palio.modules
Class Bar

java.lang.Object
 extended by palio.modules.core.Module
   extended by palio.modules.Bar
All Implemented Interfaces:
palio.modules.core.CurrentModuleDataKeys

public class Bar
extends palio.modules.core.Module

Moduł generuje obrazki z kodami kreskowymi różnych typów.

Standardowe parametry obsługiwane przez wszystkie typy kodów:

Jeżeli chcemy podawać wymiary w pikselach zamiast milimetrach musimy użyć funkcji przeliczającej pix2mm(Long, Long).

Moduł jest dostępny w każdej instancji jPalio.

Version:
1.2.0
Author:
Mateusz Gembarzewski

Field Summary
 
Fields inherited from interface palio.modules.core.CurrentModuleDataKeys
DESIGNER_ACTIONS_BUFFER, HTML_FORM_BUILDER, HTML_MAP_BUILDER, HTML_MENU_BUILDER, HTML_TOOLTIPS_BUFFER, ITEXT_DOCUMENT, MAIL_MESSAGE, XLS_DOCUMENT, XML_DOCUMENT
 
Constructor Summary
Bar(palio.Instance instance, java.util.Properties parameters)
           
 
Method Summary
 byte[] codaBar(java.lang.String code, java.util.Map<java.lang.String,java.lang.Object> params)
          Generuje kod kreskowy typu CODABAR jako obrazek PNG.
 java.lang.String codaBarURL(java.lang.String code, java.util.Map<java.lang.String,java.lang.Object> params)
          Generuje obrazek z kodem kreskowym typu CODABAR i zwraca do niego link.
 byte[] code128Bar(java.lang.String code, java.util.Map<java.lang.String,java.lang.Object> params)
          Generuje kod kreskowy typu CODE128 jako obrazek PNG.
 java.lang.String code128BarURL(java.lang.String code, java.util.Map<java.lang.String,java.lang.Object> params)
          Generuje obrazek z kodem kreskowym typu CODE128 i zwraca do niego link.
 byte[] code39Bar(java.lang.String code, java.util.Map<java.lang.String,java.lang.Object> params)
          Generuje kod kreskowy typu CODE39 jako obrazek PNG.
 java.lang.String code39BarURL(java.lang.String code, java.util.Map<java.lang.String,java.lang.Object> params)
          Generuje obrazek z kodem kreskowym typu CODE39 i zwraca do niego link.
 byte[] dataMatrixBar(java.lang.String code, java.util.Map<java.lang.String,java.lang.Object> params)
          Generuje kod 2D typu DataMatrix jako obrazek PNG.
 java.lang.String dataMatrixBarURL(java.lang.String code, java.util.Map<java.lang.String,java.lang.Object> params)
          Generuje obrazek z kodem 2D typu DataMatrix i zwraca do niego odnośnik.
 byte[] ean13Bar(java.lang.String code, java.util.Map<java.lang.String,java.lang.Object> params)
          Generuje kod kreskowy typu EAN13 jako obrazek PNG.
 java.lang.String ean13BarURL(java.lang.String code, java.util.Map<java.lang.String,java.lang.Object> params)
          Generuje obrazek z kodem kreskowym typu EAN13 i zwraca do niego link.
 byte[] ean8Bar(java.lang.String code, java.util.Map<java.lang.String,java.lang.Object> params)
          Generuje kod kreskowy typu EAN8 jako obrazek PNG.
 java.lang.String ean8BarURL(java.lang.String code, java.util.Map<java.lang.String,java.lang.Object> params)
          Generuje obrazek z kodem kreskowym typu EAN8 i zwraca do niego link.
 java.lang.String getVersion()
          Returns the module version
 byte[] inter25Bar(java.lang.String code, java.util.Map<java.lang.String,java.lang.Object> params)
          Generuje kod kreskowy typu INTER25 (Interleaved 2 of 5) jako obrazek PNG.
 java.lang.String inter25BarURL(java.lang.String code, java.util.Map<java.lang.String,java.lang.Object> params)
          Generuje obrazek z kodem kreskowym typu INTER25 (Interleaved 2 of 5) i zwraca do niego link.
 java.math.BigDecimal pix2mm(java.lang.Long pixels, java.lang.Long resolution)
          Przelicza wielkość podaną w pikselach na milimetry przy założonej rozdzielczości.
 byte[] postnetBar(java.lang.String code, java.util.Map<java.lang.String,java.lang.Object> params)
          Generuje kod kreskowy typu POSTNET jako obrazek PNG.
 java.lang.String postnetBarURL(java.lang.String code, java.util.Map<java.lang.String,java.lang.Object> params)
          Generuje obrazek z kodem kreskowym typu POSTNET i zwraca do niego link.
 byte[] upcaBar(java.lang.String code, java.util.Map<java.lang.String,java.lang.Object> params)
          Generuje kod kreskowy typu UPCA jako obrazek PNG.
 java.lang.String upcaBarURL(java.lang.String code, java.util.Map<java.lang.String,java.lang.Object> params)
          Generuje obrazek z kodem kreskowym typu UPCA i zwraca do niego link.
 byte[] upceBar(java.lang.String code, java.util.Map<java.lang.String,java.lang.Object> params)
          Generuje kod kreskowy typu UPCE jako obrazek PNG.
 java.lang.String upceBarURL(java.lang.String code, java.util.Map<java.lang.String,java.lang.Object> params)
          Generuje obrazek z kodem kreskowym typu UPCE i zwraca do niego link.
 
