palio.modules
Class Logic

java.lang.Object
 extended by palio.modules.core.Module
   extended by palio.modules.Logic
All Implemented Interfaces:
palio.modules.core.CurrentModuleDataKeys

public class Logic
extends palio.modules.core.Module

Moduł udostępnia podstawowe operatory logiczne oraz operatory porównania.

Moduł jest dostępny w każdej instancji jPalio.

Version:
1.0.5
Author:
Krzysztof Synowiec (ksynowiec@torn.com.pl)

Field Summary
 
Fields inherited from interface palio.modules.core.CurrentModuleDataKeys
DESIGNER_ACTIONS_BUFFER, HTML_FORM_BUILDER, HTML_MAP_BUILDER, HTML_MENU_BUILDER, HTML_TOOLTIPS_BUFFER, ITEXT_DOCUMENT, MAIL_MESSAGE, XLS_DOCUMENT, XML_DOCUMENT
 
Constructor Summary
Logic(palio.Instance instance, java.util.Properties parameters)
          konstruktor domyślny
 
Method Summary
static java.lang.Boolean and(java.lang.Boolean b1, java.lang.Boolean b2)
          Zwraca iloczyn logiczny (AND).
static java.lang.Boolean and(java.lang.Object[] booleans)
          Zwraca iloczyn logiczny (AND).
static java.lang.Boolean bigger(java.math.BigDecimal l1, java.math.BigDecimal l2)
          Sprawdza, czy liczba 1 jest większa od liczby 2.
static java.lang.Boolean bigger(java.math.BigDecimal l1, java.lang.Long l2)
          Sprawdza, czy liczba 1 jest większa od liczby 2.
static java.lang.Boolean bigger(java.util.Date d1, java.util.Date d2)
          Sprawdza, czy data 1 jest większa od daty 2.
static java.lang.Boolean bigger(java.lang.Long l1, java.math.BigDecimal l2)
          Sprawdza, czy liczba 1 jest większa od liczby 2.
static java.lang.Boolean bigger(java.lang.Long l1, java.lang.Long l2)
          Sprawdza, czy liczba 1 jest większa od liczby 2.
static java.lang.Boolean bigger(java.lang.String s1, java.lang.String s2)
          Sprawdza, czy tekst 1 jest większy od tekstu 2.
static java.lang.Boolean biggerIgnoreCase(java.lang.String s1, java.lang.String s2)
          Sprawdza, czy tekst 1 jest większy od tekstu 2 ignorując wielkość liter
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $>(s1, s2).
static java.lang.Boolean biggerOrEquals(java.math.BigDecimal l1, java.math.BigDecimal l2)
          Sprawdza, czy liczba 1 jest większa lub równa od liczby 2.
static java.lang.Boolean biggerOrEquals(java.math.BigDecimal l1, java.lang.Long l2)
          Sprawdza, czy liczba 1 jest większa lub równa od liczby 2.
static java.lang.Boolean biggerOrEquals(java.util.Date d1, java.util.Date d2)
          Sprawdza, czy data 1 jest większa lub równa od daty 2.
static java.lang.Boolean biggerOrEquals(java.lang.Long l1, java.math.BigDecimal l2)
          Sprawdza, czy liczba 1 jest większa lub równa od liczby 2.
static java.lang.Boolean biggerOrEquals(java.lang.Long l1, java.lang.Long l2)
          Sprawdza, czy liczba 1 jest większa lub równa od liczby 2.
static java.lang.Boolean biggerOrEquals(java.lang.String s1, java.lang.String s2)
          Sprawdza, czy tekst 1 jest większy lub równy od tekstu 2.
static java.lang.Boolean biggerOrEqualsIgnoreCase(java.lang.String s1, java.lang.String s2)
          Sprawdza, czy tekst 1 jest większy lub równy od tekstu 2 ignorując wielkość liter.
static java.lang.Long bitwiseAnd(java.lang.Long l1, java.lang.Long l2)
          Zwraca sumę bitową (OR).
static java.lang.Long bitwiseNot(java.lang.Long l1)
          Zwraca dopełnienie bitowe (NOT).
static java.lang.Long bitwiseOr(java.lang.Long l1, java.lang.Long l2)
          Zwraca iloczyn bitowy (AND).
static java.lang.Long bitwiseXor(java.lang.Long l1, java.lang.Long l2)
          Zwraca dopełnienie sumy bitowej (XOR).
static java.lang.Boolean equals(java.math.BigDecimal l1, java.math.BigDecimal l2)
          Sprawdza, czy podane argumenty są równe sobie.
static java.lang.Boolean equals(java.math.BigDecimal l1, java.lang.Long l2)
          Sprawdza, czy podane argumenty są równe sobie.
static java.lang.Boolean equals(java.lang.Boolean b1, java.lang.Boolean b2)
          Sprawdza, czy podane argumenty są równe sobie.
static java.lang.Boolean equals(byte[] b1, byte[] b2)
          Sprawdza, czy podane argumenty są równe sobie.
static java.lang.Boolean equals(java.util.Date d1, java.util.Date d2)
          Sprawdza, czy podane argumenty są równe sobie.
static java.lang.Boolean equals(java.lang.Long l1, java.math.BigDecimal l2)
          Sprawdza, czy podane argumenty są równe sobie.
static java.lang.Boolean equals(java.lang.Long l1, java.lang.Long l2)
