modules.Palio
Zwraca wartość number.
toLong(String) - Static method in class palio.modules.Palio
Przekształca wartość number do typu Long.
toLong(BigDecimal) - Static method in class palio.modules.Palio
Przekształca wartość number do typu Long.
toLong(Object) - Static method in class palio.modules.Palio
Przekształca wartość number do typu Long.
toLong(Object[]) - Static method in class palio.modules.Palio
Przekształca tablicę wartości numbers do tablicy typu Long.
toLongParams(Object[]) - Static method in class palio.modules.Palio
Konwertuje wszystkie elementy paramertów z typu String do typu Long.
toLongTable(byte[]) - Static method in class palio.modules.Util
Tworzy tablicę obiektów Long z wartoœciami odpowiadającymi wartoœciom z podanej tablicy bajtów.
toLongTable(Object[]) - Static method in class palio.modules.Util
Tworzy kopię tablicy table z wartoœciami przekonwertowanymi do typu Long.
toLower(String) - Static method in class palio.modules.Text
Przekształca tekst string na małe litery.
toMap(Object) - Static method in class palio.modules.Beans
 
toMap(String[]) - Static method in class palio.modules.Palio
Zwraca mapę stworzoną z wartości parametrów o podanych nazwach.
toMap(Map<Object, Object[]>, Collection<Object[]>, Long) - Static method in class palio.modules.Sql
 
toMap(Map<Object, Object[]>, Collection<Object[]>, Object[]) - Static method in class palio.modules.Sql
 
toMap(Collection<Object[]>, Long) - Static method in class palio.modules.Sql
 
toMap(Collection<Object[]>, Object[]) - Static method in class palio.modules.Sql
 
toMillis(Date) - Static method in class palio.modules.Time
Zwraca ilość milisekund jakie upłynęły od dnia 1 stycznia 1970 roku do podanej daty.
toMillis() - Static method in class palio.modules.Time
Zwraca aktualny czas systemowy w postaci liczby milisekund jakie upłynęły od dnia 1 stycznia 1970 roku.
tomorrow() - Static method in class palio.modules.Time
Zwraca jutrzejszą datę z wyzerowanym czasem.
tomorrow(String) - Static method in class palio.modules.Time
Zwraca aktualny dzień z dowolnie ustawionym czasem.
toParams(String, Object) - Static method in class palio.modules.Beans
Na postawie beana ustawia parametry globalne o nazwach odpowiadających polom beana.
toShort(Number) - Static method in class palio.modules.Reflect
 
toSortedMap(Collection<Object[]>, Long) - Static method in class palio.modules.Sql
 
toSortedMap(Collection<Object[]>, Object[]) - Static method in class palio.modules.Sql
 
