palio.modules
Class Global

java.lang.Object
 extended by palio.modules.core.Module
   extended by palio.modules.Global
All Implemented Interfaces:
palio.modules.core.CurrentModuleDataKeys

public final class Global
extends palio.modules.core.Module

Moduł umożliwia zapis/odczyt własnych parametrów globalnych w bazie danych portalu. Istnieje możliwość wskazania parametrów w konfiguracji instancji. Jeżeli parametr o danej nazwie jest ustawiony zarówno w konfiguracji instancji jak i w bazie danych to ważniejsza jest wartość z konfiguracji i ta wartość jest zwracana przez metody pobierające wartości parametrów. Domyślne działanie modułu nie wykorzystuje domyślnych wartości parametrów. Jeżeli metody pobierające wartości parametrów mają zwracać wartość domyślną ustawiną dla danego parametru w przypadku gdy nie została ustawiona wartość główna, należy w konfiguracji modułu ustawić parametr useDefaultValue.

Format parametrów w konfiguracji instancji jest zgodny z formatem java.util.Properties

Przykładowy wpis:

 <module name="global">
   <useDefaultValue>true</useDefaultValue>
   <parameters>
     param1 = value1
     param2 = value2
     # wartość zakomentowana param3 = value3
   </parameters>
 </module>
 

Moduł buforuje odczyty wartości parametrów (ale tylko wartości, wartości domyślnych i opisów już nie).

Moduł jest dostępny w każdej instancji jPalio.

Version:
1.3.0
Author:
Arkadiusz Chrustowski (achrustowski@torn.com.pl), MG

Field Summary
 
Fields inherited from interface palio.modules.core.CurrentModuleDataKeys
DESIGNER_ACTIONS_BUFFER, HTML_FORM_BUILDER, HTML_MAP_BUILDER, HTML_MENU_BUILDER, HTML_TOOLTIPS_BUFFER, ITEXT_DOCUMENT, MAIL_MESSAGE, XLS_DOCUMENT, XML_DOCUMENT
 
Constructor Summary
Global(palio.Instance instance, java.util.Properties parameters)
          Konstruktor.
 
Method Summary
 void addParam(java.lang.String name)
          Dodaje parametr o podanej nazwie, pustym opisie i wartości.
 void addParam(java.lang.String name, java.lang.String value)
          Dodaje parametr o podanej nazwie, wartości, wartości domyślnej=wartości i pustym opisie.
 void addParam(java.lang.String name, java.lang.String value, java.lang.String defaultValue)
          Dodaje parametr o podanej nazwie, wartości, wartości domyślnej i pustym opisie.
 void addParam(java.lang.String paramName, java.lang.String value, java.lang.String defaultValue, java.lang.String description)
          Dodaje parametr o podanej nazwie, wartości, wartości domyślnej i opisie.
 void clearCache()
          Kasuje cache parametrów.
 java.lang.String get(java.lang.String paramName)
          Zwraca wartość parametru o podanej nazwie, forma skrócona.
 java.lang.String get(java.lang.String paramName, java.lang.Boolean useDefaultValue)
          Zwraca wartość parametru o podanej nazwie, forma skrócona.
 java.lang.String get(java.lang.String connectorName, java.lang.String paramName)
          Zwraca wartość parametru o podanej nazwie.
 java.lang.Boolean getBoolean(java.lang.String paramName)
          Zwraca wartość parametru o podanej nazwie.
 java.lang.Boolean getBoolean(java.lang.String paramName, java.lang.Boolean useDefaultValue)
          Zwraca wartość parametru o podanej nazwie.
 java.lang.Long getLong(java.lang.String paramName)
          Zwraca wartość parametru o podanej nazwie.
 java.lang.Long getLong(java.lang.String paramName, java.lang.Boolean useDefaultValue)
          Zwraca wartość parametru o podanej nazwie.
 java.lang.String getParamDefaultValue(java.lang.String paramName)
          Zwraca wartość domyślną parametru o podanej nazwie
 java.lang.String getParamDescription(java.lang.String paramName)
          Zwraca opis parametru o podanej nazwie
 java.lang.String getParamValue(java.lang.String paramName)
          Zwraca wartość parametru o podanej nazwie.
 java.lang.String getParamValue(java.lang.String paramName, java.lang.Boolean useDefaultValue)
          Zwraca wartość parametru o podanej nazwie.
 java.lang.String getVersion()
          Zwraca numer wersji modułu.
 void loadParams()
          Kasuje cache parametrów i ładuje wszystkie parametry z bazy do pamięci.
 void removeParam(java.lang.String paramName)
          Kasuje parametr o podanej nazwie
 void set(java.lang.String paramName, java.lang.String value)
          Ustawia wartość parametru o podanej nazwie, forma skrócona.
 void setParamDefaultValue(java.lang.String paramName, java.lang.String defaultValue)
          Ustawia domyślną wartość parametru o podanej nazwie
 void setParamDescription(java.lang.String paramName, java.lang.String description)
          Ustawia domyślną wartość parametru o podanej nazwie
 java.lang.Boolean setParamName(java.lang.String paramName, java.lang.String newParamName)
          Zmienia nazwę podanego parametru
 void setParamValue(java.lang.String paramName, java.lang.String value)
          Ustawia wartość parametru o podanej nazwie, zmienia zawartość bazy i cache.
 
