palio.modules
Class Wsc

java.lang.Object
 extended by palio.modules.core.Module
   extended by palio.modules.Wsc
All Implemented Interfaces:
palio.modules.core.CurrentModuleDataKeys

public final class Wsc
extends palio.modules.core.Module

Moduł pozwala na pobranie informacji o certyfikacie klienta.

EXPERIMENTAL

Moduł jest dostępny w każdej instancji jPalio.


Moduł wsc (WebService Client) jest próbą uproszczenia dostępu do funkcji wystawionych w webserwisie z poziomu jPALIO. Po zainicjalizowaniu usługi przez podanie linku do WSDL'a możliwe jest wywoływanie metod przez niego dostępnych poprzez zwykłą funkcję invokeMethod.

Version:
1.0.0
Author:
Grzegorz Krymkowski (gkrymkowski@torn.com.pl), Remigiusz Dejnarowicz (rdejnarowicz@torn.com.pl), Marcin szymusiak (mszymusiak@torn.com.pl)

Field Summary
 
Fields inherited from interface palio.modules.core.CurrentModuleDataKeys
DESIGNER_ACTIONS_BUFFER, HTML_FORM_BUILDER, HTML_MAP_BUILDER, HTML_MENU_BUILDER, HTML_TOOLTIPS_BUFFER, ITEXT_DOCUMENT, MAIL_MESSAGE, XLS_DOCUMENT, XML_DOCUMENT
 
Constructor Summary
Wsc(palio.Instance instance, java.util.Properties parameters)
          Konstruktor
 
Method Summary
 java.util.Collection<java.lang.String> getMethods()
          Zwraca nazwy metod dostępnych w domyslnej danej usłudze.
 java.util.Collection<java.lang.String> getMethods(java.lang.String serviceName)
          Zwraca nazwy metod dostępnych w danej usłudze.
 java.util.Collection<java.lang.String> getServices()
          Zwraca listę zarejestoranych usług.
 java.lang.String getVersion()
          Zwraca numer wersji modułu.
 java.lang.Object invokeMethod(java.lang.String functionName, java.lang.Object... params)
          Wywołuje zdalną metodę i zwraca jej wynik.
 java.lang.Object invokeMethod(java.lang.String serviceName, java.lang.String functionName, java.lang.Object... params)
          Wywołuje zdalną metodę i zwraca jej wynik.
 void registerService(java.lang.String wsdl)
          Rejestruje usługe jako domyślną.
 void registerService(java.lang.String serviceName, java.lang.String wsdl)
          Rejestruje usługe pod podanym identyfikatorem.
 
Methods inherited from class palio.modules.core.Module
getConfigParam, getDescription, getModuleTranslation
 
Methods inherited from class java.lang.Object
equals, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Constructor Detail

Wsc

public Wsc(palio.Instance instance,
      java.util.Properties parameters)
Konstruktor

Method Detail

getVersion

public java.lang.String getVersion()
Zwraca numer wersji modułu.

Specified by:
getVersion in class palio.modules.core.Module

registerService

public void registerService(java.lang.String wsdl)
           throws java.lang.Exception
Rejestruje usługe jako domyślną. Jest ona również dostępna przez identyfikator "default".

Parameters:
wsdl - adres pliku wsdl.
Throws:
palio.PalioException
java.lang.Exception
Since:
jPALIO 7.2.24, module 1.0.0

registerService

public void registerService(java.lang.String serviceName,
              java.lang.String wsdl)
           throws java.lang.Exception
Rejestruje usługe pod podanym identyfikatorem. Jest ona również dostępna przez identyfikator "default".

Parameters:
serviceName - identyfikator uslugi.
wsdl - adres pliku wsdl.
Throws:
palio.PalioException
java.lang.Exception
Since:
jPALIO 7.2.24, module 1.0.0

getMethods

public java.util.Collection<java.lang.String> getMethods()
                         throws java.lang.Exception
Zwraca nazwy metod dostępnych w domyslnej danej usłudze.

Returns:
nazwy metod
Throws:
palio.PalioException
java.lang.Exception
Since:
jPALIO 7.2.24, module 1.0.0

getMethods

public java.util.Collection<java.lang.String> getMethods(java.lang.String serviceName)
                         throws java.lang.Exception
Zwraca nazwy metod dostępnych w danej usłudze.

Parameters:
serviceName - identyfikator uslugi.
Returns:
nazwy metod
Throws:
palio.PalioException
java.lang.Exception
Since:
jPALIO 7.2.24, module 1.0.0

invokeMethod

public java.lang.Object invokeMethod(java.lang.String functionName,
                   java.lang.Object... params)
               throws java.lang.Exception
Wywołuje zdalną metodę i zwraca jej wynik. W ramach domyślnej usługi.

Parameters:
functionName - nazwa metody.
params - tabela parametrów.
Returns:
nazwy metod
Throws:
palio.PalioException
java.lang.Exception
Since:
jPALIO 7.2.24, module 1.0.0

invokeMethod

public java.lang.Object invokeMethod(java.lang.String serviceName,
                   java.lang.String functionName,
                   java.lang.Object... params)
               throws java.lang.Exception
Wywołuje zdalną metodę i zwraca jej wynik. W ramach usługi o wybranym identyfikatorze.

Parameters:
serviceName - identyfikator uslugi.
functionName - nazwa metody.
params - tabela parametrów.
Returns:
nazwy metod
Throws:
palio.PalioException
java.lang.Exception
Since:
jPALIO 7.2.24, module 1.0.0

getServices

public java.util.Collection<java.lang.String> getServices()
Zwraca listę zarejestoranych usług.

Returns:
nazwy identyfikatorów usług
Throws:
palio.PalioException
Since:
jPALIO 7.2.24, module 1.0.0