toString(String) - Static method in class palio.modules.Palio
Zwraca wartość string.
toString(Object) - Static method in class palio.modules.Palio
Przekształca wartość object do typu String.
toString(Date) - Static method in class palio.modules.Palio
Przekształca wartość date do typu String.
toString(Date, String) - Static method in class palio.modules.Palio
Przekształca wartość date do typu String według formatu format.
toString(Date, String, String) - Static method in class palio.modules.Palio
Przekształca wartość date do typu String według formatu format.
toString(Date, String, String, String) - Static method in class palio.modules.Palio
Przekształca wartość date do typu String według formatu format.
toString(Long) - Static method in class palio.modules.Palio
Przekształca wartość number do typu String.
toString(BigDecimal) - Static method in class palio.modules.Palio
Przekształca wartość number do typu String.
toString(BigDecimal, String, String) - Static method in class palio.modules.Palio
Przekształca wartość number do typu String.
toString(BigDecimal, String, String, Long, Boolean) - Static method in class palio.modules.Palio
Przekształca wartość number do typu String.
toString(BigDecimal, String) - Static method in class palio.modules.Palio
Przekształca wartość number do typu String.
toString(BigDecimal, String, String, Long) - Static method in class palio.modules.Palio
Przekształca wartość number do typu String.
toString(byte[], String) - Static method in class palio.modules.Palio
Przekształca tablicę bajtów w tekst.
toString(byte[]) - Static method in class palio.modules.Palio
Przekształca tablicę bajtów w tekst zgodnie ze standardowym kodowaniem znaków zapisanym w pliku konfiguracyjnym.
toString(Boolean) - Static method in class palio.modules.Palio
Przekształca wartość value do typu String.
toString(Object[]) - Static method in class palio.modules.Palio
Przekształca tablicę wartości objects do typu String.
toString(SnmpResponse) - Method in class palio.modules.SNMP
Converts SnmpResponse to it's String representation.
toStringNoNull(Long) - Static method in class palio.modules.Palio
Przekształca wartość number do typu String.
toStringNoNull(BigDecimal) - Static method in class palio.modules.Palio
Przekształca wartość number do typu String.
toStringNoNull(BigDecimal, String, String) - Static method in class palio.modules.Palio
Przekształca wartość number do typu String.
toStringNoNull(BigDecimal, String, String, Long, Boolean) - Static method in class palio.modules.Palio
Przekształca wartość number do typu String.
toStringNoNull(BigDecimal, String) - Static method in class palio.modules.Palio
Przekształca wartość number do typu String.
toStringNoNull(BigDecimal, String, String, Long) - Static method in class palio.modules.Palio
Przekształca wartość number do typu String.
touchThread(Long) - Method in class palio.modules.Forum
Dodaje "oglądnięcie" do wątku
touchThread(String, Long) - Method in class palio.modules.Forum
Dodaje "oglądnięcie" do wątku
toUpper(String) - Static method in class palio.modules.Text
Przekształca tekst string na duże litery.
toUpperFirst(String) - Static method in class palio.modules.Text
Przekształca tekst zamieniając pierszą literę na dużą.
trace(String) - Method in class palio.modules.Log
Wpisuje informacje typu TRACE do domyślnego pliku logów jpalio
trace(String, Throwable) - Method in class palio.modules.Log
Wpisuje informacje typu TRACE do domyślnego pliku logów jpalio
trace(String, String) - Method in class palio.modules.Log
Wpisuje informacje typu TRACE do pliku o nazwie loggerName
trace(String, String, Throwable) - Method in class palio.modules.Log
Wpisuje informacje typu TRACE do pliku o nazwie loggerName
transaction(Object[], PalioCode) - Method in class palio.modules.Sql
Instrukcje modułu Sql zawarte w skompilowanym kodzie palio jako transactionCode odwołujące się do połączeń wyspecyfikowanych poprzez nazwy jako parametr connectors bedą wykonywane na izolowanych, transakcyjnych połączeniach z bazami danych.
transaction(PalioCode) - Method in class palio.modules.Sql
Instrukcje modułu Sql zawarte w skompilowanym kodzie palio jako transactionCode odwołujące się do standardowego połączenia data bedą wykonywane na izolowanym, transakcyjnym połączeniu z bazą danych.
transaction(String, PalioCode) - Method in class palio.modules.Sql
Instrukcje modułu Sql zawarte w skompilowanym kodzie palio jako transactionCode odwołujące się do połączenia connector bedą wykonywane na izolowanym, transakcyjnym połączeniu z bazą danych.
transactionAdd(String) - Method in class palio.modules.Sql
 
transactionAdd(Object[]) - Method in class palio.modules.Sql
 
transactionStart() - Method in class palio.modules.Sql
 
transactionStop() - Method in class palio.modules.Sql
 
transform(String, String, Map, String, String) - Static method in class palio.modules.Xml
Dokonuje przekształcenia XSLT podanego Xml'a przy uzyciu podanego arkusza styli
transform(String, String) - Static method in class palio.modules.Xml
Dokonuje przekształcenia XSLT podanego Xml'a przy uzyciu podanego arkusza styli
TRANSITION_BUTTON_CSS_CLASS - Static variable in class palio.modules.Hetman
 
treeTypeExists(Long) - Method in class palio.modules.Designer
Sprawdza czy istnieje katalog o podanym id.
trim(String) - Static method in class palio.modules.Text
Zwraca string po obcięciu początkowych i końcowych pustych znaków (spacji, tabulacji, nowej linii, powrotu karetki).
truncateReportCompressedContent(Long) - Method in class palio.modules.Report
Usuwa skompresowaną treść raportu zastępując ją wpisem "truncated".
truncateReportContent(Long) - Method in class palio.modules.Report
Usuwa nieskompresowaną treść raportu zastępując ją wpisem "truncated".
truncateTime(Date) - Static method in class palio.modules.Time
Obcina czas w podanej dacie

