Deprecated API


Contents
Deprecated Classes
palio.modules.Language
          UWAGA, moduł language został zastąpiony przez nowszy i mniej skomplikowany lang

Moduł Language udostępnia zestaw funkcji wykorzystywanych do wyświetlania tekstow w roznych wersjach jezykowch.

Domyslny jezyk powinien byc ustawiony w parametrze sesji DEFAULT_LANGUAGE ( id jezyka )

Tryb wyswietlania tekstow ustawia sie parametrem TEXTS_DISPLAY_TYPE :
debug - wyswietla zamiast tekstow numery text_id
domyslnie wyswietla teksty

np. $user.setSessionParam("DEFAULT_LANGUAGE",$Language.getLanguageId("POLSKI"))

 
palio.modules.Mail
            
 

Deprecated Methods
palio.modules.Mail.addAttachment(byte[], String, String)
            
palio.modules.BugBase.addBugModule(String, String)
          Użyj addModule() 
palio.modules.BugBase.addBugModule(String, String, String)
          Użyj addModule() 
palio.modules.Util.addDay(Date)
          Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.addDay(java.util.Date) 
palio.modules.Util.addDays(Date, Long)
          Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.addDays(java.util.Date, Long) 
palio.modules.Lang.addLanguage(String)
            
palio.modules.Palio.addParam(String, Object)
            
palio.modules.Mail.addRecipient(String, String)
            
palio.modules.Util.addWeek(Date)
          Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.addWeek(java.util.Date) 
palio.modules.Util.addWeeks(Date, Long)
          Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.addWeeks(java.util.Date, Long) 
palio.modules.Util.binaryLen(byte[])
          Funkcja zamieniona na Util.length(byte[]) 
palio.modules.Page.bufURL(String, Boolean)
          Replaced by Page.bufURL(Object). 
palio.modules.Lang.clearTexts()
            
palio.modules.Palio.condition(Boolean, Object, Object)
          Replaced by Palio._if(Boolean, Object, Object). 
palio.modules.Palio.condition(Boolean, PalioCode)
          Replaced by Palio._if(Boolean, PalioCode). 
palio.modules.Palio.condition(Boolean, PalioCode, PalioCode)
          Replaced by Palio._if(Boolean, PalioCode, PalioCode). 
palio.modules.Cache.createCache(String, String, Object[])
          metoda zostala zastapiona przez: createFastCache(String), createSimpleCache(String), createVolumeCache(String, Long) 
palio.modules.Mail.createMessage()
            
palio.modules.HTML.createTabs(Long, PalioCode)
          Replaced by HTML.createTabs(String currentLabel, PalioCode code). 
palio.modules.Lang.currentLanguage()
           
palio.modules.Util.dateToMillis()
          Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.toMillis() 
palio.modules.Util.dateToMillis(Date)
          Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.toMillis(Date) 
palio.modules.Util.defaultDateFormat()
          Funkcja zamieniona na Time.defaultFormat() 
palio.modules.History.equals(Object, Object)
            
palio.modules.Palio.execute(Object)
           
palio.modules.Palio.executeToBuffer(Object)
           
palio.modules.Newsletter.generateLink(String, String)
          Replaced by #Page.url(String, String). Tworzy link z sumą kontrolną do wskazanej strony z podanymi parametrami. 
palio.modules.Lang.get(String)
            
palio.modules.Lang.get(String, Long)
            