Methods inherited from class palio.modules.core.Module
getConfigParam, getDescription, getModuleTranslation
 
Methods inherited from class java.lang.Object
equals, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Constructor Detail

Bar

public Bar(palio.Instance instance,
      java.util.Properties parameters)
Method Detail

getVersion

public java.lang.String getVersion()
Description copied from class: palio.modules.core.Module
Returns the module version

Specified by:
getVersion in class palio.modules.core.Module

code39Bar

public byte[] code39Bar(java.lang.String code,
            java.util.Map<java.lang.String,java.lang.Object> params)
         throws java.io.IOException
Generuje kod kreskowy typu CODE39 jako obrazek PNG.

Dodatkowe parametry obsługiwane przez ten typ kodów:

Parameters:
code - kod do zakodowania
params - dodatkowe parametry
Returns:
zawartość obrazka
Throws:
java.io.IOException

code128Bar

public byte[] code128Bar(java.lang.String code,
             java.util.Map<java.lang.String,java.lang.Object> params)
         throws java.io.IOException
Generuje kod kreskowy typu CODE128 jako obrazek PNG.

Parameters:
code - kod do zakodowania
params - dodatkowe parametry
Returns:
zawartość obrazka
Throws:
java.io.IOException

inter25Bar

public byte[] inter25Bar(java.lang.String code,
             java.util.Map<java.lang.String,java.lang.Object> params)
         throws java.io.IOException
Generuje kod kreskowy typu INTER25 (Interleaved 2 of 5) jako obrazek PNG.

Dodatkowe parametry obsługiwane przez ten typ kodów:

Parameters:
code - kod do zakodowania
params - dodatkowe parametry
Returns:
zawartość obrazka
Throws:
java.io.IOException

codaBar

public byte[] codaBar(java.lang.String code,
           java.util.Map<java.lang.String,java.lang.Object> params)
        throws java.io.IOException
Generuje kod kreskowy typu CODABAR jako obrazek PNG.

Dodatkowe parametry obsługiwane przez ten typ kodów:

Parameters:
code - kod do zakodowania
params - dodatkowe parametry
Returns:
zawartość obrazka
Throws:
java.io.IOException

postnetBar

public byte[] postnetBar(java.lang.String code,
             java.util.Map<java.lang.String,java.lang.Object> params)
         throws java.io.IOException
Generuje kod kreskowy typu POSTNET jako obrazek PNG.

Dodatkowe parametry obsługiwane przez ten typ kodów:

Parameters:
code - kod do zakodowania
params - dodatkowe parametry
Returns:
zawartość obrazka
Throws:
java.io.IOException

ean8Bar

public byte[] ean8Bar(java.lang.String code,
           java.util.Map<java.lang.String,java.lang.Object> params)
        throws java.io.IOException
Generuje kod kreskowy typu EAN8 jako obrazek PNG.

Parameters:
code - kod do zakodowania
params - dodatkowe parametry
Returns:
zawartość obrazka
Throws:
java.io.IOException

ean13Bar

public byte[] ean13Bar(java.lang.String code,
            java.util.Map<java.lang.String,java.lang.Object> params)
        throws java.io.IOException
Generuje kod kreskowy typu EAN13 jako obrazek PNG.

Parameters:
code - kod do zakodowania
params - dodatkowe parametry
Returns:
zawartość obrazka
Throws:
java.io.IOException

upcaBar

public byte[] upcaBar(java.lang.String code,
           java.util.Map<java.lang.String,java.lang.Object> params)
        throws java.io.IOException
Generuje kod kreskowy typu UPCA jako obrazek PNG.

Parameters:
code - kod do zakodowania
params - dodatkowe parametry
Returns:
zawartość obrazka
Throws:
java.io.IOException

upceBar

public byte[] upceBar(java.lang.String code,
           java.util.Map<java.lang.String,java.lang.Object> params)
        throws java.io.IOException
Generuje kod kreskowy typu UPCE jako obrazek PNG.

Parameters:
code - kod do zakodowania
params - dodatkowe parametry
Returns:
zawartość obrazka
Throws:
java.io.IOException

dataMatrixBar

public byte[] dataMatrixBar(java.lang.String code,
              java.util.Map<java.lang.String,java.lang.Object> params)
           throws java.io.IOException
Generuje kod 2D typu DataMatrix jako obrazek PNG.