U

unbind(String, String) - Method in class palio.modules.Ldap
usuwa obiekt o danej nazwie
undeleteAd(Long) - Method in class palio.modules.Ads
Przywraca skasowaną reklamę (ustawia status [A]ctive).
undeleteClient(Long) - Method in class palio.modules.Ads
Przywraca skasowanego klienta (ustawia status [A]ctive).
undeleteRotator(Long) - Method in class palio.modules.Ads
Przywraca skasowany rotator (ustawia status [A]ctive).
unlockLanguage(Long) - Method in class palio.modules.Lang
Odblokowuje język o podanym id (ustawia status="N").
unlockProcess(Long) - Method in class palio.modules.Proc
Odblokowuje podany proces.
unlockReport(Long) - Method in class palio.modules.Report
Zmienia stan zablokowanego zlecenia na raport na "gotowy" (R).
unlockUser(Long) - Method in class palio.modules.Newser
Deprecated.  
unlockUser(String) - Method in class palio.modules.Newser
Deprecated.  
unlockUser(Long) - Method in class palio.modules.User
Odblokowuje użytkownika
unlockUser(String, Long) - Method in class palio.modules.User
Odblokowuje użytkownika
unsubscribeGroup(Long, Long) - Method in class palio.modules.Newsletter
Wypisuje subskrybenta z podanej grupy.
upcaBar(String, Map<String, Object>) - Method in class palio.modules.Bar
Generuje kod kreskowy typu UPCA jako obrazek PNG.
upcaBarURL(String, Map<String, Object>) - Method in class palio.modules.Bar
Generuje obrazek z kodem kreskowym typu UPCA i zwraca do niego link.
upceBar(String, Map<String, Object>) - Method in class palio.modules.Bar
Generuje kod kreskowy typu UPCE jako obrazek PNG.
upceBarURL(String, Map<String, Object>) - Method in class palio.modules.Bar
Generuje obrazek z kodem kreskowym typu UPCE i zwraca do niego link.
updateAd(Long, Long, Long, Long, Date, Long, String, String, String) - Method in class palio.modules.Ads
Aktualizuje dane reklamy.
updateBugModule(Long, String, String) - Method in class palio.modules.BugBase
Deprecated. Użyj updatePriority()
updateBugModule(Long, String, String, String) - Method in class palio.modules.BugBase
Deprecated. Użyj getPriorityByCode()
updateCategory(Long, String, String, String) - Method in class palio.modules.BugBase
Zmienia dane kategorii
updateClient(Long, String, String, String, String, String, String, String, String) - Method in class palio.modules.Ads
Aktualizuje dane klienta.
updateClient(String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String) - Method in class palio.modules.Ezop
Zmienia dane klienta w systemie na podane dane.
updateFile() - Method in class palio.modules.GeoIP
Only if dat_file was not specified
updateFile(boolean) - Method in class palio.modules.GeoIP
Only if dat_file was not specified
updateGroup(Long, String) - Method in class palio.modules.Newsletter
Aktualizuje dane grupy.
updateGroup(Long, String, Long) - Method in class palio.modules.Newsletter
Aktualizuje dane grupy.
updateInfoType(Long, String, String, String) - Method in class palio.modules.BugBase
Zmienia dane Typu wiadomosci Zmiana typów 0 i 1 nie powiedzie się.
updateMessage(Long, String, String, String, String, Long) - Method in class palio.modules.Newsletter
Aktualizuje dane wiadomości.
updateModule(Long, String, String, String) - Method in class palio.modules.BugBase
Zmienia dane modułu.
updateObject(Long, Long, Long, String, String, String, String) - Method in class palio.modules.Designer
Aktualizuje obiekt.
updateObjectContent(String, String) - Method in class palio.modules.Designer
Aktualizuje treść obiektu.
updateObjectContent(Long, String) - Method in class palio.modules.Designer
Aktualizuje treść obiektu.
updatePage(Long, Long, String, String, Long, Long, Boolean, Boolean, Boolean, Boolean, String, Boolean) - Method in class palio.modules.Designer
Aktualizuje stronę.
updatePriority(Long, String, String, String) - Method in class palio.modules.BugBase
Zmienia dane Priorytetu
updateResource(Long, String, String, String, String) - Method in class palio.modules.BugBase.BugResources
 