palio.modules.BugBase.getBugModule(Long)
          Użyj getModuleById() 
palio.modules.BugBase.getBugModule(Long, String)
          Użyj getModuleById() 
palio.modules.BugBase.getBugModules()
          Użyj getModules() 
palio.modules.BugBase.getBugModules(String)
          Użyj getModules() 
palio.modules.BugBase.getBugs(String)
          od 2.0.0 nie używamy konnektora - wszystko idzie po konekotrze Palio 
palio.modules.BugBase.getBugs(String, String, Long, String)
          od 2.0.0 nie używamy konnektora - wszystko idzie po konekotrze Palio 
palio.modules.BugBase.getBugs(String, String, Long, String, String, Date, Date, String, Long, Long, Boolean, Long, String)
          od 2.0.0 nie używamy konnektora - wszystko idzie po konnecotrze Palio 
palio.modules.BugBase.getBugs(String, String, Long, String, String, Date, Date, String, Long, Long, Boolean, String)
          od 2.0.0 nie używamy konnektora - wszystko idzie po konnecotrze Palio 
palio.modules.BugBase.getBugs(String, String, Long, String, String, Date, Date, String, Long, Long, String)
          od 2.0.0 nie używamy konnektora - wszystko idzie po konnecotrze Palio 
palio.modules.BugBase.getCategoryName(String)
          Użyj getCategoryByCode() 
palio.modules.Mail.getCharset()
            
palio.modules.Util.getDateFormat()
          Funkcja zamieniona na Time.defaultFormat() 
palio.modules.Util.getDayOfWeek()
          Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.dayOfWeek() 
palio.modules.Util.getDayOfWeek(Date)
          Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.dayOfWeek(java.util.Date) 
palio.modules.Util.getFromMap(Map, Object)
          Funkcja zamieniona na Util.get(java.util.Map, Object) 
palio.modules.Mail.getMessageCount(String, String, String, String)
            
palio.modules.Util.getNameOfDay(Date, Object[])
          Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.nameOfDay(java.util.Date, java.lang.Object[]) 
palio.modules.Util.getNameOfDayPL(Date)
          Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.nameOfDayPL(java.util.Date) 
palio.modules.Lang.getNoSessionLanguage()
            
palio.modules.BugBase.getPriorityName(String)
          Użyj getPriorityByCode() 
palio.modules.ReCaptcha.getReCaptchaInstance()
          Returns an instance of ReCaptcha object created for this module instance. NOT IMPLEMENTED. 
palio.modules.User.getRegionID()
           
palio.modules.User.getSessionRegionID()
           
palio.modules.Session.getSessionRegionID()
           
palio.modules.Mail.getSmtpHost()
            
palio.modules.BugBase.getStatusName(String)
          Użyj getStatusByCode() 
palio.modules.Scheduler.getTask(Long)
          Replaced by Scheduler.getTask(String). 
palio.modules.Lang.getText(String)
            
palio.modules.Lang.getText(String, Long)
            
palio.modules.Util.getWeekDates(Date)
          Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.weekDates(java.util.Date) 
palio.modules.Palio.jsURL(Object)
          Replaced by Page.jsURL(Object). 
palio.modules.Palio.lastError()
          Replaced by Error.stackTrace(). 
palio.modules.Util.listLen(Collection)
          Funkcja zamieniona na Util.length(java.util.Collection) 
palio.modules.Lang.loadTexts()
            
palio.modules.Lang.loadTexts(Long)
            
palio.modules.Newser.lockUser(Long)
            
palio.modules.Newser.lockUser(String)
            
palio.modules.User.login(Object)
          Replaced by Page.login(Object). 
palio.modules.User.login(Object, Object)
          Replaced by Page.login(Object, Object). 
palio.modules.User.login(Object, Object, String)
          Replaced by Page.login(Object, Object, String). 
palio.modules.User.login(Object, String)
          Replaced by Page.login(Object, String). 
palio.modules.User.logout()
          Replaced by Page.logout(). 
palio.modules.User.logout(Object)
          Replaced by Page.logout(Object). 
palio.modules.User.logout(Object, Object)
          Replaced by Page.logout(Object, Object). 
palio.modules.User.logout(Object, Object, String)
          Replaced by Page.logout(Object, Object, String). 
palio.modules.User.logout(Object, String)
          Replaced by Page.logout(Object, String). 
palio.modules.GeoIP.lookup(String)
            