          Sprawdza, czy podane argumenty są równe sobie.
static java.lang.Boolean equals(java.lang.Object o1, java.lang.Object o2)
          Sprawdza, czy podane argumenty są identyczne.
static java.lang.Boolean equals(java.lang.String s1, java.lang.String s2)
          Sprawdza, czy podane argumenty są równe sobie.
static java.lang.Boolean equalsIgnoreCase(java.lang.String s1, java.lang.String s2)
          Sprawdza, czy podane argumenty są równe sobie ignorując wielkość znaków.
 java.lang.String getVersion()
          Zwraca numer wersji modułu
static java.lang.Boolean lesser(java.math.BigDecimal l1, java.math.BigDecimal l2)
          Sprawdza, czy liczba 1 jest mniejsza od liczby 2.
static java.lang.Boolean lesser(java.math.BigDecimal l1, java.lang.Long l2)
          Sprawdza, czy liczba 1 jest mniejsza od liczby 2.
static java.lang.Boolean lesser(java.util.Date d1, java.util.Date d2)
          Sprawdza, czy data 1 jest mniejsza od daty 2.
static java.lang.Boolean lesser(java.lang.Long l1, java.math.BigDecimal l2)
          Sprawdza, czy liczba 1 jest mniejsza od liczby 2.
static java.lang.Boolean lesser(java.lang.Long l1, java.lang.Long l2)
          Sprawdza, czy liczba 1 jest mniejsza od liczby 2.
static java.lang.Boolean lesser(java.lang.String s1, java.lang.String s2)
          Sprawdza, czy tekst 1 jest mniejszy od tekstu 2 (w sensie alfabetycznym).
static java.lang.Boolean lesserIgnoreCase(java.lang.String s1, java.lang.String s2)
          Sprawdza, czy tekst 1 jest mniejszy od tekstu 2 (w sensie alfabetycznym) ignorując wielkość liter.
static java.lang.Boolean lesserOrEquals(java.math.BigDecimal l1, java.math.BigDecimal l2)
          Sprawdza, czy liczba 1 jest mniejsza lub równa od liczby 2.
static java.lang.Boolean lesserOrEquals(java.math.BigDecimal l1, java.lang.Long l2)
          Sprawdza, czy liczba 1 jest mniejsza lub równa od liczby 2.
static java.lang.Boolean lesserOrEquals(java.util.Date d1, java.util.Date d2)
          Sprawdza, czy data 1 jest mniejsza lub równa od daty 2.
static java.lang.Boolean lesserOrEquals(java.lang.Long l1, java.math.BigDecimal l2)
          Sprawdza, czy liczba 1 jest mniejsza lub równa od liczby 2.
static java.lang.Boolean lesserOrEquals(java.lang.Long l1, java.lang.Long l2)
          Sprawdza, czy liczba 1 jest mniejsza lub równa od liczby 2.
static java.lang.Boolean lesserOrEquals(java.lang.String s1, java.lang.String s2)
          Sprawdza, czy tekst 1 jest mniejszy lub równy od tekstu 2.
static java.lang.Boolean lesserOrEqualsIgnoreCase(java.lang.String s1, java.lang.String s2)
          Sprawdza, czy tekst 1 jest mniejszy lub równy od tekstu 2 ignorując wielkość liter.
static java.lang.Boolean not(java.lang.Boolean b1)
          Zwraca przeczenie logiczne.
static java.lang.Boolean notEquals(java.math.BigDecimal l1, java.math.BigDecimal l2)
          Sprawdza, czy podane argumenty są różne.
static java.lang.Boolean notEquals(java.math.BigDecimal l1, java.lang.Long l2)
          Sprawdza, czy podane argumenty są różne.
static java.lang.Boolean notEquals(java.lang.Boolean b1, java.lang.Boolean b2)
          Sprawdza, czy podane argumenty są różne.
static java.lang.Boolean notEquals(byte[] b1, byte[] b2)
          Sprawdza, czy podane argumenty są różne.
static java.lang.Boolean notEquals(java.util.Date d1, java.util.Date d2)
          Sprawdza, czy podane argumenty są różne.
static java.lang.Boolean notEquals(java.lang.Long l1, java.math.BigDecimal l2)
          Sprawdza, czy podane argumenty są różne.
static java.lang.Boolean notEquals(java.lang.Long l1, java.lang.Long l2)
          Sprawdza, czy podane argumenty są różne.
static java.lang.Boolean notEquals(java.lang.Object o1, java.lang.Object o2)
          Sprawdza, czy podane argumenty są różne.
static java.lang.Boolean notEquals(java.lang.String s1, java.lang.String s2)
          Sprawdza, czy podane argumenty są różne.
static java.lang.Boolean or(java.lang.Boolean b1, java.lang.Boolean b2)
          Zwraca sumę logiczną (OR).
static java.lang.Boolean or(java.lang.Object[] booleans)
          Zwraca sumę logiczną (OR).
static java.lang.Boolean xor(java.lang.Boolean b1, java.lang.Boolean b2)
          Zwraca sumę logiczną modulo 2 (XOR, exclusive OR).
static java.lang.Boolean xor(java.lang.Object[] booleans)
          Zwraca sumę logiczną modulo 2 (XOR, exclusive OR).
 