updateRole(Long, String, String, String, Long) - Method in class palio.modules.User
Funkcja sluży do zmiany danej roli nazwy, nazwy wyswietlanej, opisu i id roli nadrzednej.
updateRotator(Long, String, String, String) - Method in class palio.modules.Ads
Aktualizuje dane rotatora.
updateState(Long, String, String, String) - Method in class palio.modules.BugBase
Zmienia dane Stanu
updateSubscriber(Long, String, String, String, String, String, String) - Method in class palio.modules.Newsletter
Aktualizuje dane subskrybenta.
updateSubscriber(Long, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, Long) - Method in class palio.modules.Newsletter
Aktualizuje dane subskrybenta.
updateTreeType(Long, String, String) - Method in class palio.modules.Designer
Aktualizuje katalog.
updateTreeTypeParentId(Long, Long) - Method in class palio.modules.Designer
Przenosi katalog do innego katalogu.
uploadField() - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla pole typu file z ustawioną nazwą "File".
uploadField(Boolean, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla pole typu file z ustawioną nazwą "File".
uploadField(String, Boolean, String) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla pole typu file z możliwością ustawienia dowolnej nazwy.
uploadField(String, Boolean, String, Long) - Static method in class palio.modules.HTML
Wyświetla pole typu file z możliwością ustawienia dowolnej nazwy.
url(String, Boolean) - Static method in class palio.modules.Media
Returns URL to PMedia object with given code.
url(String) - Static method in class palio.modules.Media
Returns URL to media object URL will be rewrited by urlrewrite's rules defined at instance configuration (if they exists)
url(String, Object, String, Boolean) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres danej strony.
url(String, Object, String) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres danej strony.
url(String, Object, Boolean, String) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres danej strony.
url(String, String) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres danej strony.
url(String, Object) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres danej strony.
url(String) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres danej strony.
url(String, Object[], Boolean, Boolean) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres danej strony.
url(String, Object[], Boolean) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres danej strony.
url(String, Object[]) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres danej strony.
url(String, Object, Map<String, Object>, Boolean) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres danej strony.
url(String, Object, Map<String, Object>) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres danej strony.
url(String, Object, Boolean, Map<String, Object>) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres danej strony.
url(String, Map<String, Object>) - Static method in class palio.modules.Page
Zwraca fizyczny adres danej strony.
URL_RUN_STRING - Static variable in class palio.modules.UrlModule
 