palio.modules.Palio.loop(Long, PalioCode)
          Replaced by Palio._for(Long, PalioCode). 
palio.modules.Palio.loop(String, Collection, PalioCode)
          Replaced by Palio._for(String, Collection, PalioCode). 
palio.modules.Palio.loop(String, Object[], PalioCode)
          Replaced by Palio._for(String, Object[], PalioCode). 
palio.modules.Palio.loop(String, PalioCode)
          Replaced by Palio._for(String, PalioCode). 
palio.modules.User.makeSession()
          Replaced by User.createSession(). 
palio.modules.User.makeSession(Long)
          Replaced by User.createSession(Long). 
palio.modules.User.makeSession(String)
          Replaced by User.createSession(String). 
palio.modules.Util.mapContains(Map, Object)
          Funkcja zamieniona na Util.containsKey(java.util.Map, Object) 
palio.modules.Util.mapGet(Map, Object)
          Funkcja zamieniona na Util.get(java.util.Map, Object) 
palio.modules.Util.mapSize(Map)
          Funkcja zamieniona na Util.size(java.util.Map) 
palio.modules.Palio.mediaURL(Object)
          Replaced by Page.mediaURL(Object). 
palio.modules.CMS.mediaURL(Object, Boolean)
          Replaced by CMS.getMediaUrl(Long). 
palio.modules.CMS.mediaURL(String, Object, Boolean)
          Replaced by #getMediaURL(String, Object). 
palio.modules.Page.pageID(String)
          Replaced by Palio.getIdPage(String). 
palio.modules.Palio.pageURL(Object)
          Replaced by Page.pageURL(Object). 
palio.modules.Palio.pageURL(Object, Object)
          Replaced by Page.pageURL(Object, Object). 
palio.modules.Palio.pageURL(Object, Object, String)
          Replaced by Page.pageURL(Object, Object, String). 
palio.modules.Palio.pageURL(Object, String)
          Replaced by Page.pageURL(Object, String). 
palio.modules.Palio.pageURL(String, Object)
          Replaced by Page.pageURL(String, Object). 
palio.modules.Palio.pageURL(String, Object, Object)
          Replaced by Page.pageURL(String, Object, Object). 
palio.modules.Palio.pageURL(String, Object, Object, String)
          Replaced by Page.pageURL(String, Object, Object, String). 
palio.modules.Palio.pageURL(String, Object, String)
          Replaced by Page.pageURL(String, Object, String). 
palio.modules.Util.putIntoMap(Map, Object, Object)
          Funkcja zamieniona na Util.put(java.util.Map, Object, Object) 
palio.modules.User.rebuildPrivs()
           
palio.modules.Mail.receiveAllMessages(String, String, String, String, Boolean)
            
palio.modules.Mail.receiveLastMessages(String, String, String, String, Long, Boolean)
            
palio.modules.Mail.receiveMessages(String, String, String, String, Long, Long, Boolean)
            
palio.modules.Mail.receiveMsgsHeaders(String, String, String, String, Long, Long)
            
palio.modules.History.recordChanged(String, String, String, Long, Object, Object, Long, Long)
            
palio.modules.Palio.redirect(String)
          Replaced by Page.redirectObject(String). 
palio.modules.Page.redirect(String)
          Replaced by Page.redirectObject(String). 
palio.modules.Palio.redirect(String, String)
          Replaced by Page.redirectObject(String, String). 
palio.modules.Page.redirect(String, String)
          Replaced by Page.redirectObject(String, String). 
palio.modules.Palio.redirect(String, String, PalioCode)
          Replaced by Page.redirectObject(String, String, PalioCode). 
palio.modules.Page.redirect(String, String, PalioCode)
          Replaced by Page.redirectObject(String, String, PalioCode). 
palio.modules.Util.removeFromMap(Map, Object)
          Funkcja zamieniona na Util.remove(java.util.Map, Object) 
palio.modules.Disk.renameTo(String, String)
          Replaced by Disk.rename(String, String) 
palio.modules.Util.rollDate(Date, String, Long)
          Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.roll(java.util.Date, java.lang.String, java.lang.Long) 
palio.modules.Ldap.search(String, String, Object[], Object[])
            