Methods inherited from class palio.modules.core.Module
getConfigParam, getDescription, getModuleTranslation
 
Methods inherited from class java.lang.Object
equals, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Constructor Detail

Logic

public Logic(palio.Instance instance,
       java.util.Properties parameters)
konstruktor domyślny

Method Detail

getVersion

public java.lang.String getVersion()
Zwraca numer wersji modułu

Specified by:
getVersion in class palio.modules.core.Module
Returns:
numer wersji modułu

or

public static java.lang.Boolean or(java.lang.Boolean b1,
                  java.lang.Boolean b2)
Zwraca sumę logiczną (OR).
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząc $||(b1, b2)

Parameters:
b1 - wartość logiczna
b2 - wartość logiczna
Returns:
suma logiczna wartości b1 i b2

or

public static java.lang.Boolean or(java.lang.Object[] booleans)
Zwraca sumę logiczną (OR).
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząc $||(booleans)

Parameters:
booleans - tablica elementów logicznych
Returns:
suma logiczna wartości z podanej tabeli

and

public static java.lang.Boolean and(java.lang.Boolean b1,
                  java.lang.Boolean b2)
Zwraca iloczyn logiczny (AND).
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząc $&&(b1, b2)

Parameters:
b1 - wartość logiczna
b2 - wartość logiczna
Returns:
iloczyn logiczny wartości b1 i b2

and

public static java.lang.Boolean and(java.lang.Object[] booleans)
Zwraca iloczyn logiczny (AND).
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząc $&&(booleans)

Parameters:
booleans - tablica elementów logicznych
Returns:
iloczyn logiczny wartości z podanej tabeli

not

public static java.lang.Boolean not(java.lang.Boolean b1)
Zwraca przeczenie logiczne.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząc $!(b1)

Parameters:
b1 - wartość logiczna
Returns:
przeczenie logiczne wartości b1

xor

public static java.lang.Boolean xor(java.lang.Boolean b1,
                  java.lang.Boolean b2)
Zwraca sumę logiczną modulo 2 (XOR, exclusive OR).