urlContent(String) - Static method in class palio.modules.Page
Pobiera tekstową zawartość spod zadanego urla z domyślnym kodowaniem ISO-8859-2.
urlContent(String, Long, Long) - Static method in class palio.modules.Page
Pobiera tekstową zawartość spod zadanego urla z domyślnym kodowaniem ISO-8859-2.
urlContent(String, String) - Static method in class palio.modules.Page
Pobiera tekstową zawartość spod zadanego urla
urlContent(String, String, Long, Long) - Static method in class palio.modules.Page
Pobiera tekstową zawartość spod zadanego urla
urlContent(String, String, String) - Static method in class palio.modules.Page
Pobiera tekstową zawartość spod zadanego url'a z prostą autoryzacją HTTP z domyślnym kodowaniem ISO-8859-2
urlContent(String, String, String, Long, Long) - Static method in class palio.modules.Page
Pobiera tekstową zawartość spod zadanego url'a z prostą autoryzacją HTTP z domyślnym kodowaniem ISO-8859-2
urlContent(String, String, String, String) - Static method in class palio.modules.Page
Pobiera tekstową zawartość spod zadanego url'a z prostą autoryzacją HTTP
urlContent(String, String, String, String, Long, Long) - Static method in class palio.modules.Page
Pobiera tekstową zawartość spod zadanego url'a z prostą autoryzacją HTTP
urlContent(String, String, String, String, Map) - Static method in class palio.modules.Page
Pobiera tekstową zawartość spod zadanego url'a z prostą autoryzacją HTTP.
urlContent(String, String, String, String, Map, Long, Long) - Static method in class palio.modules.Page
Pobiera tekstową zawartość spod zadanego url'a z prostą autoryzacją HTTP.
urlDecode(String) - Static method in class palio.modules.Util
Dekoduje ciąg znaków zakodowany metodą urlEncode Od jPALIO 7.0.32 nie jest wymagany do poprawnego przesyłania znaków narodowych przez URL metodą GET
urlEncode(String) - Static method in class palio.modules.Util
Deprecated.  
urlEncodeAll(String) - Static method in class palio.modules.Util
Koduje ciąg znaków do postaci "x-www-form-urlencoded".
UrlModule - Class in palio.modules
Moduł umożliwiający generowanie adresów do starego Palio.
UrlModule(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.UrlModule
Konstruktor klasy PDFPackage.
urlPostBug(String, String, String, String, Map, Map) - Static method in class palio.modules.BugBase
NA RAZIE NIE UZYWAC Funkcja do przesyania informacji o bledach miedzy instancjami jPalio.
User - Class in palio.modules
Moduł do zarządzania rolami, użytkownikami i sesjami.
User(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.User
 
userID() - Static method in class palio.modules.User
Zwraca identyfikator zalogowanego użytkownika
userID(String) - Method in class palio.modules.User
Zwraca identyfikator danego użytkownika
userID(String, String) - Method in class palio.modules.User
Zwraca identyfikator danego użytkownika
userID(Long, String) - Method in class palio.modules.User
Zwraca identyfikator użytkownika przypisanego do sesji o podanych parametrach, ale tylko wtedy gdy sesja istnieje i jest aktywna.
userID(Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca identyfikator użytkownika przypisanego do sesji o podanym ID
userID(String, Long, String) - Method in class palio.modules.User
Zwraca identyfikator użytkownika przypisanego do sesji o podanych parametrach, ale tylko wtedy gdy sesja istnieje i jest aktywna.
userID(String, Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca identyfikator użytkownika przypisanego do sesji o podanym ID
userName() - Static method in class palio.modules.User
Zwraca nazwę (login) zalogowanego użytkownika
userName(Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca nazwę (login) danego użytkownika
userName(String, Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca nazwę (login) danego użytkownika
userPrivs() - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca listę nazw wszystkich (aktywnych i wygasłych) przywlejów, które posiada zalogowany użytkownik.
userPrivs() - Method in class palio.modules.User
Zwraca listę nazw wszystkich (aktywnych i wygasłych) przywlejów, które posiada zalogowany użytkownik.
userPrivs(Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca kolekcję nazw wszystkich (aktywnych i wygasłych) przywlejów, które posiada dany użytkownik.
userPrivs(String, Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca kolekcję nazw wszystkich (aktywnych i wygasłych) przywlejów, które posiada dany użytkownik.
userPrivsID() - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca kolekcję identyfikatorów wszystkich (aktywnych i wygasłych) przywlejów, które posiada zalogowany użytkownik.
userPrivsID() - Static method in class palio.modules.User
Zwraca kolekcję identyfikatorów wszystkich (aktywnych i wygasłych) przywlejów, które posiada zalogowany użytkownik.
userPrivsID(Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca kolekcję identyfiaktorów wszystkich (aktywnych i wygasłych) przywlejów, które posiada dany użytkownik.
userPrivsID(String, Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca kolekcję identyfiaktorów wszystkich (aktywnych i wygasłych) przywlejów, które posiada dany użytkownik.
userPrivsNames(Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca kolekcję nazw wszystkich (aktywnych i wygasłych) przywlejów, które posiada dany użytkownik.
userPrivsNames(String, Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca kolekcję nazw wszystkich (aktywnych i wygasłych) przywlejów, które posiada dany użytkownik.
userRoles() - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca kolekcję nazw ról (również tych wygasłych), które posiada zalogowany użytkownik.
userRoles() - Method in class palio.modules.User
Zwraca kolekcję nazw ról (również tych wygasłych), które posiada zalogowany użytkownik.
userRoles(Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca kolekcję nazw ról (również tych wygasłych), które posiada dany użytkownik.
userRoles(String, Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca kolekcję nazw ról (również tych wygasłych), które posiada dany użytkownik.
userRolesID() - Static method in class palio.modules.Session
Zwraca kolekcję identyfikatorów ról (również tych wygasłych), które posiada zalogowany użytkownik.
userRolesID() - Static method in class palio.modules.User
Zwraca kolekcję identyfikatorów ról (również tych wygasłych), które posiada zalogowany użytkownik.
userRolesID(Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca kolekcję identyfiaktorów ról (również tych wygasłych), które posiada dany użytkownik.
userRolesID(String, Long) - Method in class palio.modules.User
Zwraca kolekcję identyfiaktorów ról (również tych wygasłych), które posiada dany użytkownik.
UserSecurity - Class in palio.modules
 