Methods inherited from class palio.modules.core.Module
getConfigParam, getDescription, getModuleTranslation
 
Methods inherited from class java.lang.Object
equals, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Constructor Detail

Global

public Global(palio.Instance instance,
       java.util.Properties parameters)
Konstruktor.

Parameters:
instance - instancja jPalio, w ramach której ma zostać utworzony obiekt modułu.
Method Detail

getVersion

public java.lang.String getVersion()
Zwraca numer wersji modułu.

Specified by:
getVersion in class palio.modules.core.Module
Returns:
numer wersji modułu

clearCache

public void clearCache()
Kasuje cache parametrów.


loadParams

public void loadParams()
        throws palio.PalioException
Kasuje cache parametrów i ładuje wszystkie parametry z bazy do pamięci.

Throws:
palio.PalioException

addParam

public void addParam(java.lang.String paramName,
           java.lang.String value,
           java.lang.String defaultValue,
           java.lang.String description)
       throws palio.PalioException
Dodaje parametr o podanej nazwie, wartości, wartości domyślnej i opisie. Jeżeli parametr już istnieje, ustawia wartości na podane.

Parameters:
paramName - nazwa parametru
value - wartość skojarzona z parametrem
defaultValue - domyślna wartość parametru
description - opis parametru
Throws:
palio.PalioException

addParam

public void addParam(java.lang.String name,
           java.lang.String value,
           java.lang.String defaultValue)
       throws palio.PalioException
Dodaje parametr o podanej nazwie, wartości, wartości domyślnej i pustym opisie. Jeżeli parametr już istnieje, ustawia wartości na podane.

Parameters:
name - nazwa parametru
value - wartość skojarzona z parametrem
defaultValue - domyślna wartość parametru
Throws:
palio.PalioException

addParam

public void addParam(java.lang.String name,
           java.lang.String value)
       throws palio.PalioException
Dodaje parametr o podanej nazwie, wartości, wartości domyślnej=wartości i pustym opisie. Jeżeli parametr już istnieje, ustawia wartości na podane.

Parameters:
name - nazwa parametru
value - wartość skojarzona z parametrem
Throws:
palio.PalioException

addParam

public void addParam(java.lang.String name)
       throws palio.PalioException
Dodaje parametr o podanej nazwie, pustym opisie i wartości. Jeżeli parametr już istnieje, ustawia wartości na podane.

Parameters:
name - nazwa parametru
Throws:
palio.PalioException

removeParam

public void removeParam(java.lang.String paramName)
         throws palio.PalioException
Kasuje parametr o podanej nazwie

Parameters:
paramName - nazwa parametru
Throws:
palio.PalioException

setParamName

public java.lang.Boolean setParamName(java.lang.String paramName,
                   java.lang.String newParamName)
Zmienia nazwę podanego parametru

Parameters:
paramName - nazwa parametru
newParamName - nowa nazwa parametru
Returns:
true jeśli zmiana nazwy udana, false jeśli nie

getParamValue

public java.lang.String getParamValue(java.lang.String paramName,
                   java.lang.Boolean useDefaultValue)
                throws palio.PalioException
Zwraca wartość parametru o podanej nazwie.

Parameters:
paramName - nazwa parametru
useDefaultValue - Czy zwrócić wartość domyślną w przypadku nieustawionej wartości głównej
Returns:
zwraca wartość skojarzoną z parametrem
Throws:
palio.PalioException

getParamValue

public java.lang.String getParamValue(java.lang.String paramName)
                throws palio.PalioException
Zwraca wartość parametru o podanej nazwie.

Parameters:
paramName - nazwa parametru
Returns:
zwraca wartość skojarzoną z parametrem
Throws:
palio.PalioException

get

public java.lang.String get(java.lang.String paramName,
              java.lang.Boolean useDefaultValue)
           throws palio.PalioException
Zwraca wartość parametru o podanej nazwie, forma skrócona.

Parameters:
paramName - nazwa parametru
useDefaultValue - Czy zwrócić wartość domyślną w przypadku gdy podstawowa wartość nie została ustawiona
Returns:
zwraca wartość skojarzoną z parametrem
Throws:
palio.PalioException

get

public java.lang.String get(java.lang.String paramName)
           throws palio.PalioException
Zwraca wartość parametru o podanej nazwie, forma skrócona.