Parameters:
b1 - wartość logiczna
b2 - wartość logiczna
Returns:
suma logiczna modulo 2 wartości b1 i b2

xor

public static java.lang.Boolean xor(java.lang.Object[] booleans)
Zwraca sumę logiczną modulo 2 (XOR, exclusive OR).

Parameters:
booleans - tablica elementów logicznych
Returns:
suma logiczna modulo 2 wartości z podanej tabeli

bitwiseAnd

public static java.lang.Long bitwiseAnd(java.lang.Long l1,
                    java.lang.Long l2)
Zwraca sumę bitową (OR).
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $|(l1, l2)

Parameters:
l1 - pole bitowe typu Long
l2 - pole bitowe typu Long

bitwiseOr

public static java.lang.Long bitwiseOr(java.lang.Long l1,
                    java.lang.Long l2)
Zwraca iloczyn bitowy (AND).
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $&(l1, l2)

Parameters:
l1 - pole bitowe typu Long
l2 - pole bitowe typu Long

bitwiseXor

public static java.lang.Long bitwiseXor(java.lang.Long l1,
                    java.lang.Long l2)
Zwraca dopełnienie sumy bitowej (XOR).
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $^(l1, l2)

Parameters:
l1 - pole bitowe typu Long
l2 - pole bitowe typu Long

bitwiseNot

public static java.lang.Long bitwiseNot(java.lang.Long l1)
Zwraca dopełnienie bitowe (NOT).
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $~(l1)

Parameters:
l1 - pole bitowe typu Long

equals

public static java.lang.Boolean equals(java.lang.Long l1,
                    java.lang.Long l2)
Sprawdza, czy podane argumenty są równe sobie. Jeżeli oba mają wartość null, zostanie zwrócona wartość true.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $==(l1, l2)

Parameters:
l1 - liczba
l2 - liczba

equals

public static java.lang.Boolean equals(java.lang.Long l1,
                    java.math.BigDecimal l2)
Sprawdza, czy podane argumenty są równe sobie. Jeżeli oba mają wartość null, zostanie zwrócona wartość true.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $==(l1, l2)

Parameters:
l1 - liczba
l2 - liczba

equals

public static java.lang.Boolean equals(java.math.BigDecimal l1,
                    java.lang.Long l2)
Sprawdza, czy podane argumenty są równe sobie. Jeżeli oba mają wartość null, zostanie zwrócona wartość true.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $==(l1, l2)

Parameters:
l1 - liczba
l2 - liczba

equals

public static java.lang.Boolean equals(java.math.BigDecimal l1,
                    java.math.BigDecimal l2)
Sprawdza, czy podane argumenty są równe sobie. Jeżeli oba mają wartość null, zostanie zwrócona wartość true.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $==(l1, l2)

Parameters:
l1 - liczba
l2 - liczba

notEquals

public static java.lang.Boolean notEquals(java.lang.Long l1,
                     java.lang.Long l2)
Sprawdza, czy podane argumenty są różne. Jeżeli oba mają wartość null, zostanie zwrócona wartość false.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $!=(l1, l2) lub $<>(l1, l2)

Parameters:
l1 - liczba
l2 - liczba

notEquals

public static java.lang.Boolean notEquals(java.lang.Long l1,
                     java.math.BigDecimal l2)
Sprawdza, czy podane argumenty są różne. Jeżeli oba mają wartość null, zostanie zwrócona wartość false.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $!=(l1, l2) lub $<>(l1, l2)

Parameters:
l1 - liczba
l2 - liczba

notEquals

public static java.lang.Boolean notEquals(java.math.BigDecimal l1,
                     java.lang.Long l2)
Sprawdza, czy podane argumenty są różne. Jeżeli oba mają wartość null, zostanie zwrócona wartość false.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $!=(l1, l2) lub $<>(l1, l2)