UserSecurity(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.UserSecurity
 
Util - Class in palio.modules
Moduł udostępnia różnego rodzaju funkcje użytkowe.
Util(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.Util
 

V

validateAddress(String) - Method in class palio.modules.Wowza
Validates Wowza Media Server address.
validateEmail(String) - Static method in class palio.modules.Mail
Deprecated.  
VERSION - Static variable in class palio.modules.IText
 
videoFlash(String) - Method in class palio.modules.Media
Zwraca odtwarzacz plików video flv
videoFlash(String, Long, Long, String) - Method in class palio.modules.Media
Zwraca odtwarzacz plików video flv
videoFlash(String, Long, Long, String, Long) - Method in class palio.modules.Media
Zwraca odtwarzacz plików video flv
videoFlash(String, Long, Long, String, Long, Boolean, Boolean, Boolean, Boolean) - Method in class palio.modules.Media
Zwraca odtwarzacz plików video flv
videoFlash(String, Long, Long, String, Long, Boolean, Boolean, Boolean, Boolean, Boolean, Boolean, String) - Method in class palio.modules.Media
Zwraca odtwarzacz plików video flv
videoFlash(String, String) - Method in class palio.modules.Media
Zwraca odtwarzacz plików video flv
videoFlash(String, String, Long, Long, String) - Method in class palio.modules.Media
Zwraca odtwarzacz plików video flv
videoFlash(String, String, Long, Long, String, Long) - Method in class palio.modules.Media
Zwraca odtwarzacz plików video flv
videoFlash(String, String, Long, Long, String, Long, Boolean, Boolean, Boolean, Boolean) - Method in class palio.modules.Media
Zwraca odtwarzacz plików video flv
videoFlash(String, String, Long, Long, String, Long, Boolean, Boolean, Boolean, Boolean, Boolean, Boolean, String) - Method in class palio.modules.Media
Zwraca odtwarzacz plików video flv

W

walkS(String, String, String, Long, Long, String, Boolean) - Method in class palio.modules.SNMP
Walks oid tree from given oid.
walkS(String, String, String, String, Boolean) - Method in class palio.modules.SNMP
Walks oid tree from given oid.
warn(String) - Method in class palio.modules.Log
Wpisuje informacje typu WARN do domyślnego pliku logów jpalio
warn(String, Throwable) - Method in class palio.modules.Log
Wpisuje informacje typu WARN do domyślnego pliku logów jpalio
warn(String, String) - Method in class palio.modules.Log
Wpisuje informacje typu WARN do pliku o nazwie loggerName
warn(String, String, Throwable) - Method in class palio.modules.Log
Wpisuje informacje typu WARN do pliku o nazwie loggerName
Warset - Class in palio.modules
Date: 2005-07-13 Time: 11:06:20
Warset(Instance) - Constructor for class palio.modules.Warset
 
weekDates(Date) - Static method in class palio.modules.Time
Zwraca tablicę dat dla całego tygodnia, w której zawiera się podana data.
whiteList(String, Map) - Static method in class palio.modules.HTML
Filtruje podany kod HTML stosując zasadę białej listy, według reguł zawartych w argumencie permits.
Wowza - Class in palio.modules
Wowza Media Server - jPALIO integration module.
Wowza(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.Wowza
 