Dodatkowe parametry obsługiwane przez ten typ kodów:

Parameters:
code - Wartość do zakodowania
params - Dodatkowe parametry
Throws:
java.io.IOException
Since:
module 1.2.0, jPALIO 7.4.34

code39BarURL

public java.lang.String code39BarURL(java.lang.String code,
                   java.util.Map<java.lang.String,java.lang.Object> params)
               throws java.io.IOException
Generuje obrazek z kodem kreskowym typu CODE39 i zwraca do niego link.

Dodatkowe parametry obsługiwane przez ten typ kodów:

Parameters:
code - kod do zakodowania
params - dodatkowe parametry
Returns:
link do obrazka z wygenerowanym kodem
Throws:
java.io.IOException

code128BarURL

public java.lang.String code128BarURL(java.lang.String code,
                   java.util.Map<java.lang.String,java.lang.Object> params)
                throws java.io.IOException
Generuje obrazek z kodem kreskowym typu CODE128 i zwraca do niego link.

Parameters:
code - kod do zakodowania
params - dodatkowe parametry
Returns:
link do obrazka z wygenerowanym kodem
Throws:
java.io.IOException

inter25BarURL

public java.lang.String inter25BarURL(java.lang.String code,
                   java.util.Map<java.lang.String,java.lang.Object> params)
                throws java.io.IOException
Generuje obrazek z kodem kreskowym typu INTER25 (Interleaved 2 of 5) i zwraca do niego link.

Dodatkowe parametry obsługiwane przez ten typ kodów:

Parameters:
code - kod do zakodowania
params - dodatkowe parametry
Returns:
link do obrazka z wygenerowanym kodem
Throws:
java.io.IOException

codaBarURL

public java.lang.String codaBarURL(java.lang.String code,
                  java.util.Map<java.lang.String,java.lang.Object> params)
              throws java.io.IOException
Generuje obrazek z kodem kreskowym typu CODABAR i zwraca do niego link.

Dodatkowe parametry obsługiwane przez ten typ kodów:

Parameters:
code - kod do zakodowania
params - dodatkowe parametry
Returns:
link do obrazka z wygenerowanym kodem
Throws:
java.io.IOException

postnetBarURL

public java.lang.String postnetBarURL(java.lang.String code,
                   java.util.Map<java.lang.String,java.lang.Object> params)
                throws java.io.IOException
Generuje obrazek z kodem kreskowym typu POSTNET i zwraca do niego link.

Dodatkowe parametry obsługiwane przez ten typ kodów:

Parameters:
code - kod do zakodowania
params - dodatkowe parametry
Returns:
link do obrazka z wygenerowanym kodem
Throws:
java.io.IOException

ean8BarURL

public java.lang.String ean8BarURL(java.lang.String code,
                  java.util.Map<java.lang.String,java.lang.Object> params)
              throws java.io.IOException
Generuje obrazek z kodem kreskowym typu EAN8 i zwraca do niego link.

Parameters:
code - kod do zakodowania
params - dodatkowe parametry
Returns:
link do obrazka z wygenerowanym kodem
Throws:
java.io.IOException

ean13BarURL

public java.lang.String ean13BarURL(java.lang.String code,
                  java.util.Map<java.lang.String,java.lang.Object> params)
               throws java.io.IOException
Generuje obrazek z kodem kreskowym typu EAN13 i zwraca do niego link.

Parameters:
code - kod do zakodowania
params - dodatkowe parametry
Returns:
link do obrazka z wygenerowanym kodem
Throws:
java.io.IOException

upcaBarURL

public java.lang.String upcaBarURL(java.lang.String code,
                  java.util.Map<java.lang.String,java.lang.Object> params)
              throws java.io.IOException
Generuje obrazek z kodem kreskowym typu UPCA i zwraca do niego link.

Parameters:
code - kod do zakodowania
params - dodatkowe parametry
Returns:
link do obrazka z wygenerowanym kodem
Throws:
java.io.IOException

upceBarURL

public java.lang.String upceBarURL(java.lang.String code,
                  java.util.Map<java.lang.String,java.lang.Object> params)
              throws java.io.IOException
Generuje obrazek z kodem kreskowym typu UPCE i zwraca do niego link.

Parameters:
code - kod do zakodowania
params - dodatkowe parametry
Returns:
link do obrazka z wygenerowanym kodem
Throws:
java.io.IOException

dataMatrixBarURL

public java.lang.String dataMatrixBarURL(java.lang.String code,
                     java.util.Map<java.lang.String,java.lang.Object> params)
                 throws java.io.IOException
Generuje obrazek z kodem 2D typu DataMatrix i zwraca do niego odnośnik.

Parameters:
code - Wartość do zakodowania
params - Dodatkowe parametry
Returns:
Odnośnik do obrazka z wygenerowanym kodem
Throws:
java.io.IOException

pix2mm

public java.math.BigDecimal pix2mm(java.lang.Long pixels,
                  java.lang.Long resolution)
Przelicza wielkość podaną w pikselach na milimetry przy założonej rozdzielczości. Rozdzielczość podawana w punktach na cal (DPI).

Parameters:
pixels - ilość pikseli
resolution - rozdzielczość