Parameters:
l1 - liczba
l2 - liczba

notEquals

public static java.lang.Boolean notEquals(java.math.BigDecimal l1,
                     java.math.BigDecimal l2)
Sprawdza, czy podane argumenty są różne. Jeżeli oba mają wartość null, zostanie zwrócona wartość false.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $!=(l1, l2) lub $<>(l1, l2)

Parameters:
l1 - liczba
l2 - liczba

equals

public static java.lang.Boolean equals(java.lang.String s1,
                    java.lang.String s2)
Sprawdza, czy podane argumenty są równe sobie. Jeżeli oba mają wartość null, zostanie zwrócona wartość true.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $==(s1, s2)

Parameters:
s1 - tekst
s2 - tekst

equals

public static java.lang.Boolean equals(byte[] b1,
                    byte[] b2)
Sprawdza, czy podane argumenty są równe sobie. Jeżeli oba mają wartość null, zostanie zwrócona wartość true.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $==(b1, b2)

Parameters:
b1 - tablica bajtów
b2 - tablica bajtów

equals

public static java.lang.Boolean equals(java.lang.Object o1,
                    java.lang.Object o2)
Sprawdza, czy podane argumenty są identyczne. Jeżeli oba mają wartość null, zostanie zwrócona wartość true.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $==(o1, o2)

Parameters:
o1 - obiekt
o2 - obiekt

notEquals

public static java.lang.Boolean notEquals(java.lang.Object o1,
                     java.lang.Object o2)
Sprawdza, czy podane argumenty są różne. Jeżeli oba mają wartość null, zostanie zwrócona wartość false.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $!=(o1, o2) lub $<>(o1, o2)

Parameters:
o1 - obiekt
o2 - obiekt

notEquals

public static java.lang.Boolean notEquals(byte[] b1,
                     byte[] b2)
Sprawdza, czy podane argumenty są różne. Jeżeli oba mają wartość null, zostanie zwrócona wartość false.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $!=(s1, s2) lub $<>(s1, s2)

Parameters:
b1 - tablica bajtów
b2 - tablica bajtów

equalsIgnoreCase

public static java.lang.Boolean equalsIgnoreCase(java.lang.String s1,
                         java.lang.String s2)
Sprawdza, czy podane argumenty są równe sobie ignorując wielkość znaków. Jeżeli oba mają wartość null, zostanie zwrócona wartość true.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $==(s1, s2)

Parameters:
s1 - tekst
s2 - tekst

notEquals

public static java.lang.Boolean notEquals(java.lang.String s1,
                     java.lang.String s2)
Sprawdza, czy podane argumenty są różne. Jeżeli oba mają wartość null, zostanie zwrócona wartość false.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $!=(s1, s2) lub $<>(s1, s2)

Parameters:
s1 - liczba
s2 - liczba

equals

public static java.lang.Boolean equals(java.util.Date d1,
                    java.util.Date d2)
Sprawdza, czy podane argumenty są równe sobie. Jeżeli oba mają wartość null, zostanie zwrócona wartość true.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $==(d1, d2)

Parameters:
d1 - data
d2 - data

equals

public static java.lang.Boolean equals(java.lang.Boolean b1,
                    java.lang.Boolean b2)
Sprawdza, czy podane argumenty są równe sobie. Jeżeli oba mają wartość null, zostanie zwrócona wartość true.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $==(b1, b2)

Parameters:
b1 - wartość logiczna
b2 - wartość logiczna

notEquals

public static java.lang.Boolean notEquals(java.util.Date d1,
                     java.util.Date d2)
Sprawdza, czy podane argumenty są różne. Jeżeli oba mają wartość null, zostanie zwrócona wartość false.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $!=(d1, d2) lub $<>(d1, d2)

Parameters:
d1 - liczba
d2 - liczba

notEquals

public static java.lang.Boolean notEquals(java.lang.Boolean b1,
                     java.lang.Boolean b2)
Sprawdza, czy podane argumenty są różne. Jeżeli oba mają wartość null, zostanie zwrócona wartość false.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $!=(b1, b2) lub $<>(b1, b2)

Parameters:
b1 - liczba
b2 - liczba

lesser

public static java.lang.Boolean lesser(java.lang.Long l1,
                    java.lang.Long l2)
Sprawdza, czy liczba 1 jest mniejsza od liczby 2.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $<(l1, l2).