wrap(String, Long) - Static method in class palio.modules.Text
Dzieli teksty (dopisuje znaki nowej linii) tak, aby każda linia nie była dłuższa niż maxLength znaków.
write(String, String) - Static method in class palio.modules.Disk
Zapisuje dane do pliku na dysku.
write(String, String, String) - Static method in class palio.modules.Disk
Zapisuje dane do pliku na dysku
write(String, byte[]) - Static method in class palio.modules.Disk
Zapisuje dane do pliku na dysku
write(String, byte[]) - Method in class palio.modules.Net
 
write(String, String) - Method in class palio.modules.Net
 
write(String, Long, byte[]) - Static method in class palio.modules.Net
Pozwala na wysłanie dowolnych danych do podanego źródła TCP (host, port).
write(Object, String) - Static method in class palio.modules.Pipe
Pisze podany ciąg znaków do strumienia wyjściowego.
write(String) - Method in class palio.modules.Sql
Wykonuje polecenie SQL (insert, update lub delete).
write(String, Object[]) - Method in class palio.modules.Sql
Wykonuje polecenie SQL (insert, update lub delete).
write(String, String) - Method in class palio.modules.Sql
Wykonuje polecenie SQL (insert, update lub delete).
write(String, String, Object[]) - Method in class palio.modules.Sql
Wykonuje polecenie SQL (insert, update lub delete).
writeBatch(Object[]) - Method in class palio.modules.Sql
Wykonuje zestaw poleceń SQL (insert, update lub delete).
writeBatch(String, Object[]) - Method in class palio.modules.Sql
Wykonuje zestaw poleceń SQL (insert, update lub delete).
writeBinary(byte[]) - Static method in class palio.modules.Page
Wysyła dane binarne do klienta.
writeBinary(InputStream) - Static method in class palio.modules.Page
Wysyła dane binarne do klienta.
writeBlob(String, byte[]) - Method in class palio.modules.Sql
Wykonuje zapis danej typu Blob do bazy.
writeBlob(String, Object[], byte[]) - Method in class palio.modules.Sql
Wykonuje zapis danej typu Blob do bazy.
writeBlob(String, String, byte[]) - Method in class palio.modules.Sql
Wykonuje zapis danej typu Blob do bazy.
writeBlob(String, String, Object[], byte[]) - Method in class palio.modules.Sql
Wykonuje zapis danej typu Blob do bazy.
writeClob(String, String) - Method in class palio.modules.Sql
Wykonuje zapis danej typu Clob do bazy.
writeClob(String, Object[], String) - Method in class palio.modules.Sql
Wykonuje zapis danej typu Clob do bazy.
writeClob(String, String, String) - Method in class palio.modules.Sql
Wykonuje zapis danej typu Clob do bazy.
writeClob(String, String, Object[], String) - Method in class palio.modules.Sql
Wykonuje zapis danej typu Clob do bazy.
writeObject(Object) - Static method in class palio.modules.Util
 
writeReturn(String) - Method in class palio.modules.Sql
Wykonuje polecenie SQL (insert, update lub delete).
writeReturn(String, Object[]) - Method in class palio.modules.Sql
Wykonuje polecenie SQL (insert, update lub delete).
writeReturn(String, String) - Method in class palio.modules.Sql
Wykonuje polecenie SQL (insert, update lub delete).
writeReturn(String, String, Object[]) - Method in class palio.modules.Sql
Wykonuje polecenie SQL (insert, update lub delete).
Wsc - Class in palio.modules
Moduł pozwala na pobranie informacji o certyfikacie klienta.
Wsc(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.Wsc
Konstruktor

X

XBRL - Class in palio.modules
 
XBRL(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.XBRL
 
XLS - Class in palio.modules
Moduł udostępnia zestaw funkcji wykorzystywanych do wykonywania opearcji na plikach w formacie XLS, XLSX (excel).
XLS(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.XLS
 