Parameters:
paramName - nazwa parametru
Returns:
zwraca wartość skojarzoną z parametrem
Throws:
palio.PalioException

getLong

public java.lang.Long getLong(java.lang.String paramName,
               java.lang.Boolean useDefaultValue)
            throws palio.PalioException
Zwraca wartość parametru o podanej nazwie. Zwracana wartość jest konwertowana na typ Long.

Parameters:
paramName - nazwa parametru
useDefaultValue - Czy zwrócić wartość domyślną w przypadku gdy podstawowa wartość nie została ustawiona
Returns:
zwraca wartość skojarzoną z parametrem po rzutowaniu na typ Long
Throws:
palio.PalioException

getLong

public java.lang.Long getLong(java.lang.String paramName)
            throws palio.PalioException
Zwraca wartość parametru o podanej nazwie. Zwracana wartość jest konwertowana na typ Long.

Parameters:
paramName - nazwa parametru
Returns:
zwraca wartość skojarzoną z parametrem po rzutowaniu na typ Long
Throws:
palio.PalioException

getBoolean

public java.lang.Boolean getBoolean(java.lang.String paramName,
                  java.lang.Boolean useDefaultValue)
               throws palio.PalioException
Zwraca wartość parametru o podanej nazwie. Zwracana wartość jest konwertowana na typ Boolean. Zakładane wartości parametru: "true", "false", null. UWAGA: Jeżeli wartością parametru jest null (lub brak wartości) to funkcja zwraca false.

Parameters:
paramName - nazwa parametru
useDefaultValue - Czy zwrócić wartość domyślną w przypadku gdy podstawowa wartość nie została ustawiona
Returns:
zwraca wartość skojarzoną z parametrem po rzutowaniu na typ Boolean
Throws:
palio.PalioException

getBoolean

public java.lang.Boolean getBoolean(java.lang.String paramName)
               throws palio.PalioException
Zwraca wartość parametru o podanej nazwie. Zwracana wartość jest konwertowana na typ Boolean. Zakładane wartości parametru: "true", "false", null. UWAGA: Jeżeli wartością parametru jest null (lub brak wartości) to funkcja zwraca false.

Parameters:
paramName - nazwa parametru
Returns:
zwraca wartość skojarzoną z parametrem po rzutowaniu na typ Boolean
Throws:
palio.PalioException

get

public java.lang.String get(java.lang.String connectorName,
              java.lang.String paramName)
           throws palio.PalioException
Zwraca wartość parametru o podanej nazwie. Wartość parametru czytana jest przy użyciu podanego konektora do bazy danych jpalio. Wartości nie są keszowane.

Parameters:
connectorName - nazwa konektora
paramName - nazwa parametru
Throws:
palio.PalioException

setParamValue

public void setParamValue(java.lang.String paramName,
             java.lang.String value)
          throws palio.PalioException
Ustawia wartość parametru o podanej nazwie, zmienia zawartość bazy i cache.

Parameters:
paramName - nazwa parametru
value - wartość skojarzona z parametrem
Throws:
palio.PalioException

set

public void set(java.lang.String paramName,
        java.lang.String value)
     throws palio.PalioException
Ustawia wartość parametru o podanej nazwie, forma skrócona.

Parameters:
paramName - nazwa parametru
value - wartość skojarzona z parametrem
Throws:
palio.PalioException

getParamDefaultValue

public java.lang.String getParamDefaultValue(java.lang.String paramName)
                   throws palio.PalioException
Zwraca wartość domyślną parametru o podanej nazwie

Parameters:
paramName - nazwa parametru
Returns:
zwraca wartość domyślną parametru
Throws:
palio.PalioException

setParamDefaultValue

public void setParamDefaultValue(java.lang.String paramName,
                 java.lang.String defaultValue)
             throws palio.PalioException
Ustawia domyślną wartość parametru o podanej nazwie

Parameters:
paramName - nazwa parametru
defaultValue - wartość domyślna parametru
Throws:
palio.PalioException

getParamDescription

public java.lang.String getParamDescription(java.lang.String paramName)
                   throws palio.PalioException
Zwraca opis parametru o podanej nazwie

Parameters:
paramName - nazwa parametru
Returns:
zwraca opis parametru
Throws:
palio.PalioException

setParamDescription

public void setParamDescription(java.lang.String paramName,
                java.lang.String description)
             throws palio.PalioException
Ustawia domyślną wartość parametru o podanej nazwie

Parameters:
paramName - nazwa parametru
description - opis parametru
Throws:
palio.PalioException