Parameters:
l1 - liczba
l2 - liczba

lesser

public static java.lang.Boolean lesser(java.lang.Long l1,
                    java.math.BigDecimal l2)
Sprawdza, czy liczba 1 jest mniejsza od liczby 2.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $<(l1, l2).

Parameters:
l1 - liczba
l2 - liczba

lesser

public static java.lang.Boolean lesser(java.math.BigDecimal l1,
                    java.lang.Long l2)
Sprawdza, czy liczba 1 jest mniejsza od liczby 2.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $<(l1, l2).

Parameters:
l1 - liczba
l2 - liczba

lesser

public static java.lang.Boolean lesser(java.math.BigDecimal l1,
                    java.math.BigDecimal l2)
Sprawdza, czy liczba 1 jest mniejsza od liczby 2.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $<(l1, l2).

Parameters:
l1 - liczba
l2 - liczba

lesser

public static java.lang.Boolean lesser(java.lang.String s1,
                    java.lang.String s2)
Sprawdza, czy tekst 1 jest mniejszy od tekstu 2 (w sensie alfabetycznym).
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $<(s1, s2).

Parameters:
s1 - tekst
s2 - tekst

lesserIgnoreCase

public static java.lang.Boolean lesserIgnoreCase(java.lang.String s1,
                         java.lang.String s2)
Sprawdza, czy tekst 1 jest mniejszy od tekstu 2 (w sensie alfabetycznym) ignorując wielkość liter.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $<(s1, s2).

Parameters:
s1 - tekst
s2 - tekst

lesser

public static java.lang.Boolean lesser(java.util.Date d1,
                    java.util.Date d2)
Sprawdza, czy data 1 jest mniejsza od daty 2.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $<(d1, d2).

Parameters:
d1 - data
d2 - data

lesserOrEquals

public static java.lang.Boolean lesserOrEquals(java.lang.Long l1,
                        java.lang.Long l2)
Sprawdza, czy liczba 1 jest mniejsza lub równa od liczby 2.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $<=(l1, l2).

Parameters:
l1 - liczba
l2 - liczba

lesserOrEquals

public static java.lang.Boolean lesserOrEquals(java.lang.Long l1,
                        java.math.BigDecimal l2)
Sprawdza, czy liczba 1 jest mniejsza lub równa od liczby 2.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $<=(l1, l2).

Parameters:
l1 - liczba
l2 - liczba

lesserOrEquals

public static java.lang.Boolean lesserOrEquals(java.math.BigDecimal l1,
                        java.lang.Long l2)
Sprawdza, czy liczba 1 jest mniejsza lub równa od liczby 2.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $<=(l1, l2).

Parameters:
l1 - liczba
l2 - liczba

lesserOrEquals

public static java.lang.Boolean lesserOrEquals(java.math.BigDecimal l1,
                        java.math.BigDecimal l2)
Sprawdza, czy liczba 1 jest mniejsza lub równa od liczby 2.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $<=(l1, l2).

Parameters:
l1 - liczba
l2 - liczba

lesserOrEquals

public static java.lang.Boolean lesserOrEquals(java.lang.String s1,
                        java.lang.String s2)
Sprawdza, czy tekst 1 jest mniejszy lub równy od tekstu 2.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $<=(s1, s2).

Parameters:
s1 - tekst
s2 - tekst

lesserOrEqualsIgnoreCase

public static java.lang.Boolean lesserOrEqualsIgnoreCase(java.lang.String s1,
                             java.lang.String s2)
Sprawdza, czy tekst 1 jest mniejszy lub równy od tekstu 2 ignorując wielkość liter.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $<=(s1, s2).

Parameters:
s1 - tekst
s2 - tekst

lesserOrEquals

public static java.lang.Boolean lesserOrEquals(java.util.Date d1,
                        java.util.Date d2)
Sprawdza, czy data 1 jest mniejsza lub równa od daty 2.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $<=(d1, d2).

