palio.modules
Class Remote

java.lang.Object
 extended by palio.modules.core.Module
   extended by palio.modules.Remote
All Implemented Interfaces:
palio.modules.core.CurrentModuleDataKeys

public class Remote
extends palio.modules.core.Module

Moduł udostępnia mechanizmy zdalnego wywoływania udostępnionych modułów i obiektów

Moduł jest dostępny w każdej instancji jPalio.

Version:
2.0.0
Author:
Szymon Kuklewicz (skuklewicz@torn.com.pl)

Field Summary
 
Fields inherited from interface palio.modules.core.CurrentModuleDataKeys
DESIGNER_ACTIONS_BUFFER, HTML_FORM_BUILDER, HTML_MAP_BUILDER, HTML_MENU_BUILDER, HTML_TOOLTIPS_BUFFER, ITEXT_DOCUMENT, MAIL_MESSAGE, XLS_DOCUMENT, XML_DOCUMENT
 
Constructor Summary
Remote(palio.Instance instance, java.util.Properties parameters)
           
 
Method Summary
 java.lang.String getVersion()
          Zwraca numer wersji modułu
 java.lang.Object invoke(java.lang.String connectorName, java.lang.String moduleName, java.lang.String methodName, java.lang.Object[] args)
          Zdalne wywołanie metody z podanego modułu.
 java.lang.Object invokeObject(java.lang.String connectorName, java.lang.String objectCode, java.lang.Object[] args)
          Zdalne wywołanie obiektu jPalio
 
Methods inherited from class palio.modules.core.Module
getConfigParam, getDescription, getModuleTranslation
 
Methods inherited from class java.lang.Object
equals, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Constructor Detail

Remote

public Remote(palio.Instance instance,
       java.util.Properties parameters)
Method Detail

getVersion

public java.lang.String getVersion()
Zwraca numer wersji modułu

Specified by:
getVersion in class palio.modules.core.Module

invoke

public final java.lang.Object invoke(java.lang.String connectorName,
                   java.lang.String moduleName,
                   java.lang.String methodName,
                   java.lang.Object[] args)
               throws palio.PalioException
Zdalne wywołanie metody z podanego modułu.

Parameters:
connectorName - Nazwa connectora. Podany connector musi być typu RemoteConnector.
moduleName - Nazwa modułu do wywołania na serwerze docelowym.
methodName - Nazwa metody do wywołania.
args - Argumenty wywołania metody.
Returns:
Wynik metody. Zwracane jest null, jeżeli docelowa metoda nie zwraca wartości.
Throws:
palio.PalioException

invokeObject

public final java.lang.Object invokeObject(java.lang.String connectorName,
                      java.lang.String objectCode,
                      java.lang.Object[] args)
                  throws palio.PalioException
Zdalne wywołanie obiektu jPalio

Parameters:
connectorName - Nazwa connectora. Podany connector musi być typu RemoteConnector
objectCode - kod obiektu jPalio.
args - Argumenty wywołania obiektu.
Returns:
Wartość zwracana przez obiekt.
Throws:
palio.PalioException