Xml - Class in palio.modules
Funkcje modułu: generowanie dokumentów XML transformowanie istniejących dokumentów XML za pomocą XSLT wykonywanie zapytań XPath na istniejących dokumentach XML Moduł jest dostępny w każdej instancji jPalio.
Xml(Instance, Properties) - Constructor for class palio.modules.Xml
 
xor(Boolean, Boolean) - Static method in class palio.modules.Logic
Zwraca sumę logiczną modulo 2 (XOR, exclusive OR).
xor(Object[]) - Static method in class palio.modules.Logic
Zwraca sumę logiczną modulo 2 (XOR, exclusive OR).
XYLineChart(String, String, String, Long, Long, Object[], Map) - Static method in class palio.modules.Chart
Generuje wykres typu XY
XYLineChart(String, String, String, Long, Long, Object[]) - Static method in class palio.modules.Chart
 
XYLineChartURL(String, String, String, Long, Long, Object[], Map<String, Object>) - Method in class palio.modules.Chart
Zwraca adres URL do wygenerowanego wykresu typu XY.
XYLineChartURL(String, String, String, Long, Long, Object[]) - Method in class palio.modules.Chart
 

Z

ZeroBigDecimal - Static variable in class palio.modules.Mth
 

_

_addBigDecimal(Object[], boolean[]) - Static method in class palio.modules.Palio
 
_addLong(Object[], boolean[]) - Static method in class palio.modules.Palio
 
_createThread(SQLConnectable, String, Long, Long, Long) - Method in class palio.modules.Forum
 
_for(String, PalioCode) - Static method in class palio.modules.Palio
Wykonuje instrukcję pętli for.
_for(String, Collection, PalioCode) - Static method in class palio.modules.Palio
Wykonuje instrukcję pętli for kod code dla wszystkich wierszy z kolekcji loopList.
_for(String, Collection, String, PalioCode) - Static method in class palio.modules.Palio
Wykonuje instrukcję pętli for kod code dla wszystkich wierszy z kolekcji loopList.
_for(String, Collection, Long, PalioCode) - Static method in class palio.modules.Palio
Wykonuje instrukcję pętli for kod code dla wszystkich wierszy z kolekcji loopList.
_for(String, Enumeration, PalioCode) - Static method in class palio.modules.Palio
Wykonuje instrukcję pętli for kod code dla wszystkich wartości z enumeracji enumeration.
_for(String, Object[], Long, PalioCode) - Static method in class palio.modules.Palio
Wykonuje instrukcję pętli for kod code dla wszystkich elementów z tablicy loopTable.
_for(String, Object[], PalioCode) - Static method in class palio.modules.Palio
Wykonuje instrukcję pętli for kod code dla wszystkich elementów z tablicy loopTable.
_for(Long, PalioCode) - Static method in class palio.modules.Palio
Wykonuje instrukcję pętli for.
_for(String, Map, PalioCode) - Static method in class palio.modules.Palio
Wykonuje kod code dla wszystkich elementów mapy loopMap.
_getTask(Long) - Method in class palio.modules.Scheduler
 
_hostURL(StringBuilder, String, String, int, String, String, boolean) - Static method in class palio.modules.Page
 
_if(Boolean, PalioCode, PalioCode) - Static method in class palio.modules.Palio
Wykonuje instrukcję warunkową if.
_if(Boolean, PalioCode) - Static method in class palio.modules.Palio
Wykonuje instrukcję warunkową if.
_if(Boolean, Object, Object) - Static method in class palio.modules.Palio
Jeżeli wartość condition jest true to zwraca objectTrue, w przeciwnym razie zwraca objectFalse.
_multiplyBigDecimal(Object[], boolean[]) - Static method in class palio.modules.Palio
 
_multiplyLong(Object[]) - Static method in class palio.modules.Palio
 
_return() - Static method in class palio.modules.Palio
Terminates execution of current object.
_return(Object) - Static method in class palio.modules.Palio
Terminates execution of current object and returns result to invoker.
_try(PalioCode, PalioCode) - Static method in class palio.modules.Palio
Wykonuje kod z przechwytywaniem wyjątków try.
_try(PalioCode, PalioCode, PalioCode) - Static method in class palio.modules.Palio
Wykonuje kod z przechwytywaniem wyjątków try.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z _