palio.modules.Mail.send()
            
palio.modules.Mail.send(String, String)
            
palio.modules.Mail.sendMessage(String, Object[], String, String)
            
palio.modules.Mail.sendMessage(String, Object[], String, String, String, byte[], String)
            
palio.modules.Mail.sendMessage(String, String, String, Object[], String, String)
            
palio.modules.Mail.sendMessage(String, String, String, Object[], String, String, Object[], Object[])
            
palio.modules.Mail.sendMessage(String, String, String, Object[], String, String, Object[], Object[], Object[])
            
palio.modules.Mail.sendMessage(String, String, String, Object[], String, String, String, byte[], String, Object[], Object[])
            
palio.modules.Mail.sendMessage(String, String, String, String)
            
palio.modules.Mail.sendMessage(String, String, String, String, String, byte[], String)
            
palio.modules.Mail.sendMessage(String, String, String, String, String, String)
            
palio.modules.Mail.sendMessage(String, String, String, String, String, String, String, byte[], String)
            
palio.modules.Util.serialize(Object)
          Funkcja zamieniona na Util.serializeWrite(java.lang.Object) 
palio.modules.Lang.setCurrentPageCodeAsCurrentCategory()
          Proszę zaznaczyć pole we właściwościach strony w jDesigner. 
palio.modules.Mail.setFrom(String)
            
palio.modules.Mail.setFrom(String, String)
            
palio.modules.Lang.setLanguage(String)
          use $session.setLocale(String) or $session.setLocaleThread(String) 
palio.modules.Lang.setLanguageSession(String)
          use $session.setLocale(String) 
palio.modules.Mail.setMessageContent(String, String)
            
palio.modules.Mail.setMessageContent(String, String, String)
            
palio.modules.Mail.setMessageContent(String, String, String, Boolean)
            
palio.modules.Lang.setNoSessionLanguage(Long)
            
palio.modules.Mail.setSubject(String)
            
palio.modules.Lang.setText(String, Long, String)
            
palio.modules.Lang.setText(String, String)
            
palio.modules.XLS.setWorkbook()
           
palio.modules.Util.shiftCurrentDate(String, Long)
          Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.shift(String, Long) 
palio.modules.Util.shiftDate(Date, String, Long)
          Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.shift(Date, String, Long) 
palio.modules.Scheduler.PalioTask.stop()
           
palio.modules.Scheduler.stopTask(Long)
            
palio.modules.Util.sysDate()
          Funkcja zamieniona na Time.sysDate() 
palio.modules.Util.tableFind(Object[], Object)
          Funkcja zamieniona na Util.find(Object[], Object) 
palio.modules.Util.tableGet(Object[], Long)
          Funkcja zamieniona na Util.get(Object[], Long) 
palio.modules.Util.tableLen(Object[])
          Funkcja zamieniona na Util.length(Object[]) 
palio.modules.Util.tableSet(Object[], Long, Object)
          Funkcja zamieniona na Util.set(Object[], Long, Object) 
palio.modules.Imager.thumbnail(Object, Long, Long)
          replaced by Imager.thumbnail(Object,Long,Long,Boolean) 
palio.modules.Newser.unlockUser(Long)
            
palio.modules.Newser.unlockUser(String)
            
palio.modules.BugBase.updateBugModule(Long, String, String)
          Użyj updatePriority() 
palio.modules.BugBase.updateBugModule(Long, String, String, String)
          Użyj getPriorityByCode() 
palio.modules.Util.urlEncode(String)
            
palio.modules.Mail.validateEmail(String)