Parameters:
d1 - data
d2 - data

bigger

public static java.lang.Boolean bigger(java.lang.Long l1,
                    java.lang.Long l2)
Sprawdza, czy liczba 1 jest większa od liczby 2.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $>(l1, l2).

Parameters:
l1 - liczba
l2 - liczba

bigger

public static java.lang.Boolean bigger(java.lang.Long l1,
                    java.math.BigDecimal l2)
Sprawdza, czy liczba 1 jest większa od liczby 2.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $>(l1, l2).

Parameters:
l1 - liczba
l2 - liczba

bigger

public static java.lang.Boolean bigger(java.math.BigDecimal l1,
                    java.lang.Long l2)
Sprawdza, czy liczba 1 jest większa od liczby 2.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $>(l1, l2).

Parameters:
l1 - liczba
l2 - liczba

bigger

public static java.lang.Boolean bigger(java.math.BigDecimal l1,
                    java.math.BigDecimal l2)
Sprawdza, czy liczba 1 jest większa od liczby 2.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $>(l1, l2).

Parameters:
l1 - liczba
l2 - liczba

bigger

public static java.lang.Boolean bigger(java.lang.String s1,
                    java.lang.String s2)
Sprawdza, czy tekst 1 jest większy od tekstu 2.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $>(s1, s2).

Parameters:
s1 - tekst
s2 - tekst

biggerIgnoreCase

public static java.lang.Boolean biggerIgnoreCase(java.lang.String s1,
                         java.lang.String s2)
Sprawdza, czy tekst 1 jest większy od tekstu 2 ignorując wielkość liter
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $>(s1, s2).

Parameters:
s1 - tekst
s2 - tekst

bigger

public static java.lang.Boolean bigger(java.util.Date d1,
                    java.util.Date d2)
Sprawdza, czy data 1 jest większa od daty 2.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $>(d1, d2).

Parameters:
d1 - data
d2 - data

biggerOrEquals

public static java.lang.Boolean biggerOrEquals(java.lang.Long l1,
                        java.lang.Long l2)
Sprawdza, czy liczba 1 jest większa lub równa od liczby 2.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $>=(l1, l2).

Parameters:
l1 - liczba
l2 - liczba

biggerOrEquals

public static java.lang.Boolean biggerOrEquals(java.lang.Long l1,
                        java.math.BigDecimal l2)
Sprawdza, czy liczba 1 jest większa lub równa od liczby 2.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $>=(l1, l2).

Parameters:
l1 - liczba
l2 - liczba

biggerOrEquals

public static java.lang.Boolean biggerOrEquals(java.math.BigDecimal l1,
                        java.lang.Long l2)
Sprawdza, czy liczba 1 jest większa lub równa od liczby 2.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $>=(l1, l2).

Parameters:
l1 - liczba
l2 - liczba

biggerOrEquals

public static java.lang.Boolean biggerOrEquals(java.math.BigDecimal l1,
                        java.math.BigDecimal l2)
Sprawdza, czy liczba 1 jest większa lub równa od liczby 2.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $>=(l1, l2).

Parameters:
l1 - liczba
l2 - liczba

biggerOrEquals

public static java.lang.Boolean biggerOrEquals(java.lang.String s1,
                        java.lang.String s2)
Sprawdza, czy tekst 1 jest większy lub równy od tekstu 2.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $>=(s1, s2).

Parameters:
s1 - tekst
s2 - tekst

biggerOrEqualsIgnoreCase

public static java.lang.Boolean biggerOrEqualsIgnoreCase(java.lang.String s1,
                             java.lang.String s2)
Sprawdza, czy tekst 1 jest większy lub równy od tekstu 2 ignorując wielkość liter.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $>=(s1, s2).

Parameters:
s1 - tekst
s2 - tekst

biggerOrEquals

public static java.lang.Boolean biggerOrEquals(java.util.Date d1,
                        java.util.Date d2)
Sprawdza, czy data 1 jest większa lub równa od daty 2.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $>=(d1, d2).

Parameters:
d1 - data
d2 - data