Package palio.modules

Class Summary
Admin Moduł udostępnia funkcje do zarządzania instancją, oraz funkcje informacyjne.
Ads Moduł do obsługi serwera z reklamami.
Allegro jPalio'wy interfejs do Allegro WebAPI.
Bar Moduł generuje obrazki z kodami kreskowymi różnych typów.
Beans Moduł udostępnia rudymentarne metody dostępu do obiektów klas napisanych zgodnie ze specyfikacją JavaBeans.
BugBase Moduł udostępnia zestaw funkcji do obsługi bazy błędów.
Cache Moduł pozwala na buforowanie często używanych danych, np.: słowniki pobierane z bazy danych i prezentowane w formularzach.
Cert Moduł pozwala na pobranie informacji o certyfikacie klienta.
Chart Moduł Chart udostępnia zestaw funkcji do rysowania wykresów.
CMS Moduł implementujący podstawową funkcjonalność CMS w jPalio.
Crypto Zbiór funkcji kryptograficznych.
Designer Moduł Designer służy do wykonywania operacji na komponentach jPalio.
Disk Moduł udostępnia podstawowe funkcje dostępu do plików dyskowych.
Editor Moduł Editor służy do integracji jPalio z edytorem TinyMCE.
El Supports for Unified Expression Language.
Email Moduł email służy do odbierania i wysyłania poczty elektronicznej POP3, IMAP i SMTP.
Error Moduł posiada zestaw funckji do obsługi błędów (wyjątków).
EventBus Module EventBus implements publish and subscribe pattern.
Ezop Moduł udostępnia zestaw funkcji wykorzystywanych do budowy sklepików internetowych.
Forum Moduł zapewnia podstawową funkcjonalność forum dyskusyjnego.
FrameGrabber Frame grabber module is responsible for grabbing and saving to database an video frame.
FTP Moduł udostępnia zestaw funkcji do wykonywania opearcji związanych z transferem plików z serwera FTP.
GeoIP  
Global Moduł umożliwia zapis/odczyt własnych parametrów globalnych w bazie danych portalu.
Hetman Moduł Hetman wspiera tworzenie, implementację procesów (workflow).
Hibernate Supports operation on HibernateConnector.
History Moduł służący do rejestracji zmian w dowolnych tabelach portalu.
HTML Moduł udostępnia zestaw narzędzi ułatwiających pracę z kodem HTML.
Imager Moduł do operacji na obrazach graficznych.
IText Moduł IText to próba przeniesienia funkcjonalności biblioteki iText do jPalio.
JSON Moduł udostępnia zestaw narzędzi ułatwiających formatowanie w języku JSON.
Lang Moduł Lang wspomaga tworzenie portali wielojęzycznych.
Language Deprecated. UWAGA, moduł language został zastąpiony przez nowszy i mniej skomplikowany lang Moduł Language udostępnia zestaw funkcji wykorzystywanych do wyświetlania tekstow w roznych wersjach jezykowch.
Ldap Moduł udostępnia zestaw funkcji wykorzystywanych do komunikowania sie z serwerem LDAP.
Log Moduł umożliwia tworzenie wpisów do logów.
Logic Moduł udostępnia podstawowe operatory logiczne oraz operatory porównania.
Mail Deprecated.  
Mapper Moduł służy do rysowania map (także nawigowalnych) w dokumentach HTML.
Media Moduł posiada zestaw funckji do obsługi obiektów multimedialnych (budowanie adresów internetowych i obsługa operacji związanych z nagłówkiem http).
Mth Moduł udostępnia podstawowe operacje matematyczne.
NBP  
Net Moduł udostępnia zestaw funkcji do wykonywania operacji sieciowych.
Newser Moduł udostępnia zestaw funkcji do obsługi news'ów.
Newsletter Newsletter - Moduł do rozsyłania wiadomości e-mail do grup subskrybentów.
Page Moduł Page posiada zestaw funckji do obsługi strony (budowanie adresów internetowych, redirectObject, redirectHeader) i obsługuje operacje związane z nagłówkiem http.
Palio Moduł palio udostępnia podstawowe funkcje wymagane do działania systemu PALIO Funcje z modułu palio można wywołać bez użycia prefiksu "palio".
Pipe Moduł wspierający operacje na strumieniach.
Proc Moduł zawiera zestaw funkcji do obsługi 'maszynki procesów'.
ReCaptcha reCAPTCHA is a freely available CAPTCHA implementation.
Reflect Moduł dla programistów hardcore-java.
Remote Moduł udostępnia mechanizmy zdalnego wywoływania udostępnionych modułów i obiektów Moduł jest dostępny w każdej instancji jPalio.
Report Moduł zawiera zestaw funkcji wspomagających tworzenie raportów.
Scheduler Moduł umożliwia planowanie zadań wykonywanych przez jPalio.
SearchUtils Moduł zawiera funkcje użyteczne przy przeszukiwaniu tekstu.
ServerAdmin Moduł ServerAdmin został stworzony dla instancji administracyjnej serwera jPALIO.
Session Moduł do czynności związanych z sesją.
Sms Moduł Sms służy do wysyłania wiadomości Sms oraz MMS.
SNMP  
Sql Moduł udostępnia zestaw funkcji do komunikacji za bazą danych.
Std Moduł udostępnia zestaw standardowych funkcji ułatwiających tworzenie portali.
Text Moduł Text udostępnia podstawowe funkcje operujące na ciągach znaków.
Time Moduł udostępnia funkcje do manipulacji na obiektach typu Date.
UrlModule Moduł umożliwiający generowanie adresów do starego Palio.
User Moduł do zarządzania rolami, użytkownikami i sesjami.
UserSecurity  
Util Moduł udostępnia różnego rodzaju funkcje użytkowe.
Warset Date: 2005-07-13 Time: 11:06:20
Wowza Wowza Media Server - jPALIO integration module.
Wsc Moduł pozwala na pobranie informacji o certyfikacie klienta.
XBRL  
XLS Moduł udostępnia zestaw funkcji wykorzystywanych do wykonywania opearcji na plikach w formacie XLS, XLSX (excel).
Xml Funkcje modułu: generowanie dokumentów XML transformowanie istniejących dokumentów XML za pomocą XSLT wykonywanie zapytań XPath na istniejących dokumentach XML Moduł jest dostępny w każdej instancji jPalio.